1/4/24

102 χρόνια από την Μικρασιατική Προδοσία και την Εθνική Καταστροφή που την ακολούθησε. Η 1η Απριλίου 1922 ήταν Μεγάλη Παρασκευή στην Ορθόδοξη Αθήνα. ΟΙ Ειδήσεις ερχόντουσαν από τον τηλέγραφο. Επίσης ο επιτετραμμένος της Αγγλίας κ. Λίντλεϋ είχε γιορτάσει το δικό του Πάσχα


 Άγγλος Βουλευτής έλεγε ότι Βασιλόφρονες και Βενιζελικοί Ενωμένοι κατήγγελλαν την Εκκένωση και ότι ο Στρατός δεν θα υπάκουε στην εντολή των (Προδοτών) Αθηνών

Η Ελλας ήταν ενωμένη και έπρεπε να χωριστεί.

Άλλος  Άγγλος Π(φ)ούστης μίλησε για τις σφαγές που εκαναν οι Έλληνες. Δεν υπάρχουν σχόλια: