ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

4/6/22

Οι παράταξη των Κλεφτολουμπινέ. Ο παράνομος διορισμός του πράκτορα της Ιντέλιζενς Σερβις Σεφεριάδη από τους συναδέλφους του , τον πράκτορα Κουφό" και τον πράκτορα "Ροζαλία" το 1956

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: