26/11/15

Η Σουηδία υπήρξεν αφελής

«Η Σουηδία υπήρξεν αφελής», έλεγεν ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας την περασμένην εβδομάδα. Και παρά την απελευθέρωσιν του υπό κράτησιν υπόπτου διά προετοιμασίαν τρομοκρατικής ενέργειας εντός της Σουηδίας, έσπευσεν να δηλώση ότι η Σουηδία αδυνατεί πλέον να εξυπηρετήση περισσοτέρους πολιτικούς πρόσφυγας. Έκλεισεν τουτέστιν και η Σουηδία.

 Έλεγχοι παντού, προσωρινή παραμονή εις άπαντας τους «ΝεοΣκανδιναϋούς». «Κλάμμα» η Πράσινη Αχλάδα της Κυβερνήσεως.
«Σκληρά τα μετρα αλλά αναγκαία», έλεγε κλαυθμυρίζουσα επί της οθόνης. Εκείνος όμως ο οποίος ουδέν αντιλαμβάνεται είναι ο Αριστερός Μαϊντανός της Σουηδικής Κυβερνήσεως, ο «Μπράδερ» του Αλέξις.
«Να χτίσωμεν κατοικίας και να επανδρώσωμεν νέα σχολεία (διά τους... λαθρο)!» υπεστήριζεν εχθές το πρωί. Τζέρος, Τούβλον αδιόρθωτον ο τύπος, όταν η Σουηδία έχει τεράστιαν έλλειψιν καθηγητών. Τι να είπη κανείς και τι να περιμένη από Διεθνοφάσκελλα βλακείας και ασφαλτοστρώσεως. Εμείς, Ας προσέχαμεν!
”Οι αγαθοί μέν αλλά ἀνόητοι δέ, αδυνατούν νά εννοήσουν ότι μόνον ως όφις, ως Νάϊα Κόμπρα δύνασαι να παίζης εις τόν παίγνιον της Κόμπρας”.

Ας προσέχαμεν λοιπόν ποίους εψηφίζαμεν. Τέλος, επιτέλους οι Τουρκομάνοι δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπον.

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Ουψάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: