19/9/19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Φώς Ελληνικόν εις όλους τους Έλληνας καί όλας τας Ελληνίδας. 
Φθινόπωρον εις τούς 12°C παρά τάς Σκανδιναυϊας. 
Ας είδωμεν πως θά αντιμετωπίση η Νέα Κυβέρνησις τήν ονομασίαν τής Ελλάδος διεθνώς (ΕΛΛΑΣ≡HELLAS), τήν διδασκαλίαν τής Ελληνικής γλώσσας καί πως θα χειριστεί τά θέματα Ελληνικής Πολιτείας καί Ιστορίας. 
Καί όμως τά μυστικά τής ζωής, καί όχι μόνον, ευρίσκονται εις τά διασωζώμενα κείμενα τής Ελληνικής Γραμματείας. Ουδέν μυστικόν κρύπτεται εις τά κακέκτυπα άλλων γηΐνων.
 Ούτε εις τά πορνογραφήματα διεστραμμένων μαστροπών τής Ιστορίας τών ανθρώπων. Ψήγματα συμβάντων είτε πληροφορίαι οπωσδήποτε απαντώνται καί εις έτερα επικοινωνιακά συστήματα, αλλά η Ανθρωπότης σήμερον διαθέτει μίαν πλήρην εικόνα περί τών Πάντων διά μέσου τής κωδικοποιημένης Ελληνικής Γλώσσης. 
Εσείς οι οποίοι έχετε διαφορετικήν Άποψιν – πάντοτε σεβαστή – ας αποδείξετε ότι υπάρχει καί ετέρα Γραμματεία είτε γλώσσα, διά μέσω τών χιλιετηρίων, πλήν τής Ελληνικής.
 Όπως η Ιστορία καί τά πραγματικά γεγονότα πρότερον τής Ιστορίας, εγράφοντο υπό μορφήν μύθων καί ελέγοντο Μύθοι, ούτως καί οι λέξεις κωδικοί εσήμαινον τι τό συγκεκριμένον. Κλασσικά τά παραδείγματα, Χείρων Κένταυρος (χειρούργος ιατρός), κύκλωψ (συνοροφύλαξ), επίσκοπος (θεματοφύλαξ), κήρυξ (μεταδοτής ειδήσεων καί αποφάσεων) κλπ. 
Εμείς λοιπόν οι Έλληνες έχομεν καθήκον διαφυλλάττωμεν τούς κωδικούς, τήν Ελληνικήν Γλώσσαν καί σταδιακώς νά απεμπολίζωμεν τό φύρδην-μύγδην επικοινωνικόν σύστημα πού κατέθεσαν από τό 1872 οι μεταρρυθμισταί τών απανταχού τοκογλύφων, δια μέσω του Ελβετού Ferdinand de Saussure (Ερμογένους παράτυπον). 
Τέλος συμφωνώ μέ τόν Νάσο Τσαγκανέλη ως πρός τό Κυπριακόν Θέμα. 
Γράφει ο φίλος εις άρθρον: «Ούτε μια φορά ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΕ δημόσια η Ευρωπαϊκή Ένωση: “Πρώτα, έξω ο στρατός και μετά διαπραγμάτευση για λύση του Κυπριακού”! 
Ένα λάθος, πού συνεχιζεται. πρός τέρψιν, υποκριτών… 
Ας το καταλάβουν, Λευκωσία καί Αθήνα. και κυρίως, ο Πρόεδρος της Κύπρου κύριος Αναστασιάδης…. 
Ότι όσο υπάρχει ο τουρκικός στρατός κατοχής στήν μεγαλόνησο δεν υπάρχει διαπραγμάτευσις (Αλλά) Υπάρχει, φάρσα. Πρόστυχος εμπαιγμός. 
Χλεύη, του κατακτητή Αττίλα…». 

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος 
Ουψάλα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΚΙΝΗΜΑ 2021

  ΟΙ 21 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ  1) Πιστεύετε ότι η Ελλάδα πρέπει να ανήκει μόνο στους Έλληνες και ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και...