13/4/24

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΒΑΛΤΕ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 100000 ΕΥΡΩ...ΞΥΔΑΚΙ ΒΕΛΟΠΟΥΛΕ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ειδικά για την Μακεδονία ...ΠΡΟΣΟΧΗ

Ημέρες του 45. Στις 13 Απριλίου η Θάλασσα ξέβρασε 25 πτώματα στην Χαλκιδική. Ηρθαν από το Κατίν. Οι Κλεφτολουμπινέ ακύρωσαν τις τραπεζικές μετοχές που ειχαν πουλήσει σε Γερμανούς και Ιταλούς αντί να τις περάσουν στο Κράτος ως λεία Πολέμου. Έτσι ουσιαστικά ακυρώθηκε η πώληση, αλλά τα λεφτά για τις άκυρες μετοχές έμειναν στους Κλεφτολουμπινέ που θα ξαναέπαιρναν τις προπολεμικές μετοχές τους που δεν ησαν άκυρες. 


Η 13η Απριλίου του 1897 ήταν η Κυριακή του Πάσχα. Τότε τουρκικός στρατός μπήκε στη Λάρισα 18 ώρες μετα την εγκατάλειψή της από τον Ελληνικό Στρατό .. Ο Στρατηλάτης Κωνσταντίνος ο 12ος το έβαλε στα πόδια από τους πρώτους

 
Στην Ήπειρο πολεμούσε ενας διαφορετικός Στρατός που νικούσε 

ΟΛΟΙ εναντίον του Κινήματος 21. Στον ΣκαααααΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ είχαν ρεπορτάζ για τον προεκλογικό Πρόστιμο της Αφορισμένης αλλά κάλεσαν να μιλήσει Όχι το ΖΩΗ που προσέφυγε στο ΣΤΕ αλλά τον ηθοποιό Παύλο Κοντογιαννίδη

 Οι ΛΟΑΤΚΙ συνεταιροί του Ομοφυλοφιλικού Προδοτικού Τόξου  άρχισαν να.... σκοτώνονται.

Ο βουλευτής Δράμας τη ΛΟΑΤΚΙ ΝΔ είπε κάτι ομοφοβικί κατά του Ομοφυλόφιλου Κασσελάκι οπότε ο ΛΟΑΤΚΙ ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε στην ΛΟΑΤΚΙ ΚΝΟΥΔΟΥ.

Χαμός!

Τραβάνε τις Χαρτιέρες τους.

102 χρόνια από την Μικρασιατική Προδοσία και την Εθνική Καταστροφή. Η 13η Απριλίου 1922. Δηλώσεις Παπούλα για το Κίνημα της Σμύρνης

 

ΤΟ ΣΤΕ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΟΥΣΗ....ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΝΙΚΑΜΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

ΤΟ ΣΤΕ.(Φίλοι τρυφερού αντιπροέδρου) δήλωσε αναρμοδιοτητα

13 Απριλίου 1967. Οκτώ ημέρες πριν μας βάλουν στον "Γύψο". Ο Γεώργιος Παπανδρέου εξήγγειλε τον διπλασιασμό των αγροτικών συντάξεων. Η κρίση στην Κύπρο συνεχιζόταν και ο Κ. Ράλλης έδινε μαθήματα προεκλογικής ουδετερότητας στους εκφωνητές των ειδήσεων


21-13=8. Ειδήσεις της 13ης Απριλίου 1967 από την "Ελευθερία" και τη "Μακεδονία"

13 Απριλίου 1941. Κτριακή των Βαϊων . 166η ημερα του Πολέμου , για την Ελλάδα. 7η Ημέρα της Γερμανικής εισβολής Η Προδοσία. Οι Άγγλοι, ο Παπάγος και ο Βασιλιάς εγκατέλειψαν την Στρατιά της Ηπείρου που υποχωρούσε στην Τύχη της. Άρχισαν οι λιποταξίες. Οι Γερμανοί κατέλαβαν την Πτολεμαϊδα. Οι Μονές του Αγίου Όρους ζήτησαν από τον Χίτλερ να σεβαστεί το καθεστώς τους.

Στις 13 Απριλίου του 1941, ενώ, ο μελλοθάνατος Αλέξανδρος Κορυζής προσπαθούσε αγωνιωδώς να φύγει ο Γεώργιος και να πάει στην Κύπρο,       
ο τενεκές Ουίλσον, που βρισκόταν στη Λάρισα, αποφάσισε και διέταξε τη σύμπτυξη των βρετανικών δυνάμεων στις Θερμοπύλες, αφήνοντας τους Έλληνες (συμμάχους) στην Ήπειρο, που υποχωρούσαν, στην (κακή) τύχη τους, και  χωρίς αεροπορική κάλυψη. Τέσσερα χρόνια μετά οι Προδότες δίκαζαν τους Πατριώτες για Προδοσία.
Ο Αλέξανδρος Κορυζής, μη έχοντας καμιά εμπιστοσύνη στον Άγγλο πρεσβευτή Πάλερετ που τον κορόϊδευε, μετά την σύσκεψη της 
12ης Απριλίου στο Τατόϊ, και στη συνέχεια τους σχετικού τηλεγραφήματος , έδωσε εντολή στις 13 Απριλίου 1941 στον Έλληνα πρέσβη στο Λονδίνο να ζητήσει επείγουσα συνάντηση με τον Ήντεν και να πάρει απάντηση για το θέμα της μετάβασης του Γεωργίου Κύπρου. Διαφορετικά ο Γεώργιος θα πήγαινε στην Κρήτη.
 Ο Κορυζής έγραφε: 
 
«Πρεσβευτής της Αγγλίας μου ανακοίνωσε προ μικρού ότι αγγλική Κυβέρνησις συνεννοείται επειγόντως μετά του Κυβερνήτη της  Κύπρου  δια την εγκατάστασιν 
του Βασιλέως και της ελληνικής Κυβερνήσεως 
εν τη νήσω, εάν πραγματοποιούνται προβλεπόμεναι προϋποθέσεις. 
Προσέθηκεν ότι η θέσις της ελληνικής Κυβερνήσεως θα ήτο
 εν τοιαύτη περιπτώσει όμοια προς την των συμμάχων 
Κυβερνήσεων των προσωρινώς εγκατεστημένων 
έν Αγγλία και ότι η αγγλική Κυβέρνησις δεν αντιμετωπίζει 
την μεταβίβασιν της κυριαρχίας τμήματος της νήσου, 
όπως εφαίνετο προβλέπων Α.Μ. Βασιλεύς. 
Απήντησα εις τον κ. Πάλερετ οτι απάντησις αύτη δεν μας 
ικανοποιεί. 
Άφού ετόνισα ότι ουδόλως επιδιώκομεν επωφεληθώμεν 
της κρισίμου ταύτης στιγμής όπως θέσωμεν ζήτημα
 Κύπρου, είπον ότι εάν ζητούμεν τήν παραχώρησιν 
μικρού τμήματος τό πράττομεν 
όπως Βασιλεύς εύρίσκηται έπί ελληνικού έδάφους έν άσφαλεία, 
όπως ασκή άξιοπρεπώς τό βασιλικόν ιμπέριουμ. 
Ένομίσαμεν ότι ή άσφάλεια του Βασιλέως και τά προβαλλόμενα 
ύφ' ήμών έπιχειρήματα δικαιολογούν άπολύτως τήν αίτησιν ήμών. 
Έν περιπτώσει άρνήσεως της άγγλικής Κυβερνήσεως, ό Βασιλεύς
 θά μεταβή εις νήσον έξ Ελλάδος αδιαφορών διά κινδύνους εις 
ους δύναται έκτεθή έκ τούτου, άλλά νομίζομεν ότι κατά τάς τόσον δυσχερείς στιγμάς ας διέρχεται Ελλάς δικαιούμεθα έπιμείνωμεν
 έπί αίτήσεώς μας τοσούτω μάλλον όσον τό μέτρον δεν θά 
προεδίκαζεν οριστικήν παραχώρησιν. 
Πρεσβευτής Αγγλίας μοι ύπεσχέθη τηλεγραφήση άμέσως 
ύποστηρίζων αίτησιν ήμών, παρακαλούμεν δε όπως επειγόντως συνατησετε κ. Ηντεν και επιμείνητε όλως ιδιαιτέρως επί λόγων 
οίτινες μας ήγαγον διατυπώσωμεν αίτησιν ημών, εκφράζοντες συγχρόνως τήν ελπίδα ότι αύτη θα τύχη ικανοποιητικής
 απαντήσεως». 

 Ο Σιμόπουλος απάντησε στις ώρα 22:28, ώρα Λονδίνου. 

«Πρόεδρος Κυβερνήσεως και 'Υπουργός Εξωτερικών ευρίσκονται 
έκτος Λονδίνου και επεκοινώνησα εσπέραν ταύτην μετά 
υφυπουργού Φόρεϊν Όφφις, ό όποιος μοι ανακοίνωσε απάντησιν αποσταλείσαν χθες τήν νύκτα προς τον 
Πρεσβευτήν της Αγγλίας Αθήνας. 
Εις τό πρώτον σημείον είναι σύμφωνοι διά τον στόλον. 
Όσον άφορα δεύτερον, κρίνουν ότι, όσον και αν είναι 
σκόπιμος και ευκταία χρησιμοποίησις 40.000 (;) υπό έκγύμνασιν, προτεραιότης 
έδει νά δοθή εις μονάδας στρατού έκγυμνασμένου και έν περιπτώσει δυσμενούς έξελίξεως θά ήτο μεγίστη τότε 
ή άνάγκη πλοίων μεταφορικών προς τούτο.
 Ευρίσκονται ήδη εις συνεννοήσεις μετά Κυβερνήσεως Κύπρου, 
διότι δέον έξετασθή δυνατότης έκεί έγκαταστάσεως και 
μέσων έφοδιασμού τόσον μεγάλου αριθμού ανδρών.
 Επίσης εξετάζουν και άπό στρατιωτικής απόψεως
 ζήτημα  άσφαλείας. 
Οσον αφορά τρίτον σημείον, άπεκόμισα τήν έντύπωσιν
 ότι δεν φαίνονται εύδιάθετοι όπως έστω και προσωρινώς άναγνωρίσουν τμήμα Κύπρου ως έλληνικόν, άλλ' έχουν 
ύπ' όψει συμφωνίας μετ' άλλων κρατών καθ’ ας ξέναι Κυβερνήσεις έτυχον πλήρους
 ετεροδικίας και δύνανται ασκούν πλήρη έξουσίαν αύτών. 
Ή διαβιβασθείσα υμίν άπάντησις δέον νά θεωρηθή ώς 
προκαταρκτική εν άναμονή περαιτέρω συνεννοήσεων μετά Κύπρου.
 Θά συναντήσω κ. Ηντεν και κ. Πρωθυπουργόν 
άμα επιστροφή  αύτών, πιθανώς μεθαύριον». 

Σημείωση Χατζάρα. 
 
Οι αναφερόμενοι 40.000 άνδρες, ήταν η εφεδρεία που δεν την είχε καλέσει στα όπλα ο Παπάγος, και την οποία ο Πάλερετ και ο Γεώργιος   σχεδίαζαν να καλέσουν στα όπλα για να υπερασπιστεί την        Πελοπόννησο. 
Ο δε δυστυχής Σιμόπουλος παραπέμθηκε σε ενα υφυπουργό της 
δεκάρας που του διάβασε την απάντηση που θα έδινε στον Κορυζή       ο Πάλερετ. Αγγλικές πουστιές. 

 Στις 13 Απριλίου μετά από επτά ημέρες πολέμου,  ο τενεκές Ουίλσον, που   βρισκόταν στη Λάρισα, αποφάσισε και διέταξε τη σύμπτυξη
 των βρετανικών δυνάμεων στις Θερμοπύλες, αφήνοντας 
Κυριολεκτικά τους Έλληνες της  Στρατιάς της Ηπείρου    
στην (κακή) τύχη τους. 
Στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, έγινε η μοναδική αρματομαχία κατά 
την επιχείρηση Μαρίτα, που έληξε με πλήρη νίκη των Γερμανών που κατέστρεψαν 32 βρετανικά άρματα ενώ απώλεσαν μόλις τέσσερα. 
Νωρίς το απόγευμα το 33 Σύνταγμα Πάντσερ, κατέλαβε την 
Πτολεμαίδα. 
Το πρωί της 13ης, οι Άγγλοι από το αεροδρόμιο της Παραμυθιάς 
έστειλαν βομβαρδιστικά που επιτέιηκαν σρ γρμανικές συγκεντρώσεις 
στην Περιοχή της Φλώρινας. Επανέλαβαν την επιχείρηση το μεσημέρι με 6 Μπρίστολ Μπλενχάϊμ τα οποία καταρήφθηκαν από τους Γερμανούς.

Οι Γερμανοί προχώρησαν δυτικά προς την Καστοριά, ενώ ο
 υποστράτηγος Χ. Καράσσος διέταξε τις δύο μεραρχίες του, την 
δωδεκάτη και την εικοστή, που βρισκόντουσαν υπό διάλυση , 
να παραβγούν στο τρέξιμο με τα γερμανικά τεθωρακισμένα και να συμπτυχθούν δυτικά του Αλιάκμονα. Το βράδυ της 13ης Απριλίου 
άρχισε  η «ατυχή»  μάχη της Κλεισούρας της Καστοριάς , όπου τα 
ταλαιπωρημένα   τμήματα της 20ής Μεραρχίας κατόρθωσαν να αντισταθούν στους Γερμανούς για ένα εικοσιτετράωρο.
Στην Κλεισούρα Καστοριάς, στις 13 Απριλίου 1941 σκοτώθηκε , ο Στρατιώτης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΤΣΟΣ από το Αγρίνιο. 
Υπηρετούσε στην 20η Μοίρα Ορειβατικού Πυροβολικού. 
Ήταν 25 χρονών 

Πολλοί από τους οπλίτες που οι περιοχές καταγωγής τους είχαν καταληφθεί από τους Γερμανούς, λιποτακτούσαν προς τις εστίες τους. Στην Ήπειρο, δόθηκε («επιτέλους»), η διαταγή στο ΤΣΗ, για τη 
σύμπτυξη προς τα Ιωάννινα..
Το ΤΣΔΜ εκκένωσε την Μοσχόπολη. 

Στο Καλπάκι σκοτώθηκε από Ιταλικό βομβαρδισμό, ο στρατιώτης Νικόλαος Αναγνώστου από το Κιλκίς. Ήταν 38 ετών


Η επιτυχία της σύμπτυξης των βρετανικών δυνάμεων στις         Θερμοπύλες εξαρτιόταν από την επιτυχή άμυνα στον παραλιακό   διάδρομο του Πλαταμώνα και τα στενά των Τεμπών που οδηγούσαν    προς στην Λάρισα. 
 Η Γερμανική προέλαση συνεχίστηκε προς τα νότια και 
 συγκρούστηκαν με την 1η Τεθωρακισμένη Βρετανική Ταξιαρχία, που
 είχε αποστολή να επιβραδύνει την γερμανική προέλαση για να 
καλύψει την σύμπτυξη των υποχωρούντων «Ελληνοβρετανικών» δυνάμεων.
 Παράλληλα οι Αντιπρόσωποι των είκοσι Ιερών Βασιλικών
 Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών του Αγίου Όρους 
έστειλαν επιστολή στον Αδόλφο Χίτλερ, μέσω του Πατριρχείου Κωνσταντινουπολεως και της Γερμανικής Πρεσβείας στην Τουρκία, ζητώντας να γίνει σεβαστό το ιδιαίτερο καθεστώς του Αγίου Όρους.

Η 13 Απριλίου στην Ιστορία

Η 13η Απριλίου είναι η 104η ημέρα του δίσεκτου 2024 κατά το Γρηγοριανό Ημερολόγιο.Απομένουν ως τη λήξη του έτους 262 ημέρες


814. 
Πέθανε  σε ηλικία 69 ετών, από εγκεφαλικό επεισόδιο ο Χάνος των Βουλγάρων Κρούμος, και τον διαδέχθηκε ο γιος του, Ομουρτάγ. 

947 .Ο Ούγος της Προβηγκίας παραιτήθηκε υπέρ του γιου του Λοθάριου Β ́, ο οποίος έγινε ο μοναδικός βασιλιάς της Ιταλίας.

1111. Ο Ερρίκος Ε' αυτοανακυρήχθηκε  αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 

1147 .Ο Πάπας Ευγένιος Γ ́, με Βούλα, εξουσιοδότησε τους Χριστιανούς της Βόρειας Ευρώπης, να διεξάγουν ιερό πόλεμο εναντίον των ειδωλολατρών Σλάβων κατά μήκος του Έλβα υπό την ηγεσία του δούκα της Σαξονίας Ερρίκου του Λέοντος.

1180 .Ο Φρειδερίκος Α ́ Βαρβαρόσσα με τη Χάρτα του Γκελνχάουζεν,  δήμευσε το δουκάτο της Σαξονίας και το διαίρεσε  σε δύο ξεχωριστά εδάφη, που ανατέθηκαν αντίστοιχα στον αρχιεπίσκοπο Φίλιππο της Κολωνίας και στον κόμη του Άνχαλτ Βερνάρδο της Σαξονίας.

 1204. Ολοκληρώθηκε η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους, με σφαγές και λεηλασίες. Μόνο την πρώτη μέρα, φονεύθηκαν 7.000 κάτοικοι. 

1205. Ξεκίνησε η μάχη βόρεια της Ανδριανούπολης ανάμεσα στους Βούλγαρους και τους Κουμάνους του Καλογιάννη και τους Φράγκους Σταυροφόρους υπό τον Βαλδουίνο. 

1361.Ο Γκαλεάτσο Β ́ Βισκόντι ίδρυσε το Πανεπιστήμιο της Παβίας με διάταγμα του αυτοκράτορα Καρόλου Δ ́ του Λουξεμβούργου

1436. Κατά τη διάρκεια του εκατονταετούς πολέμου οι Γάλλοι ανακατέλαβαν το Παρίσι διώχνοντας τους Άγγλους . 

1598. Ο Γάλλος βασιλιάς Ερρίκος Δ, υπέγραψε το διάταγμα της Νάντης, με το οποίο αναγνωρίστηκαν στους Ουγενότους τα ίδια δικαιώματα με τους καθολικούς. 

 


1759
. Κατά τον Επταετή Πόλεμο στη μάχη του Μπέργκεν οι Γάλλοι νίκησαν τους Πρώσους που διοικούσε , ο δούκας της Βρουνσβίκης, Φερδινάνδος. 

 1771. Η Μεγάλη Αικατερίνη διέταξε να αρχίσουν μυστικά ιατρικά πειράματα σε άρρωστους προκειμένου να βρεθεί θεραπεία για την πανούκλα. 

1793.Κατά τον πόλεμο της Βανδέας , 2500 Καθολικοί και βασιλόφρονες επαναστάτες υπό την ηγεσία του 20ετούς Κόμη Ανρί ντε Λα Ροσακελέν νίκησαν τους Δημοκρατικούς στη πρώτη μάχη της Ομπέρ.

1796 . Γαλλική νίκη στη Μάχη της Μιλέσιμο στην Ιταλία. 

1821. Οι τούρκοι επέτρεψαν στους Εβραίους να κατεβάσουν από την αγχόνη και να διαπομπεύσουν το πτώμα του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε' , το οποίο το πέταξαν τελικά στην θάλασσα. 

 1822 . Άρχισε την πολιορκία της Νάουσας, ο τούρκος διοικητής της Θεσσαλονίκης Mεχμέτ Eμίν πασάς, ο επονομαζόμενος Αμπού Λουμπούτ  (ο ροπαλοφόρος), με 15.000 στρατιώτες και 12 κανόνια. Τους Τούρκους ακολουθούσαν και 600 Εβραίοι, οι οποίοι είχαν πληρώσει στον Mεχμέτ Eμίν πασά , τα δικαιωμάτα πάνω στους εν δυνάμει σκλάβους και την πώλησή τους στα σκλαβοπάζαρα. 

 1827. Οι Έλληνες, υπό τον Γ. Καραϊσκάκη, επιτέθηκαν κατά των τούρκων στη Μονή Αγ. Σπυρίδωνος Πειραιά. 

1829. Το αγγλικό Κοινοβούλιο εγγυήθηκε στους καθολικούς την ελευθερία της θρησκείας και τους έδωσε το δικαίωμα να ψηφίζουν.

1848 . Η Σικελία ανακήρυξε την ανεξαρτησία της από το Βασίλειο της Νεαπολέως. 

 1849 . H Ουγγαρία ανακηρύχθηκε δημοκρατία. 

 1869. Στο Πάντσεβο κυκλοφόρησε η εβδομαδιαία εφημερίδα «Панчевац» στην οποία δημοσιεύθηκε η πρώτη μετάφραση στη σερβική γλώσσα του «κομμουνιστικού Μανιφεστου ». 

 1876. Η Οθωμανική αυτοκρατορία κήρυξε πτώχευση. 


1895
. Στο Μποσκορεάλε, ένα χωριό στους πρόποδες του Βεζούβιου, ανακαλύφθηκαν τα ερείπια της ρωμαϊκής έπαυλης του Λούτσιο Ερέννιο Φλόρο, που θάφτηκε από την έκρηξη του 79. Τα αντικείμενα, που βρέθηκαν πουλήθηκαν σε δημοπρασία, και κατέληξαν  στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι μετά το θάνατο του αγοραστή

 1897. Η 13η Απριλίου ήταν η Κυριακή του Πάσχα. Ο  τουρκικός στρατός μπήκε στη Λάρισα. 

1902. Κυκλοφόρησε  στην Αγία Πετρούπολη το πρώτο ρωσικό τρόλεϊ που δημιουργήθηκε από τον Ρώσο εφευρέτη Πέτερ Φρέζε

1904. Προσέκρουσε σε ιαπωνικές νάρκες και βυθίστηκε στο Πορτ Αρτούρ η ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Ανατολής «Πετροπαυλόσκ». Χάθηκαν 27 αξιωματικοί και 652 ναύτες. Σκοτώθηκε και οι διοικητής του στόλου Αντιναύαρχος Στεπάν Μακάροφ. 

1909. Στην Κωνσταντινούπολη εκδηλώθηκε με την υποστήριξη του Σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ Β΄ αντικίνημα κατά των Νεοτούρκων. 

1915.Στις 13/26 Απριλίου υπογράφηκε στο Λονδίνο μυστική συνθήκη μεταξύ των Δυνάμεων της Τριπλής Συνεννοήσεως και της Ιταλίας, με βάση την οποία αναγνωριζόταν η ιταλική κυριαρχία στο λιμάνι του Αυλώνα και οι αξιώσεις της Ελλάδος στην Βόρειο Ήπειρο. 

1918.Στον Φιλανδικό εμφύλιο τα Γερμανικά στρατεύματα υπό τον στρατηγό Γκολτς κατέλαβαν στο Ελσίνκι, σε συμμαχία με τους Φιλανδούς «Λευκούς» . Ο στρατηγός των «Λευκών» Κορνίλοφ σκοτώθηκε κατά την πολιορκία του Εκατερίνονταρ στο Κουμπαν.

1919. Κομμουνιστικό πραξικόπημα στο Μόναχο. Η Βαυαρική Σοβιετική Δημοκρατία πέρασε στον έλεγχό τους. H σφαγή του Αμριτσάρ. Οι Βρετανοί σκότωσαν 379 άοπλους Ινδούς διαδηλωτές στο Ινδία. Πάνω από 1.000 ήταν οι τραυματίες. Προσωρινή κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας. 
 
1924. Στην Ελλάδα Έγινε το Δημοψήφισμα για την κατάργηση της Βασιλείας. Στις 25 Μαρτίου του 1924 η Βουλή ενέκρινε ψήφισμα, «περί εκπτώσεως της Δυναστείας και ανακηρύξεως της Δημοκρατίας», το οποίο είχε υποβάλλει η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Υπέρ ψήφισαν οι 283 βουλευτές που ήταν παρόντες, ενώ απείχαν οι προοδευτικοί Φιλελεύθεροι του Γεωργίου Καφαντάρη. Οι αντιβενιζελικές δυνάμεις δεν εκπροσωπούνταν στη Βουλή, αφού απείχαν από τις εκλογές της 16ης Δεκεμβρίου του 1923, που έγιναν μετά το αποτυχημένο φιλοβασιλικό κίνημα των στρατηγών Λεοναρδόπουλου και Γαργαλίδη. Το ψήφισμα της Βουλής τέθηκε σε δημοψήφισμα, το οποίο διενεργήθηκε στις 13 Απριλίου. Το «Ναι» συγκέντρωσε το 69,78% των εγκύρων ψήφων και το «Όχι» το 30,02%. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δεν έγινε δεκτό από το Λαϊκό Κόμμα. Ιδρύθηκε στην Αθήνα, από πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης, η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης.

1925. Αποτυχημένη απόπειρα για τη δολοφονία του Τσάρου Μπόρις Γ της Βουλγαρίας. 

1929. Μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε τα Ταταύλα της Κωνσταντινούπολης. 

1932. Το Συμβούλιο των Λαϊκών Επιτρόπων της ΕΣΣΔ εξέδωσε Ουκάζιο «Για την κατασκευή του σιδηροδρόμου Βαϊκάλης-Αμούρ».Το κόστος κατασκευής ανήλθε σε 17, 7 δισεκατομμύρια ρούβλια, το οποίο είναι το πιο ακριβό έργο υποδομής στην ιστορία της ΕΣΣΔ.

 1936. Ο Ιωάννης Μεταξάς έλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. 

1941. Ο διοικητής του βρετανικού εκστρατευτικού αποσπάσματος στην Ελλάδα αντιστράτηγος Ουίλσον, αποφάσισε και διέταξε τη σύμπτυξη των βρετανικών δυνάμεων στις Θερμοπύλες. Το ΤΣΔΜ εκκένωσε την Μοσχόπολη. Η 11η Μεραρχία Πάντσερ της Βέρμαχτ εισήλθε στο Βελιγράδι. Νωρίς το απόγευμα το 33 Σύνταγμα Πάντσερ κατέλαβε την Προλεμαίδα. Η ΡΑΦ βομβάρδισε τη Σόφια χωρίς να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες. Στη Μόσχα υπογράφηκε το Σοβιετό-ιαπωνικό σύμφωνο ουδετερότητας, που το κατήγγειλε η Σοβιετική Ένωση στις 5 Απριλίου του 1945. 

 1943. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Βερολίνου ανακοίνωσε  την ανακάλυψη μαζικών ταφών Πολωνών αιχμαλώτων πολέμου που εκτελέστηκαν από τις σοβιετικές δυνάμεις στο Κατύν.  Ο πρώτος μαζικός τάφος στο δάσος του Κατύν με 200 πτώματα βρέθηκε τυχαία το Μάρτιο του 1942,από Πολωνούς εργάτες που εργάζονταν για το στρώσιμο σιδηροδρομικής Γραμμής για λογαριασμό της Βερμαχτ. Την 1η Απριλίου του 1943, μετά από υπόδειξη ενός αγρότη, συνεργείο της Βερμαχτ, υπό τον Ρούντολφ Κρίστοφ Φράιερ φον Γκέρσντοφ άρχισε τις εκταφές και αποκάλυψε σε ένα λόφο, τις σωρούς 4.243 Πολωνών εφέδρων αξιωματικών . 

1944. Ο Σοβιετικός Στρατός απελευθέρωσε τη Συμφερόπολη. Το Κωσταράζι Καστοριάς πυρπολήθηκε από Γερμανούς στρατιώτες μιας διλοχίας των SS .Καταστράφηκαν ολοκληρωτικά η εκκλησία, το διώροφο δημοτικό σχολείο και 263 σπίτια. Εκτελέστηκαν 7 κάτοικοι και συνελήφθησαν 76.

1945. Η κυβέρνηση Βούλγαρη ασχολήθηκε με την εκφραση των συλληπητηρίων για τοθάνατο του Ρούσβελτ.  Οι Γερμανοί αφού άντεξαν 10 ημέρες πολιορκίας παρέδωσαν τη Βιέννη στον σοβιετικό Στρατάρχη Τολμπούχιν. Οι Σύμμαχοι βρισκόντουσαν 30-35 χιλιόμετρα από το Βερολίνο. Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ κατέστρεψε μεγάλο μέρος του Τόκυο. Στη Βουλγαρία Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε διάταγμα για τα «Σοφχόζ»

 1947. Περί ώρα 23,00' 200μελής συμμορία επετέθη κατά της δυνάμεως Χωροφυλακής Μεγαλοχωρίου Τρικάλων, αποτελουμένης έξ εννέα ανδρών και 22 ανδρών ΜΑΥ. ' Η μάχη διήρκεσε επί δίωρον ότε οι συμμορίτες εξεδιώχθησαν υπό αποσταλεισών ενισχύσεων Στράτου Απώλειες συμμορίας δύο νεκροί επί τόπου. 

 1948.Συγκρότημα Κ/Σ μεγάλης δυνάμεως επετέθη κατά του Σ. Χ. στο Ψάρι της Τριφυλλίας, η μικρά δύναμις του όποιου ενισχυθεία και παρα εθνικοφρόνων αντέστη επί 5ωρον, ότε οι συμμορίτες ετράπησαν εις φυγήν άμα τη εμφανίσει του σπεύσαντος προς ένίσχυσιν αποσπάσματος. Εκ των Εθνικών δυνάμεων έφονεύθησαν οι Χωροφύλακες Βάρελης Γεώργιος και Μπελιτσάκος Νικόλαος. 

 1949. Υπό Τμημάτων Στράτου και Χωροφυλακής κατόπιν συμπλοκής εις περιοχήν Ταϋγέτου εφονεύθησαν 36 Κ]Σ του συγκροτήματος Αρχικομ]ρίτου Ξυδέα. 

1953. Ο διευθυντής της CIA Αλλεν Ντάλλες εγκαινίασε το πρόγραμμα MK-Ultra ελέγχου του μυαλού. 

1954 . Ο Βλαντίμιρ Πετρόφ, σοβιετικός διπλωμάτης στην Καμπέρα, έλαβε πολιτικό άσυλο στην Αυστραλία.

 

1960
. Η πρώτη δοκιμή της γαλλικής ατομικής βόμβας στην αλγερινή Σαχάρα. Στο Διαρκές Στρατοδικείο Αθηνών, έληξε η δίκη για κατασκοπεία των 14 στελεχών του ΚΚΕ, που κατηγορήθηκαν ότι «εισήλθον εις την Ελλάδα εκ χωρών του παραπετάσματος με σκοπόν τη διενέργειαν κατασκοπείας διά λογαριασμόν ξένης δυνάμεως». Οι Ρούλα Κουκούλου, (Ζαχαριάδου),  Αύρα Παρτσαλίδου, Κώστας Φιλίνης, Γιώργης Ερυθριάδης, Έλλη Ερυθριάδου και Κώστας Τριανταφύλλου καταδικάστηκαν σε ισόβια. 

1970. Στο Έκτακτο Στρατοδικείο Αθηνών ολοκληρώθηκε η δίκη της «Δημοκρατικής Άμυνας». Ο Σάκης Καράγιωργας καταδικάστηκε σε ισόβια. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος απελευθέρωσε το Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος έφυγε για το Παρίσι. 

1972. Η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση αναγνώρισε  τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας ως τη μόνη νόμιμη  Κίνα, αποκλείοντας τη Δημοκρατία της Κίνας (Ταϊβάν).Στον πόλεμο του Βιετνάμ, άρχισε  η μάχη του Αν Λοκ.


 1975. Στα προάστια της Βηρυτού μια χριστιανική πολιτοφυλακή επιτέθηκε σε λεωφορείο και σκότωσε 22 Παλαιστινίους, Έτσι άρχισε ο πόλεμος Χριστιανών μουσουλμάνων στο Λίβανο. 

1986 .Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β ́ επισκέφθηκε  τη Μεγάλη Συναγωγή στη Ρώμη
 
1987.Η Πορτογαλία και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας υπόγραψαν τη συμφωνία για την επιστροφή του Μακάο στην Κίνα το 1999. 

1990 . Η Σοβιετική Ένωση με τηλεγράφημα του ΤΑΣΣ παραδέχθηκε την ευθύνη της ΝιΚαΒεΝτέ για τη σφαγή χιλιάδων Πολωνών αξιωματικών το 1940 στο δάσος Κατίν.

 1992. Συνεκλήθη για δεύτερη φορά το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Καραμανλή, για το θέμα της Μακεδονίας. Ο πρωθυπουργός, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει ο ίδιος το Υπουργείο Εξωτερικών απομακρύνοντας τον Αντώνη Σαμαρά. 

 1997. Ο επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Πάπας Ιωάννης Παύλος Β επισκέφθηκε το Σεράγεβο. 

 1999. Κατά την 21η ημέρα των Νατοϊκών βομβαρδισμών στην ΟΔ.Γιουγκοσλαβίας το ΝΑΤΟ κατέστρεψε τον επίγειο δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό σταθμό στην Ιβανίστα. Βομβαρδίστηκε και Στρατιωτική Ιατρική Ακαδημία στη Μπάνιτσα. Ακριβώς τα μεσάνυχτα στο Τσάτσακ χτύπησαν ξανά το εργοστάσιο «Σλομπόντα». Γύρω στις 0:30 βομβάρδισαν το ορεινό εθνικό δρυμό στο Κοπαόνικ και κατέστρεψαν και ένα ξενοδοχείο που ηταν άδειο. Στην Πρίστινα , στις δυο παρά τέταρτο έριξαν 6 πυραύλους στις εγκαταστάσεις της Γιούγκοπετρόλ. Με 15 πυραύλους βομβάρδισαν το σταθμό των λεωφορείων και το εργοστάσιο πλαστικών. Βόμβες έπεσαν και στο πυκνοκατοικημένο τμήμα της πόλης. Στην Πρίστινα έριξαν 10 ρουκέτες και 30 βόμβες. Από τις βόμβες δεν γλύτωσαν και οι πεθαμένοι. Χτυπήθηκε το ορθόδοξο νεκροταφείο και καταστράφηκαν 50 τάφοι. Καταστράφηκε και ο πομπός της τηλεόρασης κοντά στην Πρίστινα. Το επόμενος «κύμα» ήταν στις τρείς το πρωί και χτύπησαν γέφυρες. Μία στο Κρούσεβατς και μία στο Μπιλιάνοβατς. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον επανέλαβε ότι θα συνεχίσει τις αεροπορικές επιδρομές κατά της Γιουγκοσλαβίας αλλά απέφυγε να απαντήσει για την αποστολή χερσαίων δυνάμεων. Ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής του ΝΑΤΟ Γουέσλι Κλάρκ ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαθέσουν ακόμα 300 αεροσκάφη. Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, Μαντλίν Ολμπράιτ και Ιγκόρ Ιβανόφ συναντήθηκαν στο Όσλο, και ανακοίνωσαν ότι δεν κατέληξαν σε καμία συμφωνία σχετικά με τον τρόπο για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γιουγκοσλαβία, αλλά δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες σε αναζήτηση μιας πολιτικής λύσης. Ο Πρόεδρος του Μαυροβουνίου Μίλο Τζουκάνοβιτς απέρριψε ως «επιπόλαια και ανειλικρινή» την πρωτοβουλία για την ένταξη της Γιουγκοσλαβίας στην Ένωση Ρωσίας Λευκορωσίας. Ο Πρωθυπουργός της Μπουγιουρουμού Λιούπτσο Γκεοργκιέφσκι ζήτησε την επείγουσα ένταξη της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. 

2000 .Ο  Αβρούρι ορκίστηκε για τρίτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδος. 
2001. Στην Αίγυπτο ανακοινώθηκε ότι κατά τις ανασκαφές  στον αρχαιολογικό χωρο της «Taposiris Magna» που σημαίνει «μεγάλος τάφος του Όσιρι», και ιδρύθηκε από τον Φαραώ Πτολεμαίο Β ' τον Φιλάδελφο  βρέθηκαν 20 επιχρυσωμένες μούμιες.

2002. Στη Βενεζουέλα, Πρόεδρος Ούγκο Τσάβες κατέβαλε τους πραξικοπηματίες που τον καθαίρεσαν δυο ημέρες και ανέκτησε την εξουσία. 

2003.Τραγικό δυστύχημα στην κοιλάδα των Τεμπών. Φορτηγό που μετέφερε ξυλεία συγκρούστηκε με πούλμαν που μετέφερε μαθητές από το Μακροχώρι Ημαθίας που επέστρεφαν από τριήμερη εκδρομή στην Αθήνα.21 μαθητές σκοτώθηκαν. Στο Ιράκ, η Τικρίτ, η ιδιαίτερη Πατρίδα του Σαντάμ, συνέχιζε την αντίσταση.

2005.Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε κατά πλειοψηφία υπέρ της υπογραφής της Συνθήκης Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 2007 .Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Αχμέντ Σεζέρ δήλωσε ότι το κοσμικό σύστημα της χώρας αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο κίνδυνο από την ίδρυση της Δημοκρατίας το 1923.

2011.Μια ομάδα δυτικών δυνάμεων και κρατών της Μέσης Ανατολής κάλεσε για πρώτη φορά τον Λίβυο ηγέτη Μοαμάρ Καντάφι να παραιτηθεί.

2013. Επιβεβαιώθηκαν οι φήμες για την πώληση του Σκορπιού, του νησιού του Αριστοτέλη Ωνάση στον Ρώσο επιχειρηματία Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ. 

2016. Αρπαγή των περιουσιών 123 ελληνικών οικογενειών στους Δρυμάδες της Χειμμάρας . Οι Αλβανοί νέοκομμουνιστές με μια απλή ανακοίνωση που τοιχοκολλήθηκε σ' ένα καφενείο στις Δρυμάδες, ανακοίνωσαν πως από την Επιτροπή Ελέγχου Τίτλων Ιδιοκτησίας της Νομαρχίας Αυλώνας που έχει συσταθεί από τον Ράμα βρηκαν "παρατυπίες" σε 123 τίτλους ιδιοκτησίας που εκδόθηκαν το 1994 από τις τοπικές επιτροπές διανομής αγροτικής γης με βάση το νόμο 7501.

2017.Ρωσικό βέτο για τη Συρία στον ΟΗΕ.Η Ρωσία προέβαλε το δικαίωμα αρνησικυρίας, και μπλοκάρισε στο Συμβούλιο ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών το σχέδιο ψηφίσματος που υποβλήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τη Γαλλία. Οι Ρώσοι μπλοκάρισαν το ψήφισμα επειδή κατηγορούσε τις Αρχές της Συρίας πριν από οποιαδήποτε έρευνα. Εναντίον του σχεδίου Ηνωμένου Βασίλειου, ΗΠΑ και Γαλλίας ψήφισε και  η Βολιβία. Ο ΟΗΕ αποφάσισε να τερματίσει μετά από 13 χρόνια την αποστολή των ειρηνευτικών δυνάμεων στην Αϊτή. Στην Κωνσταντινούπολη, το πρώτο Συνέδριο των Ισλαμιστών Δημοκρατών, στο οποίο συμμετείχαν ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας Μαρουάν Μουάσερ


2018. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τον βομβαρδισμό στρατιωτικών αεροδρομίων στη Συρία, σε απάντηση της δήθεν επίθεσης με Σαρίν στην Γκούτα.

2022. Από την έναρξη του 2022 καταγράφηκε στην Ελλάδα  αύξηση των θανάτων σε σχέση με το 2021 που  έφτασε και στο τρομακτικό 42,5% . Πάνω από χίλιοι πεζοναύτες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας παραδόθηκαν στη Μαριούπολη. Οι τιμές καταναλωτή στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 8,5% το Μάρτιο του 1922. Ηταν το υψηλότερο ποσοστό πληθωρισμού από το 198


2023.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Φαϊζάλ Μεκντάτ και ο Σαουδάραβας ομόλογός του πρίγκιπας Φαϊζάλ Μπιν Φαρχάν αλ Σαούντ ζήτησαν τον τερματισμό της ξένης στρατιωτικής παρουσίας στο συριακό έδαφος και των παρεμβάσεων της Δύσης στην αραβική χώρα. Η Σαουδική Αραβία και η Συρία αποκατέστησαν  διπλωματικές σχέσεις μετά από περισσότερο από μια δεκαετία διακοπής τους.