27/5/15

Οι Έλληνες του Παρελθόντος

Κατά τον Λουκιανό, «Αρπάζουσιν, επιορκούσιν, τοκογλυφούσιν»!
-Καινόν ουδέν! 

Δεν υπάρχουν σχόλια: