11/1/22

Η Νόσος των τριπλά εμβολιασμένων

Διάγραμμα που δείχνει τα κρούσματα των τελευταίων 14 ημερών στην Ισλανδία,  ανάλογα με την ηλικία και τον εμβολιασμό. 
Η μπλέ γραμμή δείχνει   τους πλήρως εμβολιασμένους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σεξ Σαπιλα και Ραφαλ