ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

13/1/22

ΕΛΛΗΝ ΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΙΣ ΤΑΠΕΙΝΟΣ –Η ΚΑΙ ΠΤΩΧΟΣ –Η ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΥΠΗΡΞΑΝ

, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. 
 -00°C οἱ βαθμοί εἰς τὴν χιονισμένην Uppsala (Οὐψάλα). Ἐπέλεξα νὰ μεταφέρω τὸ σπουδαῖον κείμενον τοῦ σπουδαίου καὶ φίλου συγγραφέως Ἀναστασίου Στάμου, ΜΕΤΑΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΟΣ. Μοναδικόν ἀποτελεῖ καὶ τὸ βιβλίον αὐτοῦ «ΙΕΡΑ ΕΛΕΥΣΙΣ» ὒστερον τῆς ἀνακαλύψεως τοῦ ἀμφορέως ΔΑΕΙΡΑ εἰς τὴν Ἐλευσίνα. 
 Εἰς αὐτὸ τὸ κείμενον ὁ Αν. Στάμου ἐπεξηγεῖ καὶ συγκρίνει ἐνδιαφέροντα θέματα. Ἐλευσίς καὶ σημερινά τεκταινόμενα, πανδημία κλπ.
 Τὸ Λόγον ἒχει ἡ Νύμφη Νηφάλια, ἢ ἂλλως Ὠφέλεια. 
 Ἐν συνεχείᾳ Πλοῦτος διὰ τοὺς Ἓλληνας ὑπῆρξεν καὶ εἶναι ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ. Ἡ Γνώσις, ἡ Ἐπιστήμη, ἡ Φιλοσοφική Ἀναζήτησις, ἡ Ὑπερηφάνεια. Κάτωθι παραθέτω ἓνα μικρόν κείμενον διὰ τὴν Ἑλληνίδα Γυναίκα. Τῶν ἂνω τῶν 800 ἀρχαίων Ἑλληνίδων φιλοσόφων καὶ ἐπιστημονισσῶν. 
Παραθέτω στοιχεῖα διὰ τὴν γνωστότερη, τὴν Θεανώ ἢ Θουρία, συμβία τοῦ Πυθαγόρου, ἡ ὁποία ἂφησεν τὸ ἰδικόν της ἒργον. 
 ΘΕΑΝΩ Ἢ ΘΟΥΡΙΑ «Ως σημαντική μαθηματικός, αστρονόμος και κοσμολόγος του 6ου αιώνα π.Χ. θα περνούσε στα ιστορικά κιτάπια, αποδίδοντάς της ακόμα και την τρισμέγιστη ανακάλυψη της Θεωρίας της Χρυσής Τομής, του «χρυσού αριθμού» φ, που τόσο κεφαλαιώδη ρόλο θα διαδραμάτιζε στην αποκάλυψη των φυσικών νόμων αλλά και τη δημιουργία των ανθρώπινων οικοδομημάτων! Δική της ήταν επίσης και η εξίσου σημαντική θεωρία της Αρμονίας των Αριθμών. 
 Η Θεανώ μαθήτευσε δίπλα στον μεγάλο δάσκαλο και μύστη Πυθαγόρα, όταν εκείνος πέρασε από τη Σάμο στην Κάτω Ιταλία, και γοητεύτηκε από τη μυστηριώδη διδασκαλία του κατά τριάντα χρόνια μεγαλύτερού της σάμιου φιλοσόφου... έγραψε πολύ: 
«Κοσμολογία», «Θεώρημα της Χρυσής Τομής», «Θεωρία των Αριθμών», «Κατασκευή του Σύμπαντος», «Ο Βίος του Πυθαγόρα» (που δεν σώζεται) και το «Περί αρετής», ενσαρκώνοντας τον φιλόσοφο-πανεπιστήμονα της εποχής. 
Δίδαξε αστρονομία και μαθηματικά, επιμελήθηκε τη διάδοση του πυθαγόρειου έργου και δεν σταμάτησε ποτέ την επιστημονική και διδακτική της δράση, κρατώντας άσβεστο το πνεύμα του συζύγου της. 
Τη Θεανώ τη Θουρία αναφέρουν ο Αθήναιος ο Ναυκρατίτης, ο Διογένης ο Λαέρτιος, ο νεοπλατωνικός Ιάμβλιχος, αλλά και το εγκυκλοπαιδικό Λεξικό της Σούδας (ή Σουίδας), ως τη διασημότερη γυναίκα αστρονόμο και κοσμολόγο της αρχαιότητας… 
Ως πυθαγόρεια, προωθούσε την αλλαγή του ρόλου της γυναίκας και μιλούσε ανοιχτά για την αντίστοιχη θέση που πρέπει να καταλάβει στην αρχαιοελληνική κοινωνία. 
Λέγεται ότι κάποτε φάνηκε το μπράτσο της καθώς προσπάθησε να τακτοποιήσει τα ρούχα της και ένας νεανίας σχολίασε «τι όμορφο μπράτσο»! 
Τότε εκείνη του απάντησε «ναι, αλλά δεν είναι δημόσιο αγαθό»: «Θεανὼ πορευομένη ἔξω εἶχε τὸν βραχίονα· νεανίσκος δέ τις ἰδὼν εἶπε· ” καλὸν τὸ δέμας·” ἡ δὲ ἀπεκρίνατο· ” ἀλλ’ οὐ κοινόν”». (περισσότερα εἰς τὸ Ἰντερνετ, Θεανώ ἢ Θουρία). 
 Τὸ ἒργον της συνέχισαν παῖδες καὶ κόρες των. Τήλαυγης και Μνήσαρχος, Δαμώ, Μύια και Αριγνώτη). 
Ἐπίσης θεωρεῖται μαθήτρια της καὶ ἡ Διοτίμα, ἠ διδασκάλισσα τοῦ Σωκράτους. Ἀπὸ ἐκεῖνες ἒως τὴν μαθηματικόν Ὑπατεία τοῦ 4ου μεχ αἰῶνος, ἐρχόμεθα εἰς τὴν Ἂννα Νοταρᾶ ποὺ διέσωσεν χειρόγραφα ποὺ ἀπετέλεσαν τὸ «Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν». 
Ἒπειτα εἰς τὰς ὑπερήφανες Σουλιώτισσας τοῦ Ζαλόγγου, τὴν Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, τὴν Μαντώ μαυρογένους καὶ «τὴν Ἀθάνατη Γυναίκα τῆς Πίνδου».
 Μήπως τέλος πρέπει νὰ ἲδωμεν μὲ τὴν Διόπτραν μίας Νηφάλιας Σκέψεως Καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ τοῦ Ἀνδρέα Γ. Παπανδρέου, τὸ ΠΑΣΟΚ τῶν γυναικῶν; 
 Τὸν Ἰούνιον τοῦ 1989, ἒγινε μία μεγαλειώδης συγκέντρωσις Ἑλλήνων Γυναικῶν εἰς τὸ Στάδιον Εἰρήνης καὶ Φιλίας (Πειραιεύς). Ὑπὲρ τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ δὴ ὑπέρ τοῦ Ἀνδρέα Γ. Παπανδρέου!
 Ἡ ἐκλογική ἀναμέτρησις τοῦ Ἰουνίου ὑπῆρξεν κρίσιμη. Ὁ ἱδρυτής τοῦ ΠΑΣΟΚ ἦτο παρών. 
Ἐπὶ ὀκτώ συναπτά ἒτη ἡ κατάστασις τῶν γυναικῶν ἐν Ἑλλάδι εἶχεν καλυτερεύσει εἰς ὃλα τὰ πεδία (Ὃπως καὶ τῶν ποιητῶν). 
Ἡ Ἑλληνίς εἶχεν ἀποκτήσει ὀντότητα ἀλλά καὶ λόγον καὶ κῦρος. 
Ἡ γυνή, ἡ Ἑλληνίς (ἀδιάφορη ἠ θέσις καὶ ἠ κατάστασις γυναικῶν ἂλλων ἐθνοτήτων ἢ μειονοτήτων ἐν Ἑλλάδι), τῆς κοινωνίας τῆς πρὸ πασοκικῆς περιόδου ὑπῆρξεν ἀμφιλεγόμενη. Λόγου χάριν, σύνταξις συμπληρωματική τοῦ ἀνδρός, καὶ συμφώνως μὲ τὸ ἀναχρονιστικόν, μεσαιωνικοῦ τύπου Οἰκογενειακόν Δίκαιον ταπεινωτική καὶ μειωτική. 
Εἶχεν δὲ ὁ ἰσλαμοχαλδαῖος πατριάρχης, ἀνήρ τῆς οἰκογενείας δικαίωμα ΘΑΝΑΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.
 Τέλος ἂς μὴν ἀναφερθοῦμε εἰς τὴν κοινωνικήν καὶ ἐργασιακήν θέσιν τῶν γυναικῶν (ἂνω τῶν δύο τρίτων τῶν Ἑλληνίδων). 
Αὐτὸ ἦτο τὸ «νομικόν» καθεστώς, παρὰ τὴν σταδιακῶς καλυτέρευσιν τῆς Ἑλληνίδος ἢδη ἀπὸ τὸ 1936. Παρὰ ταῦτα ὃμως, Ἓλληνες καὶ Ἑλληνίδες εἶχαν ἐπιβάλλει εἰς τὴν Οἰκογένειαν καὶ εἰς τὴν Κοινωνίαν τὰ διαχρονικά Ἑλληνικά πρότυπα. 
Οὐδείς «φεμινισμός» τῶν Ροκφέλλερ εἶχεν φέρει «ἐκ του» καὶ «μὴ του» τὴν ΑΛΛΑΓΗΝ. 
Τὶ κι ἂν ἀπηγόρευαν εἰς τὴν Ἑλληνίδα τὴν «προσωπικήν» ψῆφον καὶ συμμετοχήν. Ὃλα ὃμως αὐτὰ ἐθεωρήθησαν ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ἀπὸ τοὺς ἑπομένους μετὰ τὸ 1996 γκοβερν-ώντας ἐν Ἀθήναις. 
 Ἀπὸ τοὺς ποταπούς τοῦ «Λονδρεζικου Σχολείου», ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τῶν δολοφόνων τοῦ Ι. Καποδίστρια.
 Οἱ ὁποῖοι ἒχουν βάλει ἀπὸ τὸ 2010 τοὺς Ἓλληνας καὶ τὰ Ἑλληνίδας νὰ βράζουν εἰς τὸν κάδς(ζ)ανον τῶν ἀνθρωποφάγων. Τῶν Ρότσιλντ, Ροκφέλλερς, Μπίλ Γκέϊτς (τοῦ 1-20), Λάκτα Σόρος, Μονσάντο, Ἂμαζον, Π.Ο.Υ. τρομοκρατῶν καὶ χαλδαίων 
 ΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ. ΤΑ ΠΕΡΙΓΕΛΑ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ. ΝΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ 21. ΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΨΥΧΗΝ. 

 Ἀκοῦτε https://ellas21.com/. Διαβάζετε http://deltio11.blogspot.com/. 
 ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ‘ΕΣΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ’! Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. 

 Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος 
 Οὐψάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Κορωνοϊός στα Δυτικά Βαλκάνια, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία

  Στη Σκιπερία, ,ένας 81χρονος άνδρας από τα Τίρανα έχασε χθες τη μάχη του με τον ΚΟΒΝΤ 19. Με αυτόν,   αριθμός των θυμάτων του ΚΟΒΙΝΤ έγινε...