9/9/21

ΣΤΥΓΝΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΝ ΠΡΟΦΑΣΙΝ


Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας.  

Τρύγος ὑπὸ Σείριον καὶ Ἣλιον, μὲ 15 ἒως 17°C παρὰ τὰς Οὐψάλας, τὴν παλαιάν πρωτεύουσαν τῆς Σκανδιναυϊκῆς. Τῆς αὐτοκρατορίας Svea Rike. 


Ἀπὸ τὸν Συντονισμόν Ἑλλήνων Φιλογενῶν. 


ΑΜ.: «Δικτατορία με ὐγιεινομικήν πρόφασιν», ὑπογράφει μὲ αὐτό ὁ Ἰατρός Ζώης Μπέχλης, τοῦ ellas21. 


ΑΣ.: Μάθετε ἐν τ μεταξύὁλίγα διὰ τὸν ἀστέρα τοῦ Κυνός Σείριος (καὶ ποτὲ σείριος), ἐκ τοῦ ἐπιθέτου σειρόςθερμόςκαυστικόςἘπίσης, σείρ, σειρός: ἣλιος. Σειρόν: θέριστρον. Ἐκ τοῦ σείω, κατ’ ἂλλους πρὸς εἲλη, ἣλιος, σέλας: ὁ κατακαίων, θερμός, καυστικός, ὂνομα ἀστέρος τοῦ Κυνός καὶ Σείριος ἀστήρ, -κύων. Ὡς χαρακτηρίζοντος τὴν ἐποχήν τῆς μεγίστης θερμότητος. Σειρόω: ἀποξηραίνω διὰ θερμότητος. 


Θ.: Ἀκούσατε: Εἲμεθα 36 φιλογενεῖς ἢ 360... Ἀπομένουν πέντε ἐκατομμύρια ἀπὸ τοὺς 5.649.370 τοῦ 2019. Σὺν τοὺς 4.192.719 ἀπέχοντας. 


ΕΥ.: Ἐγὼ πάντως εἶμαι κουρασμένη ἀπὸ τὸν καύσωνα καὶ τοὺς ἐμπρησμούς. 


ΑΡ.: Καὶ ἐγὼ ἀπὸ τὰ ἐκατομμύρια ἀπέχοντες. Ὃσους ἐπιτρέπουν εἰς τοὺς βλάκες νὰ κυβερνοῦν. 


ΑΜ.: Ἐννοεῖς τὸν Πανίβλακα Κυριάκον Μητσοτάκη, τὸν Κουτόν Παπαγάλον Ἀλέξιον Τσίπρα ἢ τὸν Λοβοτομημένον Δημήτριον Κουτσούμπαν; 


Θ.: Καὶ οἱ τρεῖς ἒχουν ὑποβληθεῖ εἰς τὴν περίφημον Περιτομήν, πάντως... 


ΑΡ.: Ἐννοεῖς, ἐπειδή καὶ οἱ τρεῖς ἀγκαλιάζουν μουτζαχεντίν, ισλαμιστάς καὶ ποτὲ Ἓλληνας εἲτε Ἑλληνίδας; 


Θ.: Τὶ ἂλλο, πῶς νὰ δείξουν ὃτι καὶ αὐτοὶ πάσχουν ἀπὸ Περιτομία!  Καὶ οἱ τρεῖς ἐορτάζουν τὴν ...Πρώτη Ἰανουαρίου. Εὐτυχεῖς χθόνιοι! 


ΕΥ.: ...Ἂνθρωποι. 


Θ.: Ἐπενδυταί, κυρία Εὐρώπη, εἰς τὴν ἀγέλη. Ἀγράμματοι ποὺ διαβάζουν τὸ ΟΧΙ ὠς ΝΑΙ, εἲτε αὐτοί ποὺ ἀναγκάζουν τὰ ἐπαγγελματικά κομματικά των στελέχη νὰ ἐμβολιασθοῦν εἶναι κά-θρωποι, λίαν ἐπιεικῶς γήϊνοι ἀλλά ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ! 


ΑΣ.: Σᾶς ἀκούω μὲ προσοχή καὶ διερωτῶμαι. Εἶναι σωστόν νὰ ὑβρίζωμεν ὂσους ἒχουν IQ, 78, ἢ 86 καὶ ἒως 91; Ἁμαρτία εἰς τὸν Φάνητα εἶναι πάντως. 

Τὰ ὡς ἂνω σημαίνει: Ὁ ἠλίθιος, ὁ βλᾶξ καί ὁ κουτός! 


ΑΡ.: Ἂκου Ἂστυ, ὁ Κυριάκος Μ. θέλων νὰ ἐπιδείξῃ πρωτοπόρα «ἀντιδεξιά» λογική καὶ ἐπιτήδευσιν διεκδικεῖ τὸ Μασονικόν Σκῆπτρον μὲ τὸν περιβόητον ἐμβολιασμόν τῶν Ἑλληνοπαίδων ἀφοῦ τὸν ἒχουν κράξει μὲ τὰ κουτα-μαράτα καὶ τὰς προτάσεις ποὺ ἒχει προτείνει ἒως τώρα. 


ΕΥ.: Ἒ Ναὶ, τὸν βάζουν νὰ τὶς εἰπεῖ πρῶτος, ἀλλά τὶς ἒχουν ἀποφασίςῃ ἀπὸ κοινοῦ εἰς τὴν Στοάν τῶν Πανίβλακων. 


Θ.: Ἂς σοβαρεθοῦμε. Οἱ Ἓλληνες, ὃλες οἱ Ἑλληνίδες, εἶναι ΠΑΝΕΞΥΠΝΟΙ. Πλὴν ὃσων φοβοῦνται. Ἂς ιδοῦμε ὃμως τὶ ἒχουν ἐπιτύχει οἱ Ψυχροί Ἐγκληματίαι, Τοκογλύφοι, Κένταυροι καὶ Τυρανόσαυροι πολιτικοί. 


ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ λοιπόν, ἀπὸ τὴν 11ην Μαρτίου 2020, μὲ τὸν πλέον βάναυσον τρόπον, ἡ κατάλυσις ὁποιασδήποτε πολιτειακῆς, νομικῆς, δικαστικῆς, ἰατρικῆς, οὐμανιστικῆς, φιλολογικῆς, ἱστορικῆς, ἐπιστημονικῆς καὶ διεπιστημονικῆς νομοτελείας, ἀρχῆς, δεοντολογίας, εὐθύνης, σοβαρότητος καὶ λογικῆς. 

Συντελεῖται καὶ πραγματοποιεῖται ἀπὸ ὃλους ὃσους τὴν συγκεκριμένη ἐκείνην ἡμέραν (11/3/20) κατεῖχαν ὑπεύθυνον θέσιν εἰς τὰ ἀνωτέρω πεδία. Πρόεδροι (πλήν ἐξαιρέσεων), κυβερνήσεις, βουλευταί, γερουσιασταί, δικασταί, ἒμποροι φαρμάκων καὶ ἐμβολίων, μὲ τὸν Π.Ο.Υ. ὡς μαέστρο τῆς Ὀρχήστρας καὶ τοὺς καλοπληρωμένους κήρυκας (διάβαζε ΜΜΕ) συνεχίζουν νὰ νὰ περιφρονοῦν 

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ. Συνεχίζουν νὰ ἐκβιάζουν, νὰ ὁδηγοῦν εἰς πείναν καὶ ΝΑ ΤΑΠΕΙΝΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ, ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΝΩΣΙΝ. 


Ἒχουν καταργήσει τὴν Ἰατρικήν, τὴν Ἱπποκάτειαν Ἰατρικήν τὴν τοῦ Ἀσκληπιοῦ. Ἒχουν καταργήσει ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ καὶ τὰς ἒχουν ΕΝΤΑΞΕΙ εἰς μίαν, τὴν πάθησιν covid-19. Ἐφ΄ ὂσον λοιπόν γονιδίωμα covid-19, ἰοῦ, οὐδέποτε ὑπῆρξεν ἒπρεπεν sars-2, ἰός ἀγριοχοίρων, ἐποχική γρίπη κλπ νὰ κυριαρχήσουν. Καὶ ἒχουν κυριαρχήσει ἀπὸ τὸ 2016. Καὶ ἒχουν πεθάνει πτωχοί καὶ ἐγκαταλελειμένοι ἂρρωστοι. Ὃμως τώρα θὰ καταγράφονται ὡς covid-19-πεθαμένοι. 


Τὸ Σκύταλον ὃλοι, τὴν ψῆφον σας καὶ τὰ μάτια σας. 


Ἡ Τρομοκρατία καὶ ὁ Πανφοβισμός ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΘΑ ΡΙΖΩΣΟΥΝ. 


Κρατᾶται τὴν καρδιά σας καὶ τὴν Ψυχήν σας μακριά ἀπὸ τὰ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ κτηνιάτρου Ἀλμπέρτο Μπουρλᾶ. Κλείσατε αὐτιά καὶ μυαλό πέραν ἀπὸ τοὺς Τσιόρδες, τοὺς Βασιλακόπουλους, κλπ. 


Ἂς καταδιώξωμεν τοὺς «ἐπενδυτάς» εἰς τὴν Ζωήν, τὴν τροφήν, τὴν ὑγείαν, τὴν Φύσιν καὶ τήν Ἐνημέρωσιν. Τοὺς ἐπενδυτάς εἰς τὸν φόβον Κ. Μητσοτάκη, τὸν Αλβέρτο Μπουρλᾶ, τὸν ἐπενδυτήν τοῦ 1 πρὸς 20, Μπίλ Γκεϊτς. Ἂς καταδιώξωμεν τοὺς «φιλανθρώπους» τῶν ΜΚΟ. 


ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙ τῶν πρόστυχων καὶ ἐγκληματικῶν ἐμβολιασμών τῆς Παγκοσμίου Ἁρπακτικῆς Συμμορίας μὲ τὰ PfizerAstra Zeneca καὶ Moderna. Σεβαστεῖτε τοὺς ἀπογόνους σας. 


ΜΗΝ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΕΙΣ

 ΑΝΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ! ΜΗΝ ΣΤΕΛΛΕΤΕ ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΣΑΣ ΤΕΚΝΑ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  

ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ ΚΛΠ ΤΗΣ ΦΑΪΖΕΡ, ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΑΣΤΡΑ ΖΕΝΕΚΑ. ΕΤΟΙΜΑΣΑΤΕ ΤΗΝ ΑΓΚΥΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΚΤΗΡΙΑΝ. 


Ἀποτρέψατε τὴν Συνταξιοδοτικήν Μεταρρύθμισιν! Τὴν συνεχιζομένην ἐξόντωσιν τῶν Ἑλλήνων. Συνταξιούχων καὶ Ἀρρώστων. 


Η ΕΛΛΑΣ τού 2021, εἶναι εδώ. Τὸ Ὑπέρ Κόμμα τῶν Ἑλλήνων Δημοκρατῶν, ἒρχεται! Εἶσθε ἐσεῖς! 


Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος 

 Ουψάλα 


Δεν υπάρχουν σχόλια: