4/4/24

ΟΙ ΕΥΠΕΙΘΕΙΣ ΤΟΙΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙΣ ΥΠΕΡΟΠΤΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΝ


ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς  Ἓλληνας
 καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας.
 Ἡλιοφάνεια εἰς τοὺς -6°C ἐν Οὐψάλα.
 ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.
(θέσφατον 1). 
- Τὰ Ὁμηρικά ἒπη ἐγράφησαν τὸν 8ον πεχ εἰς τὴν Ἑλληνικήν καὶ 
προυπῆρχαν διὰ τοῦ προφορικοῦ λόγου...
(Ἀπάντησις:) - ΦΥΣΙΚΑ ΟΧΙ!
- Τότε δὲν θέλω νὰ μιλάω μαζί σου!
Ὑπονοεῖται: Ποῖος εἶσαι ἐσὺ ποὺ ἀμφισβητεῖς αὐτὸ ποὺ μοῦ
 ἐδίδαξεν ὁ (τενεκές) καθηγητής μου, ἢ αὐτὸ ποὺ διαιωνίζεται 
ὡς στερεότυπον, λελογισμένον ἢ καὶ ὡς θέσφατον εἰς τὰ (κατὰ τὸ δοκοῦν) 
διδακτικά βιβλία τοῦ γραικικοῦ σχολείου;
Ὁ διάλογος αὐτός καὶ πλῆθος ἂλλων γίνεται καθημερινῶς μεταξύ 
τῶν θιασωτῶν, ἐκείνων ποὺ ἀβίαστα θεωροῦν "γνῶσιν" καὶ θέσφατον 
ὃτι τοὺς προσφέρεται εἰς τὸ πιάτο τῆς διδαχῆς.
(Δεύτερη ἐξαγώγιμη ἀπάντησις:) 
- ΕΙΣΑΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΗ!
Καὶ ἐρωτῶ, θεωρεῖται ἐγγράμματος (-η) ὁ ὃποιος, ὡς φερέφωνον, 
μεταφέρει τὴν ὃποιαν γνῶσιν ἢ πληροφορίαν δίχως περίσκεψιν;
Ἲσως νὰ φαίνεται σκληρόν, προσβλητικόν ἀκόμη καὶ βίαιον τὸ νὰ μὴν
 θέλῃς νὰ συζητήσῃς μὲ κάποιον ποὺ ἒχει διαφορετική ἢ καὶ ΑΝΤΙΘΕΤΗ 
ΑΠΟΨΙΝ εἲτε ΓΝΩΣΙΝ ἀπὸ ἐκείνην ποὺ ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ. 
Καὶ ἲσως πλέον προσβλητικόν νὰ ΑΝΤΙ-ἀπαντᾶς μὲ παρόμοιον τρόπον, 
ὡς νὰ ἀποκαλῆς κάποιον "ἀγράμματον". 
Θεωρῶ ὃμως ὃτι τὰ θέματα τοῦ Λόγου, προφορικοῦ ἢ ἒγγραπτου,
 κατέχουν ΚΟΜΒΙΚΗΝ ΘΕΣΙΝ εἰς τὴν κοινωνίαν ἀνθρώπων. 
Διότι διὰ τοῦ λόγου μεταδίδεται ἡ Γνῶσις καὶ τὰ ἱστορικά τεκταινόμενα.
 Ὃμως διὰ τοῦ ἒγγραπτου καὶ μόνον Λόγου καταγράφεται ἐπακριβῶς 
ἡ Γνῶσις καὶ ἡ Ἱστορία καὶ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ. 
Ὂχι διὰ τοῦ προφορικοῦ Λόγου.
"Ἒπεα πτερόεντα", μᾶς ἐδίδαξεν ὁ ἲδιος ὁ Ὃμηρος 
- Ὀδυσσεύς.
Ἐν συνεχείᾳ, ΤΟ ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΝ ΟΥΚ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ!
Οὒτε ΤΟ ΜΗ ΛΕΛΟΓΙΣΜΕΝΟΝ καὶ ΤΟ ΜΗ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ.
Δηλαδή, ὃτὶ μὲ ταΐζει ὁ διδάσκαλος, πρέπει νὰ τὸ καταπίνω ἀμάσσητο; 
(εἲτε, τὰ ΜΜΕ, οἱ συγγραφεῖς, κλπ).
Ἂς κατέλθουν λοιπόν εἰς τὸν στίβον τῆς Γνώσεως ἑκατοντάδες "καθηγηταί"
 διὰ νὰ μὲ πείσουν (ἐμένα καὶ δεκάδες Ἓλληνας καθηγητάς) ὃτι ὁ
 "προφορικός λόγος" διαιωνίζεται, ἢ ἒστω "συντηρεῖται" ἐπὶ μακρόν
 (ἒστω μερικά ἒτη) αὐτούσιος, δίχως φοινίκια φύλλα, ἀβάκιον, 
ἐγγεγραμένους τύμβους, περγαμηνάς, εἲτε
 ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙ! 
Ὃτι τὸ ποιηματάκι, 
"Στῶν Ψαρῶν τὴν ὁλόμαυρη ράχη / περπατώντας ἡ δόξα μονάχη /
μελετᾶ τὰ λαμπρά παλληκάρια / καὶ στὴν κόμη στεφάνι φορεῖ / 
γινωμένο ἀπ' ὁλίγα χορτάρια / ποὺ 'χαν μείνει στὴν ἒρημη γῆ." 
ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ νὰ συνεχίσῃ νὰ ὑπάρχῃ αὐτούσιον εἰς τὸ διηνεκές 
ΕΑΝ ΣΒΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΓΓΡΑΠΤΟΝ ΛΟΓΟΝ. 
Ἢ ἒστω μετὰ ἀπὸ 33 ἒτη. 
(Τὸ μαθαίνουν ἆραγε ἀπ' ἒξω οἱ μαθηταί τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων 
σήμερον;).
Ἂς ἐπιστρέψωμεν εἰς τὴν Ἱστορίαν τῶν Ὁμηρικῶν Ἐπῶν.
 Γράφεται παραδόξως εἰς τὴν "Βικιπαίδεια" καὶ ὃπου ἀλλοῦ, ὃτι 
"Στην εποχή του (τυράννου τῶν Ἀθηνῶν, περὶ τὸ 540 πεχ) 
Πεισίστρατου καταγράφηκαν για πρώτη φορά και τα Ομηρικά Έπη...
" Ἂλλοι θεωροῦν τὴν "καταγραφήν" τὸ 800 πεχ.
 Τὸ ἀκριβές εἶναι ὃτι εἰς τὴν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν συγκεντρώθηκαν τὰ
 ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΛΗ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. 
Προυπῆρχαν ὃμως ἒγγραπτα. 
Ποῖος ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς "καθηγητάς" ἒθεσεν τὸ ἁπλοῦν ἐρώτημα, 
ὃταν διδάσκεται ἡ ἂνω, κατ'ἐμὲ, λαθεμένη πληροφορία: 
ΠΡΟΥΠΗΡΧΑΝ ΕΓΓΡΑΠΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ;
 Καὶ ΕΙΣ ΠΟΙΑΝ ΓΡΑΦΗΝ, ΠΟΤΕ ΕΓΡΑΦΗΣΑΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΚΡΥΠΤΕΤΟ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ "ΟΜΗΡΟΣ";
Ἡ ἂποψίς μου: 
Τὰ Ὁμηρικά Ἒπη συνεγράφησαν ὑπὸ τοῦ Ὁμήρου - Ὀδυσσέως, 
περὶ τὸ 3100 πεχ, μετὰ τὸν Τρωΐκόν Πόλεμον μὲ τὴν συμμετοχήν 
Τῶν Ἑλικωνιάδων Μουσῶν αἱ ὁποῖαι διατηροῦσαν τὰ ἱστορικά ἀρχεῖα
 καὶ κατεῖχαν τὰς τέχνας. Ἑλικωνιάδαι Μοῦσαι,
 Αἱ μετέπειτα 9 ΜΟΥΣΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΣΙΑΣ.
 Εἰς τὴν Ἑλληνικήν καὶ Γραμμικήν Α᾿.
 Ἲδε καὶ βιβλιογραφίαν Κώστα Δούκα.
Η ΕΓΧΑΡΑΚΤΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΓΝΩΣΙΣ ΥΠΕΡΝΙΚΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ.
Καἰ δὴ ἡ ἐπὶ λίθου γρανίτου, ἐπὶ μετάλλων εἲτε μαρμάρου.
Ἡ πινακίς τοῦ Δισπιλιοῦ Καστοριᾶς ὃμως, ἡ ἐπὶ δρυός γραφή, τοῦ 
5259 πεχ (7283 ἐτῶν) ἒχασεν τὴν μάχην τοῦ Χρόνου τὸ 1998, μὲ τὴν ἀνακοίνωσιν τοῦ καθηγητοῦ Ἱστορίας Γεωργίου Χουρμουζιάδη. Εἶπεν: "Εἶναι ἀδύνατον νὰ διαβασθῆ ἐπειδή ἒχει καταστραφεῖ!"
Ἀναζήτησε εἰς Google.  https://www.emystras.com/post/
η επιγραφή του δισπηλιού.
Χειροτέρα, ἐξ ἂλλου πορεία (Ἀναστηλώσεως) ἒχει ἀκολουθήσε
ι ὁ Παρθενών τῆς Ἀκροπόλεως τῶν Ἀθηνῶν, τὸ Σπήλαιον τῶν Πετραλώνων
 τοῦ Ἂρη Πουλιανοῦ κ.α. 
ΜΝΗΜΕΙΑ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. 
Οἱ ὑπαίτιοι γνωστοί.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΕΩΣ
Ἐκ τῆς Ἱστορικῆς Διαδρομῆς τῶν Προγόνων μας.
"...Επιχειρώντας την συνεχή πνευματική τους εξέλιξη, οι Έλληνες
κατόρθωσαν μέσα από την Έρευνα, ν' αναπτύξουν την Επιστήμη, τις 
Τέχνες και τον ορθό Λόγο".
"Οι Έλληνες ήσαν αυτοί που έθεσαν την θεωρία της ανελίξεως των όντων
 ως υπέρτατο φυσικό νόμο και οι γνώσεις που αποκτούσαν ήταν για το
 κοινό καλό. Μ' αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να διαγράψουν μια συνεχώς 
ανοδική  ψυχοπνευματική διαδρομή και εκεί στήριξαν την θεωρία της 
ανελίξεως, ως βαθμιαία και συνεχή εξέλιξη των όντων.
Οι πρόγονοί μας, ακολούθησαν τον ρυθμό της Φύσεως και τον 
αποτύπωσαν μέσα από την ισορροπία των αρρένων και θηλέων 
δυνάμεων." Στίλβη Μ.Μ.
ΑΘΑΝΑΤΗ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΠΟΛΙΤΕΥΣΟΥ! 
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: