ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

10/3/23

Στρίβειν δια της Αναβολής. Το Στρατοδικειο φοβήθηκε να αθωώσει τον Λοχαγό Καραναγνώστη.

Ο ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: