30/7/15

Περιμένοντας την Κεντρική Επιτροπή

Ες Αύριον τα Σπουδαία

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Δαυίδ είναι οι Εβραίοι γενικώς. Γολιάθ οι Φιλισταίοι γενικώς. Το χτύπημα στο κεφάλι είναι κάποια κομπίνα - γυναίκες; δωροδοκίες; - με την οποία διέφθειραν τους αρχηγούς τους. Οι Φιλισταίοι ήταν ανίκητοι λόγω αριθμητικής υπεροχής, όμως με τις κομπίνες των Εβραίων κάποιοι από τους αρχηγούς προδώσανε γι αυτό και η μεταξύ τους σφαγή... Συμβολικά είναι όλα αυτά. Ο Δαυίδ ιστορικά το 1000 πΧ πολιόρκησε και πήρε την Ιεβούς από τους Ιεβουσαίους και τον ναό τον βρήκε έτοιμο εκεί...

Periklis Ergatis

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΟΥΡΩΝ ΝΥΚΤΕΡΙΔΟΣ

  Φώς Ελληνικόν εις όλους τους Έλληνας καί όλας τας Ελληνίδας. Νεφελώδης εις τούς 8°C παρά τάς Ουψάλας σήμερον.  O Π.Ο.Υ. χαρακτηρίζει του...