28/5/24

Το Δόγμα Παλαιολόγου: "Υπέρ της πίστεως ημών και υπέρ της πατρίδος" έγινε το 1821 το δόγμα των Φιλογενών. "Για το Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδας την Ελευθερία

>
Η Ιερά παρακαταθήκη του Μεγαλομάρτυρα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου προς του Φιλογενείς   διατυπώθηκε στις  28 Μαΐου 1453

 

 Στις 28 Μαΐου 1453, οι 
πολιορκούμενοι Έλληνες της Βασιλεύουσας,  ο Στρατός
 και
 ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος, που 
ανέμεναν την
 επίθεση των Τούρκων, 
παρακολούθησαν στον ναό 
της Αγίας Σοφίας τον
 Μεγάλο Εσπερινό και μετέλαβαν των Αχράντων Μυστήριων.
 
Ο Αυτοκράτορας με την τελευταία 
ομιλία του, το απόγευμα της 28ης
 Μαίου, στην Αγία Σοφία προς τους αξιωματικούς του, καθόρισε 
με λακωνική επιγραμματικότητα την αποστολή 
τους που έκτοτε 
έγινε η ιερά παρακαταθήκη του Γένους των Ελλήνων.

«Παρακαλώ ημάς, ινα  στήτε γενναίως. Καλώς ουν οίδατε. αδελφοί,
 ότι δια τέσσερά τινα οφείλεται κοινώς εσμέν 
πάντες, ίνα 
προτιμήσωμεν αποθανείν μάλλον ή ζην. 
πρώτον μεν υπέρ της
 πίστεως ημών και ευσεβείας, δεύτερον δέ 
υπέρ πατρίδος, τρίτον 
δέ υπέρ του βασιλέως, ως χριστού κυρίου, και τέταρτον ύπέρ 
συγγενών και φίλων. Άλλως… πατρίδα περίφημον τοιαύτην 
υστερούμεθα και τήν έλευθερίαν ημών, βασιλείαν 
την ποτέ μεν 
περιφανή, vυv δε τεταπεινωμένην καί 
έξουθενωμένην 
άπωλέσαμεν».
 
(Λεονάρδου Επ. παρ. 37).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι Προδότες στην Ελβετία και το "Ανακοινωθέν" για το Ουκρανικό

  Οι ξεφτιλισμένοι «Τουρκοκύπριοι»από την Νικόζια,    και ο Πράκτωρ Εφιαλτάκης, έπρεπε να ζητήσουν να περιληφθεί στο Ανακοινωθέν της Ελβετία...