22/7/21

21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821

 

Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας.
 Δροσερόν ἦμαρ, θέρος ἒως τοὺς 28°C παρὰ τὰς Οὐψάλας, τὴν παλαιάν πρωτεύουσαν τῆς Σκανδιναυϊκῆς. Τῆς αὐτοκρατορίας Svea Rike. 
 Ἀπὸ τὴν «Συνομωσία» Ἑλλήνων φιλογενῶν. 
 ΤΑΒΕΡΝΑ: 
ΤΑ ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ ΤΟΥ ΚΑΠΕΛΑ ΑΡΓΥΡΗ
 ΑΡΙΣΤ.: Ἐφόρεσες «Σπούτνικ» Ἀργύριε; 
 ΑΜΕΘ.: Μάλιστα κύριε! Σὲ πειράζει;
 ΑΣΤΥ.: Πρῶτον ἢ ...τρίτον, ἢ καὶ τὰ τρία ὁμοῦ; 
 ΑΜΕΘ.: Ποιά τρία μαζί... ἐσεῖς θὰ μὲ τρελάνετε!
 ΕΥΡΩ.: Ἒχασες τὸν λογαριασμόν Ἀργυράκη; 
 ΑΜΕΘ.: Ἀφήστε ΤΑ ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ τώρα. Ἓνὰ μοῦ καρφίτσωσαν γιὰ χάριν γούστου καὶ καταστήματος! 
 ΑΡΙΣΤ.: Ἐντάξει Ἀργύριε! Πήγαινε καὶ κάθησε τὼρα ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΕΚΕΙΘΕ... 
 ΑΣΤΥ.: Αἱ «Διακρίσεις τιμωροῦνται αὐστηρῶς, Ἀρίστροφε!» ΘΑΛΑΣ.: (Γελῶν). Εἲπαμε τὰ ἀστεῖα, ἀστεῖα...
 ΕΥΡΩ.: Ὁ Ἀρίστροφος τὸ ἐννοεῖ Κλέων. Ἁλλὰ λέγε τὶ εἲδαν τὰ μάτια σου, «σακάτ», ἣ σαπάν; 
 ΘΑΛΑΣ.: Ἐλευθέρωσαν τὰ πάντα οἱ Σουηδοί ἀπὸ 15 Ἰουλίου. Ἂν περπατήσῃς ἐντὸς τῆς Οὐψάλας μισή ἡμέρα, ἒναν μασκοφόρον θὰ ἰδεῖς, ἐκεῖ ποὺ ἒβλεπες τρεῖς... οὐδέποτε τέθηκε θὲμα προστίμου. 
 ΑΜΕΘ.: Ναὶ ἀλλὰ τοὺς τρυπᾶνε σὰν τὰ πρόβατα... 
 ΑΣΤΥ.: Οἱ Σκανδιναϋοί εἶναι εὐκολόπιστοι καὶ ἀβέβαιοι μαθαίνω. Μοναχικοί, φοβιτσιάρηδες καὶ ὑπάκουοι... 
 ΑΡΙΣΤ.: Ὑπήκοοι! Χές τους! 
ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΡΑ ΑΡΓΥΡΙΕ. Θὰ μᾶς ΚΟΛΗΣΗΣ spike, virus, κορώνα καραβίδας... 
 ΘΑΛΑΣ.: Μὴν τὸν ἀκοῦς Κάπελα. Τὸ λέγει νὰ ἀκούγεται εἰς τὰ αὐτιά τῶν τοίχων. ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΑΙ ΡΕ! 
 ΑΣΤΥ.: Ξεδιάντροπε Ἂρη! Διὰβασε τὰ καθέκαστα Ὑπαρχηγέ τῶν Ἀρχηγῶν. Ἒχω δύσκολα ἐρωτήματα σήμερον. 
 ΘΑΛΑΣ.: Ἐνωρίτερον ἐθίξαμεν ΤΗΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ, ἀπὸ τὸν τρί-φυλον Kallergi, τὸ 1922. Σήμερον θὰ ἀναδείξωμεν τὴν ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ἐπειδή ὁ ἐξιουδαϊσμός τῆς Ἑλλάδος ἀπέτυχεν, ἂν καὶ ἐξιουδαϊσμένοι κυβερνοῦν ἀπὸ τὴν 27ην Σεπτεμβρίου 1831, ἡμέρα δολοφονίας τοῦ Ἐθνάρχου καὶ Ἱδρυτοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, Ἱωάννη Καποδίστρια, ἂρχισεν ἀπὸ τὸ 1992 ὁ ἐξισλαμισμός τῆς Ἑλλάδος. 
Ἐπὶ Ἐφιάλτη Κωνσταντίνου Μητσακάκη. Ἡ Συμπαγής Ἑλλάς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἒθνους, ἂνοιξεν τὰ σύνορά της πρὸς βορρᾶν. Ἐλαφρά εἰσβολή Σκιπεριανῶν καὶ ἂλλων παρανόμων ΕΙΣ ΤΗΝ Ἑλλάδαν. 
Ἒκτοτε συνεχίζεται ἡ ΕΙΣΒΟΛΗ ΠΑΝΤΟΙΩΝ ἰσλαμιστῶν. Ἀσιατῶν (Πανκιστανῶν, Ἀφγκανῶν, Βεγγαλέζων-Μπάγκλα, κ α), γόνων τοῦ Ἀφρικανοῦ (Σομαλῶν, Νιγηριανῶν, Ἀλγερινῶν, Τσαντινέζων, κ α). 
Ἡ ΕΠΟΙΚΙΣΙΣ ΚΑΙ ΔΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ.
 Η ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΣ τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ συνεχίζεται. 350.000 (800.000 κατὰ ἂλλους) ἀκαδημαϊκοί ἐχάθησαν εἰς τὰ κακοδρόμια τῆς Δυτικῆς Οὐρώπης. 
300.000 ἂλλοι Ἓλληνες ἐκυνηγήθησαν πρὸς τὰ ἒξω ἐγκαταλείποντες πατρικά, βιός ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗΝ ΕΛΛΑΔΑΝ ποὺ βρωμίζουν τὰ πολιτικά κόμματα-ἐξαμβλώματα μισελλήνων τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς καὶ κυβερνήσεων.
 Ὃσοι ἀπέμειναν τείνουν χεἰραν ζητιανιᾶς πρὸς τοὺς Παραθεριστάς. 
 Τὸ γενικόν σύνθημα τῶν Ἑλλήνων πρέπει νὰ εἶναι ΚΑΝΕΝΑ ΙΣΛΑΜΙΚΟΝ ΤΕΜΕΝΟΣ (τζαμίον) εἰς τὴν Ἑλλάδα, διότι ΟΥΔΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΤΑΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ, ΟΥΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΘΑ ΓΙΝΗ. 
 Τὸ Ἑπόμενον ὃμως θέμα ἀφορᾶ τοὺς ΜΗ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ. 
Ὃσοι ξένοι, παραθερισταί, φίλοι τοῦ Κώστα Σημίτη, Κώστα Καραμανλῆ, Γεωργίου Παπανδρέου, Ἀντώνη Σαμαρᾶ, Ἀλέξιου Τσίπρα, τοῦ Κουτσούμπα, τῆς Φώφης καὶ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη διαβιοῦν ἐν Ἑλλάδι ἀπὸ τὸ 1992 καὶ ἐντεῦθεν, ΜΟΝΙΜΩΣ ΑΝΕΡΓΟΙ, ΑΝΑΠΑΣΧΟΛΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΩΜΑΤΙΑΙ ζῶντες ἀπὸ τὰ σπλάγχνα τῶν Ἑλλήνων φορολογουμένων καὶ τῶν ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ πρέπει νὰ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑΝ ΤΟΥΣ. 
Καὶ ἂς ἀποκαλοῦνται ἐκεῖ Τσιπρο-greeks. 
 Πρέπει νὰ τοὺς δοθῇ ἡ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, νὰ λατρέψουν τὸν θεόν τους, νὰ ἐργασθοῦν διὰ τὴν πατρίδαν των καὶ νὰ ζήσουν εὐτυχισμένοι, μακράν τῶν φυλακῶν-χοσπιτ καὶ τὸ σκατό ἂλλων ἀλλοδαπῶν. 
 Η ΕΛΛΑΣ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ. Διὰ ὃσους εἰσβάλλουν, τὸ μέλλον εἶναι δισοίωνον.
 ΚΑΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΜΕΝΕΙ.
 Ἀπὸ λιμόν, λοιμόν, καταποντισμόν, διαρκήν θανατηφόρον φόβον καὶ θάνατον ἐκ τῶν ναρκωτικῶν. 
 Αὐτὸ πρέπει νὰ διδάσκωνται εἰς τὴν Ἑλληνικήν ἀπὸ εὐγενεῖς διδασκάλους. 
Ὃτι πρέπει νὰ ἒχουν ΝΟΣΤΟΝ, ἐπιστροφήν εἰς τὴν ἀσφάλειαν τῆς Πάτριας Γῆς των. 
Ὃτι ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΩΝ εἶναι ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ, ΑΣΦΑΛΕΙΣ ὃσον καὶ ΥΓΙΕΙΣ. ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΜΟΝΙΜΩΣ ΘΑ ΚΡΕΜΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΤΣΙΓΚΕΛΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ.
 Τὸ ἲδιον δὲ ἰσχύει καὶ διὰ τοὺς Ἓλληνας ποὺ κακήν κακῶς ἒχουν μεταναστεύσει ἀπὸ τὸ 1960 εἰς τὰς Οὐρώπας τῶν Γερμανῶν, Βέλγων, Σουηδῶν, Γάλλων, Ὀλλανδῶν καὶ Ἂγγλων. 
Ὃσοι εὑρισκόμεθα καὶ διαμένωμεν εἰς χώρας τῆς ἐξαπανδρισμένης Οὐρώπης, ὃπου ἡ βιομηχανία ἒχει ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ παραμένει ὂνειρον ἢ εἰλωτία εἰς τὰ γηροκομεῖα, τὰ νοσοκομεῖα, κλπ. 
Σπανίζει καὶ ἒχει ἀπογίνει ΑΔΥΝΑΤΗ ἡ συμμετοχή Ἑλλήνων τὸ γένος εἰς τὰ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ τῶν χωρῶν ΕΙΛΩΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΡΩΠΗΣ. 
Ἀκόμη καὶ νὰ μεταλλαχθοῦν οἰ Οὐρωπαῖοι ἀπὸ τὰς φυλάς τῶν ἀλλοδαπῶν, ἠ προοπτική τῶν Ἑλλήνων ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΗ ΙΔΙΑ, εἰς τὴν ἐργασίαν, εἰς τὴν συμμετοχήν εἰς τὸ κοινωνικόν καὶ πολιτικόν γίγνεσθαι, ὂσον καὶ εἰς τὰ μέσα Μαζικῆς Ἀποχαυνώσεως, ΜΜΕ. 
Ἒλληνες Ἂνθρωποι μὲ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΝ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΝ, ΓΝΩΣΙΝ, κλπ ΣΥΝΘΛΙΒΟΝΤΑΙ ὑπό τὸ Σιδηροῦν Ὑπόδημα τῆς Οὐρωπικῆς Τοκογλυφίας καὶ τῶν ὑαίνων ποὺ τοὺς φρουροῦν.
 Αἱ οἰκογένειαι τῶν πολυακουσμένων Ρότσιλντ, Ὀπενχάϊμερ, Κόχ, Ροκφέλλερ, Σόρος ὡς καὶ δεκάδων ἂλλων, μαζί μὲ τὸ Βατικανόν καὶ τὰ ἂλλα κέντρα ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. 
 Ὃμως τὸ τέλος ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, τὸ τέλος τῆς «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», τὸ τέλος τῶν ΠΟΡΩΝ, τῶν ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, τῶν ΑΓΑΘΩΝ ΦΥΣΕΩΣ καὶ τῶν πανάρχαιων παρθένων δασῶν ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΓΗΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ πάλαι ποτέ ΛΑΜΠΡΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. 

 Η ΓΗΡΑΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙ. 
Η ΕΥΡΩΠΗ ὐπῆρξεν ὂντως γηραιά διότι ἐδῶ ἀνδρώθη ὁ Ἂνθρωπος (καὶ ὂχι εἰς ἂλλην ἢπειρον). Ἐδῶ ἐτέθησαν οἱ βάσεις τῆς γνωστῆς Ἀνθρωπίνης Πολιτείας πρὸ ἑκατομμυρίων ἐτῶν, δώδεκα καὶ πλέον, καὶ ὂχι εἰς ἂλλην ἢπειρον. 
Ὃσον καὶ νὰ ἐπιχειροῦν τρωκτικά, ἑρπετοειδῆ καὶ ὃσοι μισοῦν τὴν Εὐρώπην καὶ τὴν Ἑλλάδαν. 
Εἰς τὰς ὑπολοίπους ἠπείρους ἐκυριαρχοῦσαν δεινόσαυροι (Β. Ἀμερικήν, Κίνα καὶ Ἂπω Ἀνατολήν, Αὐστραλίαν), ἐπικρατοῦσαν ἰχθυόσαυροι (Σαχάραν, Ἀτλαντικόν), πλέγματα δολοφονικῶν ἰῶν (Ἀφρικήν, Ν. Ἀμερικήν, κλπ). 
 Ἲδε: https://stratigraphy.org/chart. (Τόδε μή ὑπάρχον εἰς Ἑλληνικήν). 

 ΣΥΝΟΨΙΖΩ:
ΟΤΑΝ ΤΡΑΠΗ ΕΙΣ ΑΤΑΚΤΟΝ ΦΥΓΗΝ   Ο ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ                                              ΟΤΑΝ ΠΕΛΕΚΙΣΘΗ Η ΚΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΡΟΔΟΤΗ 
 -ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΕΝ ΤΗΝ ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ -ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΑ ΟΠΛΑ ΟΤΑΝ ΣΒΥΣΗ Ο ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΡΟΓΧΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΤΣΑΡΩΝ ΤΗΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΠΝΙΓΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΧΕΤΟΝ ΤΟΥ ΑΠΡΟΣΜΕΝΟΥ ΧΑΣΙΣΟΜΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΟΙ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΙΣΚΩΝ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΕΡΔΙΣΕΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1821.
Ἂς μήν λησμονοῦμεν τὸν Ἐθνομάρτυρα Ρήγα Φεραῖο.

«Ὡς πότε παλληκάρια, θὰ ζοῦμε στὰ στενά Μονάχοι σὰν λιοντάρια, στὲς ράχες στὰ βουνά; Καλλίτερα μιᾶς ὣρα ἐλεύθερη ζωὴ Παρὰ σαράντα χρόνια σκλαβιά καὶ φυλακή.» 

 ΕΥΡΩ.: Ἀποφράδα ἠμέρα ἡ 24η Ἰουλίου. Ἡ πτῶσις μὲν τῆς τυραννίας Κίσσινγερ, Ἱωαννίδη, Γκιζίκη, ἀλλὰ μᾶς ἐπέβαλαν τὸν σύζυγον τοῦ Εὐταξία, ὁ ὁποῖος τὰ ἒκανε θάλασσα μὲ τὸν Μοῦσκον τὸ 1974 εἰς τὴν Κύπρον (καὶ τὸ 1959). 

 ΑΡΙΣΤ.: Ἐθνοπροδόται φίλοι μου καὶ ὀ Κωνσταντίνος Καραμανλῆς καὶ ὀ μακάριος μοῦσκος. Εἲδατε ποὺ ἒφθασαν τὰ πράγματα. Μὴ οἰ Ἐθνοπατέρες τῶν κυπρίων Τάσσος Παπαδόπουλος... 

 ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙ ἐμβολίων τῶν πρόστυχων ἐμβολιασμών τῆς Παγκοσμίου Ἁρπακτικῆς Συμμορίας. Σεβαστεῖτε τοὺς ἀπογόνους σας. 
Ἀποτρέψατε τὴν Συνταξιοδοτικήν Μεταρρύθμισιν! Τὴν συνεχιζομένην ἐξόντωσιν Συνταξιούχων καὶ Ἀρρώστων. 

 Η ΕΛΛΑΣ τού 2021, τὸ Κόμμα τῶν Ἑλλήνων Δημοκρατῶν εἶναι εδώ! 

 Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος 
 Ουψάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: