3/4/23

Τα αφεντικά βάζουν αχθοφόρους να βάζουν σχόλια

 

Οι ηλίθιοι, όπως η εσχατη οπη αφοδεύσεως,  παρακολουθούν το «δελτίο των 11» επαγγελματικά. 

Αυτούς, τους ψευτοχριστιανούς, που "αγανάκτησαν" επειδή η "πφουστιά" είναι  εκ γενετής, και δεν ειναι "επιλογή",  έτσι τους έπλασε ο Θεός. 

Ηλίθιους.

Πνευματικά, ανάπηρους.

 Όπως έπλασε τον εκ γενετής  τυφλό και τον εκ γενετής κουτσό, όπως και την εκ γενετής Στείρα.

Άγνωσται αι βουλαί του Κυρίου. 

Τα πάντα εν Σοφία εποίησε.

Η Πφούστια είναι το χάραγμα. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Δολοφονήσας του Δολοφονήσαντος

  Ο Σμαραγδής δεν ήθελε να κάνει μια ταινία για τον πραγματικό Καποδίστρια και δεν θέλησε να δείξει την δολοφονία του.  Σχεδίασε μια νέα δολ...