ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

4/6/22

Η Ελληνο-σερβική κρίση του 1925 που προκάλεσε ο Βενιζέλος. Η θέση της Βενιζελικής "Μακεδονίας" στις 4 Ιουνίου 1925 και το τηλεγράφημά από το Λονδίνο της προηγουμένης

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: