8/1/22

Ο Ευάγγελος Λεμπέσης απάντα στο ερώτημα τι έκαναν στη Λάρσα ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΜΤΑΚΟ . «Τὸ φαινόμενον τοῦτο, κλασσικόν, τυπικὸν καὶ αἰώνιον ἀφ᾿ ἧς ὑπάρχει ἀνθρωπίνη κοινωνία, δι᾿ ὅλης τῆς Ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητος, περιγράφεται ως εξείς: «δέκα βλάκες καθ᾿ ἑνὸς εὐφυοῦς· δέκα ἀνίκανοι καθ᾿ ἑνὸς ἱκανοῦ· δέκα ἀδύνατοι καθ᾿ ἑνὸς ἰσχυροῦ κ.ο.κ.»

 

«Τὸ φαινόμενον τοῦτο, κλασσικόν, τυπικὸν καὶ αἰώνιον ἀφ᾿ ἧς ὑπάρχει ἀνθρωπίνη κοινωνία, δι᾿ ὅλης τῆς Ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητος, περιγράφεται ως εξείς: «δέκα βλάκες καθ᾿ ἑνὸς εὐφυοῦς· δέκα ἀνίκανοι καθ᾿ ἑνὸς ἱκανοῦ· δέκα ἀδύνατοι καθ᾿ ἑνὸς ἰσχυροῦ κ.ο.κ.» και ἔχει πρὸ πολλοῦ συλληφθῇ εἰς τὸν θεμελειώδη νόμον τοῦ διαφορισμοῦ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η 22α Ιανουαρίου στην Ιστορία

Η 22η Ιανουαρίου είναι η 22η ημέρα του  Γρηγοριανού ημερολογίου. Απομένουν 343 ημέρες μέχρι το τέλος του έτους . 565.  Ο Πατριάρχης Κω...