10/3/23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΜΠΗΙΑ. 10 Μαρτίου 1941. Οι ΠΡΟΔΟΤΕΣ. Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΓΟΣ ΟΔΗΓΟΥΣΑΝ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉ. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΕΙΧΕ ΗΔΗ ΚΛΑΠΕΙ

Το πολεμικό ανακοινωθέν Νο 276‎ του Αρχηγείου των Ιταλικών Ενόπλων Δυνάμεων που   εκδόθηκε στις10 Μαρτίου 1941 λόγω ελλείψεως Θριάμβου εξακολουθούσε να μην αναφέρει τίποτα για την επιχείρηση «πριμαβέρα» την οποία διηύθυνε προσωπικά ο Ντούτσε....

  «Στο ελληνικό μέτωπο, δράσεις πεζικού και πυροβολικού στους διάφορους τομείς της 11ης Στρατιάς. Στον τομέα της 9ης Στρατιάς, σε ενέργειες τοπικής φύσης, συνελήφθηκαν αιχμάλωτοι . Οι πολυάριθμοι σχηματισμοί της αεροπορίας μας  βομβάρδισαν εντατικά και πολυβόλησαν θέσεις πυροβολαρχιών , οχυρώσεις, οχήματα,  και θέσεις στρατευμάτων του εχθρού. Μια σημαντική εχθρική βάση χτυπήθηκε. Σε εναέρια μάχη, 4 εχθρικά μαχητικά, τύπου ‎‎Γκλόστερ‎‎, καταρρίφθηκαν. ‎ Αεροσκάφη της C.A.T. επιτέθηκαν στο αεροδρόμιο της Μάλτας καταστρέφοντας τρία αεροσκάφη στο έδαφος και προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο αεροδρόμιο.‎ Στη Βόρεια Αφρική, εχθρικά τεθωρακισμένα αυτοκίνητα, που προσπαθούσαν να πλησιάσουν το Γιαραμπούμπ , κατατρώποθηκαν από τα πυρά του πυροβολικού μας. Τα αεροσκάφη μας βομβάρδισαν εχθρικές ναυτικές και αεροπορικές βάσεις στην Κυρηναϊκή.Μονάδες της 8ης,  C.A.T. επιτέθηκαν σε συγκεντρώσεις βρετανικών οχημάτων. Εχθρικά αεροπλάνα βομβάρδισαν την Τρίπολη και τη Ζουάρα, προκαλώντας τρεις θανάτους και δύο τραυματίες.Μικρές υλικές ζημιές.‎ Στην Ανατολική Αφρική, έντονη δραστηριότητα περιπολιών στο Βόρειο Μέτωπο. Ο εχθρός πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στη Χαράρε και τη Ντιρί Νταούα, χωρίς να προκαλέσει ζημιές. Στο Ντιρί Ντάουα  ένα εχθρικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε από την άμυνά μας».‎

 10 Μαρτίου 1941. Ο Πιπινέλης από τη Σόφια ενημέρωσε τον Κοριζή ότι η Γερμανική παρουσία στη Βουλγαρία είχε πρωτίστως πολιτικούς και διπλωματικούς στόχους και υπογράμμισε τον διάδρομο μέσω Τουρκίας προς την Αίγυπτο

 «Σόφια, 10 Μαρτίου 1941. Αφ’ ής τα γερμανικά στρατεύματα διέβησαν τον Δούναβιν , γενική υπάρχει ενταύθα η έντύπωσις οτι η κατά της Ελλάδος δράσις αυτών αμέσως επίκειται. Την άποψιν ταύτην δεν δύναμαι βεβαίως να ελέγξω μετά θετικότητος. Αντίκεινται όμως εις ταύτην: α. ο αριθμός των μέχρις ώρας προς τα ημέτερα σύνορα συγκεντρωθεισών μεραρχιών (6 ή 7), β. η σοβαρότητα των προς τα τουρκικά σύνορα προωθηθεισών δυνάμεων, και γ. η στάσις του γερμανικού τύπου και των εν Βερολίνω ανταποκριτών των πλείστων ουδετέρων εφημερίδων. Η στάσις αυτη τείνει να δώση την εντύπωσιν ότι ή γερμανική κατοχή αποτελεί κατάληψιν προκεχωρημένου ερείσματος εντεύθεν του Δουνάβεως, ούτινος την αξία ή γερμανική πολιτική θα προσπαθήσει εν πρώτοις να έκμεταλλευθή πολιτικώς και διπλωματικώς. Είναι αυταπόδεικτον ότι, άφ' ής η Γερμανία επέτυχε να προωθήση εν Βουλγαρία τάς δυνάμεις της, θά επιζητήση νά έκμεταλλευθή εις το ακέραιον τα εκ της νέας καταστάσεως πλεονεκτήματα. Διά τήν περαιτέρω εξέλιξιν του πολέμου σημασίαν βασικήν έχει εν προκειμένω μόνη ή Τουρκία, δι' ής ζωτικώς απειλεΐται ή θέσις τής Μ. Βρεταννίας εν τη Εγγύς Ανατολή. Αλλά διά να καταστή δυνατή η επί της Τουρκίας συγκέντρωσις τής πιέσεως αυτής, πρέπει νά εξουδετερωθώσι προηγουμένως η Ελλάς και ή Γιουγκοσλαβία. Το ζήτημα τίθεται επομένως εάν η έξουδετέρωσις Ελλάδος και Γιουγκοσλαβίας θά διενεργηθή συγχρόνως προς τήν κατα τής Τουρκίας πίεσιν και έάν θά προσλάβη έξ αρχής στρατιωτικόν χαρακτήρα ή έάν, τούναντίον, θά έπιδιωχθή τό πρώτον ή διά πολιτικών μέσων έξουδετέρωσις τής Ελλάδος και τής Γιουγκοσλαβίας. Τό ζήτημα είναι προ παντός ζήτημα συνοχής των τριών βαλκανικών κρατών έν συνδυασμώ προς τον άριθμόν τών διαθεσίμων ήδη ενταύθα γερμανικών δυνάμεων». ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ρώσοι στόχευσαν και ίσως σκότωσαν τον Κύριλο Μπουντάνοφ επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριών της Ουκρανίας. Μαζί του μπορεί να σκοτώθηκε και ο Σούρκσι

  Οι Ρώσοι γνώριζαν για τη συνάντηση των Ουκρανών «Ανωτάτων» στο Τσουχούϊβ  (Chuhuiv) κοντά στο Χάρκοβο  και γνώριζαν ότι θα πήγαινε εκεί κα...