ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

8/12/22

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ. Η ΕΠΙΛΥΣΙΣ.

Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. 

Χιονώδης Καιρός εἰς τοὺς -10°C ἐν Οὐψάλα (Uppsala).

Ἐπιμένω: ΕΛΛΑΣHELLAS.
Κατ' ἀρχάς πρέπει νὰ ἀναφερθῶμεν καὶ νὰ ἀποτιμήσωμεν τὸ ἐξουσιαστικόν οἰκοδόμημα τοῦ ἀποικιακοῦ καθεστῶτος τῶν πάλαι ποτὲ Ἀθηνῶν.
 Διότι εἶναι πλέον καταφανές ὃτι ἀπὸ τὴν 24 Ἰουλίου 1974 οἰκοδομεῖται μὲ συγκεκριμένον ἀρχιτεκτονικόν Σχέδιον τὸ προτεκτορᾶτον "Greece", ὑπὸ τῶν ὀλιγαρχικῶν "προϊόντων" τῆς Μεγάλης Στοᾶς τοῦ Λονδίνου. 
Γνωστόν ὸτι ἀνεστάλη ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλη Ὠνάσση, Νίκου Γουλανδρῆ καὶ τῶν συνταγματαρχῶν ἐπί ἐξαετίας. 
Ὃπως γνωστόν εἶναι ὸτι διεκόπη ἀπὸ τὸ 1981 ἒως τὸ 1989 καὶ τὸ 1993-96, ὃταν κυβερνοῦσαν Ἑλληνογενεῖς ὑπὸ τὸν Ἀνδρέα Παπανδρέου (Δ. Τσοβόλας, Ι. Χαραλαμπόπουλος, Ἀ. Τρίτσης κλπ, τὸν γίγαντα Ξενοφώντα Ζολώτα καὶ τὸν αἰώνιον Χρίστον Σαρτζετάκη). 
Τὰ τερατογενῆ τῆς Μεγάλης στοᾶς τοῦ Καριόλου εἲτε ὑπὸ Α. Παπάγον εἲτε ὑπὸ τὸν σύζυγον τοῦ Εὐταξία κατηύθυνον τὴν "Γραικίαν" καὶ τοὺς "λιγούρηδες" τηλεθεατάς εἰς τὸ ΑΝΗΚΟΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΣΙΝ. Διότι Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΑΚΡΑΝ τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ πλησίον... τῶν τοκογλύφων τοῦ Λονδίνου! 
Μετέπειτα δὲ ἡ Γραικία περιῆλθεν πλήν σαφῶς ὑπὸ τὸν πλήρην ἒλεγχον τῶν Χαζαροοικογενειῶν, τῶν γενιτσάρων καὶ μεταλλαγμένων, τῶν συνεχιστῶν τῶν δολοφόνων τοῦ Ι. Καποδίστρια. 
Ὃλοι ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΝ ΕΙΣ ΤΑ ΒΡΑΧΙΑ. Κ. Σημίτης, Κ. Καραμανλῆς, Γεωργάκης Παπαγκρήκ, Α. Σαμαρᾶς, Α. Τσίπρας καὶ ὁ τωρινός "ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΚΑΝΗ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ"!
Καὶ ὃμως ΤΙΝΕΣ 'ΓΥΠΤΙΟΙ καὶ παραιΓύπτιοι ἀντίφα, ΚΑΤΕΛΥΣΑΝ ΤΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΟΤΣΙΠΡΙΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν! 
ΤΟ ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟΝ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ἀπεδείχθη ὃτι ἐκτίσθη ἐπὶ Κινητῆς Ἂμμου. 
Οἱ Α-φα τοῦ Γιορίκα Σόρος μὲ τοὺς μέτοικους τετάρτης συζυγίας Ἰνδούς (ποτὲ Ρωμαῖοι = Romer εἰς εὐρωπαϊκήν πολυγλωσσίαν), ἐξευτέλισαν  πολιτικήν καὶ δικαστικήν ἐξουσίαν, ἐπλήγωσαν τὴν ἀστυνομίαν. 
Ἐνῶ οἱ κρουασανισταὶ παρακολουθοῦν ἀπαθεῖς.
ΕΝΩ Η ΑΣΠΡΙΛΑ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ, ἡ στοά καὶ "μπάρμπας" Σόρος καὶ οἱ communistas τῆς Νέας Ὑόρκης ἐπιβάλλουν είς τὸν Ρωμαῖον ἐξ Ἰνδιῶν, τὸν ἀδελφόν τοῦ Ἐρντογάν ἐκ τοῦ Πακιστάν καὶ εἰς τὸν Ὑπερήφανον Νιγηριανόν νὰ μετατραποῦν εἰς ἂμοιρον ἂποικον τῆς Γραικίας. Νὰ τοῦ φορτώσουν μίαν ἐξευτελισμένην ἰθαγένειαν, τὴν Γραικικήν.
Ἀποκλείεται ὃμως νὰ γίνῃ Ἓλλην.
  Ἀκόμη καὶ νὰ γεννηθῆ εἰς τὴν Ἑλλάδαν. Δίχως νὰ τὸ θέλη. 
ΔΙΟΤΙ Ἓλλην εἶσαι ἐκ γενετῆς. Καὶ ὃποια δήποτε νομοθέτησις ἢ νομιμοποίησις τῆς ἐπιδόσεως ἀλλοδαπῆς ἰθαγενείας εἰς ἀλλόφιλους εἶναι ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ τόσον εἰς τὴν ἀρχήν τῆς πολυφυλετικότητος ὃσον καὶ εἰς τοὺς παναιωνίους Νόμους τῆς Φύσεως. Εἶναι ἑπόμενον ὁ ἐξ ἀφρικανικῆς εἲτε ἀσιατικῆς χώρας παραθεριστής εἰς οἰανδήποτε χώραν τῆς Εὐρώπης, εὐθύς τῆς άφίξεώς του, νὰ ἀναζητήσῃ ὀμοεθνεῖς του καὶ νὰ συναναστρέφεται μὲ αὐτούς. 
Ὁμοίως καὶ ὀ Ἀμερικανός ἢ Ἰταλός καὶ Ἓλλην νὰ ἀναζητοῦν ὁμοεθνεῖς των εἰς χώραν τῆς ἀλλοδαπῆς. Ἀδιάφορον ὁ χρόνος διαμονῆς των εἰς τὴν χώραν ὑποδοχῆς. Εὐθύς δὲ ὡς ἐκ τούτου  παραβιάζονται ὃλοι οἱ "νόμοι" καὶ ἃπαντα τὰ διατάγματα κατὰ τῶν διακρίσεων.
300 χιλιάδες ἐμβολιασμένοι ἒχουν δολοφονηθεῖ ἒως τώρα.
Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ, ΟΜΩΣ, Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΙΔΕΑΤΗ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ!
Διαβάζομεν τὸ http://deltio11.blogspot.com/http://platonafhellas.blogspot.com/. Ἀκοῦμε, 20:00, https://ellas21.com/. ΤΑ 21 ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΣ 21. https://kinima21.com/21-shmeia.
ΖΗΤΩ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΕΞ ΟΣΤΡΑΚΙΣΩΜΕΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΕΛΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΔΡΑΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΝΑ ΑΠΟ-ΜΙΣΘΩΣΩΜΕΝ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΕΛΙΤΙΚΟΥΣ. 
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀρνητής ὃλων τῶν ἐμβολίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οἱ Πρέσπες τοῦ Αἰγαίου καί 700.000 κατασχέσεις Ἑλληνικῶν σπιτιῶν, εἶναι τά ἑπόμενα στήν λίστα τοῦ Ἀντινατιβιστή Κούλη καί τοῦ διαδόχου του καί ἐκλεκτοῦ τῶν Στοῶν, Δένδια.

Ὁ «Ἡγεμών» ἐδήλωσε: Στίς 21 Μαΐου 2023,  θά ἔχουμε, ΕΚΛΟΓΕΣ! Ὁ «κυρίαρχος» λαός θά κληθεῖ νά ἐκλέξει τούς ἑπόμενους σωτῆρες του. Τά τελευταῖ...