2/2/16

Η Βουλγαρία είναι πολύ καλύτερα από την Ελλάδα

Μόνο 295 000 ήσαν σύμφωνα με την Eurostat οι άνεργοι στη Βουλγαρία το Δεκέμβριο. Ποσοστό 8,8%. Σε όλη την Ευρώπη οι άνεργοι ήσαν 21. 944. 000 δηλαδή 9%. Στη ζώνη του ευρώ οι άνεργοι ήσαν 10.4 %, και ήταν το χαμηλότερο ποσοστό από τον Σεπτέμβριο του 2011.
  Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία και τη Γερμανία, (4,5%), στη Μάλτα και στη Μ. Βρετανία (5,1%), ενώ τα υψηλότερα στην Ελλάδα και την Ισπανία. Σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2014, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 22 κράτη, έμεινε σταθερό στην Εσθονία και αυξήθηκε στην Φινλανδία, την Αυστρία, τη Λετονία και τη Ρουμανία.
Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ισπανία, τη Σλοβακία και την Πορτογαλία. Γ
ια την Ελλάδα δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία για τον Δεκέμβριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: