28/3/15

Προσοχή!

Δώστε κουράγιο στον διπλανό σας για να μην αισθάνεται ΜΟΝΟΣ.
Ανάψτε ότι φως έχετε!

Δεν υπάρχουν σχόλια: