11/1/22

76η ημέρα του Ελληνο-Ιταλικού Πολέμου. Σάββατο 11 Ιανουαρίου. Επτά ημέρες πριν αρρωστήσουν τον Μεταξά. Οι Άγγλοι δεν έδιναν πιστώσεις . Ο Παπάγος και ο κύκλος του δημιουργούσαν το αποτακτικό.Ο λαός πολεμούσε στο Μέτωπο. Η Γερμανική αεροπορία άρχισε να επιχειρεί από τα Ιταλικά αεροδρόμια

 

 

‎ 

Στο Μέτωπο ο Ιταλός Αρχιστράτηγος Ούγκο Καβαλέρο διέταξε την ιταλική 7η Μεραρχία Πεζικού  των Λύκων της Τοσκάνης και την επίλεκτη 3η Ταξιαρχία Αλπινιστών «Τζούλια», να ανακαταλάβουν την Κλεισούρα  με την υποστήριξη της αεροπορίας.

 Η Μεραρχία των Λύκων αποδεκατίστηκε. Το 3ο Τάγμα του δευτέρου Συντάγματος του Βόλου 2 με ταγματάρχη Στρατιώτη  απέκρουσε τις  10 νυκτερινές επιθέσεις των Ιταλών εχθρού στα υψώματα του Ροντέν. Ως ενίσχυση του Τάγματος διατέθηκε μόνον ο 11ος Λόχος Γκερέκου  του 5ου ΣΠ, ο μόνος εφεδρικός. Το Τάγμα είχε 11 νεκρούς και 105 τραυματίες.

Το Αρχηγείο των Ιταλικών Ενόπλων Δυνάμεων στις 11 Ιανουαρίου 1941ανακοίνωσε  ότι στο ελληνικό μέτωπο, υπήρξαν « τοπικές δράσεις» στον τομέα της 11ης Στρατιάς και ότι «οι εχθρικές επιθέσεις απωθήθηκαν».‎

Το ιταλικό ανακοινωθέν ανέφερε και οτι‎ στο Στενό της Σικελίας, «οι εχθρικοί ναυτικοί σχηματισμοί δέχθηκαν  διαδοχικές επιθέσεις και ότι χτυπήθηκε ένα αεροπλανοφόρο με τορπίλη και ένα καταδρομικό με δύο βόμβες μεγάλου διαμετρήματος». «Παρά την πολύ αντιαεροπορική αντίδραση και τις επανειλημμένες επιθέσεις των αντίπαλων καταδιωκτικών , όλα τα αεροσκάφη μας επέστρεψαν στις βάσεις τους». Παράλληλα, για πρώτη φορά, οι μονάδες της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας, σε αδελφική και στενή συνεργασία με τις ιταλικές αεροπορικές μονάδες, συμμετείχαν στην επίθεση  κατά των ίδιων ναυτικών σχηματισμών και κατάφεραν να χτυπήσουν ένα από τα πλοία μεταφοράς. Χτύπησαν επίσης ένα αντιτορπιλικό. Τη νύχτα της 11ης, βομβαρδίστηκε το λιμάνι της Βαλέτας στην Μάλτα.‎

Στην Κυρηναϊκή, δράση πυροβολικού στην περιοχή Τομπρούκ και κοντά στο Τζιαραμούμπ. Ένας από τους σχηματισμούς επίθεσης και μαχητικών μας επιτέθηκε σε ένα σχηματισμό αρμάτων μάχης και τεθωρακισμένων αυτοκινήτων, καταστρέφοντας αρκετά από αυτά. σε ‎‎αερομαχία ‎‎ένα μαχητικό αεροσκάφος τύπου «Τυφώνα» καταρρίφθηκε. Οι αεροπορικές επιδρομές του εχθρού στο Τομπρούκ και την περιοχή της Βεγγάζης προκάλεσαν κάποιες ζημιές και εννέα θανάτους, εκ των οποίων επτά παιδιά. Όλοι  Μουσουλμάνοι. Το πλήρωμα ενός βρετανικού αεροπλάνου που αναγκάστηκε να προσγειωθεί αιχμαλωτίστηκε.‎ 

‎Στην Ανατολική Αφρική, απωθήθηκε μια εισβολή οπλισμένων φορτηγών στο μέτωπο του Σουδάν. Κατά τη διάρκεια της εχθρικής αεροπορικής επιδρομής στην Ερυθραία, που αναφέρθηκε στο Δελτίο 215, ένα εχθρικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε. Χθες το βράδυ εχθρικά αεροπλάνα πέταξαν πάνω από το Παλέρμο ρίχνοντας μερικές βόμβες στο λιμάνι. Καμία βλάβη στους ανθρώπους. ελαφρά ζημιά στις αποβάθρες. Ένα εχθρικό αεροπλάνο καταρρίφθηκε. Ένα άλλο εχθρικό αεροσκάφος, τύπου ‎‎Μπλένχαϊμ,‎‎καταρρίφθηκε από  μαχητικό μας στον Κόλπο της Νάπολης».‎

. Ο πρεσβευτής της Ελλάδος στο Βελιγράδι Ρ. Ρωσέττης  ενημέρωσε   τον Ιωάννη Μεταξά, για τη στάση  την Γιουγκοσλαβίας  και τα εσωτερικά προβλήματα της με Κροάτες και Σλοβένους, και για την ύπουλη στάση Βουλγαρίας και του ανέφερε ότι ήδη βρισκόντουσαν 100000 Γερμανοί στην Ρουμανία.

«Βελιγράδι, 11 Ιανουαρίου 1941, ώρα 15:15.Ενεχείρισα εις Αντιβασιλέα Γιουγκοσλαβίας επιστολήν Υμετέρας Εξοχότητος. Ούτος μοι είπεν ότι Γιουγκοσλαβία θα αμυνθή κατά επιθέσεως Γερμανίας προσθέσας: «Δέον αρκεσθήτε εις την δήλωσιν ταύτην δεν δύναμαι διά ευνόητους λόγους νά είπω περισσότερα. Εάν Γερμανοί κατέλθωσι διά Βουλγαρίας, τί δύναμαι νά πράξω; Η θέσις της Γιουγκοσλαβίας είναι λίαν δυσχερής. Δέον ληφθή ύπ' όψιν ή έσωτερική κατάστασις καί αί δυσχέρειαι με τους Κροάτας καί Σλοβένους, οίτινες δεν βλέπουν τον λόγον διατί θα εμπλακεί εις πόλεμον ή Γιουγκοσλαβία, έφ' όσον δεν υφίσταται άπ' εύθείας επίθεσιν».

Μοί προσετέθη ότι έσχε σχετικήν συνομιλίαν μετά Πρεσβευτοϋ Αγγλίας (ον είχον παρακαλέσει προβή εις βολιδοσκόπησιν), έκφράσαντος απορίαν του διά χλιαράν στάσιν Γιουγκοσλαβίας, όστις όμως είπεν Άντιβασιλεύς δεν φαίνεται αντιλαμβανόμενος δυσκολίας μας. Περαιτέρω μοί είπεν οτι γερμανικός στρατός έν Ρουμανία ανέρχεται εις 100.000, αποσταλέν δέ πολεμικόν ύλικόν ύπέρογκον δι' ο καί διερωτάται, ποίοι υπό Γερμανίας έπιδιωκόμενοι σκοποί. Ήδη άποστολαί διά Ουγγαρίας έσταμάτησαν, άλλά κατά πάσαν πιθανότητα έπαναληφθώσι.

Είναι ανήσυχος διότι βλέπει Βουλγαρίαν τηρούσαν ύπουλον στάσιν καί θεωρεί βέβαιον ότι βούλγαρος Πρωθυπουργός είδε γερμανόν ύπουργόν Εξωτερικών, δέν γνωρίζει όμως ποία θέματα συνεζητήθησαν.

Τον ανησυχεί επίσης στάσις των Σοβιέτ, τά όποια εκδηλώνουν ένδιαφέρον των διά Κωνσταντινούπολη.

 Ταύτοχρόνως όμως λέγουν ότι πόλις αύτη εχει ανάγκην μεγάλης ενδοχώρας, ην δέον κατέχη Βουλγαρία. Πολιτική αύτη ένθαρρύνει βουλγαρικήν άδιαλλαξίαν, ην κάπως έξουδετερώνει άπόφασις Τουρκίας προς άντιμετώπισιν παντός απευκταίου διά τών όπλων. Έχάρη ιδιαιτέρως διά νέαν έλληνικήν νίκην Κλεισούρας καί παρεκάλεσε μετά θερμών συγχαρητηρίων διαβιβάσω Ύμετέραν 'Εξοχότητα φιλικωτάτους χαιρετισμούς.

Θά ίδω Πρεσβευτήν Αγγλίας καί τηλεγραφήσω».

Το βράδυ της 11ης Ιανουαρίου ο μελλοθάνατος Μεταξάς σημείωσε στο ημερολόγιο του:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ρεπορτάζ Κορωνοϊού

-ΠΑΕΙ ΚΑΙ Ο 56ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΛΟ! ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΣΕΩΝ