ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

16/6/22

ΤΑΛΑΡΟΦΟΝΟΙ ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΙΓΗΙΔΟΣ

 

Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. Αἲθριος εἰς τοὺς 14 ἒως 20°C ἐν Οὐψάλα (Uppsala). 

 Τὸ Ὃμαιμον, τὸ Ὁμόγλωσσον καὶ τὸ Ὁμότροπον.
 
Τὸ Ἒθνος, τὸ Γένος, ἡ Καταγωγή ἑνός συνόλου Ἀνθρώπων. Λόγου χάριν τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων τῶν 66.000 ἐτῶν. 
Τῶν Διίων, Διογενῶν καὶ Ἡφαιστίων φιλοσοφούντων (Διογένης Λαέρτιος, περί γενέσεως τῆς φιλοσοφίας, 48863 ἒτη πρὸ τῆς γεννήσεως τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου). 
Τοῦ Μεγίστου Ἓλληνος, Ἀνδρός, Βασιλέως καὶ Στρατηγοῦ, τοῦ Ἀλεξάνδρου ἐκ Πέλλας καὶ Μακεδονίας. Τοῦ ἀπογόνου τοῦ ἣρωος τοῦ Τρωϊκοῦ Πολέμου, βασιλέως Ἀχιλλέως. 
Ὁ Τρωϊκός Πόλεμος τῆς Ἰλιάδος διεξήχθη πρὸ 5.100 ἐτῶν περίπου, εἰς τὴν Τρωάδαν. 
Ὡς Ὁμηρική Τροία θεωρεῖται ἡ παλαιά Ἑλληνική πόλις Πέργαμος, συμφώνως μὲ τοὺς Ἱερούς ἀρχαιολόγους Χ. Σλήμαν, Β. Ντέφνερ. Ἐκεῖ ἐπανέκτισεν τὴν Τροίαν ὁ Πέργαμος, ὁ Υἱός τοῦ Ἓκτωρος. Καὶ ὂχι τὸ Τροιάκι ἐκείνων ποὺ ἐγκατέλειψαν τὴν πόλιν μετὰ τὴν ἐκπόρθησιν. 
Διότι ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, καὶ ἐδῶ οἰ ἀπόγονοι τοῦ Τρῶος καὶ τοῦ Δαρδάνου, πάντοτε ΕΘΕΤΑΝ/ΕΚΤΙΖΑΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ εἰς τὸ μέσον τοῦ Βασιλείου των. Καὶ μέσον τῆς Παραλιακῆς Ἀσίας, Μικρᾶς Ἀσίας, ἦτο ἡ Τροία-Πέργαμος. 
Καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐπροστατεύετο 
Ἡ Αἰγηίς ἐξ ἀνατολῶν. 
Διότι, ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΥΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΗΤΟ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΦΡΟΝΤΙΣ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΗΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΞ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.
 Τὴν Αἰγηίδα καὶ τῶν Περιξ Περιοχῶν, ἀπὸ τὴν Ἑπτάνησον δυτικῶς ἒως τὴν Μικράν Ἀσίαν, Πόντον (Βασίλειον Ρωμανίας) ἒως καὶ Κύπρον. Καὶ Ἢπειρον, Μακεδονίαν καὶ Θράκην βορείως ἒως Κρήτην καὶ Μεσογειακήν Αἲγυπτον νοτίως. 
 Ἐφροντίσαμεν καὶ ἀσφαλίσαμεν τὴν Ἀνατολήν-Ἀσίαν (λεγομένην Μικράν Ἀσίαν Ἑλληνικῆς ζωῆς 51.000 ἐτῶν ἒως τὸ 1922) τῶν 10-12 δις θαμένων προγόνων μας; 
Τὴν Σμύρνην τῶν 600.000 Ἑλλήνων; 
 Ἒτυχεν τῆς ἡμῶν μερίμνης ἡ Λιβύη (ἡ λεγομένη Αἲγυπτος, ἒως τὴν Ἂνω Αἲγυπτον τῶν Θηβῶν, καὶ ἡ Τρίπολις) ἢ ἒστω διετηρήσαμεν τὴν Ἀλεξάνδρεια τοῦ Φάρου τῶν 250.000 Ἑλλήνων; Ἢ τὴν ἐγκαταλείψαμεν τὸ 1952 πρὸς τοὺς Νομάδας, μετὰ 66.000 ἒτη; 
 Τὴν Ἑλλάδαν βορείως ἒως τὴν Ἀπολλωνίαν (Ἢπειρον), τοὺς Σκούπους (Σκόπια Θρακῶν καὶ Μακεδόνων) καὶ τὴν Κοιλάδαν τῶν Ρόδων τοῦ Αἲμου Ρωμυλίας τῶν Θρακῶν).
 Ἂς δώσωμεν εἰς ἐαυτόν τὴν πρέπουσαν ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ.
 Ἐν συνεχείᾳ, καταθέτω σημαντικήν πληροφόρησιν διὰ τοὺς σημερινούς ταλαροφόνους/δραχμοφάγους τῶν τελευταίων ἐτῶν. 

 Σπύρος Χατζάρας: "Ὁ Κλέφτης ὁ Νωθρός (ΚΚαραμανλῆς) ἒδωσεν τὸ ΟΚ εἰς Ἀλογοσκούφην διὰ τὴν παράδωσιν τῶν τριῶν Ὁμολόγων εἰς τὴν Τράπεζαν τοῦ Θεοῦ. Ἡ Τράπεζα τοῦ Θεοῦ. κατεδικάσθη ὑπὸ Ἀμερικανικοῦ Δικαστηρίου διὰ τὴν ἀπάτην 4 δις δολλαρίων μὲ τὸ Ἐθνικόν Καταπίστευμα τῆς Μαλαισίας. Τὰ δὲ 3 ὁμόλογα ἀντιστοιχοῦν εἰς 20 δις δολλάρια. (χορός δισεκατομμυρίων, Καραμανλήδων, Ἀλογοσκούφηδων, Σημίτηδων καὶ Χριστοδουλάκηδων, 18 + 20 δις). 
Τὸ πρῶτον θὰ πληρωθῆ τὸν Ὀκτώβριον 2022... Θὰ δεχθεῖτε νὰ πληρώσετε χρήματα ποὺ ΔΕΝ χρωστᾶτε; 
Τὴν ἐπιβεβαίωσεν τῆς ΚΛΟΠΗΣ ἒκανεν ὁ Ἀχινίδης ἐν Βουλῆ, τὰ 5 ὁμόλογα, 2 ἐκδόσεως 1998 καὶ 3 ἐκδόσεως τοῦ 2007 μέρος κοινοπρακτικοῦ δανείου διαρκείας 9 ἐτῶν, ξεκίνησεν ἡ Σύμβασις τὸ 1997 καὶ ἒληξεν τὸ 2007... καὶ κανείς ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ... 
Ὃλοι τους, διότι ὃλοι εἶναι συνένοχοι ὁμιλοῦν διὰ τὸ ΝΟΒΑΡΤΙΣ. 
Τὸ σκάνδαλον Νοβάρτις εἶναι παρονυχίς τοῦ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΦΑΪΖΕΡ"

Ἐπίσης, "Εἰς τὴν Ρουμανίαν πεθαίνουν ΜΟΝΟΝ οἰ πλήρως Ἐμβολιασμένοι... 2261 "κρούσματα" κορωνίτιδος καὶ 11 θάνατοι, εἰς τὸ Μιτσοκιστάν τῆς Κνουδού/ΤΣύριζα καὶ τῶν Συνοδοιπόρων κομμάτων τῆς Βουλῆς (ὃλων), ἐνῶ εἰς Βουλγαρίαν τῶν 30.000 κορωνονεκρῶν, 80 κρούσματα καὶ 0,00 θάνατοι!
 Εἰς δἒ Ρωσίαν τῶν 147 ἑκατομμυρίων, 4111 κρούσματα! 

 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΑΡΤΧΑΪΝΤ! Τὸ κυνῆγι τῶν ἐμβολιασμένων!" 

"H ελληνική κοινή γνώμη έχει σοκαριστεί από τον πολύ μεγάλο αριθμό αιφνίδιων θανάτων νέων ανθρώπων, παιδιών και εφήβων. Υπάρχει μάλιστα και ιατρικός ορισμός του φαινομένου αυτού, ονομάζεται Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου Ενηλίκων (SADS) και έχει επινοηθεί για να περιγράψει τον αιφνίδιο θάνατο χωρίς δομική αιτία που προσδιορίζεται από αυτοψία ή τοξικολογική εξέταση." 

 ΕΠΙΜΕΝΩ: Ἀναμένονται ἐκλογαί τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 2022. Οὓτως ἢ ἂλλως ἐκλογαί ἒρχονται. Μάγος ἀποκλείεται νὰ θεωρεῖται κάποιος ἐκλογοπροβλέπων. Εἲτε γίνουν ἐκλογαί τὸν Ὀκτώβριον 2022, εἲτε τὸν Ἰούνιον 2023. Ἀλλὰ τὸ Διακύβευμα εἶναι τὶ πόσους ψήφους θὰ συλλέξῃ τὸ Κυριάκο ἢ τὸ Πατέλι εἲτε ὁ κιπᾶς ἀπὸ τὴν Πορτογαλλίαν..
Ὀκτώβριος λοιπόν 2022 Διότι τὸ ἀπεφάσισεν Μασονική Στοά of London. Ἐξ οὖ καὶ ἠ πολεμολαγνεία μὲ τὴν οἰκογένεια Κώχ καὶ τοὺς νανοτούρκους.
 Διαφαίνεται der Blitzkrieg, ὁ Αἰφνίδιος πόλεμος! Blitzauswahl, Αἰφνίδιαι ἐκλογαί!
ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΝ εἲμεθα ἐμεῖς, Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ. Ἐνῶ εἶναι ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΝ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ἡ Ἑλλὰς καίγεται μὲ ταχεῖς Ρυθμούς. Ἡ Ἑλλάς διαμελίζεται.
 Οἱ αὐτόχθονες Ἓλληνες ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ. Ἀπροστάτευτοι. ΠΕΤΑΞΕ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ! ΑΣ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΝ. Τὴν μεταρρύθμισιν Εὐθανασίας διὰ τῶν δολοφονικῶν ἐμβολίων τῆς Φάϊζερ. 
Ἂς ἐπαναστήσωμεν καὶ ἂς τοὺς διώξωμεν. Ἂς μήν τοῦς ἀφήσωμεν νὰ ἁρπάξουν τὰ χρήματα τῶν συντάξεων. 
 ΑΡΝΟΥΜΕΘΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΩΜΕΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΑΣ. ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΕΕ ΚΛΠ. ΑΡΝΟΥΜΕΘΑ ΟΠΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ (ΤΟΥΡΚΟΥΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΒΑΘΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ καὶ Κώχ). ΔΙΟΤΙ Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ. (Ὣς καί ἡ Πολιτιστική Μικρά Ἀσία. Τὰ ἐκατομμύρια τῶν θαμένων Ἑλλήνων προγόνων μας). ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ θὰ σηκωθοῦν καὶ θὰ ΕΚΔΙΩΞΟΥΝ τούς τούρκους. ΕΠΙΣΤΡΕΦΩΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΦΥΣΙΝ. ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑΝ ΓΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΕΔΩ Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ, ΕΔΩ ΚΑΙ Η ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ. 
 Διαβάζομεν τὸ http://deltio11.blogspot.com/ Ἀκοῦμε, https://ellas21.com/
 'EΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ! (Ἡ Ἡμέρα τῆς Ἀπελευθερώσεως τῆς Ἑλλάδος Ἒφθασεν). 
 ΑΣ ΕΠΑΝΑΚΙΝΗΣΩΜΕΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821 Ἂς δημιουργήσωμεν τούς ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ. ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ, ΤΟΝ ΔΙΚΟΝ ΣΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ. Ἑτοιμασθεῖτε νὰ γίνετε ἐκλογικοί ἀντιπρόσωποι. ΠΟΛΙΤΕΥΘΕΙΤΕ! 

 Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος Οὐ​​​ψάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: