14/1/21

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ

 Φώς Ελληνικόν εις όλους τους Έλληνας καί όλας τας Ελληνίδας. Χειμών και χιών εις τούς -3°C παρά τάς Ουψάλας σήμερον. Νοιώθεις κρύο των -8°C. Κακοκαιρία εις τα τρία πέμπτα (3/5) της Σκανδιναυϊκής χερσοννήσου εις τους -27°C και η χιών έν μέτρον.
 Ευτυχείς αυτήν την εποχήν θεωρούνται όσοι υπηρήλικες μάς αποχαιρετούν κατά το πρέπον. Πλησίον συγγενών και φίλων αλλά μακρόθεν τών σκηνών τών κινεζο-ιών. 
 Λυπούμεθα μόνον διότι έχουν αναβληθεί χιλιάδες επεμβάσεις (εγχειρήσεις κλπ) και λαγοί και μάγισσαι τής Πολιτικής Ιατρικής παντού εις τήν Υφήλιον, ως ιο-συλλέκται κυνηγούν και ραπίζουν τους χθονίους (τους έχοντας σάρκαν γήϊνην).

 Ούτως και εδώ εις την Σουηδίαν από την 10 Ιαν. έως τον Σεπτ. όσοι παραβιάζουν τας οδηγίας των λοιμοξιολόγων και τού Π.Ο.Υ. Θα πληρώνουν πρόστιμον 200 ευρώ! (ακαθόριστον όμως το τί, πώς και ποίος θα διευκρινίζει την παραβίασιν). 

Ίσως μέσω της Τροχαίας! 
Μασκαρευθείτε πριν εισέλθετε εις το τράμ! Οι Κινέζοι πάντως, μαθαίνωμεν, έχουν «κτυπηθεί» κατά το ελάχιστον. Μόνον εις τα βιολογικά εργαστήρια των 13 οικογενειών, εις το Wuham και ολίγον εις το Πεκίνον! 
Ήτο φαίνεται ο όρος, η συμφωνία μεταξύ τών communistas και των παρασκευαστών ιών και βιολογικών όπλων. 
Διοτι πώς από όλην τήν αχανήν Κίναν επειράχθη μόνον το Wuham;
 Επειδή όμως έχει γίνει «πανικός» (έχει σ΄κωθεί σκόνι) και οι ερωτήσεις πίπτουν αδιακόπως, ΕΣΤΕΙΛΕΝ ο Π.Ο.Υ. (επιτέλους έστω μετά εν έτος) ιατρικόν επιτελείον εις τάς Κίνας να διερευνήσουν από πού τους ξέφυγεν ο κοροϊδο-Ιός. 

Εφ΄ όσον ουδεμία νυκτερίς κατηγορείται διεθνώς και έφ΄ όσον ΤΟ ΚΟΛΠΟΝ ΕΠΙΑΣΕΝ. Μαθαίνω ότι το 4ον αυτό σχέδιον είχεν προγραμματισθεί ήδη από το 1915. 

Εξηγώ: Οι RNA ιοί, Σαρς(2003), πτηνοιός (HPAI A(H5N1) for highly pathogenic avian influenza virus of type A of subtype H5N1 κλπ 2003 και εντεύθεν), ιός χοίρων, 2009, και οι προς παρασκευήν βιολογικών όπλων ιοί, κορωνοιοί, 2015.

 Ανακοίνωσις. Π.Ο.Υ.: Δεν θα επιτευχθεί εφέτος συλλογική ανοσία κατά του covid-19. Δηλαδή θα περιμένωμεν να μεταποιηθώμεν εις αγέλην ανθρωποϊδών και μετά να αποκτήσωμεν ανοσίαν Αγέλης, κατά την Μεγάλην Στοάν καί κατά Βατικανόν το ανάγνωσμα! 
Δηλαδή εως ότου αποκτήσωμεν Συλλογικόν Φόβον! 

 ΟΔΗΓΙΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑΣ. ΚΑΝΕΤΕ ΜΟΝΟΝ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, και ποτέ PCR, άν θέλετε. 
Ενισχύσατε το ανοσοποιητικόν σας σύστημα με ότι δύνασθε. Φυλλαχθείτε από το κρύον. Κοιμηθείτε καλώς. Πίνετε καλό νερό. Φροντίσετε τους οικίους. Αποφύγετε νοσοκομεία (έχετε επαφήν μόνον με τον οικογενειακόν ιατρόν). 
Διατηρείτε απόστασιν από αλλοδαπούς, πολιτικούς και εμβόλια!

 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΔΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΠΕΡΙ ΕΜΒΟΛΙΩΝ. 

 1.Το επείγον μήνυμα του Robert F. Kennedy Jr, ιου του Robert F. Robert F. Kennedy Jr: τα νέα εμβόλια είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητος! Θέλετε να γίνετε ένα ζόμπι γενετικώς τροποποιημένον; ή ένα ζωντανό ρομπότ; 
Τα mRNA τροποποιούν το γενετικόν υλικόν και προκαλούν ανήκεστες βλάβες. ΒΙΝΤΕΟ https://www.youtube.com/watch?v=9sW0OmzcmL0 2.
Αρνείται τα εμβόλια και ο Luc Montagnier ο οποίος διετέλεσεν Καθηγητής εις το Ινστιτούτον Παστέρ. Εις ερώτησιν αν το εμβόλιον είναι η καλύτερη λύσις απαντά.. ”Το εμβόλιο είναι μια λύσις αλλά όχι η μόνη λύσις…Υπάρχουν θεραπείαι με μικρότερον κόστος όπως η Azithromycine, η Hydroxychloroquine και πολλές άλλες που ομοίως βοηθούν όπως αυτές δια «μαλάρια» που επίσης βοηθούν” … 
Δεν ξέρουμε τη ρίζα του ιού…. Δεν ξέρουμε τι συνέβη εις το Γουχάν και εις μερικά εργαστήρια αμερικάνικα που προηγήθηκαν. ‘ 
 ‘Δεν θα εμβολιαστώ” είπε και γελώντας είπε ”εμβολιάστηκα εις την παιδικήν ηλικία. Τώρα έχω γρίπη….” ΒΙΝΤΕΟ https://www.youtube.com/watch?v=08CAfBz5qws&feature=emb_logo 3.Avec le Professeur Christian Perronne: "Moderna, Pfizer, αυτά δεν είναι εμβόλια, είναι γονιδιακή θεραπεία". ΒΙΝΤΕΟ https://www.youtube.com/watch?v=2fcFa2xI6sY&feature=emb_rel_end Εν συνεχεία, είδετε το: Νόμπελ 2020: την Διάλεξην Χημείας από τας βραβευθείσας Emmanuelle Charpentier και Jennifer Doudna. Περί της λειτουργίας του ενζύμου CRISPR – Cas9. 
Τι υπάρχει εις την Φύσιν και τί έχει ανακαλυφθεί. Θα εκπλαγείτε! https://www.svtplay.se/video/29386628/nobel-2020-forelasningarna/nobel-2020-forelasningarna-kemi?start=auto 

 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΩΣ ΤΙ ΛΕΓΕΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΩΣ) ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ, NILS FUNCKE. Twitter suspends accounts which violate the twitter… Σφάλμα του Twitter να αποκλείση τον D. J. Trump. -Ήταν σωστό να κλείση τον λογαριασμό; -Είναι ατυχές και λυπηρό που ένας παίκτης που έχει κατ' αρχάς το μονοπώλιον εις την διανομή μηνυμάτων μέσω του Διαδικτύου παρεμβαίνει εναντίον ενός ατόμου και εις την περίπτωσιν αυτήν ενός δημοκρατικώς εκλεγμένου Προέδρου.
 -Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν με την απόφασιν αυτήν; -Αυτό που το καθιστά ατυχές είναι ότι τώρα, σε αυτήν την περίπτωση, το Twitter επέλεξε να παρέμβη όχι μόνον εις μίαν μεμονωμένη γνώμη, αλλά εις έναν μεμονωμένον χρήστη. Και τότε πρέπει, εάν θέλει να διατηρήση κάποια αξιοπιστία, πρέπει να συνεχίση να παρεμβαίνη εναντίον απόψεων που δια κάποιον λόγον δεν νομίζει ότι θέλει να διαδίδονται μέσω του καναλιού του. Δεν θα ήταν πρόβλημα δια το Twitter να αποκλείση έναν χρήστη εάν υπήρχαν ρεαλιστικές εναλλακτικές λύσεις, αλλά όχι, δεν υπάρχουν. Τουτέστιν εδώ έχομεν ένα είδος μονοπωλιακής κατάστασεως. 
 -Τι έπρέπε να κάνη το Twitter αντί αυτού; Ο νομοθέτης έχει δύο επιλογάς εκτός από το να αφήση τα πάντα όπως είναι. Μία εναλλακτική λύσις είναι να επέμβη (ο νομοθέτης) και να δώση εις αυτούς τους γίγαντας πληροφορικής μίαν νομικήν δυνατότητα - ή μάλλον την υποχρέωσιν να αφαιρούν διάφορες δηλώσεις που είναι παράνομες. Η δεύτερη επιλογή πάντως είναι να επέμβη και να ειπή ότι δεν επιτρέπεται να διαγράψουν απόψεις. Η επιφάνεια των απόψεων που τότε είναι παράνομες ή ακατάλληλες πρέπει εις την συνέχεια να μηνύονται και να προσάγονται εις τας δικαστικάς αρχάς που έχουμε με την μορφήν εισαγγελέων και δικαστηρίων. ΕΙΔΗΣΕΙΣ SVT. 10 ΙΑΝ. 2021. https://www.svt.se/kultur/medier/yttrandefrihetsexpert-fel-av-twitter-att-stanga-av-trump
 Ούτως με την παλαιο-φιλανθρωπίαν των Τζώρτζ Σόρος εμφανίζουν την «δημοκρατίαν» των και οι πλατφόρμες των δήθεν «δημοκρατικών» πλατφορμών, φέις, μέις, τουίτις, ίνστα κλπ. 
Η «Δημοκρατία τών τοκογλύφων» έσβησεν μέ την Σεισάχθεια που ενομοθέτησεν ο ΚΑΤΕΧΩΝ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ βασιλεύς των Αθηνών Σόλων. Ποίος κατέχει την ΕΞΟΥΣΙΑΝ πέραν τών ΜΜΕ και ιντερνετ αν όχι ο Πρόεδρος τών ΗΠΑ; Αντιστρέφων τέλος τά παράλογα πληροφορώ όσους σκεπτόμενους, ότι Εν σκηναίς (= στρατόπεδον) ουδείς θεός ευλογείται. Εξ άλλου ΄Σκέψις΄ is not the ’skepsis’, or ’skepticism’ but the thinking, thought (gedanke, tanke). Σκέψις, αναλογισμός, στοχασμός. Είναι λάθος να χρησιμοποιούνται ΄Σκέψις΄ και ΄σκεπτόμενοι΄ως Αμφισβήτησις και αμφισβητίαι. (Dispute and questionables).

 Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος 
 Ουψάλα

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Σάς ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κανελλοπουλε και σάς είμαστε ευγνώμονες για τις συμβουλές σας όπως ευγνώμονες είμαστε και στον κύριο Χατζαρα!!! Όμως κάποιοι "δημοσιογράφοι" (βάζω εισαγωγικά διότι δεν είμαι σίγουρος αν είναι αληθινοί δημοσιογράφοι) λένε ότι έχουν μιλήσει με καθηγητές της Νομικής οι οποίοι τούς αποκάλυψαν (;) ότι ο τσιπροκουλης σκέφτεται να επιβάλλει τον εμβολιασμό διά νόμου και να κάνει την άρνησή του ποινικό αδίκημα!!! Σάς παρακαλούμε, βοηθήστε μας. Έχετε ακούσει κάτι τέτοιο; Έστειλε μάλιστα επιστολή στην Φον Ντερ Λαιεν (την.... Ούρσουλα) στην οποία προτείνει στην Ευρώπη να κάνει πανευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού απαραίτητο για τις μετακινήσεις. Δεν υπάρχουν τίμιοι εισαγγελείς και δικαστές στην Ελλάδα, κύριε Κανελλοπουλε, να διώξουν αυτόν τον άνθρωπο; Είναι δυνατόν; Αν θέλετε, διαμαρτυρηθειτε κι εσείς από την σελίδα σας μήπως κάποιοι ξυπνήσουν επιτέλους!!!

Unknown είπε...

βασική οδηγία των Αθέατων :

"υπάρχει ιός αλλά δεν είναι τόσο θανατηφόρος, καμία ανοχή σε αμφισβήτηση ύπαρξης του ιού διότι καταρρέει όλο το αφήγημα, μόνο αν αποδέχονται όλοι τον ιό μπορούμε να παίρνουμε μέτρα και όταν κάνουμε την δουλειά μας να πούμε ότι μπερδεύτηκαν οι λοιμωξιολόγοι προσπαθώντας να σώσουν την ανθρωπότητα από τον υπαρκτό ιό"

Ανώνυμος είπε...

Ο βόθρος (ανθελληνικός) του πλανήτη το Λονδίνο

After defeating the giants, Brutus travelled all over the country to find a suitable spot to rule from. He decided on the River Thames and founded the city of Troia Nova , or New Troy , which became Trinovantum, we now know as London, with his captured giant in tow.

17 Ιανουαρίου 1821. Ο Θεόδωρος Βλαδιμηρέσκου σύμφωνα με το σχέδιο Καποδίστρια μπήκε στο Βουκουρέστι και δημοσίευσε τις «απαιτήσεις του λαού»

Οι απαιτήσεις του Ρουμανικού λαού ήταν ένα συνταγματικό έγγραφο 30 σημείων που συνέταξε ο Βλαδιμηρέσκου στα οποία τονιζόταν ότι ο στόχος της...