1/4/24

Επαγγελμα Κλεφτολουμπινέ Προδότες. Έκλεβαν τις αποζημιώσεις των Πολεμοπαθών

 

Είδηση του 1929. 
Την εποχή του Βενιζέλου μας.
 Του πατέρα της πατρίδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: