ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

23/6/22

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

 

Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. Αἲθριος εἰς τοὺς 18 ἒως 26°C ἐν Οὐψάλα (Uppsala). 
Μᾶς κυβερνᾶ κάποιος forest gamb, ἀλλὰ Ἐπενδυτής μὲ κεφαλαῖον Ε. Ἐφ' ὃσον διευθετεῖ ἐπενδυτικάς ἐργασίας ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργικόν Θῶκον καὶ ἐντὸς καὶ ὲπὶ τὰ αὐτά τοὺ Πρωθυπουργικοῦ Γραφείου, Κεκλεισμένων τῶν Θυρῶν. Ὃμως κάτι παρόμοιον εἶναι Ποινικῶς Κολάσιμον. 
ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΙΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.
 "Κάθε Συνάντησις εἰς τὸ Πρωθυπουργικόν Γραφεῖον εἶναι Ἐπίσημος Συνάντησις καὶ κρατοῦνται Πρακτικά". 
Τὰ ὁποῖα εἶναι Δημόσια Ἒγγραφα καὶ ὁ Πρωθυπουργός ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ νὰ τὰ καταθέσῃ εἰς τὴν Βουλήν, ἐφ' ὃσον ζητηθεῖ. Ἀκόμη καὶ εἰς μίαν Δυτικοῦ τύπου "Τοκογλυφικήν Δημοκρατίαν", ὑποτυπώδην, κατὰ κόσμον Δημοκρατία (ἢ Φαυλοκρατία) τηροῦνται οἱ τύποι. 
Ἂς ἐνθυμηθῶμεν ὃτι τόσον εἰς τὰ τυραννικά ὃσον καὶ εἰς τὰ ὀλιγαρχικά Πολιτεύματα τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ εἲτε ΡΩΜΑΪΚΗΣ Ἐπικράτειας, πρὸ 2600 (Σόλων) καὶ ἒως τὸ 1453, Πολιτειακαί Ἀρχαί, Νόμοι καὶ Φυσικοί Νόμοι ἐξαίρουν ΣΕΒΑΣΜΟΥ. 
TA ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΒΕΛΟΠΟΥΛΕ; ΤΑ AΚΟΥΣ ἀπὸ τὸ Ράδιο Ελλὰς 21 Ἢ ΝΑ ΤΑ ΦΩΝΑΞΩ;
 Τἲ ἀκοῦς τὸν Γεραπετρίτη, ἢ κάθε ἂλλον ἀγράμματον; Μήπως θὰ ἦτο καλλίτερον νὰ κλείσῃς τὸ μαγαζί "Ἑλληνική Λύση" καὶ νὰ συνεχίσῃς νὰ προωθῆς τὰ τοῦ "Κάδμου"; 
Διότι εἶναι ἀνάγκη νὰ δημοσιευθοῦν καὶ αἰ ἐπιστολαί τοῦ χρηστοῦ φιλοσόφου Ἀπολλωνίου ἐκ Τυάνων, ὃπως ἒπραξεν ὁ Φιλόστρατος. 

Ἀλλὰ καὶ Διότι ὁ Κάδμος καὶ μετ΄αὐτοῦ ἐπανέφεραν διδαχήν καὶ γράμματα εἰς τοὺς Ἓλληνας. Δηλαδή, "Οἱ δὲ Φοίνικες... εἰσήγαγον διδασκάλια ἐς τοὺς Ἓλληνας καὶ δὴ καὶ γράμματα οὐκ ἐόντα πρὶν Ἓλλησι... ὠς ἐμοί δοκεῖ". 
Ὁ Κάδμος ἦτο υἱός τοῦ Ἀγήνωρος τοῦ Ἀργείου, ΑΛΛΑ ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ Ἡροδότου (Ἡροδότου Ἱστορίαι), ὡς Φοίνικαι ἐκ Φοινίκης. Οἱ ὁποῖοι ἦσαν κατοικοι τοῦ Ἀγήνωρος Βασίλείου εἰς τὰ παράλια Συρίας-Λιβάνου. 
Βασίλειον τὸ ὁποῖον ὠνομάσθη μετέπειτα Φοινίκη, ἐκ τοῦ κληρονόμου Φοίνικος, υἰοῦ Ἀγήνωρος, περὶ τὸ 3500 πεχ, πρὸ 5500 ἐτῶν περἰπου. 
Ὁ δὲ Κάδμος ἀνεζήτη τὴν κλεμμένην ἀδελφήν του Εὐρώπην, ὑπὸ τοῦ Μίνωος. Τὴν Εὐρώπην, τὴν ἒχουσαν εὐρεῖς ὢπας (μεγάλους ὀφθαλμούς). Τὴν μητέραν τῆς Ἠπείρου, μεταξὐ ἂλλων τἐκνων.       Ὁ Κάδμος λοιπόν ὁ ὁποῖος ἐπανέφερεν διδαχήν καὶ γραμμάτια (16) εἰς πληρεστέραν μορφήν ἀπὸ ἐκείνην ποὺ εἶχεν μαζί του ὁ Ἂγήνωρ ἀπὸ τὸ Ἂργος. Ἐνῶ Ὁ Παλαμήδης, ὁ ἣρως τοῦ Τρωϊκοῦ Πολέμου προσέθεσεν μετέπειτα (πρὸ 5100 ἒτη ἢ 3100 πεχ) εἰς τὸν Τρωϊκόν Πόλεμον, 4 νέα γράμματα. Ἒχεις πολλά καὶ σημαντικά νὰ δημοσιεύσῃς Κυριάκο τοῦ "ΚΑΔΜΟΣ".
 Καὶ ἂν δύνασαι, δημοσίευσε τὰ "Πρακτικά" τῆς συνομιλίας μεταξὐ Μπούρλα/Φάϊζερ καὶ Κ Μητσοτάκη τὸ 2021, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ, ὁ ὁποῖος ἒχει εὐ-θανατήσει χιλιάδας τῶν Ἑλλήνων, μικρά παιδιά καὶ ἀθλητάς ὃπως ἀνακοινώνεται, ἀλλά κυρίως συμπολίτας ἂνω τῶν 60 ἐτῶν. Τοὺς ὁποῖους θὰ ἐπιμείνουν νὰ ἐξαποστείλουν. 
Ὃσους δηλαδή, εἶναι βλάκες, ἀποβλακωμένοι τηλεθεαταί καὶ εὐκολόπιστοι εἰς τὰ ψεύδη Τσιόδρα, Βασιλακόπουλου, τὼν τηλεπαπαγάλων καὶ ἂλλων ΚΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ. Ἐγώ μαζί μὲ ἑκατομμύρια Σουηδούς εὐχαριστοῦμεν τοὺς χιλιάδας ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΣΟΥΗΔΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ, διότι ἀντελήφθησαν εὐθύς ἐξ ἀρχῆς τὸ ἂτοπον τῆς "πανδημίας" καὶ ἐργάσθηκαν πυρετωδῶς διὰ τὴν θεραπείαν τῶν ὃποιων ἀσθενῶν. 
Ἀλλά καὶ Διότι ἐπέβαλλαν τὴν μἠ ὑποχρεωτικότητα τῶν ἐμβολιασμῶν. Καθ΄ ὃλην δὲ τὴν διάρκειαν τῆς Παγκοσμίων διαστάσεων Ἀπάτης, οἱ Σουηδοί ἀκολούθησαν τὴν μή ὑποχρεωτικότητα μάσκας, ἐμβολίων καὶ τὴν μὴ ἐπιβολήν προστίμων. ΕΝΩ εἰς τὸ Μητσοτακιστάν Κούλη, Ἀλέξη, Περισσο-Μήτσου κλπ, ἀκοῦμε: 
"Ἂν δὲν σᾶς ἀρέσει τὸ ρεύμα ἀλλάξατε ψυγεῖον"! Διότι ἂν ἒχει πολύ ρέμα καὶ πέσετε μέσα... θὰ πνιγεῖτε! Εἲτε, Δὲν πταίω ἐγὼ! Ἒχουμε πόλεμο! Ἐμεῖς ἒχουμε θωρακίσει τὴ Μπατρίδα! (Μπατρίδα, ἐκ τοῦ συγκερασμοῦ "τὴν + πατρίδαν, νπ=μπ, ὃπως τὸ Μπρόεδρο, τὸ μπατέρα. Ἐξαιρεῖται τὸ "τὸν φούστην!" τ+φ). 

Ὃμως ὁ Ἂπατρις ἐννοεῖ: Ἒχομεν ἁπλοποιήσει τὰ σύνορα τῆς "Ὃπου γῆς καὶ Πατρίς" χώρας μας!
 Τοὐτέστιν, σουρωτήρι ἡ Ἑλλὰς. Εἰσέρχονται ἑκατοντάδες ἰσλαμισταί, τρόφιμοι φυλακῶν καὶ ἀδέσποτοι ἀπὸ τὸ Ἂφρικα. Εἰσέρχονται ἀλλὰ οὐδέποτε ἐξέρχονται. 
Ἐξέρχονται μόνον εὐρώ, τὸ συνάλλαγμα. 

Ἒτυχεν πρὸ τινος νὰ περιμένω ὂπισθεν κάποιου ἀπὸ τὴν πάλαι ποτὲ Βεγγάλην ὁ ὁποῖος εἶχεν ἀνὰ χείρας τρεῖς δεσμίδες χαρτο-εὐρώ τῶν 30-40 χιλιάδων καὶ ἐπάσχιζεν νὰ τὰ καταθέσῃ (μᾶλλον πρὸς Βεγγάλην). 
Συμβουλευθεῖτε ἐπίσης τὴν FBI, pizzaria, pizza, code word, pasta = boys... Διὰ τοῦτο: 
 * ΑΡΝΟΥΜΕΘΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΩΜΕΝ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΗΕ, ΤΟ ΝΑΤΟ, ΤΗΝ ΕΕ ΚΛΠ ΔΙΑ ΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 
* ΑΡΝΟΥΜΕΘΑ ΟΠΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΤΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΤΟΥΡΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΑΡΚΕΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ (1100-1974) ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΑΡΜΕΝΙΩΝ, ΣΥΡΙΑΝΩΝ, ΚΟΥΡΔΩΝ ΚΑΙ ΑΣΣΥΡΙΩΝ. 
* ΑΡΝΟΥΜΕΘΑ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΒΑΘΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ. * ΑΡΝΟΥΜΕΘΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΩΧ, ΟΙ ΡΟΤΣΙΛΝΤ, ΟΙ ΜΚΟ ΤΗΣ ΓΚΟΛΝΤΜΑΝ ΣΑΚΣ, ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ, ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ . 
* ΔΙΟΤΙ Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ.

 Τὸ Ὃμαιμον, τὸ Ὁμόγλωσσον καὶ τὸ Ὁμότροπον, λοιπόν. Τὸ Ἒθνος, τὸ Γένος, ἡ Καταγωγή ἑνός συνόλου Ἀνθρώπων, ἡ γλῶσσα, ὁ Τρόπος καὶ τὰ ἢθη καὶ Ἒθιμα ἐνός Λαοῦ ΘΑ ΜΕΝΟΥΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΕΒΑΣΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑ ΑΙΩΝΑ. 
 Ἐν τῶ μεταξύ ἡ Ἑλλὰς καίγεται μὲ ταχεῖς Ρυθμούς, ἐνῶ προωθεῖται ὁ διαμελισμός. Οἱ αὐτόχθονες Ἓλληνες ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ. Ἀπροστάτευτοι. ΑΘΩΡΑΚΙΣΤΟΙ. ὃπως δείχνει τὸ σύνολον τῶν θανόντων εἰς τοὺς 196.000. 

 Ἐνθυμίσου, ΠΕΤΑΞΕ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ! ἈΝΑΠΝΕΥΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟΝ. ΑΣ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΝ. 

Τὴν μεταρρύθμισιν Εὐθανασίας διὰ τῶν δολοφονικῶν ἐμβολίων τῆς Φάϊζερ. Ἂς ἐπαναστήσωμεν καὶ ἂς τοὺς διώξωμεν. Ἂς μήν τοῦς ἀφήσωμεν νὰ ἁρπάξουν τὰ χρήματα τῶν συντάξεων.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΩΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΦΥΣΙΝ. ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑΝ ΓΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΕΔΩ Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ, ΕΔΩ ΚΑΙ Η ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ. Διαβάζομεν τὸ http://deltio11.blogspot.com/ Ἀκοῦμε, https://ellas21.com/ ΤΑ 21 ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΣ21. https://kinima21.com/21-shmeia http://platonafhellas.blogspot.com/ ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ! (Ἡ Ἡμέρα τῆς Ἀπελευθερώσεως τῆς Ἑλλάδος Ἒφθασεν). 
 ΑΣ ΕΠΑΝΑΚΙΝΗΣΩΜΕΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821 Ἂς δημιουργήσωμεν τούς ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ. ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ, ΤΟΝ ΔΙΚΟΝ ΣΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ. 
Ἑτοιμασθεῖτε νὰ γίνετε ἐκλογικοί ἀντιπρόσωποι. 
ΠΟΛΙΤΕΥΘΕΙΤΕ! 

 Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος Οὐ​​​ψάλα

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

νεα απο βραζιλια

στη φυλακα ο πρωην υπουργος παιδειας της κυβερνησης

δημοσκοπηση που ειδα στο καναλι της μπαντεραιντες δινει για τις προεδρικες 10 μοναδες διαφορα στο μαρξιστικο διεφθαρμενο πτωμα τον Λουλα εναντι μπολσοναρο

η βραζιλια θυμιζει την μαφια της ελλαδικης δημοκρατιας

Ανώνυμος είπε...


τα πουστροκαναλα και το υπαρξιακον διλημμα του pride Γενους της κουλοτσιπρομαφιοζοδημοκρατιας
χατζαρα με ποιον εισαι στη μεγαλη διαμαχη που συγκλονιζει απο σημερα το πρωι το δημοκρατικο pride εθνος ;με το λαθραιο ιθαγενη συμμοριτη

η

με τον ημεδαπο λαθραιο συμμοριτη ;