ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

9/3/23

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ

ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. Χιονοθύελλα εἰς τοὺς -11°C ἐν Οὐψάλα (Uppsala).
 Ἡ Κλιματική Ἀλλαγή εἶναι ἐδῶ. Σιβηρικό Κρύο, χιονοπτώσεις καὶ παγετώνες, ὃπως προέβλεψεν ἡ ΝΑΣΑ τὸ 2009. 
Ἐπὶ 80 ἒτη ἡ κακοκαιρία θὰ ἐπιδεινώνεται. 
Ἐπιμένω: ΕΛΛΑΣ≡HELLAS. 

Τὸ ἆσμα τῆς ἡμέρας.
"Ένα νερό κυρά Βαγγελιώ / ενά νερό κρύο νερό / κι από πούθε κατεβαίνει / Βαγγελιώ μου η παινεμένη
Από γκρεμνό κυρά Βαγγελιώ / από γκρεμνό γκρεμίζεται / σε περιβολάκι μπαίνει / Βαγγελιώ μου η παινεμένη..."
Στερεύουν, ἰδιωποιοῦνται τὸ Νηρόν Ὓδωρον,
 τὸ Δῶρον τῆς Φυσεως πρὸς τοὺς Ἓλληνας, καὶ μὲ Νόμο ἡ Βουλή τῶν Παρείσακτων τὸ παραδίδουν εἰς τοὺς τοκογλύφους! 
Ἂκουσον, ἂκουσον!
ΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟ;
Ἐν τῶ μεταξύ ἐπειδή οἱ Ρωμαῖοι ἐξ Ἰνδιῶν (άθίγγανοι), οἱ ὁποῖοι ἒχουν τὴν ἀποκλειστικότητα εἰς τὸν "δανεισμόν" (ποτὲ κλοπή) τῶν χάλκινων καλωδίων ἀνὰ τὰς Γιουρώπας, ἒχουν Ἂδεια Ἐργασίας καὶ Παραμονῆς, ἂς ἀναλάβουν καὶ τὴν εὐθύνην τοῦ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΤΕΜΠΗ. 
Εἰς τὴν Σκανδιναυΐαν ἀποτελοῦν ΔΙΑΡΚΗΝ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ τῶν SJ, NJ κλπ (Σιδηροδρόμων).
 Θεωροῦνται ἐπικίνδυνοι καὶ τρομοκράται.
Ἡ Δικάσιμος Ἡμέρα, ὃμως, Ἡ Ἡμέρα τῶν Ἐκλογῶν πλησιάζει. 
Πρὶν ἀναλύσω τὸ βαρύ θέμα τῆς Δικασίμου Ἡμέρας, θέλω νὰ προτρέψω ὃλους τοὺς Ἓλληνας "νὰ ἀναζητήσωμεν"  τὴν καταγωγήν μας καὶ νὰ διερωτηθῶμεν 
"ΠΩΣ ΕΠΙΤΡΕΨΑΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝ νὰ μᾶς κυβερνοῦν ἐπήλυδες, 
δηλαδή τοποτηρηταί βαρβάρων Φυλάρχων";
Οἱ Σελτζοῦκοι Μητσοτακένσκι καὶ Τσιπρέφσκι
Ἀπαντῶ εἰς τὴν ἐρώτησιν τοῦ Κάποιου, ὃτι ἡ καταγωγή μου ἐπιβεβαιώνεται, πρὸς τοὺς Ἀρκάδας, δηλαδή ἐξ Ἀρκαδίας. Καὶ ὂχι μόνον ἀπὸ τὸν Δημήτριον Κανελλόπουλο, Γραμματικό καὶ ὁπλαρχηγό μὲ τὸν Κων/νο Κολοκοτρώνη καὶ τὸν Δ. Πλαπούτα.
 Οἱ ὁποῖοι τὸ 1779 ἐξόντωσαν 7.000 Τουρκαλβανούς εἰς τὴν Μάχη τῶν Τρικόρφων (ἀπέμειναν 400 ἀπὸ τοὺς 11.000). Τοὺς εἶχεν στείλει ὁ Σουλτάνος (Σύλη + τάνος) νὰ ἐκκαθαρίσουν τὸν Μωρέα. 
Ἒχομεν ἐπιστολάς ὃπου ἐπροσκλήθηκαν, ἀφοῦ καταθέσουν τὰ ὃπλα νὰ ὁδηγηθοῦν εἰς τὴν Ρούμελη σῶοι.
Κάθε ἓνας κατάγεται ἀπὸ πλῆθος οἰκογενειῶν. (ὃπως ἐγώ ἀπὸ: Κανελλόπουλος, Καραχάλιος, Βούσιας, Διονυσόπουλος, Θάνος, Κανέλλας, Νέστορες...).
Ex Arcadia, λοιπόν, ὃπως ἐφαντάσθη καὶ ἐζωγράφισεν δι΄ ἐαυτόν καὶ ὁ Ζωγράφος τῆς Ἀναγεννήσεως (Μπαρόκ) Nicolas Poussin, Νικολά Πουσέν (Λεζ Αντελί ΒΔ Γαλλία 1594 - Ρώμη 1665). 
Δύο οἱ πίνακές του μὲ τὸ ET IN ARCADIA EGO «καὶ ἐγὼ εἰς τὴν Ἀρκαδίαν»( ἢ «Οἱ Ποιμένες τῆς Ἀρκαδίας»).
Ὁ Friedrich von Schiller (1759–1805), ἒγραφεν: Resignation
Eine Phantasie. Auch ich war in Arkadien geboren, / auch mir hat die Natur/ an meiner Wiege Freude zugeschworen, / auch ich war in Arkadien geboren, / doch Tränen gab der kurze Lenz mir nur.
(Κι εγώ γεννήθηκα στην Αρκαδία, / εμένα έχει και η φύση
 / ορκισμένος στη χαρά στην κούνια μου, / Κι εγώ γεννήθηκα στην Αρκαδία, / αλλά δάκρυα έδωσε η σύντομη άνοιξη σε μένα μόνο).
 Ὃτι ὁμοίως καὶ ἡ καταγωγή τοῦ Αἰγαίου, τοῦ Πελασγοῦ, τῶν Ἰαπετοῦ, Ἂτλαντος, Δευκαλίωνος καὶ Ἓλληνος εἶναι ἀπὸ τὴν Ἀρκαδία Γῆ.
ΟΤΙ ΤΟ 87% ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑΝ, τὴν Ἀπία (πρότερον ὂνομα τῆς Πελοποννήσου, πρό 5.300 ἐτῶν, ἐπὶ Βασιλέως Οἰνομάου).
Γράφει εἰς τὸ "ΑΡΚΑΔΙΑ" ὀ Μέγας Π. Κυριακόπουλος: "Ἀντίθεον δὲ Πελασγόν ἐν ὑψοικόμοισι οὒρεσι / γαῖα μέλαιν' ἀνέδωκε, ἳνα θνητῶν γένος εἲη". Δηλαδή "Κατὰ τοὺς Ἀρκάδες, πρῶτα ἐγεννήθη ὁ ἂνθρωπος καὶ μετὰ ὁ "Θεός", ἀφοῦ ὁ πλάστης του ὑπῆρξεν ὁ πρωτογεννηθείς ἂνθρωπος! Καὶ ὁ ἂνθρωπος ὑπῆρξεν αὐτοφυής, αὐτόχθων, "δαναός" (δᾶ = γῆ) τὸν ἐξήγαγεν ἀπὸ τὰ σπλάγχνα της ἐπάνω εἰς τὰ ὑψίκορφα ὂρη της ἡ γῆ τῆς Ἀρκαδίας".

Η ΚΑΛΠΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΗΘΗ ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΟΥ (ΙΟΥΛΙΟΣ) 
πρέπει νὰ μετατραπῆ εἰς ΔΙΚΗΝ. 

Εἰς ἐκδίκασιν καὶ καταδίκην τῶν βαρβάρων τουρκομογγόλων φυλάρχων ποὺ λυμαίνονται τὴν ὂμορφη Ἑλλάδαν μας. Τῶν Φυλάρχων Μητσοτακένσκι καὶ Τσιπρέφσκι καὶ ὂλων τῶν ἂλλων Σελτζούκων καὶ Ντονμέδων ποὺ ἒχουν κάνει ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ καὶ ἀπὸ τὸ 2007, κατακαίουν τὴν Ἑλληνικήν Γῆν, καὶ ἐγκληματοῦν κατὰ τῶν ΓΗΓΕΝΩΝ. 

Ποὺ ἐκδιώκουν τοὺς Ἑλληνόπαιδας καὶ τὰς Ἑλληνκόρας πρὸς τὰ μαστρωπεῖα καὶ τὰ σκλαβοπάζαρα τῆς Γιουρώπης. Πλῆθος τὰ ὁλοκαυτώματα. 
Ἑκατοντάδες αὐτοκτονοῦντες ἀπὸ τὸ "Παίγνιο" τοῦ χρηματηστηρίου τὸ 2001, ἐπὶ Κ Σημίτη. 
84 νεκροί, 63 ἀπανθρακωμένοι ἐπὶ Κ. Καραμανλῆ τὸ 2007. 6.000 αὐτοκτονοῦντες ἀπὸ οἰκονομική κρίσι, PSI 2010-15, ἐπὶ Γ. Παπανδρέου, Α. Σαμαρᾶ, Ε. Βενιζέλου.
102 νεκροί εἰς τὸ Μάτι τὸ 2018, ἐπὶ Α. Τσίπρα. 57 +10 ἐπὶ Κ. Μητσοτάκη... Δασοεμπρησμοί ἀμέτρητοι. ΑΜΕΤΡΗΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΑΚΤΗ.
"Η «άλωση» της ελληνικής οικονομίας ὃμως ξεκίνησε με την καταστροφή του ελληνικού πρωτογενούς τομέα: Μείωση 20% στις καλλιέργειες και την κτηνοτροφία. Στο -41% φτάνει η αμπελουργία".
ΑΠΟΨΙΛΩΝΟΥΝ, ΚΑΙΓΟΥΝ ΤΑ ΔΑΣΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΩΜΟΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΑΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΟ-ΤΣΙΠΡΗΔΕΣ.
Κίνημα 21, ΚΑΘΑΡΣΙΣ, ΤΙΜΩΡΙΑ, ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΙΣ.
ΖΗΤΩ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΦΟΒΑΣΘΕ! ΠΟΛΙΤΕΥΘΕΙΤΕ, ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ!
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀποβάλετε τὰ ἐμβόλιά τους. 
Θεραπευθεῖτε Ἱπποκρατικῶς.
Φυσική Ἀνοσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: