10/11/10

Jean-Claude Trichet: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

Όσοι αναρωτιούνται τι είναι η παγκόσμια διακυβέρνηση, αν υπάρχει ή αν είναι μυθοπλασία, καλό θα ήταν να διαβάσουν τα πρακτικά από την προσφώνηση του κ. Τρισέ στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (CFR)στη Νέα Υόρκη πριν μερικούς μήνες...Νομίζω ότι θα σας λυθούν πολλές απορίες. Για όσους δεν γνωρίζουν Αγγλικά, θα παραθέσω δική μου μετάφραση των σημαντικότερων - κατα τη γνώμη μου - σημείων. Δεν είμαι επαγγελματίας μεταφραστής αλλά νομίζω ότι το νόημα αποδίδεται αρκετά καλά από το παρακάτω κείμενο (αναρτημένο στο επίσημο site της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών) στο οποίο αναφέρει ο κ. Τρισέ όχι ότι θα έχουμε παγκόσμια διακυβέρνηση (όπως πολλοί φοβόμαστε) αλλά το πως η παγκόσμια διακυβέρνηση (που προφανώς ήδη έχουμε) ανταποκρίθηκε στην κρίση. Στο κείμενο αναφέρεται με σαφήνεια ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών - που θυμίζω εδώ ότι είναι πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και όχι δημοσίου όπως πολλοί νομίζουμε - και των υπολοίπων διεθνών ιδρυμάτων στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Μην ψάχνετε για Ιλουμινάτι, Σιωνιστές, Αντίχριστο. Ο εχθρός μας είναι οι κεντρικές τράπεζες και το παγκόσμιο τραπεζικό Kαρτέλ.

ΘΑΛΑΜΟΦΥΛΑΚΑΣ


Βασική προσφώνηση από τον κ. Jean-Claude Trichet, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο συμβούλιο εξωτερικών υποθέσεων, Νέα Υόρκη 26 Απριλίου 2010...

Κυρίες και Κύριοι,Είναι για μένα πραγματικά ευχάριστο να ξαναβρίσκομαι μαζί σας στο συμβούλιο εξωτερικών υποθέσεων.
......

1. Γιατί χρειαζόμαστε παγκόσμια διακυβέρνηση.
Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί της παγκόσμιας διακυβέρνησης στην οικονομική σφαίρα. Προτείνω ο όρος παγκόσμια διακυβέρνηση να ανταποκρίνεται όχι μόνο σε υπερεθνικά ιδρύματα - συμπεριλαμβανομένων των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων - αλλά και στις ανεπίσημες ομάδες που δημιουργήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτές οι ανεπίσημες ομάδες (G7, G10, G20 κ.λ.π.) είναι κομβικής σημασίας για την βελτίωση του παγκόσμιου συντονισμου σε περιοχές όπου η διαδικασίες λήψης αποφάσεων παραμένουν εθνικές - είτε βοηθωντας στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων είτε διευκολύνοντας όπου ταιριάζει τον συντονισμό των οικονομικών μακρο-πολιτικών.
.........

2. Πως η παγκόσμια διακυβέρνηση αναπτύχθηκε κατα τη διάρκεια της παγκόσμιας κρίσης.

Επιτρέψτε μου να εστιάσουμε στο πως αναπτύχθηκαν τα όργανα παγκόσμιας διακυβέρνησης κατα τη διάρκεια της κρίσης.

Συνεργασία κεντρικών τραπεζών
Μια διάσταση της διεθνούς συνεργασίας που θεωρώ ότι δούλεψε ιδιαίτερα αποδοτικά κατα τη διάρκεια της κρίσης είναι το γεγονός ότι μεταξύ των κεντρικών τραπεζών - και των αμφίδρομων και των συνδεδεμένων δια μέσω των επιτροπών Besel. (σ.σ. δεν ξέρω τι σημαίνουν οι όροι)
Αυτή η ιδρυματοποιημένη συνεργασία εξασφαλίζει έναν απεριόριστο βαθμό συνεργασίας, για παράδειγμα στην διασυνοριακή παροχή ρευστότητας - το δίκτυο των προσωρινών ανταλλαγών συναλλάγματος ή ρέπος έστησε μια αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των τραπεζών όπως η FED και η κεντρική ευρωπαϊκή τράπεζα.
Η ίδια η παγκόσμια τράπεζα (BIS) είναι μπροστά από τις εξελίξεις έχοντας την ικανότητα να βλέπει τις δυσβάσταχτες τάσεις στον οικονομικό τομέα και πιο γενικά μιλώντας στην παγκόσμια οικονομία - όπως η υποτίμηση του κινδύνου και η εκτεταμένη αύξηση της πίστωσης - που οδήγησαν τελικά στην κρίση. Θα μπορούσε .....

Ρυθμιστική κερδοσκοπία.

(Regulatory arbitrage = κερδοσκοπία από τη ρύθμιση)
Αλλά καθώς πολλές πτυχές της παγκόσμιας διακυβέρνησης φαίνεται να έχουν περάσει τη σκληρή δοκιμή της παγκόσμιας κρίσης, πρέπει να θυμόμαστε και τα ελλατώματα που συνέβαλαν από την αρχή στη δημιουργία συνθηκών για να δημιουργηθεί η κρίση.
Ενα είναι η έλλειψη συντονισμού στην τραπεζική ρύθμιση (της ρευστότητας) που ήταν διάχυτη πριν την κρίση και ενθάρρυνε τα οικονομικά ιδρύματα να εμπλακούν σε μεγάλο βαθμό σε ρυθμιστική κερδοσκοπία.
Αυτό ήταν το αναπόφευκτο αποτέλσμα του γεγονότος ότι ενώ οι οικονομικές προσευχές παγκοσμιοποιούνταν και παρά τις αξιέπαινες προσπάθειες της επιτροπής Basel όσον αφορά στον τραπεζικό τομέα, η οικονομική ρύθμιση παρέμενε κυρίως εθνική, με μόνη μια ασθενή συνεργασία σε διεθνές επίπεδο.

Παγκόσμιες ανισότητες

Αλλη μία ανεπάρκεια που πρέπει να διευθετηθεί στο μέλλον είναι η ανεπαρκης ενασχόληση των μακροοικονομικών πολιτικών με το θέμα της μεσοπρόθεσμης σταθερότητας και αντοχής. Αυτό οδήγησε σε ασταθείς ανισότητες μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών χωρών πριν την κρίση.
Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν προειδοποιήσεις από φορείς όπως το ΔΝΤ για το ρίσκο μιας αποδιοργάνωσης όπου δεν υπάρχει αποτελεσματικός μηχανισμός να επηρεάσουμε τις μακροοικονομικές και δομικές πολιτικές σε χώρες κλειδιά όπου αυτές οι πολιτικές φαίνονται ασταθείς από τη σκοπιά της παγκόσμιας οικονομικής σταθερότητας. Αυτό πρέπει να αλλάξει - και απαιτεί εργασία από διεθνή ιδρύματα σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές.

......

3. Η επανάσταση της παγκόσμιας διακυβέρνησης.
Να δούμε τώρα πως εμπλέκεται η παγκόσμια διακυβέρνηση μετά την κρίση.
Ο στόχος της διεθνούς συνεργασίας έχει σημαντικά διευρυνθεί. Μετά τις πρώτες διστακτικές αντιδράσεις, οι κυβερνήσεις εφάρμοσαν ευρέως συντονισζόμενες πολιτικές, και εντός της Ε.Ε., και σε παγκόσμιο επίπεδο υπο την αιγίδα των G20. Και οι κεντρικές τράπεζες ήταν σε θέση να αναλάβουν γρήγορη, αποφασιστική και συντονισμένη δράση.
Αλλα η κρίση ανέδειξε επίσης τα κενά του συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης στο επίπεδο της αποτελεσματικότητας και της νομιμότητας - που πρέπει να καλυφθούν. Αυτό μπορεί να γίνει - στην πραγματικότητα γίνεται - με ενδυνάμωση των εξουσιών των υφιστάμενων διεθνών ιδρυμάτων και με ρύθμιση των υφιστάμενων - ή με δημιουργία νέων - ανεπίσημων φόρουμ.
Επιπλέον το σύστημα κινείται αποφασιστικά προς γενικευμένη παγκόσμια διακυβέρνηση σε επίπεδο πρωθυπουργών, κυβερνητών, και προέδρων. Δεύτερον η εδραίωση της παγκόσμιας συνάντησης των διευθυντών των κεντρικών τραπεζών υπο την αιγίδα της παγκόσμιας τράπεζας ως το ανώτατο όργανο παγκόσμιου συντονισμού των κεντρικών τραπεζών. Τρίτον, η επέκταση των εξουσιών του Συμβουλίου παγκόσμιας Σταθερότητας.
Επιτρέψτε μου να αναφερθώ συνοπτικά.

Η εξέλιξη των G20
Μια ειδοποιός διαφορά αυτής της κρίσης είναι το γεγονός ότι ξέσπασε στην καρδιά του συστήματος.
Παρ΄όλο που οι αναπτυσσόμενες χώρες επηρεάστηκαν σημαντικά, βλέπουμε ότι το συνολικό αποτέλεσμα είναι πηγή δύναμης της παγκόσμιας οικονομίας. Για το λόγο αυτό δε μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός του σημαντικού οικονομικού ρόλου που παίζουν και της σημασίας της πλήρους ενσωμάτωσης τους στα ιδρύματα παγκόσμιας διακυβέρνησης κυρίως στην G20.
......

Εδόθησαν οδηγίες στο ΔΝΤ επάνω στα επόμενα βήματα της διαδικασίας που θα οδηγήσει σε προτάσεις και συστάσεις πολιτικές για να επιτευχθεί ο κοινός στόχος της δυνατής, ανθεκτικής και ισορρπημένης ανάπτυξης. οδηγίες πολιτικές Καθοδήγηση
Αφού η διαδικασία αυτή ανήκει στα μέλη της G20, και δεδομένου ότι περιλαμβάνει όχι μόνο τους πρωθυπουργούς και τους κυβερνήτες αλλά και τους αξιωματούχους και αυτό επιβεβαιώνει τη δυνατή δέσμευση σε παγκόσμιο επίπεδο για μεγαλύτερη καθοδήγηση στην λήψη οικονομικών αποφάσεων.

Περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ Kεντρικών τραπεζών.

Στο πεδίο της συνεργασίας μεταξύ των κεντρικών τραπεζών το κύριο όργανο είναι το Παγκόσμιο Οικονομικό Συνέδριο. (GEM) που μαζεύει τους επικεφελείς της παγκόσμιας τράπεζας στο Basel. Τα προηγούμενα χρόνια το συνέδριο αυτό περιλάμβανε 31 κυβερνήτες σαν μόνιμα μέλη καθώς και κυβερνήτες που συμμετείχαν εκ περιτροπής. Το GEM στο οποίο συμμετέχουν οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών των αναδυόμενων οικονομιών έχει γίνει το κύριο όργανο παγκόσμιας διακυβέρνησης σε επίπεδο κεντρικών τραπεζών.
Το GEM έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό συνέδριο για την διοίκηση ....


Ενδυνάμωση Ιδρυμάτων.
.....

Το πρωτότυπο κείμενο εδώ: http://www.bis.org/review/r100428b.pdf
Μεταφράστηκε από το ΘΑΛΑΜΟΦΥΛΑΚΑ

http://thalamofilakas.blogspot.com/2010/11/jean-claude-trichet.html

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

"Μην ψάχνετε για Ιλουμινάτι, Σιωνιστές, Αντίχριστο. Ο εχθρός μας είναι οι κεντρικές τράπεζες και το παγκόσμιο τραπεζικό Kαρτέλ".Θαλαμοφυλαξ τι μπαρουφα ηταν κι αυτη που πεταξες;
Δηλαδη ποιοι κρυβονται πισω απ' τις κεντρικες τραπεζες και το παγκοσμιο τραπεζικο καρτελ; Δεν ειναι οι εβραιοι και οι συνοδοιποροι τους;Κατοικος
της Λωριδας της Γαζας
στην σκλαβωμενη απο εβραιους
γενοκτονους/εθνοκτονους
Παλαιστινη

Ανώνυμος είπε...

Θέλει να πει Basel Committee...όπως έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν, αυτό είναι το ουσιαστικό εκτελεστικό όργανο της τραπεζικής εκκολαπτόμενης ολιγαρχίας. Δεν ακούγεται, δεν είναι και τόσο γνωστό...όμως εκεί... τεμαχίζεται μεθοδικά η ελευθερία των λαών. Στο μέλλον... θα έχουμε συχνά νέα τους.

Ανώνυμος είπε...

KAI MINAREDES ΘΑ ΣΑΣ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΠΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ!Η ΠΡΑΣΙΝΗ REAL ESTATE ΛΑΘΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΚΙΝΑ,O ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ...

Μεταμόρφωση από το 2011
Οι πρώτες δημοπρατήσεις θα αφορούν το κέντρο της πόλης με προτεραιότητα περιοχές υποβαθμισμένες. Τον Ιανουάριο τα πρώτα βήματα για τις πλατείες Αγίου Παντελεήμονα και Αττικής

Μέσα στο 2011 υπολογίζεται να ξεκινήσουν οι μεγάλες αναπλάσεις της πρωτεύουσας που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Πρόκειται για την υλοποίηση του προγράμματος «Αθήνα - Αττική 2014», το οποίο ανακοινώθηκε τον περασμένο Ιούνιο από την υπουργό Τίνα Μπιρμπίλη.

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11900&subid=2&pubid=41243015

Ανώνυμος είπε...

KAINΟΥΡΓΙΟ ΑΠΟΛΙΤΙΚ ΦΡΟΥΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΑΒΑΛΕ!Ο ΕΛΛΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΨΗΦΙΖΕΙ ΜΟΝΟΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ?

ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ
ΝΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΝΑΙ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ, ΝΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΡOΑ ΕΙΣΡΟΗ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΛΕΕΙ Ο ΑΜΥΡΑΣ

Πολλοί αναφέρθηκαν στην έκπληξη των εκλογών στο Δήμο της Αθήνας το Γιώργο Αμυρά που συγκέντρώνει μέχρι στιγμής (με ενσωμάτωση 95.42%) 13. 575 ψήφους και με ποσοστό 7,37 καταλαμβάνει 2 έδρες. Πόσοι από αυτούς που τον ψήφισαν είχαν γνώση των παρακάτω θέσεων;
Ας δούμε λοιπόν κάποιες θέσεις του για καίρια ζητήματα όπως αυτό της καύση των νεκρών, το γάμο ομοφυλοφίλων στο δημαρχείο και την ανέγερση τζαμιού και τη θέση του για τους λαθρομετανάστες από συνέντευξή του εδώ.

http://egersis2.blogspot.com/2010/11/blog-post_738.html

Ανώνυμος είπε...

ΤΡΑΒΕΣΤΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΙΟΥΝ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ .

Ανώνυμος είπε...

THN ΩΡΑ ΠΟΥ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ,ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΠΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΥΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΜΑΘΗΤΕΣ,ΟΙ ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΝΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΣΧΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝ ΜΕ ΠΑΝ ΜΕΣΟΝ ΤΟΝ ΦΙΛΟΣΙΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΟΦΟ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ...

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, με θέμα τη διδασκαλία για το Ολοκαύτωμα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας!

Έχουμε λύσει όλα τα εκπαιδευτικά θέματα στα σχολεία και μας απασχολεί η διδασκαλία του "ολοκαυτώματος"! Πήγε στα σχολεία ένα μήνυμα αλληλογραφίας με θέμα "Διδάσκοντας το ολοκαύτωμα στην Ελλάδα". Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος διοργανώνει το έκτο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, με θέμα τη διδασκαλία για το Ολοκαύτωμα. Το σεμινάριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και θα λάβει χώρα την Πέμπτη και Παρασκευή 02 και 03 Δεκεμβρίου 2010. Όπως λένε στόχος είναι "να συμβάλλουμε στη σωστή και εμπεριστατωμένη διδασκαλία του θέματος του Ολοκαυτώματος στα ελληνικά σχολεία".

Ωραία όλα αυτά και ωφέλιμα για τους Εβραίους αλλά για τους Έλληνες; Όταν δεν διδάσκεται οι κατακόμβες των νεκρών Ελλήνων που πολέμησαν σε τόσους πολέμους και τους χιλιάδες νεκρούς από τις αρρώστιες και την πείνα στον Β' παγκόσμιο πόλεμο, θα διδάσκουμε το "ολοκαύτωμα"!

Το χειρότερο έρχεται μετά με την εσκεμμένη και ηθελημένη προσπάθεια αλλοίωσης της Ελληνικής Ιστορίας. Στο πρόγραμμα του σεμιναρίου βλέπουμε παρουσίαση με τίτλο"Εβραίοι της Ελλάδας: Σύντομη αναδρομή 2300 χρόνων" της Μαρίας Ευθυμίου επίκουρης καθηγήτρια στον τομέα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τώρα πως υπήρχαν Εβραίοι στην Ελλάδα πρίν 2300 χρόνια δεν γνωρίζουμε εκτός αν εννοεί σαν Ελλάδα όλες τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οπότε εκεί θα συμφωνήσουμε ότι υπήρχαν εβραίοι που είχαν κατακτηθεί.

Σας επισυνάπτω το πρόγραμμα να το δείτε καθώς και σε σύνδεσμο τα πρακτικά του περυσινού συνεδρίου όπου θα δείτε τις ίδιες ομιλίες από τους ίδιους ανθρώπους. Τελικά είναι δύσκολο να βρίσκεις ανθρώπους να μιλούν υπέρ των εβραίων...

http://www.thermopilai.org/content/seminario-gia-ekpaideutikous-me-thema-te-didaskalia-gia-olokautoma-upo-ten-aigida-tou

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΩΝ ΣΤΑ ΓΚΕΤΟ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ... ΠΡΟΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΑΤΗΣ Η ΔΗΘΕΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ
Σχέδιο αναβάθμισης του κέντρου της Αθήνας με ταχύτατες διαδικασίες προωθεί η κυβέρνηση. Εν αναμονή του υπουργού που θα οριστεί υπεύθυνος να πραγματοποιήσει την «αναμόρφωση», ωστόσο το μεγάλο ξεκαθάρισμα έχει στην πράξη ήδη ξεκινήσει...


της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΛΙΝΑΡΔΟΥ

Σχέδιο για δημιουργία συγκροτήματος κατοικιών και καταστημάτων στην οδό Μυλλέρου. Δυστυχώς, όμως, δεν συνοδεύεται από τον σεβασμό του χαρακτήρα ορισμένων περιοχών, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατοίκων από χαμηλά κοινωνικά στρώματα, και προσωρινών «κατοίκων»-μεταναστών που η πολιτεία για χρόνια ξεβράζει κατά πού τη βολεύει... Οι καταγγελίες είναι πολλές:

Για υπόγειες συμμαχίες και καθοδηγούμενες από επιχειρηματικά συμφέροντα μη κυβερνητικές οργανώσεις που μάχονται υπέρ μιας καθαρής πόλης, καθώς και για «υποβοηθούμενη» υποβάθμιση. Και από την άλλη, η πραγματικότητα: Αυξημένοι δείκτες εγκληματικότητας και άνθρωποι που ζητούν το αυτονόητο: να τους αφήσουν να ζήσουν ήρεμα εκεί που γεννήθηκαν. Είναι αυτή η ζοφερή πραγματικότητα σε ορισμένες περιοχές του κέντρου όπου το Real Estate βρίσκει πρόσφορο έδαφος και στο όνομα της ανάπλασης-αναβάθμισης, ρίχνει επικίνδυνες ζαριές...Gentrification
Εν γνώσει της πραγματικότητας και μακριά από τις κυβερνητικές αποφάσεις, αρχιτέκτονες μηχανικοί και πολεοδόμοι θέτουν το ερώτημα, ενόψει της «Αθήνας του 2014», της καθαρής πόλης και της πρότυπης γειτονιάς: θέλουμε αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών ή τη δημιουργία κοινωνικών «άυλων» τειχών; Δηλαδή, ένα άλλου είδους «γκέτο» με κατοίκους από κοινωνικά και ανώτερα οικονομικά στρώματα; Αυτό που συντελείται στο Μεταξουργείο, τον Κεραμικό, στους δρόμους γύρω από την Ομόνοια, στα στενά της οδού Πειραιώς, στους κάθετους δρόμους της Αχαρνών, αλλά και στον Αγιο Παντελεήμονα, φαίνεται πως υπακούει πιστά στους κανόνες ενός συγκεκριμένου project που λέγεται «εξευγενισμός» και έχει ήδη εφαρμοστεί σε αμερικάνικες και ευρωπαϊκές πόλεις. Είναι ένας όρος που αποτελεί μετάφραση του αγγλικού «gentrification». Προέρχεται από τη λέξη «gentry» και σημείναι «η αριστοκρατία των γαιοκτημόνων». Ο «εξευγενισμός» στην πράξη παραπέμπει στη διαδικασία με την οποία φτωχές εργατικές γειτονιές στο ιστορικό κέντρο της πόλης «ξεσκουριάζονται» (φρεσκάρονται) μέσω της εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων, με αποτέλεσμα να εισέρχονται σε αυτές αγοραστές και ενοικιαστές κατοικίας από τα μεσαία και ανώτερα στρώματα.

Η εγκληματικότητα

http://ellinikoforum.blogspot.com/2010/11/blog-post_3310.html
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=31/10/2010&id=218778