5/1/23

ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΓΕΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

ΥΓΕΙΑ, ΕΥΤΥΧΕΣ 2023. 

Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. Χιονόκαιρος εἰς τοὺς -01°C ἐν Οὐψάλα (Uppsala). Ἐπιμένω: ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.
Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ,  Η ΙΔΕΑΤΗ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ!
Μεγάλοι Ἓλληνες εἶναι οἱ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΙ ΦΙΛΟΓΕΝΕΙΣ.
 Ὃσοι προσδιορίζονται εἰς τὸ ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ τοῦ 1817 τῶν Ἑλληνοφρόνων ἐπαναστατῶν ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τῶν Ἱωάννη Καποδίστρια καὶ Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου τοῦ Φιραρῆ. 
Ὁ τελευταῖος δυστυχῶς ἀτύχησεν νὰ ἰδῆ ἐλευθέραν τὴν Ἑλλάδαν διότι ἀπεβίωσεν τὸ 1819.
 Ὃμως τὴν ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ἀνέλαβον οἱ ΦΙΛΟΓΕΝΕΙΣ, ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ὑπὸ τὸν ἐξοχώτατον φιλογενήν Ι. Καποδίστρια. 
Οἱ μετέπειτα γνωστοί Θ. Κολοκοτρώνης, Γ. Καραϊσκάκης, Ο. Ἀντροῦτσος κλπ. Ἀπελευθέρωσις τῆς Ἑλλάδος ποὺ ἐφόρτισεν μὲ ΝΕΑΝ ΟΡΜΗΝ καὶ ΠΝΕΥΜΑ ἀπὸ τὸ 2021 μὲ τὸ Κίνημα ΕΛΛΑΣ21, ποὺ ἡγεῖται ὁ ἱατρός Ζ. Μπέχλης. 
Καὶ ὂχι μόνον. 
Δεκάδες Χιλιάδες ἀνώνυμοι φιλογενεῖς Κινοῦνται εἰς ὃλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη. 
Καὶ ἐπώνυμοι, ὡς ὁ ἀξιότιμος Δ. Γιαννακόπουλος.
 Τὸ ΔΟΚΙΜΙΟΝ, ποὺ ἒχει ἐκδοθεῖ ἀπὸ τὸν φιλογενήν συγγραφέαν καὶ δημοσιογράφον Σπ. Χατζάρα, ἀναφέρεται διὰ πρώτην φοράν ἀποκλειστικῶς εἰς ΕΛΛΗΝΑΣ.
 Ὂχι πλέον εἰς "γραικούς" ὃπως ἒκανεν ὁ Α. Κοραῆς, ἢ εἰς "Ρωμιούς". 
Δοκίμιον ποὺ ὁμιλοῦσεν διὰ τὸ "Ἑλληνικόν Ἒθνος" καὶ διὰ τὸ "Γένος τῶν Ἑλλήνων" καὶ ὂχι διὰ τὸ "γένος τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν". Ἐτόνιζεν δὲ ὃτι, "Ὁ Ἀληθής Πατριωτισμός δὲν εἶναι ἁπλή φυσική κλίσις, ἡ τυφλή συμπάθεια τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὴν Γῆν, εἰς τὴν ὁποίαν χρεωστεῖ τὴν ὓπαρξίν του. Ὁ Πατριωτισμός ὡς ἡ κορωνίς ὃλων τῶν ἀρετῶν τῆς πολιτικῆς κοινωνίας, προὑποθέτει ἑκούσιον λογικήν κλίσιν πρὸς τὴν Πατρίδαν, καὶ ἑπομένως πρὸς τὸ Ἒθνος, τοῦ ὁποίου μέλη εἲμεθα."
Ἐν συνεχείᾳ παραθέτω μικρό ἀπόσπασμα ἀπό τὴν ἐκπομπήν, «Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας γονάτισαν την ελληνική αγροτική οικονομία» .Ἂγγελος Καχριμανίδης. 

"Εἰς τὴν ἀπογραφήν ποὺ ἒγινεν εἰς τὴν Οὐκρανίαν διέγραψεν τὴν Ἑλληνικήν Κοινότητα. Δὲν ὑπάρχει δι΄ αὐτοὺς Ἑλληνική Κοινότητα ἐκεῖ, εἰς τὴν Οὐκρανίαν. Ἒχει ἀπαγορεύσει ὃλα τὰ κόμματα ποὺ εἶναι ἐναντίον τῆς πολιτικῆς τοῦ Ζελένσκι. Ἆρα μιλᾶμε δι΄ ἓνα καθεστώς ὸχι αὐταρχικόν ἀλλὰ... Κάθονται καὶ λέγουν ἱστορίες διὰ τὴν Ρωσίαν ὃταν παραβλέπουν (δὲν βλέπουν) εἰς τὴν Οὐκρανία τὶ γίνεται  αὐτήν τὴν στιγμήν. Ὃποιος ἒχει διαφορετικήν γνώμην ἐκεῖ τὸν σκοτώνουν. ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ. Αὐτή εἶναι ἡ ἱστορία καὶ αὐτό ἐπιτρέψαμε εἰς τὴν Ἑλλάδαν ἀπὸ τὰ ΜΜΕ (τὰ μέσα μαζικῆς ἑνημερώσεως). Καὶ μὲ τὸ πρόσχημα ὃτι εἲμαστε μὲ τὴν σωστή πλευρά τῆς Ἱστορίας. Τὰ ἲδια ἒλεγαν καὶ μὲ τὴν Μικρασιατικήν Καταστροφήν, ὃταν τρέχαμε ἂβουλοι πίσω ἀπὸ τοὺς Γάλλους καὶ τοὺς Ἐγγλέζους καὶ ἐχάσαμεν ὃλα τὰ παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.https://www.youtube.com/shorts/J2uawzm967c.
Εἰς τὴν ΙΣΤΟΡΙΑΝ, εὐτυχῶς τὴν Ἀδιάψευστην Ἱστορίαν, ΑΝ ἒγινε κάποια προσπάθεια διὰ τὸ Ἑλληνικόν Ἒθνος, ἂς εἲπωμεν μετὰ τὸ 1952 καὶ δή ἀπὸ 1974, μικρή μὲν, ἒστω  ΑΛΛΑ ΣΩΣΤΗ ἒγινε ἐπὶ Ἀνδρέα Παπανδρέου (1981-89, 1993-95). Εἲτε εἰς Ἂμυνα, Παιδείαν, Οἰκονομίαν, Κοινωνίαν καὶ Ὑγείαν, εἲτε διὰ τοὺς Ἓλληνας τοῦ Ἐξωτερικοῦ.
 ΟΜΙΛΟΥΜΕΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΝ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝ ΑΠΟ ΤΟ 1952.
ΑΣ ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΗΣΟΜΕΝ ΠΟΤΕ ΟΤΙ, Τὸ 1919 ἐχάσαμεν τὸ Βασίλειον τῆς Ρωμανίας (Πόντον). 
Τὸ 1922 ἐχάσαμεν Μικράν Ἀσίαν. Τὸ 1949 ἐχάσαμεν τὴν Βόρειον Ἢπειρον. Τὸ 1952 ἐχάσαμεν καὶ τὴν Ἀλεξάνδρειαν, τῶν 250.000 Ἑλλήνων. Ἒχουν ἀπομείνει 900!
 Τὸ 1974 ἐχάσαμεν καὶ τὴν Ἱεράν Βόρειον Κύπρον. 
Ἂς μὴν λησμονοῦμε ὃτι οἱ πλεῖστοι τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου ἐκατοικοῦσαν ἐκεῖ.
Ἐν συνεχείᾳ ὑπενθυμίζω καὶ τὸ ΤΕΡΑΣΤΙΟΝ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ τῶν Πατριωτῶν τοῦ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ τοῦ Α. Παπανδρέου διὰ τοὺς Ἓλληνας τῆς Ὑφηλίου. 
Τὸ 1995, λοιπόν, ἱδρύθη τὸ Σ.Α.Ε., τὸ Συμβούλιον Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ, εἰς τὸ ὁποῖον ἢμουν ὁ άντιπρόσωπος 268 ἀπὸ τοὺς 4 τῆς Σουηδίας. Οἱ 271, ἐκπροσωπούσαμε 7,5 ἑκατομμύρια Ἓλληνας τοῦ Ἐξωτερικοῦ εἰς τὴν ὂμορφην Θεσσαλονίκην. Ἐκλέξαμε 9μελές Συμβούλιον μὲ Πρόεδρον τὸ Ἀθάνατον Ἑλληνοαμερικανόν Ἀνδρέα Α. Ἂθενς (Ἀθανασόπουλος ἢ Ἀθανάσιος. Καταγωγή, Κακόβατος Ἠλείας). 
22 ἀντιπρόσωποι προέρχοντο ἀπὸ τὴν πρώην Σοβιετικήν Ἓνωσιν. Μὲ τοὺς 22, καὶ τοὺς 6 ἐκ Κύπρου (29), ἐκλέξαμεν, ὓστερον ἀπὸ πρότασίν μου τὸν Πρόεδρον Εὐρώπης (Ἀσλανίδης) μὲ ἓδραν τὴν Λευκωσίαν.
 Τὶ ἀπέγινεν ὁ Θεσμός ΣΑΕ εἶναι ἂλλο θέμα. 
Ἀλλὰ οἱ μετὰ Α. Παπανδρέου καὶ Γρ. Νιώτη, οἱ σκώληκες τῆς ἐξουσίας μὲ τὰ κόμματα τῆς Συμφωνίας τῶν Ψαράδων-Πρεσπῶν, δηλαδή κκε, συριζα καὶ ΚΝΟΥΔΟΥ (μὲ τοὺς ἐθνικιστάς της), ἀλλά καὶ τοὺς Σημίτηδες χἀζαρους ἐφρόντισαν... πολύ! ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕΝ ΑΡΑΓΕ; Διερωτῶμαι, ὡς ἐκ τούτου, σήμερον, ἐμεῖς οἱ 7,5 ἢ 10 ἑκατομμύριοι Πανέλληνες τοῦ Ἐξωτερικοῦ, πῶς θὰ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΕΜΠΡΟΣ, μετὰ τὸν Ἂθενς; 
Πῶς θὰ ὀργανώσωμε ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΚΑΘΟΔΟΝ (ἐπιστροφήν) ὣστε νὰ βοηθήσωμεν τοὺς γηγενεῖς εἰς τὴν ΕΚΔΙΩΞΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΩΞΙΝ τῶν χαζάρων ὀλιγαρχῶν καὶ Τρωκτικῶν τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς καὶ τὸ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ στρατιώτας ποὐ ἒχουν. Τ
όσους, 1 ἑκατομ. πακιστανοέτσι ἒχουν Γραικοποιήσει καὶ υἱοθετήσει (πλήν τῶν ἑκατομμυρίων παρανόμων ποὺ περιμένουν εἰς τὴν σειράν). Ὁμιλῶμεν περὶ τῶν ΚΑΤΑΡ-αμένων οἰκογενειῶν, τῶν ἀπογόνων τῶν δολοφόνων τοῦ Ι. Καποδίστρια καὶ ὃσων ἂλλων ΦΙΛΟΓΕΝΩΝ.
Οἱ Ἓλληνόφρονες ἀπὸ μέσα καὶ Ἐμεῖς ἀπὸ ἒξω νὰ τοὺς κλείσωμεν εἰς τὰ Δερβενάκια ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ "ΠΕΤΣΟΚΟΨΩΜΕΝ"!
ΤΑ 21 ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΣ 21. https://kinima21.com/21-shmeia. Καὶ συγκρίνομεν.
ΖΗΤΩ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΦΟΒΑΣΘΕ. ΠΟΛΙΤΕΥΘΕΙΤΕ, ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ. ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
ΣΣ. Ὡς Ἀρνητής ὃλων τῶν ἐμβολίων, διαχωρίζω τὴν "ἀναγκαστικήν, τοκογλυφικήν θεραπείαν" ἀπὸ τὴν πραγματικήν Θεραπείαν, τὴν τοῦ Ἱπποκράτους καὶ τὰ Φάρμακα τῶν Φαρμασώνων. Διαχρονικά εἲτε Ἐναλλακτικά, τὰ τῆς Παραδόσεως καὶ τῆς Φύσεως. Τὰ ὁποῖα μισοῦν αἱ φαρμακοβιομηχανίαι καὶ τὰ ἀπορρίπτουν διότι οὐδέν κερδίζουν καὶ οὐδόλως ἐλέγχουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η μαϊμού συνομωσία της οδού Κάτωνος (στο Λονδίνο) που χορογράφησε η αγγλική (μυστική) αστυνομία

p; H νίκη στο Βατερλό του Ουέλλιγκτον, έφερε φτώχια και δυστυχία στην Αγγλία. Χιλιάδες πεινασμένοι απόστρατοι ενώθηκαν με      τους πεινασμέ...