11/12/22

Η Γιαγιά Ζάνα Σατσούγκλο , στην οποία έστειλε ΤΟ πρώτο εμβόλιο , ο Αβραάμ Μπούρλα και η οποίας ζούσε στο εβραϊκό Γεροκομείο της Θεσσαλονίκης το Σαούλ Μοντιάνο, είναι ακόμα ζωντανή;

 

Η Γιαγιά Ζάνα Σατσούγκλο  , στην οποία έστειλε ΤΟ πρώτο εμβόλιο ,  ο Αβραάμ Μπούρλα και η οποία ζούσε τότε στο εβραϊκό Γεροκομείο της Θεσσαλονίκης το  Σαούλ Μοντιάνο,  είναι ακόμα ζωντανή;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η ΚΥΡΙΑ SINGULARIS ΨΗΦΙΖΕΙ ΜΕ ΕΣΑΣ ΔΙ' ΕΣΑΣ!

Υ ΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς  Ἑλληνίδας. Αἲθριος, εἰς τοὺς 14°C ἐν Οὐψάλα (Uppsala).   ΕΛΛΑΣ≡HELLAS . Κυρί...