2/6/16

Μεταρρυθμιστικά λόγια του αέρος

Ο ΟΟΣΑ από τον οποίο αγόρασε την «εργαλειοθήκη» του ΣΕΒ ο φαλακρός και γκέι φρέντλι φιλελέ οβριός ,από τη συναγωγή των Χανίων, επανήλθε με εκτιμήσεις για ανάπτυξη των φιλελέφτ. «Μετά από οκτώ ολόκληρα χρόνια ξεκινά ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2016», διαπίστωσαν.
Κουβέντα να γίνεται.
Η εξαμηνιαία έκθεση του οργανισμού προβλέπει για την Ελλάδα μια ακόμα χρονιά ύφεσης με μείωση του ΑΕΠ για το σύνολο του 2016 κατά 0,2% αλλά προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1,9% για το 2017.
Φυσικά όλα είναι λάθος.
Οι μυαλοπώληδες του Οργανισμού βλέπουν «ανάκαμψη της εμπιστοσύνης» και ότι αύτη η ανάκαμψη λένε «ενισχύει τις επενδύσεις και την κατανάλωση». Επενδύσεις δεν γίνονται και η κατανάλωση με τα νεα φορολογικά μέτρα θα συρρικνωθεί. Οι μυαλοπώληδες του ΟΟΣΑ βλέπουν ακόμα ότι «η βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα αυξάνει τις εξαγωγές», αλλά παρά την πρόβλεψη η πραγματικότητα της Στατιστικής λέει ότι το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά το µήνα Φεβρουάριο του 2016 ανήλθε σε 1.651,9 εκατ. ευρώ έναντι 1.444,7 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο µήνα του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση, 14,3%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 303,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 26,3% .
Για την ανεργία, το Economic Outlook να μειωθεί φέτος στο 24%, ενώ για το 2017 εκτιμάται περαιτέρω αποκλιμάκωσή στο 23,2%.
 Η έκθεση του ΟΟΣΑ τονίζει την ανάγκη εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση της φτώχειας (κυρίως των αλλοδαπών) , της φοροδιαφυγής , (των φτωχών) και των «κόκκινων» δανείων. «Η εφαρμογή πολιτικών, όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τα σχολικά γεύματα και τα στεγαστικά προγράμματα (για τους λαθρο), θα μειώσουν τη φτώχεια και την ανισότητα, που αυξήθηκαν πολύ κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα ενίσχυε τη δικαιοσύνη και θα αύξανε τα έσοδα που χρειάζονται για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων.
Η διαχείριση του μεγάλου ύψους των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών αποτελεί προτεραιότητα για την αποκατάσταση της διαθεσιμότητας πιστώσεων για επενδύσεις», σημειώνεται.
 Ο ΟΟΣΑ προτείνει να περικοπούν οι συντάξεις εκείνων που τις πλήρωναν για να χρηματοδοτήσουν τα σχολικά γεύματα για τα παιδιά των λαθραίων.
Για τη χρηματοδότηση των πολιτικών ελάφρυνσης της φτώχειας και μείωσης της ανεργίας σημειώνεται ότι έσοδα μπορούν να προκύψουν, επίσης, από τον «εξορθολογισμό του συνταξιοδοτικού συστήματος».
Ο ΟΟΣΑ προτείνει ακόμα περισσότερες «μεταρρυθμίσεις» που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της οικονομίας. «Η πλήρης εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, (στο πλαίσιο του μνημονίου 3), που συμφωνήθηκαν πέρυσι τον Αύγουστο θα ενισχύσουν σημαντικά την παραγωγή την επόμενη δεκαετία. Περαιτέρω μεταρρυθμίσεις χρειάζονται για να μετατοπισθεί η οικονομική διάρθρωση προς την κατεύθυνση των εξαγωγών και της επέκτασης νέων.
Ο περαιτέρω περιορισμός των ρυθμιστικών διαδικασιών και του γραφειοκρατικού βάρους στις εταιρείες θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και τις επενδύσεις», σημειώνει ο ΟΟΣΑ.

ΥΓ. Οι μυαλοπώληδες των τραπεζών αναμένουν ανάπτυξη πάνω από 1% εφέτος και 3%+ το 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια: