31/8/23

Απόψε στις 2100 Εκπομπή από τον Ελλας21. Συλλαλητήρια , "τσιπάρισμα" και Νομαρχιακές

https://ellas21.com  
     

Η 31η Αυγούστου 1949. Σκοτώθηκε στον Ταΰγετο ο Μέραρχος Πελοποννήσου του ΔΣΕ Στέφανος Γκιουζέλης. Συνεχίστηκε η Παράδοση των Συμμοριτών στον Γράμμο. Θανατικές καταδίκες από τα Στρατοδικεία


  "Υπό του αποσπάσματος Χωροφυλακής Λουτσίνης κατόπιν συμπλοκής επί Ταϋγέτου εξωντώθησαν οι κομμουνιστοσυμμορίτες  Σταύρος Ζερβέας, εξ Εκωχωρίου Καλαμών και ο έμπορος έξ Αθηνών. Στέφανος Παναγιωτόπουλος. Ως διεπιστώθη  «ο έμπορος . Στέφανος, Παναγιωτόπουλος είναι ο 'Αρχικ]ρίτης Στέφανος Γκιουζέλης, υποστράτηγος Διοικητής  της Μεραρχίας Πελοποννήσου των Κ]Σ και μέλος του Ανωτάτου Πολεμικού Συμβουλίου τού ΔΣ.  Η  αγνώρισις εγένετο παρουσία Αξιωματικού Χωροφυλακής και Στρατού υπό Συμμοριτών μετακληθέντων έκ του Στρατοπέδου Τριπόλεως και ανηκόντων εις τό επιτελείο τού εξοντωθέντος Αρχικ]ρίτου"

-Τμήμα Στρατού και Χωροφυλακής Δεσκάτης συνεπλάκη  μετά πολυμελούς Κ]Σ. Εφονεύθησαν 14 Κ/Σ. και ηχμαλωτίσθησαν 3. Είς χείρας ημετέρων περιήλθον 15 ατομικά όπλα, 2 οπλοπολυβόλα, 18 ημίονοι, 80 πρόβατα, 500 οκάδες αλεύρου κ.λ.π. τρόφιμα. 


ΜΑΥΡΟΣ Ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΩΛΟ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ


 ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΕΡΧΕΤΑΙ 
 ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΥΠΗΜΑ

Η ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΑΝΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΤΕΛΕΣ

 ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. Νεφελώδης εἰς τοὺς 11(18)°C ἐν Οὐψάλα. Αὒγουστος ἀκόμη, ἀλλά τὸ "χινόπωρο" εἶναι ἐδῶ, ὃπως καὶ ἡ ὑγρασία. ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.

Ἂν ἡ εὐ-μορφία, ἡ όμορφιά, παρατηρεῖται εἰς τὴν ἀτέλεια, προσώπου, σώματος, δηλαδή εἰς τὴν διαφορετικότητα τῶν ἀνθρώπων (ἀλλά καὶ ἂλλων γήϊνων ὂντων), Η ΕΥΜΟΡΦΙΑ κειμένων καὶ λόγων ἀνευρίσκεται εἰς τὸ ὃριον τοῦ "τελείου". Δηλαδή ὃταν ἡ σύνθεσις, ἡ κατασκευή εἲτε ἡ  ἂρθρωσις αὐτῶν τείνει πρὸς τὸ "τέλειον", πρὸς τὸ γραμματικῶς καὶ συντακτικῶς ὀρθόν. Θα λέγομεν φθινόπωρον ἢ "χινόπωρο"; 
Ἐν-τρέπονται ἢ ντρέποντε; Ἐπικαιρότης ἢ επικαιρότητα; Εἰς τὶ διευκολύνεται ὁ μαθητής, ἡ φοιτήτρια ὃταν στερεῖται τῆς μαθήσεως τοῦ ὀρθοῦ λέγειν καὶ γράφειν; Εἰς τὶ διευκολύνεται ὁ Ἓλλην Νοῦς ὃταν ὁ ὃποιος Λέγων ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ γράμματα, συλλαβάς (ἀκόμη καὶ λέξεις); Δηλαδή ἀντὶ νά μειώσῃ προσθέτει κόπωσιν, ὃπως ἡ πραγματικότητα ὃπερ τυχαίνει νά εἶναι αἰτιατική Ἑνικοῦ, ὃπως καὶ ἡ Ἀρτέμιδα; Ἢ ὃταν ὁ "Ἓλληνας" εἶναι αἰτιατική πληθυντικοῦ τοῦ Ἓλλην! Ὃταν ἀπαλείφονται τά τελικά -ς καὶ -ν;
Κάποιος "Ραλλικός" καὶ ἀδιόρθωτος ψυχαριστής εἶχεν εἰπεῖ "συνήθεια εἶναι να λέγῃς Ἑλλάδα καὶ ὂχι Ἑλλάς.
 Ἀπήντησα: ΟΜΟΙΩΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΛΕΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ! Τὸ τελικό -ς ἐκφέρεται εὐχερῶς. Ἐντάξει ἀβίαστα. Ὃμως ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ. 
Ἡ "Γραμματική τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης"! 
Αὐτήν τὴν Ἑλληνικήν Γραμματικήν ποὺ διδάσκονται εἰς τά "Ξένα" Πανεπιστήμια. Ὃπου γράφονται ὀρθῶς, ἡ κρίσις, ἡ σκέψις, ἡ τᾶξις κλπ. Πόσον εὒκολον εἶναι νά γράφῃς -ι!
 Εἰδικῶς ὃταν χρησιμοποιοῦνται δεκάδες χιλιάδες Ἑλληνικαί λέξεις εἰς ἂλλας γλώσσας. Crisis, sepsis, syntaxis, neurosis, hypnosis, delphis, ἢ pirate κλπ ἀνεξαρτήτως ἂν ἡ προφορά των εἶναι ἀνομολόγητη... (ὦ κράϊσις, ὦ πάϊρατ !). 
Προσθέτω καὶ τά Ὁμηρικά: Δάμαρ - dame, δῶμος dôme, ἐκ τοῦ πόλις police, polis, κλπ. ΣΣ. Ἡ προφορά pirate - πάϊρατ, δικαιολογεῖται, διότι τὸ πειρατής > πάϊρατ. Ὂχι ὃμως τὸ κράϊσις! Πῶς  να ἀλλάξῃς τώρα τὸ μυαλό τοῦ Κέλτου - Ἰγκλέζου μὲ τὰ Ἲντζιπτ (Αἲγυπτος) καὶ τὰ Τσάϊνα (Κίνα)! 
Καὶ ὃμως ΕΧΟΜΕΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙΣΩΜΕΝ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΣ διεθνῶς ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗ ΩΣ HELLAS
ΣΥΝΗΘΕΙΑ εἶναι καὶ τίποτε ἂλλον. Οἱ Ἓλληνες ὡς Hellens, καὶ ὃτι Ἑλληνικόν ὡς Hellenic. ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ! 
Οἱ Μπελαρούσιοι τὸ ἐπέτυχαν προσφάτως. 
Ὁ Μουγκάμπε μετωνόμασεν τὸ 1981 τὴν χώραν τῶν προγόνων του ἀπὸ Ροδεσία εἰς Ζιμπάμπουε. Τόσον εὒκολον εἶναι.
 Οἱ Κελτοσάξωνες καὶ οἱ πολύχρωμοι τοῦ Μπαϊντεν (ἐκ τοῦ Beiden, καὶ ἐκ τοῦ Βεΐδης -ες), ἀκολουθοῦν ὃτι τοὺς εἰπεῖς ὃτι λέγεσαι.
Συμπεραίνω ὃτι οἱ ἐν Ἀθήναις ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ, οἱ δύστροποι "σκώληκες" μιζοτάκηδες καὶ "παλαιοοικογένειαι". 
Τὶ συμφέρον ὃμως ἒχουν; 
Ὁ Ἀριστοτέλης Ὠνάσης καὶ οἱ περὶ αὐτόν τὸ 1970 εἶχαν ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΙ τα Hellas, Hellens, Hellenic διεθνῶς.
 Ὂχι μόνον εἰς τα γραμματόσημα.
Οἱ πολιτικοί σκώληκες τῶν Ἀθηνῶν ἀπὸ τὸ 1977, διαδίδουν ὃτι τὸ "Θέμα" τοῦ ὀνόματος εἶναι... δευτερεῦον ζήτημα! 
Ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου εἶχεν τὴν εὐκαιρία να ξεκαθαρίσῃ τὸ Θέμα καὶ μέσω τοῦ ΟΗΕ καὶ μέσω τῆς ΕΟΚ. Ἐθεώρησαν τότε ὃτι ἀρκοῦσε ΕΜΕΙΣ να λεγόμεθα ὃπως ἠθέλαμε. 
νόμισαν ὃτι τὸ Hellenique Republic εἶχεν καθιερωθεῖ τὸ 1987... 
Τὰ σκουπίδια τῆς ΝΔ ἒδειξαν αδιαφορία δια τὸ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ. 
Οἱ "μητσοτάκαροι" μὲ τοὺς συμπλέοντας "ἐθνικιστάς" τοῦ καιροῦ ἐκείνου. Ἐνῶ σήμερον καταφαίνεται ὃτι Ἓλληνες Πατριῶται ὑπῆρχαν μόνον εἰς τοὺς κόλπους τοῦ ΠΑΣΟΚ. Τό ὂνομα τὸ ἀποφασίζουν οἱ Κέλται καὶ οἱ κυβερνῶντες τῶν ἐπηλύδων.
Φίλος, Σουηδός καθηγητής Πανεπιστημίου θεωρεῖ ὃτι τὸ ΟΜΟΓΛΩΣΣΟΝ εἶναι ὁ σπουδαιότερος Πυλών διὰ τὴν κατάδειξιν κὶ άναγνώρισιν μίας Φυλῆς, ἐνός Λαού. 
Ὃτι ἡ γλῶσσα διατηρεῖται εἰς τὰ κέντρα τοῦ ἐγκεφάλου καὶ κληρονομεῖται. Ἐγώ πάντως συμφωνῶ μὲ αὐτήν τὴν ἂποψιν, ὃτι μία περιφανής γλώσσα διὰ συνάψεων εἰς τὸν ἐγκέφαλον διέρχεται ἐντός τοῦ μυστηριώδους κόσμου τοῦ ἐγκεφάλου. 
Ἡ γλῶσσα ὡς Κωδικοί τυπωμένοι εἰς τὴν Μνήμην κληρονομοῦνται. Βεβαίως χρειάζεται κατάλληλη διεργασία διὰ τὴν ἀνάδυσιν τῶν Κωδικῶν αὐτῶν. Ἡ αὐδή μητρός καὶ πατρός ὡς καὶ ἡ Παιδεία εἶναι οἱ ἐξωτερικοί παράγοντες τῆς διεργασίας αὐτῆς.
Σήμερον, φημολογεῖται καὶ διαδίδεται ὃτι ἡ Μανδάμ Διαπλοκή ἐξουσιάζει ἐν Ἀθήναις. 
Ἐπίσης ὃτι αἱ πυρκαϊαί ἐν Ἑλλάδι εἶναι προϊόντα ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ... Πόσους ἐμπρηστάς ἒχουν καθίσει εἰς τὸ σκόλυθρον ἆραγε οἱ ἰθύνοντες (ἐδώλιον, σκαμνί εἲτε εἰς τὸ skamnum);
 Ἐπάνω ἀπό χίλιοι ΕΜΠΡΗΣΜΟΙ ἒχουν διαπραχθεῖ ἀπὸ τὸτε ποὺ ἀνέλαβον οἱ Μιζοτακικοί. Πόσοι ἐμπρησμοί προεκλήθησαν ἀπὸ τοὺς Τσαιπραίους; Πόσοι ἒχουν δικασθεῖ;
Ἐαν εἶσαι πολίτης μήπως πρέπει νὰ γίνῃς καὶ ὁπλίτης;
Ὁ ὁπλίτης ἐξάγεται ἀπὸ τὸ "πολίτης" διὰ άναγραμματισμοῦ.
ΟΥΚ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΕΙΝ!
ΑΘΑΝΑΤΗ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ!
ΠΟΛΙΤΕΥΣΟΥ! Η πραγματική Λύσις.
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς.
Φυσική Ἀνοσία. Ἣλιος, Κίνησις καὶ Βιταμίνη C.
Μεσογειακή Διατροφή.

Στις 31 Αυγούστου/13 Σεπτεμβρίου 1922 έγινε η πυρπόληση της Σμύρνης .

101 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ  ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΗΣ 2/15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
1922.
 


Η 31η Αυγούστου στην Ιστορία

Η 31η  Αυγούστου, είναι η 243η ημέρα του Γρηγοριανού ημερολογίου. Απομένουν 122 ημέρες ως την 31η Δεκεμβρίου  

784. Η Ειρήνη η Αθηναία απομάκρυνε τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Παύλο και ανακοίνωσε ότι Πατριάρχης θα γινόταν ο λαϊκός Ταράσιος, που ενθρονίστηκε τελικά τα Χριστούγεννα, αφού πέρασε από «ταχύρυθμο πρόγραμμα». 


1056 . Στην Κωνσταντινούπολη πέθανε σε ηλικία περίπου εβδομήντα πέντε ετών, από  γαστρεντερικό πρόβλημα, όπως ανέφερε  ο Ψελλός η Αυτοκράτειρα Θεοδώρα η Πορφυρογέννητη. Ετάφη στον ναό των Αγίων Αποστόλων. Ο θάνατος της σήμανε και το τέλος της Μακεδονικής δυναστείας. Έστεψε διάδοχό της τον Μιχαήλ ΣΤ΄ τον Στρατιωτικό.

1217. Ο υιός της  Βερεγγάριας της Καστίλης, Φερδινάνδος Γ΄ , ο Άγιος, έγινε Βασιλιάς της Καστίλης.


1302.  Τερματίστηκε ο Πόλεμος των Σικελικών Εσπερινών με τη συνθήκη της Καλταμπελλόττα που υπέγραψαν ο Κάρολος Β΄Βαλουά της Νεαπόλεως  με τον Φρειδερίκο Β΄ της Σικελίας .

1492. Υπογράφηκε η πρώτη συνθήκη ειρήνης μεταξύ του Πριγκιπάτου της Μόσχας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 1685. Οι ενετοί του Μοροζίνι κατέλαβαν  εξ εφόδου την Κορώνη. Περίπου 3000  Τούρκοι εσφάγησαν.

1686. Στις 21/31 Αυγούστου, οι Τούρκοι παρέδωσαν το Ναύπλιο στον Μοροζίνι.


1788. Η ναυμαχία της Καρπάθου. Στις 20/31  Αυγούστου  ο Λάμπρος Κατσώνης επιτέθηκε στα ανοιχτά της Καρπάθου, σε Μοίρα του τουρκικού στόλου από ενα δίκροτο των 74 πυροβόλων, μια φρεγάτα των 50 πυροβόλων και πέντε σεμπέκια των 28 πυροβόλων. Οι Τούρκοι υποχώρησαν και κατέφυγαν στην Ρόδο.1806 . Ο Τσάρος Αλέξανδρος Α' διακήρυξε την ανιδιοτέλεια ως βασική αρχή της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας.

1813 . Στο τελικό στάδιο του Πολέμου της Ιβηρικής Χερσονήσου, τα βρετανικά και τα πορτογαλικά στρατεύματα κατέλαβαν το σημερινό Σαν Σεμπαστιάν.

1819. Έληξαν στο Κάρλσμπαντ, (Κάρλοβι Βάρι), της Τσεχίας οι εργασίες του συνέδριου των υπουργών των γερμανικών Κρατών που εγινε υπό την αιγίδα του Μέτερνιχ. Εκτός από την Αυστρία εκπροσωπήθηκαν η Βαυαρία, η Πρωσία, η Σαξονία, το Ανόβερο , το Μεκλεμβούργο, το εκλεκτοράτο της Εσσης, το Νασσάου , η Βυρτεμβέργη, η Βάδη και η Βαϊμάρη. Το Συνέδριο υιοθέτησε διατάγματα για την επιβολή λογοκρισίας, και τον διορισμό επιτρόπων στα πανεπιστήμια. Οι εργασίες του συνεδρίου κάλυψαν το χρονικό διάστημα από 6 έως 31 Αυγούστου 1819.

1847. Πέθανε ο Ιωάννης Κωλέττης.

1867. Ο  πρώτος γύρος των εκλογών για το Ράιχστάγκ, της Βόρειας Γερμανικής Συνομοσπονδίας. Το Εθνικό Φιλελεύθερο Κόμμα έβγαλε 81 από τους 297. Οι Συντηρητικοί δεύτεροι με 66. Οι Πολωνοί εξέλεξαν 11. 

 1876. Στην Κωνσταντινούπολη,  μόλις τρεις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, καθαιρέθηκε λόγω "ψυχικών προβλημάτων" και εκθρονίστηκε ο Σουλτάνος Μουράτ Ε’, και τον διαδέχτηκε ο αδελφός του, Αμπντούλ Χαμίτ Β’. 

1897.Ο Θεόδωρος Χερζλ  συγκάλεσε στη Βασιλεία Πρώτο Σιωνιστικό Συνέδριο για τη δημιουργία ενός εβραϊκού κράτους στην Παλαιστίνη.

1907 .Αγγλία, η Ρωσία συμφώνησαν την πολιτικο-στρατιωτική συμμαχία με τη Γαλλία.(Entente). Η Ρωσία και Αγγλία, υπέγραψαν και συμφωνία για την οριοθέτηση των σφαιρών επιρροής στο Ιράν, το Αφγανιστάν και το Θιβέτ. Στο Αμστερντάμ έληξε το Διεθνές Συνέδριο των Αναρχικών.

1909. Η ρωσική αστυνομία συνέλαβε για επαναστατική δραστηριότητα  τον 16χρονο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι.Η Εθνοσυνέλευση του Μαυροβουνίου, κατόπιν εισήγησης του Μητροπολίτη Μητροφάνη  υιοθέτησε το Νόμο περί Ενοριών και Κληρικών, ο οποίος ρυθμίζε τους μισθούς και τις συντάξεις των ιερέων


1920 
.Άρχισε στη Σοβιετική Ενωση η παραγωγή  του  πρώτου σοβιετικού Τάνκ του «KS» που  έγινε  γνωστό ως «ρωσικο Ρενώ» .Το πρώτο τανκ της σειράς ονομάστηκε «Μαχητής της Ελευθερίας Σύντροφος Λένιν». Το Βέλγιο άρχισε να πληρώνει  συντάξεις γήρατος.

1921. Τα ξημερώματα της 31ης Αυγούστου 1921 οι ελληνικές δυνάμεις,  πέρασαν τις γέφυρες του Σαγγαρίου επιστρέφοντας στα ορμητήριά τους στην δυτική όχθη του ποταμού, από όπου είχαν ξεκινήσει την προέλασή τους πριν ένα μήνα.

1922. Στις 31 Αυγούστου/13 Σεπτεμβρίου το κάψιμο  της Σμύρνης . Οι Τούρκοι πυρπόλησαν  την ελληνική και την  αρμενική συνοικία της Σμύρνης. Η 11η Μεραρχία, υπό τον Υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, παραδόθηκε τους Τούρκους στα Μουδανιά. Με προκήρυξή του, ο Κεμάλ κάλεσε  όλους τους υπηρετήσαντες στον ελληνικό στρατό να παραδοθούν μέσα σε 24 ώρες.

1923 . Η φασιστική κυβέρνηση Μουσολίνι τέσσερεις ημέρες μετά τη δολοφονία του Ιταλού στρατηγού Ενρίκο Τελίνι και τεσσάρων μελών της ιταλικής ομάδας που συμμετείχε στη Διεθνή Επιτροπή για τη χάραξη της ελληνοαλβανικής μεθορίου, διέταξε την κατάληψη της Κέρκυρας. Ο Ιταλικός στόλος βομβάρδισε τα δύο φρούρια της Κέρκυρας, στα οποία είχαν στρατοπεδεύει πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Από τον βομβαρδισμό σκοτώθηκαν 16 πρόσφυγες και υπήρξαν 30 τραυματίες και 2 ακρωτηριασμένοι. Η κατάληψη της Κέρκυρας έληξε όταν η Πρεσβευτική Διάσκεψη, στην οποία η Κοινωνία των Εθνών παρέπεμψε το ζήτημα ,υποχρέωσε την Ελλάδα να καταβάλει στην Ιταλία αποζημίωση 50 εκατομμυρίων λιρετών, και να διενεργήσει ανακρίσεις για την ανεύρεση των δραστών, υπό την εποπτεία του διεθνούς παράγοντα. 

1928 .Έκανε πρεμιέρα στο Βερολίνο η Όπερα της Πεντάρας των Βάιλ- Μπρεχτ

1933. Εγκαινιάστηκε το Λαϊκό Νοσοκομείο στού Γούδη, στο οποίο θα είχαν πρόσβαση οι λαϊκές τάξεις και οι άποροι . 

1935. Στη Σοβιετική Ένωση,  νέο Ρεκόρ παραγωγής του Σταχάνοφ. Σε μια βάρδια,(5 ώρες και 45 λεπτά), έβγαλε  102 τόνους  άνθρακα, ξεπερνώντας την νόρμα κατά 14 φορές.

1939. Αργά το βράδυ, της 31ης Αυγούστου ,το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε ότι ,« γύρω στις 8 μ.μ., Πολωνοί επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά και κατέλαβαν το γερμανικό ραδιοσταθμό του Γκλάιβιτς. Στη συνέχεια, μετέδωσαν μια προκήρυξη στην πολωνική και τη γερμανική γλώσσα. Η αστυνομία, που ειδοποιήθηκε από ακροατές του σταθμού, κατόρθωσε μέσα σε λίγα λεπτά να τους εξουδετερώσει. Από τα πυρά έχασαν τη ζωή τους κάποιοι από τους εισβολείς». Ηταν μια στημένη από τον Χίμλερ επίθεση.Την επομένη στις 5 το πρωί ξεκίνησε ο Πόλεμος. Στην Απω Ανατολή έληξαν οι συνοριακές μάχες  των Σοβιετικών με τους Ιάπωνες στον ποταμό Χαλχίν Γκολ.  

1942. Στο Λουξεμβούργο, κηρύχτηκε  γενική απεργία μετά τη γενική επιστράτευση που επέβαλε ο Γερμανός Γκαουλάιτερ.

1943. Συμμαχικός βομβαρδισμός της Πίζας.  2.000 νεκροί . 2.500 σπίτια καταστράφηκαν.  Πρώτος βομβαρδισμός της Πεσκάρα


1944. Τα ρωσικά τανκ εισήλθαν στο Βουκουρέστι και οι Ρουμάνοι αποθεώσαν τον Κόκκινο Στρατό.

1946 .Το μεταβατικό  απόσπασμα Μεγαλουπόλεως της χωροφυλακής,  δυνάμεως 10 ανδρών ενέπεσε έξωθι του χωρίου Τριλόφου εις ενέδρα των Κ]Σ  υπό τον Δημήτριο  Γιαννακούρα ή Πέρδικα. Φονεύθησαν οι Χωρ]κες Γρίβας Κωνσταντίνος και Τσιαχρίστος Απόστολος, ο κρατούμενος ιδιώτης Νικόλαος Βουγιούκος και ο οδηγός του αποσπάσματος ιδιώτης Ιωάννης Κουτσουβέρης. Πολυμελής συμμορία  προσέβαλε το χωρίον Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής.

1947. Περί  ώραν 23,30' , οι συμμορίτες προσέβαλαν  τις δυνάμεις Χωροφυλακής και ΜΑΥ  Αμμοχωρίου και Σιταριάς Φλωρίνης. Οι συμμορίτες  στο Αμμοχώριο  κατεκρεούργησαν δύο γέροντας και εν δωδεκαετές παιδίον, ενέπρησαν εξ οικίας, απήγαγον ένα αδειούχο Στρατιώτη και έναν οπλίτη  ΜΑΥ και στρατολόγησαν δύο ιδιώτες. Εκ Σιταριάς απήγαγον δύο ιδιώτες μετά των συζύγων των, λεηλάτησαν οικίας και αφήρεσαν δέκα ύποζύγια. Απώλειες ημετέρων έν Αμμοχωρίω εις νεκρός ΜΑΥ και εν Σιταριά, είς νεκρός και δύο τραυματίαι ΜΑΥ.


1949. Υπό αποσπάσματος Χωροφυλακής Λουτσίνης κατόπιν συμπλοκής επί Ταϋγέτου εξωντώθησαν οι κομμουνιστοσυμμορίτες  Σταύρος Ζερβέας, εξ Εκωχωρίου Καλαμών και ο έμπορος έξ Αθηνών. Στέφανος Παναγιωτόπουλος.
Ως διεπιστώθη  «ο έμπορος . Στέφανος, Παναγιωτόπουλος είναι ο 'Αρχικ]ρίτης Στέφανος Γκιουζέλης, υποστράτηγος Διοικητής  της Μεραρχίας Πελοποννήσου των Κ]Σ και μέλος του Ανωτάτου Πολεμικού Συμβουλίου τού ΔΣ.  Η  αγνώρισις εγένετο παρουσία Αξιωματικού Χωροφυλακής και Στρατού υπό Συμμοριτών μετακληθέντων έκ του Στρατοπέδου Τριπόλεως και ανηκόντων εις τό επιτελείο τού εξοντωθέντος Αρχικ]ρίτου.
Τμήμα Στρατού και Χωροφυλακής Δεσκάτης συνεπλάκη  μετά πολυμελούς Κ]Σ. Εφονεύθησαν 14 Κ/Σ. και ηχμαλωτίσθησαν 3. Είς χείρας ημετέρων περιήλθον 15 ατομικά όπλα, 2 οπλοπολυβόλα, 18 ημίονοι, 80 πρόβατα, 500 οκάδες αλεύρου κ.λ.π. τρόφιμα.

1960.
 Στο «Αχίλλειο» της Κέρκυρας λειτούργησε  το Καζίνο από Γερμανούς επιχειρηματίες.

1961. Κυρώθηκε από τη Βουλή η συμμετοχή της Ελλάδας στον Ο.Ο.Σ.Α. 


1965
.Συνεδρίαση στα Ανάκτορα του Συμβούλιο του Στέμματος .

Ο Γ. Παπανδρέου δέχθηκε την πρόταση του αρχηγού της ΕΡΕ Π. Κανελλόπουλου να αναλάβει εκείνος  την πρωθυπουργία με αντάλλαγμα την άμεση διενέργεια εκλογών. Το παλάτι, και η αμερικανική πρεσβεία άσκησαν  ασφυκτική πίεση στον Κανελλόπουλο, τόσο άμεσα όσο και μέσω της ακραίας φιλοβασιλικής πτέρυγας της ΕΡΕ, ώστε να υπαναχωρήσει από την πρότασή του και τελικά ο ηγέτης της ΕΡΕ υποχρεώθηκε να θέσει  απαράδεκτους όρους στον Γ. Παπανδρέου για διάλυση της Νεολαίας Λαμπράκη,  και περιοριστικά μέτρα κατά της Αριστεράς.

1971. Ο Γεώργιος Γρίβας  σε ηλικία 74 χρόνων, επέστρεψε  στην Κύπρο σε συνεννόηση με τον Μακάριο για να συμβάλει στην αποτροπή της διχοτόμησης της νήσου του πρότειναν οι αμερικανοί  στην Χούντα των Αθηνών.

1973. Σε ηλικία ογδόντα χρόνων, πέθανε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο θρυλικός παγκόσμιος πρωταθλητής στην ελευθέρα πάλη Τζιμ Λόντος» . Ο Χρίστος Θεοφίλου, από το Κουτσοπόδι, τους Άργους. 


1974. 
Ο Καραμανλής από το Μακεδονία Παλλάς μίλησε σε 300.000 Μακεδόνες και ανακοίνωσε την έξοδο από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Τα απόγευμα στις 19.30 έκανε τα εγκαίνια της 39ης ΔΕΘ με δεύτερη ομιλία στο Παλέ ντε Σπορ.


1977 . Ο Πρόεδρος της SFR Γιουγκοσλαβίας, Γιόσιπ Μπροζ Τίτο έφτασε στην Κίνα αρχίζοντας την πρώτη επίσκεψη Γιουγκοσλάβου ηγέτη. 

1980 . Στο Γκντανσκ της Πολωνίας ο Λεχ Βαλεσα υπέγραψε με τον αντιπρόεδρο της Πολωνικης κυβέρνησης, μετά από απεργία δύο μηνών, τη συμφωνία με την κυβέρνηση σχετικά με το δικαίωμα της απεργίας και την αναγνώριση του συνδικάτου «Αλληλεγγύη».Η Πολωνία έγινε η πρώτη χώρα στο σοβιετικό μπλοκ στο οποίο μπορούσε να λειτουργήσει Ανεξάρτητο Συνδικάτο. 

1984.Παραίτηση του Ε. Αβέρωφ από την ηγεσία της ΝΔ.Στο ΟΑΚΑ μπροστά σε 50.000 θεατές αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Μίμη Δομάζου με την φανέλα του Παναθηναικού.  

1990. Η Δυτική και η Ανατολική Γερμανία υπέγραψαν τη συνθήκη της ενοποίησής.

1991. Το  Κιργιστάν κήρυξε την ανεξαρτησία του.   

1992. Η αντιπολίτευση του Τατζικιστάν εισέβαλε στο προεδρικό μέγαρο στη Ντουσάνμπε.

1994 . Αποσύρθηκαν από τη Γερμανία μετά από 50 χρόνια Κατοχής τα τελευταία ρωσικά στρατεύματα. Ο Ιρλανδικός Ρεπουμπλικάνικος Στρατός διέταξε άνευ όρων κατάπαυση του πυρός . 

1995. Αεροσκάφος Αντόνοφ της κρατικής εταιρείας του Μαλί, κατέπεσε λόγω απώλειας καυσίμων στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης.

1997. Με διαταγή  της Ελισάβετ, το ΜΙ6 δολοφόνησε στο Παρίσι την  πριγκίπισσα Νταϊάνα, μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι αλ Φαγιέτ.
.

1998. Η ρωσική Δούμα απέρριψε την υποψηφιότητα του Βίκτορ Τσερνομίρντιν, τον οποίο ο Μπόρις Γιέλτσιν πρότεινε για  πρωθυπουργό.

1999 . Στη Μόσχα , έκρηξη βόμβας στην Κόκκινη Πλατεία.

2009. Η Αρμενία και η Τουρκία συμφώνησαν να «συνάψουν»  διπλωματικές σχέσεις.

2010‎‎ .Ο αμερικανικός στρατός τερματισε επίσημα τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράκ.‎

2016. Με απόφαση της Γερουσίας της Βραζιλίας  η Πρόεδρος Ντίλμα Ρούσεφ καθαιρέθηκε λόγω εμπλοκής της  σε σκάνδαλο διαφθοράς.

2018. Οι Ουκρανοί δολοφόνησαν τον πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ Αλέξανδρο Ζαχαρτσένκο. Ηθικοί Αυτουργοί της δολοφονίας ήταν η Μέρκελ,  ο Μακρόν, το ΝΑΤΟ και ο μέθυσος Ζαν Κλώντ.