12/2/17

Μεταρρυθμίσεις για νέο πολιτικό και οικονομικό σύστημα 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΣΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Α. Πολιτικό σύστημα :
1. Νέος καταστατικός χάρτης της πραγματικής Ελληνικής Δικαιοκρατίας
2. Κατάργηση όλων των υπαρχόντων πολιτικών σχηματισμών που σχεδόν όλοι, υπηρετούν ξένα συμφέροντα και αποτελούν συμμορίες διαρπαγής του εθνικού πλούτου και κλοπής της εθνικής εργασίας.
3.Εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας με Λαϊκή ψηφοφορία 
4.Εκτελεστική Εξουσία : Εκλογή Κυβερνήτη ( Πρωθυπουργού ) δια της Λαϊκής ψήφου. ( μόνον εκλογή πρωθυπουργού).Ο εκλεγείς, κατ’ απόλυτη πλειοψηφία, Κυβερνήτης διορίζει 8 (οκτώ )Υπουργούς πού προΐστανται των οκτώ (8) υπουργείων. Οι Υπουργοί είναι όλοι της απόλυτης διακριτικής ευχέρειας του εκλεγέντος Κυβερνήτη, ο οποίος και φέρει όλη την ευθύνη. (μπορεί να τους παύσει και να διορίσει άλλους ). Όλοι οι Υφυπουργοί είναι μόνιμοι, εκ της δημοσίας διοικήσεως – Γεν. Δ/ντές και είναι και οι μόνοι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού. ( λεπτομερής ανάπτυξη σε μελέτη μου )
5.Νομοθετική εξουσία : Οι Νομοθέτες (βουλευτές) ποτέ δεν υπουργοποιούνται, μόνο νομοθετούν και ασκούν κοινοβουλευτικό έλεγχο.
6.Δικαστική εξουσία : Παντελώς ανεξάρτητη. Η εκλογή των και οι Προαγωγές όλων των βαθμίδων της Δικαιοσύνης θα προκύπτουν εκ της ιεραρχίας , και δια των ιδίων αυτών οργάνων.
7.Θέσπιση Δημοψηφισμάτων.
8.Τοπική Αυτοδιοίκηση : Οι Νομοί της Χώρας είναι 52. Ο εκλεγείς Πρωθυπουργός θα διορίσει 52 Νομαρχιακές Διοικήσεις, καταργουμένων όλων των υπαρχουσών σήμερα βαθμίδων της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθόσον αποτελούν μέρος της εκτελεστικής εξουσίας.
Β. Οικονομικό Σύστημα :

-Στάση εξωτερικών πληρωμών, λόγω επαχθούς και επονείδιστου χρέους. Χρέους επιβληθέντος επί του Ελληνικού Λαού, από ανθέλληνες πολιτικούς προδότες της Πατρίδας και αλλοδαπούς επαίσχυντους τραπεζίτες και τοκογλύφους-λαμόγια.
-Διαγραφή του εξωτερικού χρέους . «Κούρεμα» κατά 80% και Και διαπραγμάτευση του υπολοίπου 20% σε χρονικό ορίζοντα 30 ετών και με επιτόκιο δεκαδικής τάξεως. Θα είναι και η τιμωρία των βδελυρών τοκογλύφων, πού απομυζούν την Ελλάδα μας από το 1821.
-Επαναφορά του εθνικού Νομίσματος της ΔΡΑΧΜΗΣ με ισοτιμία 1 ΕΥΡΩ = 1 ΔΡΑΧΜΗ. Τουλάχιστον για δύο χρόνια δεν θα πρέπει η νομισματική επιτροπή να επιτρέψει, ούτε ΜΙΑΣ ΔΡΑΧΜΗΣ εξαγωγή. Διότι οι διεθνείς τραπεζική αλητεία αυτό θα περιμένει για να υποτιμήσουν την Δραχμή.
-Κρατικοποίηση όλων των ιδιωτικών τραπεζών πού θα λειτουργούν πλέον Ως κατάστημα και υποκαταστήματα της Νέας εκδοτικής τράπεζας της Ελλάδος.
-Επαναλειτουργία της νομισματική επιτροπής για τον έλεγχο των Συναλλαγματικών ροών 
- ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ.Επιλεκτική διαγραφή όλων των χρεών του Ελληνικού Λαού προς το Επαίσχυντο τραπεζικό κατεστημένο .
-Αναδιάταξη των συντελεστών της παραγωγής α) αγροτικού τομέα (πρωτογενής) με αύξηση του ποσοστού συμμετοχής επί του εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) τουλάχιστον στο 30% β) αντίστοιχη αναβάθμιση του δευτερογενούς τομέα ( βιομηχανίας, βιοτεχνίας κ.τ.λ.) γ) υποχώρηση των υπηρεσιών (τριτογενής) σε φυσιολογικά επίπεδα. Γενικώς να επιτευχθεί ισόρροπη κατανομή των συντελεστών της παραγωγής.
-Σταδιακή και ισόρροπη αποκατάσταση μισθών, ημερομισθίων Και συντάξεων και γενικώς οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων, με μοχλό το επαναποκτηθέν εκδοτικό προνόμιο. -Κατάργηση του ΤΟΚΟΥ.
-Νέο φορολογικό σύστημα. -
Πλήρης αναμόρφωση του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών (ΧΑΑ)
-Επιδοτήσεις για να αντιμετωπισθεί η ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προϊόντων μας

Χρίστος Α Αθανασόπουλος e-mail : athanachristos @ gmail.com
blog : christathan. Blogspot.com

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

1 ευρώ = 1 δραχμή. Δηλαδή, δώσαμε 340,75 δραχμές για να αγοράσουμε 1 ευρώ, τώρα για να πουλήσουμε 1 ευρώ θα μάς δώσουν 1 δραχμή. Το κατάλαβα καλά? Δηλαδή οι απατεωνιές συνεχίζονται !

Χρίστος Αθανασόπουλος είπε...

Συνήθως δεν απαντώ σε σχόλια, είτε θετικά είτε αρνητικά. Επί του προκειμένου όμως, επειδή ο αγαπητός σχολιαστής αναφέρεται σε ζήτημα εξόχως σοβαρό, θα του υπομνήσω ότι : 1. η ισοτιμία ενός νομίσματος ορίζεται από κάθε κυρίαρχο κράτος 2. όταν ο ολετήρας Σημίτης μας έσπρωξε στην ΟΝΕ με ισοτιμία 1ευρώ = 340,75 Δραχμές διέπραξε εθνικό έγκλημα. 3. Για να ξεφύγουμε τώρα από τον κλοιό, πρέπει να μην διαταραχθεί η αγοραστική αξία των αγαθών ( όπως μας φοβίζουν ) γιαυτό 1ευρώ= 1νέα Δραχμή. Μέγα λάθος να μην διδάσκονται οικονομικά εκλαϊκευμένα από την Α΄ δημοτικού, διότι ο Άνθρωπος είναι οικονομικό ών (homo economicus )
Περισσότερες διευκρινήσεις προσεχώς.

Ανώνυμος είπε...

Αθανασοπουλε μήν τό κουράζεις, σύν τό ότι γράφεις και ασυναρτησίες.
Τό Σύνταγμα διέπεται από Αρχές.
Η κυριώτερη είναι η Ελευθερία Επιλογής.
Όταν λές: Αποφασίζω αυτό, κάνω εκείνο , απαγορεύω τό άλλο, τά´χεις κάνει σκατά.
Κάνε τό πολύ απλό νά πάρεις τό Ελβετικό Σύνταγμα (που τό έχει γράψει ο Καποδίστριας) και με τις απαραίτητες προσαρμογές να αντικαταστήσεις αυτό που έχουμε και που το έχει γράψει και ό Βενιζέλος (ο Βαγγέλης).

Όσο γιά τό νομισματικό, κόβεις ένα συγκεκριμένο αριθμό ασημένιων Δραχμών και τυπώνεις ισσόποσης αξίας τραπεζογραμμάτια (πληρωτέα επί τη εμφανίσει) και δέν ασχολείσαι μέ ισοτιμίες.

Τό σύστημα που περιγράφω άν εφαρμοστεί θά φέρει απίστευτο πλούτο, κάτι που έιναι και το
μεγάλο του πρόβλημα γιατί ο πλούτος φέρνει και μερικά προβλήματα ηθικής κυρίως φύσης που
μπορούν να ανατρέψουν τήν ευημερία αλλά και τό ίδιο τό σύστημα.
Αυτό βέβαια είναι προς τό τέλος του αλγόριθμου αλλά πρέπει νά δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.
Και επειδή μιλάμε γιά Ιδιωτική περιουσία πρέπει να έχουμε πάντα υπ´ όψιν τήν πανταχού παρούσα (και δοσμένη από τόν Θεό) Ελευθερία Επιλογής.

Τό Συνταγματικό και τό Νομισματικό είναι μαθηματικά προβλήματα και δέν μπορουν να λυθούν από Πολιτικούς και Οικονομολόγους αλλά από Μαθηματικούς μέ λίγη τεχνοκρατική βοήθεια
από τους προαναφερθέντες.
Προβλήματα μπορούν να υπάρξουν σέ Διπλώματικό επίπεδο αλλά στό χάος που έρχεται πιστεύω
ότι μπορουν εύκολα να ξεπεραστούν.

Είναι σίγουρο ότι Ευρώπη είναι στά τελευταία της.
Η πολύ μεγάλη ένδειξη είναι η «ποσοτική χαλάρωση» η οποία ιστορικά έρχεται ύστερα
από τήν χαλάρωση του σφιγκτήρα και ακολουθείται από πόλεμο μέ χρήση μισθοφόρων
οί οποίοι πληρώνονται από αυτή.
Ο πόλεμος αυτός είναι ιστορικά πάντα χαμένος.
Τό μετά πρέπει να μάς απασχολεί.

mouths είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Ανώνυμος είπε...

μία αλλαγούλα ακόμα ....

Πολιτικά δικαιώματα μόνο για Έλληνες από μητέρα και πατέρα ...

Στην περίπτωση που έχεις ένα αλβανό γονιό, τότε θα πρέπει να η αλβανία να υπογράψει ότι εισέρχεται οικειοθελώς στην επικράτεια της Ελληνικής Αυτοκρατορίας, χωρίς δική της εξωτερική πολιτική και νόμισμα, ως ανεξάρτητη επαρχία. Στην περίπτωση που αρνηθεί, μαζική απέλαση χωρίς αποζημιώσεις όλων των αλβανών και των ημίαιμων απογόνων τους.

Αυτά για ότι αφορά καυκάσιους.

Για τους γύφτους στείρωση μετά από την πρώτη γέννα.

Σε γενικές γραμμές απαγορεύεται η περιτομή. Ούτε χασέμ ούτε αλλάχ ...

Πεντηκοστιανοί, Ιεχωβάδες τέλος.

Οι χρωματιστοί αποκλείονται αναφανδόν και απελαύνονται μαζικά εν μία νυκτί....

Θα ήταν καλό όμως να υπήρχε μέριμνα ειδικά για τους Ελληνίζοντας αφρικανούς, ώστε να τύχουν προ-ετοιμασμένων υποδομών, έτσι, σε βάθος χρόνου και από τις κατάλληλες θέσεις να αναβαθμίσουν την μαύρη ήπειρο προς το όφελος όλου του πλανήτη.

Οι Ιάπωνες εξαιρούνται (άν και τρέφονται με δελφίνια, κάτι σαν κανιβαλισμό.. )

Οι Κινέζοι μόνο επιχειρηματίες .... τα μαγαζάκια και οι πλέμπα να εξαφανιστεί.

Αυτά ..... Ευχαριστώ ...