19/3/16

Αναζητείται ο Αλέξανδρος Ληψ

Τον λανσάρισε το 1859 ο Φιλήμων. Έκτοτε αγνοείτε η τύχη του. Γενεές και γενεές ιστορικών, μελετητών, ερευνητών, και διαδκατόρων δεν θέλησαν να βρουν το κείμενο του αληθούς χριστιανού καθηγητή Αλέξανδρου Ληψ. Για να βοηθήσω ο Γερμανικός Σύνδεσμος λέγεται «Deutscher Bund» .
Εάν δεν βρεθεί συντόμως νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει σύνθημα. Με παρασύνθημα το Χαλιμά. Ιδού το «περίφημο» εδάφιο του Φιλήμονα- Μινχάουζεν:

 «Τότε δε και πραγματεία τις σοφού ανδρός Γερμανού δημοσιευθείσα, προεχώρει πέραν της ιδέας αυτής του Καποδιστρίου. Είτε φίλος αυτού, είτε αυθόρμητος εκπληρών εν χρέος αληθούς χριστιανού και τιμίου ανθρώπου ο Αλέξανδρος Λήψ, Καθηγητής της φιλοσοφίας και τοι έχων ίδιον αντικείμενον, «τον γερμανικόν σύνδεσμον» περιέλαβεν εν αυτώ και το ελληνικόν ζήτημα, αναπτύσσων τουτο δια πολλών και συμβουλεύων τοις νικηταίς του Ναπολέοντος συμμάχοις, «ίνα πέμψωσι εν ονόματι του χριστιανισμού και της δικαιοσύνης τους ηνωμένους στρατούς εαυτών πέραν του Ίστρου, και να σώσωσιν από του ζυγού των βαρβάρων την Ελλάδα, κρημνίζοντες τον θρόνον της βαρβαρότητος».

Βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας 2 του Δοκιμίου. Ιωάννης Φιλήμων, «Δοκίμιον ιστορικόν περί της ελληνικής Επαναστάσεως, T.1, Αθήνα 1859.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ο μόδιστρος ο Φιλήμονας, είναι απόγονος του μασόνου ιστορικού;