7/9/21

7/9/20 7 Σεπτεμβρίου 1833. Συνελήφθησαν στο Ναύπλιο με βάση χαλκευμένες κατηγορίες από το αγγλικό Κόμμα με ψευδομάρτυρα τον Σεβάσμιο της Στοάς της Ζακύνθου Κόντε Ρώμα Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας ως ένοχοι εσχάτης προδοσίας

 

«…..ήλθαν τη νύχτα, εις τες 7 Σεπτεμβρίου, και με επήρε ο Κλεόπας, μοίραρχος, με 40 χωροφύλακες και με επήγε εις το Ιτς Καλέ και με παράδωσε εις τον φρούραρχο και μ' έβαλαν 6 μήνες μυστική φυλακή, χωρίς να ιδώ άνθρωπο, εκτός του δεσμοφύλακα . Δεν ήξευρα τι γίνεται δια έξη μήνες, ούτε ποιος ζει, ούτε ποιος απέθανε, ούτε ποιον έχουν εις την φυλακήν. Δια τρεις ημέρες δεν ήξευρα πως υπάρχω, μου εφαίνετο όνειρο ερωτούσα τον εαυτόν μου αν ήμουν εγώ ο ίδιος ή άλλος κανείς. Δεν εκαταλάβαινα, διατί με έχουν κλεισμένο»

 Έτσι περιέγραψε τη σύλληψη του το Σεπτέμβριο του 1833 ο Κολοκορώνης. 
Την ώρα της σύλληψης του βρισκόταν στο Ναύπλιο, στο περιβόλι που είχε στην Πρόνοια, έξω από τ' Ανάπλι , κοντά στην εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου που είχε κτίσει ο ίδιος,.

Δεν υπάρχουν σχόλια: