3/11/22

Η ΥΠΕΡΟΨΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΗΣ “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ”

 Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. Νεφελώδης εἰς τοὺς 10°C ἐν Οὐψάλα (Uppsala).

ΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ ΑΗΡ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ                ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ!

Ἡ σχετική Ἐπιχειρηματική Ἐπένδυσις ἀφορᾶ τὴν ἀγορὰν “μαγαζιῶν”, ὑπέρκαταστημάτων, καφὲ-'ολὲ καὶ “μπάρ”. Νὰ μὴν ἀσχοληθοῦμε περαιτέρω διότι τὸ θέμα ἰδιοκτησίας ἒχει περιέλθει εἰς ΔΥΣΟΣΜΑ ΤΟΠΕΙΑ. Ἒλεγεν ὁ Ἰσραήλ Σιμόν Περές. "Ρουμανία; μὰ εἶναι ἰδιοκτησία μας!"
Διαβάζομεν εἰς τὸ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΠΛΕΟΝ twitter τοῦ Elon Musk: Biden: "Inflation is a worldwide problem because of a war in Iraq... excuse me, the war in Ukraine, I'm thinking about Iraq because that's where my son died." 
«Ὁ πληθωρισμός εἶναι παγκόσμιον πρόβλημα ἐξ αἰτίας ἑνός πολέμου εἰς τὸ Ἰράκ... μὲ συγχωρεῖτε, ὁ πόλεμος εἰς τὴν Οὐκρανίαν, σκέπτομαι τὸ Ἰράκ διότι ἐκεῖ ἀπέθανεν ὁ υἱὸς μου», (FYI: his son, Beau Biden, died in Maryland, USA in 2015 of brain cancer, "ὁ ὁποῖος υἱὸς του, Beau Biden, ὑπηρετήσας εἰς τὸ Ἰράκ τὸ 2009, ἀπεβίωσεν εἰς τὸ Maryland, USA, τὸ 2015, ἀπὸ καρκίνον τοῦ ἐγκεφάλου"). 
Λυπούμεθα διὰ τοῦτο, ἀλλὰ ὁ "Πλανητάρχης" εἶναι φευγάτος. 

Ὁ Κίνδυνος νὰ μᾶς ὁδηγήσῃ εἰς ἓναν τυχοδιωκτικόν ἐπεκταμένον πόλεμον εἶναι ΠΙΘΑΝΟΣ. Ἐξαρτᾶται ἂν ἀντιδράσουν ἀρνητικῶς ΔΥΟ-ΤΡΕΙΣ ΚΕΝΝΕΝΤΙΚΟΙ. Δημοκρατικοί ποὺ εὑρίσκονται εἰς τὸ ἐπιτελεῖον του, ὂπως ὁ Μακναμάρα τὸ 1965. 
ΟΧΙ ὃμως κίνδυνος νὰ μᾶς ὁδηγήσῃ εἰς Γ' Παγκόσμιον ἢ Πυρηνικόν πόλεμον. Διότι ἀκόμη καὶ οἰ πλέον πολεμοχαρεῖς τοῦ Δημοκρατκοῦ Κόμματος ἀντιτίθενται. 
Εἶναι πλέον διεθνῶς γνωστόν ὃτι ΟΙ ΑΙΜΟΧΑΡΕΙΣ ΧΑΖΑΡΟΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ, τὰ κοπρόσκυλα, οἰ θῶες (τσακάλια), οἱ μονόλυκοι καὶ οἱ ὓαινες ποὺ ἀλήτευαν ἐπὶ ἑκατονταετίας εἰς τὸν ἐμπορικόν κόμβον τῆς μετάξης (Σαμαρκάν καὶ ἀλλοῦ, μεταξύ Κίνας καὶ Ἑλληνορωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, 500 πεχ ὲως 1453 μεχ, ἀλλά καὶ ἀργότερον) διψοῦν διὰ αἶμα. 

Ἐλέγχουν τὸ Δημοκρατικόν Κόμμα.

 Εἶναι ἐπίσης γνωστόν ὂτι ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΚΟΠΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ἀλλὰ καὶ τὴν ροήν τοῦ χρηματιστηριακοῦ ὀχετοῦ τοῦ λεγομένου "Δυτικοῦ κόσμου". Ἐλπίζουν νὰ πάρουν τὸν παγαπόντην Βrasileiro Lula da Silva. 

Ὁ ὁποῖος εὒχεται νὰ πέφτῃ - ἀριστερῶς ἐκ τῶν Ἀγορῶν, τῶν Παγκοσμιοποιητῶν - μάνα, ὣστε κάθε ἠμέρα ὁ Μπραζιλιέρο νὰ τρώῃ πρωϊνό, μεσημεριανό καὶ δεῖπνο! 

Θὰ βάλῃ καὶ δυό δασοφύλακες νὰ φυλοῦν τὸν Ἀμαζόνα, ἂν καὶ τὰ περισσότερα δάση ἀποψιλώθησαν ἐπὶ θητείας του (Εἰδήσεις). Ἐνῶ ὁ Μπολσονάρο ἐχρησιμοποίησεν τὸν Στρατόν τῆς Βραζιλίας.

Σπύρος Χατζάρας - Μπίλντερμπεργκ ή Δημοκρατία ;
ΟΥΤΕ ἀριστεροί ΟΥΤΕ δεξιοί. Ἂς ἀπαντήσει ὀ κάθε Ἓλλην πολίτης: Ποιός ΚΥΒΕΡΝΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ;
Σήμερον, μετὰ ἀπὸ τὸ Λάος πρὸς τὸ Ἑλληνικός Λαός.
ΜΟΝΟΝ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΑΤΡΙΩΤΑΙ.
ΦΙΛΟΓΕΝΕΙΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΠΟΛΙΤΑΙ.
Ἂς γνωρίσωμεν τὶ ἐστὶ Βασι-λάος > Βασιλεύς! Ἡ Βᾶσις τοῦ λαοῦ. Τοῦ πολιτευομένου Λαοῦ.
Ἂς ἀπαντήσωμεν μὲ αὐδή, μὲ φωνή, μὲ δημοκρατικήν ψῆφον.
ΝΑΙ εἰς ἐκδίωξιν καὶ καταδίωξιν τῶν τοκογλύφων, τῶν τραπεζιτῶν βρυκολάκων καὶ αἱμοσταγῶν.
 Ἂς ΤΙΜΩΡΗΣΩΜΕΝ τοὺς ἀχαλίνωτους χαζαραρέφσκι, Τσιπρένσκι, Μητσοτένσκι καὶ Ζελένσκι. Καὶ ὃσους ἂλλους κιπᾶδες καὶ φπουστένσκι, ποὺ λυμαίνονται τὴν ὡραίαν μας Εὐρώπην.
Οἱ τοκογλύφοι καὶ ζωάκια των, ἒχουν ὂνομα, διεύθυνσιν, τηλέφωνον καὶ τραπεζικόν λογαριασμόν. 

Ὂχι, ἀορίστως καπιταλισταί, ἰμπεριαλισταί κλπ ἀλλὰ Ρότσιλντ, Σόρος, Κόχ κλπ
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ.

 Ἀγοράζετε φθηνά, τοπικά προϊόντα καὶ παρασκευάσματα μὲ τιμάς τῶν κατὰ τόπους παραγωγῶν. Οὓτως ἢ ἂλλως ὁ κάτοικος τῆς Ἑλληνικῆς ἐπαρχίας ἀποκλείεται νὰ παραθερίσῃ εἰς τὰς Σεϋχέλλας (τῆς Ἀγγλίας).
Τὰ ζωάκια, ὃλοι τους μὲ τὴν χείραν ἀνοικτήν καὶ ἁπλωμένην. ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΕΛΟΝΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ. 
Εἶναι ὃλοι τους μὲ τὴν pfizer.
Ἂς ἀπαντήσωμεν ὃλοι ΜΕ ΦΩΝΗ, εἰς τὰς στρατιωτικάς χώρας εἰσάγονται ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ. 
Η ΜΕΚΕΔΟΝΙΑ ἦτο, εἶναι καὶ θὰ μείνῃ ἐσαεί ἀναπόσπαστον τμῆμα τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καὶ Ἱστορίας. Εἶναι ἡ ΛΑΜΠΡΗ ΕΛΛΑΣ, τὸ Ἑλληνικόν Ἒθνος εἰς τὸ Ἀπώγειον τῆς Ὑφηλίου, ὃπου καὶ διαχρονικῶς ἀνδρώθη τὸ Ἑλληνικόν Γένος.
Ἀλαζονεία. ἀγυρτεία, ματαιοδοξία, κομπασμός.
Ἀλαζών, ὀ ἀνὰ τὴν χώραν πλανώμενος, πλάνης, ἀνέστιος, ἀγύρτης, ἀπατεών κομπαστικός. Διατεθειμένος νὰ κομπορρημονῆ, φαντασμένος.
Ὑπεροψία, καταφρόνησις, ἒπαρσις, ἀλαζονεία.
Η ΙΔΕΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ, Η ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ! ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Διαβάζομεν τὸ http://deltio11.blogspot.com/,  http://platonafhellas.blogspot.com/. Ἀκοῦμε, https://ellas21.com/. ΤΑ 21 ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΣ 21. https://kinima21.com/21-shmeia
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Οὐψάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: