30/6/11

Ευ. Βενιζέλος: Στη σκιά της «Φαμίλιας» Παπανδρέου

«Επιστήμη χωριζομένη Αρετής, πανουργία και ου Σοφία φαίνεται»!


του Θανάση Αντωνόπουλου

Έναν αιώνα μετά -συγκεκριμένως 92 χρόνια- η συμπερίληψη του μεγάλου έλληνα Κοινωνιολόγου Γεωργίου Σκληρού (Τραπεζούντα 1878 - Κάιρο 1919) στη θεώρηση των Κοινωνικών Φαινομένων των χαρακτηρολογικών στοιχείων ενός λαού («Σύγχρονα προβλήματα του Ελληνισμού»), και ειδικότερα της κατ' ευφημισμού ηγεσίας του, με την προσθήκη του όρου «ατσιδοσύνη», επιβεβαιώνεται στην «Περίπτωση: Ευάγγελος Βενιζέλος».


ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΕΛΙΞΗΣ
Γόνος μιας, κατά σύμβαση, μικροαστικής οικογένειας, και μάλιστα, από την άποψη παρουσίας της στην παραγωγή, ενταγμένης στο γραφειοκρατικό-παρασιτικό επίπεδο, ανελίχθηκε στηριζόμενος σε δύο άξονες:


• Α) Μέσω της ανέλιξης στον επιστημονικό τομέα της πατρικής παρακαταθήκης, τη Νομική, διακρινόμενος από την αναμφισβήτητη πνευματική του ευφυΐα και το τάλαντο της ευγλωττίας. Το Πολύλογον κατά τους κριτικούς του Ελληνικού Λόγου, το οποίο εμβάλλει σε ανυπέρβλητες σχεδόν δυσκολίες τους μεταγλωττιστές (μεταφραστές) της Ελληνικής Λογοτεχνικής και Επιστημονικής παραγωγής σε ξένα γλωσσικά ιδιώματα.
Η διαδρομή του Ευάγγελου Βενιζέλου στην επιστήμη της Νομικής, και ειδικότερα τον Συνταγματικό της κλάδο, προκάλεσε, λόγω των ευκαιριακών μεταπηδήσεών του σε αλληλοαναιρούμενες «επιστημονικές» θέσεις προς εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων [π.χ. «έγχρωμα ψηφοδέλτια» κατά την εκλογή του κ. Χρήστου Σαρτζετάκη στην Προεδρία της Δημοκρατίας (1985), αιδήμων σιωπή για την εκτός πλαισίων του ισχύοντος Συντάγματος επικύρωση του «Μνημονίου» με τη συμβατική πλειοψηφία των 151 ψήφων στη Βουλή αντί των προσδιοριζομένων συνταγματικώς 180] οδήγησε κατά το παρελθόν τους πνευματικούς του αναδόχους (καθηγητής Αριστόβουλος Μάνεσης) σε καταλυτική αυτοκριτική για τις επιλογές τους στο πρόσωπο του κ. Βενιζέλου.
Ως προς την «αιδήμονα σιωπή» για τα νυν επισυμβαίνοντα, και δη την εκχώρηση Εθνικής Κυριαρχίας κατά τη διάρκεια επικύρωσης του «Μνημονίου Ι», ως και του επονομαζόμενου «Μεσοπρόθεσμου» Προγράμματος, οι επικριτές του κ. Βενιζέλου προσφεύγουν στην υπόμνηση της γνωστής Αρχής: «Επιστήμη χωριζομένη Αρετής, πανουργία και ου Σοφία φαίνεται»!


• Β) Ο κ. Ευ. Βενιζέλος, παραλλήλως, εντάσσεται, ανεξαρτήτως αν εθελουσίως ή όχι, στα άτομα εκείνα τα οποία και με μόνη την παρουσία τους ενίσχυσαν την «ελίτ» των κατά τον Γεώργιο Σκληρό εκφραστών της «ατσιδοσύνης» στον παραγωγικό τομέα, οι οποίοι ουδέν γνώρισμα των ιδεολόγων της Εθνικής Αστικής Τάξης συγκεντρώνουν. Αντιθέτως διοχετεύουν όλη τη δραστηριότητά τους όχι στη μακροπρόθεσμη αξιοποίηση του παραγωγικού πλούτου της Χώρας, επ' ωφελεία και των ιδίων, αλλά και του δημοσίου συμφέροντος και ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου. Είναι η επονομαζόμενη «Τάξη των Κομπραδόρων». Οι «Ατσίδες των ευκαιριών», κατά την αξιολόγηση του Γεωργίου Σκληρού, οι οποίοι στοχεύουν στον ευκαιριακό πλουτισμό ή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, ως μεταπράτες ξένων συμφερόντων (μεταπρατικό κεφάλαιο) στην εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων συμφερόντων προς βλάβη της Χώρας και του Λαού της!


Η «ΑΤΣΙΔΟΣΥΝΗ»…
Χαρακτηριστικό δείγμα της σύμπλευσής του με τη συγκεκριμένη «ατσιδοσύνη», ο τρόπος με τον οποίο ο κ. Βενιζέλος, ως υπουργός Δικαιοσύνης, κατά το πρόσφατο παρελθόν, χειρίστηκε το θέμα των Επιταγών, ενός βασικού μέσου στις εμπορικές συναλλαγές. Αποποινικοποίησε την ενέργεια των ακάλυπτων επιταγών, και κατ' αυτόν τον τρόπο δυναμίτισε τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και συνέβαλε στην επικράτηση της βαρβαρότητας στην Αγορά.
Οι φιλοδοξίες του κ. Βενιζέλου -θεμιτές μέχρι ενός σημείου- τον οδήγησαν στις διαδοχικές μετεγκαταστάσεις από τη μεταδικτατορική «Ένωση Κέντρου - Νέες Δυνάμεις» στο ΚΟΔΗΣΟ του Γιάγκου Πεσμαζόγλου και εκείθεν στο περιβάλλον του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, περί το τέλος της δεκαετίας του 1980 αρχές δεκαετίας 1990 και μετά την πολιτική αποστρατεία του Ανδρέα Παπανδρέου στο «εκσυγχρονιστικό μπλοκ» του Κώστα Σημίτη.
Πολιτική προίκα του, η εντυπωσιακή ευγλωττία του (βερμπαλισμός), αλλά και η ταχύτατη προσαρμογή στο εκάστοτε νέο περιβάλλον.
Η αναμέτρησή του, μετά την ενέργεια του Κ. Σημίτη (2007) να εγχειρίσει το δαχτυλίδι της διαδοχής στον Γ. Παπανδρέου τον Γ’, με τον γόνο της «Φαμίλιας Παπανδρέου», και το ατυχές γι' αυτόν αποτέλεσμα, τον «μετέπλασαν» σε ευπειθή στις επιταγές του «οικογενειακού κομματικού τιμαρίου», κατά παράβλεψη των ολέθριων χειρισμών του νυν πρωθυπουργού να υποθηκεύσει το μέλλον της Χώρας και του Λαού της στη Διεθνή της Τοκογλυφίας, της απάλειψης του Κράτους Κοινωνικής Πρόνοιας και της ανηλεούς απομύζησης του εισοδήματος των εργαζομένων, μέχρι σημείου οικονομικής απαθλίωσης των κατοίκων αυτής της Χώρας.


ΤΑ ΨΕΛΛΙΣΜΑΤΑ…
Ψελλίσματα εξήλθον των χειλέων του κ. Βενιζέλου… Για τον εκ Θεσσαλονίκης πολιτευτή, το πρόβλημα μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή εστιάζετο στον τρόπο διανομής της Εξουσίας με τον γόνο της «Φαμίλιας Παπανδρέου», και όχι βεβαίως ο γόο των εκατομμυρίων Ελλήνων, που μαραζώνουν στην ανεργία, την εξανέμιση του εισοδήματός τους, τη θυσία των νέων της Ελλάδας στον Μολώχ της αρπακτικότητας του μεταπρατικού κεφαλαίου και την εκχώρηση «μπιρ παρά» του δημόσιου πλούτου στο ξένο κεφάλαιο!
Καθηγητής Πανεπιστημίου, ο κ. Βενιζέλος γνωρίζει ότι βασικό μοχλό για την ανάπτυξη, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική μιας χώρας, αποτελεί η Παιδεία και συνακολούθως η Επιστημονική Έρευνα.
Εντός ολίγου, μετά τις γνωστές αναγγελίες, τα σημαντικότερα κέντρα ερευνών (ΙΓΜΕ, ΕΘΙΑΓΕ, κ.λπ.) στο έργο των οποίων στηρίχθηκε από τη δεκαετία του 1950 ο εντοπισμός και η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Χώρας και η μετεξέλιξη της Ελλάδας από «Ψωροκώσταινα» στη σύγχρονη αναπτυγμένη Χώρα, και με την υπογραφή του κ. Βενιζέλου, θα περάσουν στα πεπραγμένα της ιστορίας και η χώρα θα παραδοθεί στις διαθέσεις και τις βουλές των ξένων!
Αν αυτό δεν αποτελεί Εθνικό Έγκλημα, τότε οι Γλωσσολόγοι είναι αναγκαίο να αναζητήσουν νέο ορισμό του τι εστί Εθνικό Έγκλημα!


ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ…
Παραλλήλως, ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου Ευ. Βενιζέλος γιγνώσκει το ιστορικό προηγούμενο της Ελλάδας, η οποία μετά την απελευθέρωση από τις Γερμανικές Δυνάμεις Κατοχής, τον Οκτώβριο του 1944, και με υπουργό Οικονομικών τον τότε καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου, αείμνηστο Αλέξανδρο Σβώλο, στήριξε την έκδοση αξιόπιστου νομίσματος με αντίκρισμα και τον Χρυσό του Κράτους, που είχε διασωθεί με τη φυγάδευσή του στη Νότιο Αφρική, αλλά και τον Δημόσιο Πλούτο (ακίνητα ασφαλιστικών ταμείων, ακίνητα Δημοσίου κ.λπ.) και την εν γένει Δημόσια περιουσία.
Αναμένεται απάντηση εν προκειμένω από τον κ. Βενιζέλο: Με ποια ελαφρότητα συνειδήσεως εκποιείται η Δημόσια Περιουσία και υποθηκεύεται το μέλλον γενεών και γενεών Ελλήνων που παραμένουν έρμαιο στις αρπακτικές διαθέσεις της Διεθνούς Τοκογλυφίας;
«Την Πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσω», ορκίζονταν οι Αθηναίοι έφηβοι της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Πώς αποστερεί ο κ. Βενιζέλος τις μέλλουσες γενιές των Εφήβων της Σύγχρονης Ελληνικής Δημοκρατίας, όταν εκποιείται -και με τον τρόπο που εκποιείται- ο Δημόσιος Πλούτος της χώρας, υπέργειος, υπόγειος, θαλάσσιος και υποθαλάσσιος, αλλά και ο Πολιτιστικός μας Πλούτος, του Δικαιώματος να μην παραδώσουν στους επιγενόμενους την «Πατρίδα ελάττω»;
Είναι υπεράνω πάσης αμφιβολίας ότι ο ευφυής κ. Βενιζέλος γνωρίζει ότι μια απισχνασμένη Δημοσίου Πλούτου Χώρα, και δη με τη λεπτή γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, καθίσταται εν αδυναμία να υπερασπισθεί την ίδια της την ύπαρξη και Εθνική Κυριαρχία.


Και ναι μεν ο Γ. Παπανδρέου ο Γ’ παραμένει πολιτιστικά μετέωρο άτομο… Οι συνθήκες συνέβαλαν να γεννηθεί στις ΗΠΑ, να έχει μητρική του γλώσσα την Αγγλική, να συμμετάσχει ατελώς της στοιχειώδους ελληνικής εκπαίδευσης. Στη συνέχεια να περιδιαβαίνει ΗΠΑ, Καναδά, Σουηδία και να λάβει και εκεί μια ατελή, αν όχι στοιχειώδη Παιδεία. Και ως εκ τούτου να μη βιώσει ουδέν πολιτιστικό και εκπαιδευτικό πρότυπο. Και μέσα στο Πολιτιστικό-Παιδευτικό κενό στο οποίο διακινείται, να επιδιώκει να το αντικαταστήσει με έναν παρηκμασμένο κοσμοπολιτισμό, ό,τι το αρνητικό, σύμφωνα με την παιδαγωγική επιστήμη, για το άτομο. Αλλά ο κ. Βενιζέλος, περιώνυμος πανεπιστημιακός, δεν αντιλαμβάνεται ότι τα πειράματα των «κηπουρών», είτε στην Πολιτική (διακυβέρνηση), είτε στη στελέχωση της Παιδείας, και δη στην ανώτατη βαθμίδα της, που ακολουθεί κατά μίμηση του πρωθυπουργού η πολύφερνος υπουργός Παιδείας κ. Διαμαντοπούλου, ωθούν τη χώρα στην άβυσσο;
Η κατά τον Γ. Σκληρό «ατσιδοσύνη» μέσω της ικανότητας της ευφράδειας του λόγου, που διακρίνει τον νέο αντιπρόεδρο και υπουργό Οικονομικών κ. Βενιζέλο, ευελπιστεί ο κάθε υγιώς σκεπτόμενος κάτοικος αυτής της δυστήνου Χώρας, να μην αποβεί σε βάρος του Σήμερα και της μελλοντικής πορείας της Ελλάδας. Γένοιτο…

(Από το Παρόν της Κυριακής)

Δωσίλογοι και «πολύ αριστεροί» Εφιάλτες κατά των Ελλήνων

Ρουφιάνοι όλου του κόσμου ενωθείτε και....
Οι χαφιέδες κατεβήκαν σε απεργία

«Η αστυνομία είχε την πληροφορία ότι θα επιχειρηθεί εισβολή στη βουλή», όπως είπαν τα χουντοκάναλα. Την ίδια πληροφορία είχε η αμερικανική πρεσβεία που ενγ=ημέρωσε τους αμερικανούς πολίτες να μην κυκλοφορούν στο Κέντρο της Αθήνας στις 28 και29/06/2011.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα του σκηνοθέτη και υπό τη σκέπη της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ στήθηκε η χορογραφία των διαμαρτυριών των χαφιέδων ενώ οι προδότες, έλεγαν ΝΑΙ στο ξεπούλημα της Ελλάδας για να ξεπληρώσουν τους τόκους των χρεών τους και παράλληλα επέβαλαν κεφαλικούς φόρους σε όλους τους Έλληνες ιδίως στους φτωχούς και την μεσαία τάξη, αφήνοντας αφορολόγητους τους ελληνες ταλμουδιστές και τους πολύ πλουσίους


Το καθεστώς που έχασε τον έλεγχο των «αγαναχτισμένων» επιστράτευσε τους ΑΝΤΙΦΑ-ΣΟΡΟΣ-ΠΡΕΖΑ & Co (Αλαβανιστές-ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΣΥΡΙΖΑ) ,για να διαλύσουν το κίνημα που οι ίδιοι δημιούργησαν,με επιθέσεις των αναρχικών στα ΜΑΤ ώστε αυτοί να απαντήσουν με χημικά. Οι ΑΝΤΙΦΑ-ΣΟΡΟΣ-ΠΡΕΖΑ & Co
που είναι εξοπλισμένοι με αντιασφυξιογόνες δεν εμποδίζονται από τα δακρυγόνα, που τρομοκρατούν όλους τους αλλους. Τους απλούς πολίτες που βρίσκονταν μπροστά στη Βουλή χωρίς μάσκες. Μυστικοί Αστυνομικοί δρούν μέσα στους «αναρχικούς», που τους καθοδηγούν από τα Κεντρικά.


Και η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ ψήφισε ΝΑΙ, και η απεργία έληξε μόλις πέρασε το «μεσοπρόθεσμο».


Όπως βλέπετε υπάρχει ένα καλά οργανωμένο σχέδιο δωσίλογων και οι προδοτών σε άψογη συνεργασία σε βάρος των Ελλήνων..

Κρυφές περικοπές των συντάξεων

Αποκαθήλωση Λοβέρδου από Κουτρουμάνη και με υπόγειες μειώσεις συντάξεων


του Δημήτρη Τσαλαπάτη

Κρυφές περικοπές των συντάξεων τουλάχιστον κατά 20% και κατάργηση οικογενειακών επιδομάτων, προβλέπει, μεταξύ άλλων ο εφαρμοστικός νόμος του μεσοπρόθεσμου, που με την διαδικασία του κατεπείγοντος συζητείται στην ολομέλεια της Βουλής.


Τιμωρούνται έτσι χιλιάδες ασφαλισμένοι που πίστεψαν τις διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης και παρέμειναν στην εργασία τους ,ενώ μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν έστω και πρόωρα.


Το γεγονός αυτό προμηνύει νέο κύμα μαζικής εξόδου υπαλλήλων, με μειωμένες όμως τώρα συντάξεις, αφού προηγουμένως παρέμειναν και το πρώτο εξάμηνο του 2011, καταβάλλοντας χωρίς λόγο πρόσθετες εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία.


Στην ουσία η Βουλή ψηφίζει (άρθρο 44) την κατάργηση νόμου Λοβέρδου, με διατάξεις που έχουν εισηγηθεί οι υπουργοί Γ. Παπακωνσταντίνου και Γ. Κουτρουμάνης.


Πρόκειται μεταξύ άλλων, για μείωση του πλαφόν στις συντάξεις και κατάργηση των κινήτρων που θεσπίστηκαν πέρυσι, ώστε να παραμείνουν στην εργασία τους και παλιοί ασφαλισμένοι, με ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ώστε να ανακοπή η μαζική έξοδος εργαζομένων με στόχο παραμονή στην εργασία μέχρι και την ηλικία των 65 και για 40 χρόνια ασφάλισης.


Οι μειώσεις αφορούν κυρίως εργαζόμενους παλαιούς ασφαλισμένους (στις Τράπεζες, τον ΟΤΕ, την ΔΕΗ, τις συγκοινωνίες,εργαζόμενους στα ΜΜΕ, κλπ) που παρέμειναν στην δουλειά τους και μετά την 31.12.2010, ύστερα από τις διαβεβαιώσεις ο,τι δεν θίγονται όσοι θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ανεξάρτητα αν είχαν συμπληρώσει ή όχι το όριο ηλικίας.


Στην περίπτωση αυτή μάλιστα, όσοι δεν πίστεψαν στις διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης και κυρίως του τότε υπουργού Απασχόλησης Α. Λοβέρδου, αποδεικνύονται κερδισμένοι σε σχέση με όσους παρέμειναν.


Έτσι παραμονές της εκποίησης δημόσιας περιουσίας, ΔΕΚΟ προώθησης σχεδίου υποχρεωτικών μετατάξεων εργαζομένων και απολύσεων μέσω αξιολόγησης από το ΑΣΕΠ, προωθούνται και μυστικές περικοπές συντάξεων στις οποίες δεν περιλαμβάνονται επί του παρόντος οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, χωρίς όμως αυτό να αποκλείει και άλλες δυσμενέστερες ρυθμίσεις μαζί με τις διατάξεις για τις ιδιωτικοποιήσεις.


Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον αποκτά έτσι και η ψηφοφορία του συγκεκριμένου άρθρου και η στάση του υπουργού Υγείας Α. Λοβέρδου για τις νέες ασφαλιστικές ρυθμίσεις, που βλέπει τώρα η ασφαλιστική του….«μεταρρύθμιση» να αποκαθηλώνεται μαζί του, από τον άλλοτε Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών Ε. Βενιζέλο τον οποίο είχε υποστηρίξει ως διεκδικητή της Προεδρίας του ΠΑΣΟΚ.

ΙΣΡΑΗΛ: «θα αναγνωρίσουμε το Κόσσοβο μόνον, εφόσον το αναγνωρίσουν η Ελλάδα, η Ισπανία και η Κύπρος

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Avigdor Liberman  που επισκέπτεται τα Τίρανα για να αποσπάσει την  Αλβανική  ψήφο  κατα της προετοιμαζόμενης  αίτησης της Παλαιστίνης για την ένταξή της στον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Ισραηλινός υπουργός , απαντώντας σε ερώτηση Αλβανού δημοσιογράφου,  στην κοινή συνέντευξη με τον Αλβανό ομόλογό του Εντμοντ Χατζηνάστο , για αναφορικά την αναγνώριση του Κοσσόβου από το κράτος του Ισραήλ, απάντησε:

«Για το κράτος του Ισραήλ αυτό είναι ένα ευαίσθητο θέμα, αλλά εν συντομία θα ήθελα να πω, ότι εμείς θα αναγνωρίσουμε το Κόσσοβο μόνο αφότου αναγνωριστεί από την Ισπανία την Ελλάδα και την Κύπρο, είναι πολύ λεπτό το θέμα ιδικά στην έκρυθμη γειτονιά μας. Πιστεύω ωστόσο πως αυτά τα ζητήματα μπορούν να λυθούν ειρηνικά».

29/6/11

Ο Ε(φιάλτης) Βενιζέλος στο Twitter: «Προσκαλώ στο γραφείο μου τους (πορτοκαλί) αγανακτισμένους για διάλογο»


Ο «διάλογος» ξεκίνησε από χθες. Στη φωτογραφία- ντοκουμέντο, οι αστυνομικοί του Προ-Πο, χρησιμοποιούν την «πειθώ» συζητώντας το «σχέδιο δράσης», με τα παιδιά των Ταγμάτων Εφόδου της πράσινης διακυβέρνησης ,της τραπεζικής Χούντας και του ΣΥΡΙΖΑ , που τελικά είπαν NAI, στη μεσοπρόθεσμη προδοσία. (Φυσικά ο κ.ΠΡΟ-ΠO, μπορεί να ισχυριστεί ότι οι πορτοκαλί «κουκουλοφόροι», αφού ξεβράκωσαν τους άνδρες του, ντύθηκαν με τις στολές τους).
Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε και σήμερα το κέντρο της Αθήνας, με εκτεταμένα επεισόδια στο Σύνταγμα έξω από τη Βουλή και τους γύρω δρόμους. Μετά τις 16.00 οι κουκουλοφόροι των Ταγμάτων Εφόδου, συνεχίζουν τη δράση τους, προκαλώντας ζημιές σε τράπεζες στην Όθωνος.
Το «μεσοπρόθεσμο» ψηφίστηκε με 155 «ναι», με μία μεταγραφή, της Ελσας Παπαδημητρίου-Μητσοτάκη .Από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, είπε όχι μόνο ο Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Η GOLDMAN SACHS και το σύστημα αέρος-αέρος

ΑΝΕΚΔΟΤΑΚΙ …. ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ....


O Billy, πήγε στο Τέξας και αγόρασε από έναν αγρότη ένα γάιδαρο, έναντι του ποσού των 100 δολαρίων. Ο αγρότης συμφώνησε να του τον παραδώσει την άλλη μέρα.
Την επόμενη μέρα ο αγρότης του είπε: «Συγγνώμη αλλά έχω άσχημα νέα, ο γάιδαρος ψόφησε».Ο Billy απάντησε: «Δεν πειράζει. Δώσε μου τα λεφτά μου πίσω».
Ο αγρότης του λέει: «Δεν μπορώ , γιατί ήδη τα έχω ξοδέψει».
Ο Billy απάντησε: «Εντάξει, τότε δώσε μου τον νεκρό γάιδαρο».


-Ο αγρότης ρώτησε: «Τι θα τον κάνεις;» και ο Billy είπε, «Θα τον βάλω σε λοταρία».
Ο αγρότης του απάντησε : «Αποκλείεται να βγάλεις σε λοταρία ψόφιο γάιδαρο» και ο Billy απάντησε, «Φυσικά και μπορώ. Απλά δεν θα πω σε κανέναν ότι είναι ψόφιος».


-Ένα μήνα αργότερα, ο αγρότης βρέθηκε ξανά με τον Billy και τον ρώτησε «Τι έγινε με τον ψόφιο γάιδαρο;»


Ο Billy απάντησε: «Τον έβγαλα στη λοταρία ,πούλησα 500 λαχνούς, προς 2 δολάρια τον ένα, και για κάθε λαχνό τους έδινα με μισό δολάριο εγγύηση 20 δολαρίων σε περίπτωση που ψόφαγε. 200 αγόρασαν και εγγύηση, και έτσι κέρδισα 1077,5 δολάρια καθαρά από τον ψόφιο γάιδαρο».


Ο αγρότης ρώτησε: «Καλά κανένας δεν παραπονέθηκε;» και ο Billy απάντησε. «Ο τύπος που τον κέρδισε 18 δολάρια και του έδωσα πίσω και τα 2,5 δολάρια του, επειδή είμαι τίμιος».


Ο Billy συνεργάζεται τώρα με την «Goldman Sachs».

26/6/11

Στημένα παντού

Άμεση Καλπονοθεία στο Σοβιέτ της ΠΟΕΣΥ

Οι «αριστεροί» Μαυρογιαλούροι, του ν.1599 της «υπεύθυνης δήλωσης», και του πτυχίου φωτοτυπία, τίμησαν τις καλύτερες παραδόσεις της «αριστερής», καλπονοθείας και βρήκαν 182 ψηφοδέλτια επί 180 συνέδρων,τα 177 στην κάλπη, το ένα στο πρεβάζι. Και τέσσερα στα σκουπίδια.


Συνέδριο μηχανισμών, ευτελισμού και χωρίς να συζητηθεί κανένα θέμα που να αφορά την Ενημέρωση ή τα προβλήματα του δημοσιογραφικού κλάδου ήταν το 6ο Συνέδριο της ΠΟΕΣΥ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών) που έγινε στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ στην Αθήνα.
Αντάξιο του ευτελισμού του συνεδρίου και των θεσμών , καταγγέλλει με ανακοίνωση της η Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων είναι και το Προεδρείο, που εκλέχτηκε και το οποίο στην πλειοψηφία του, θυμίζει σαν εικόνα και σαν ιδεολογικό επίχρισμα υλικά από κατεδάφιση.
Δυο συνταξιούχοι διευθυντές στο κλίμα του γνωστού Μουλόπουλου είναι πλέον στη θέση του προέδρου και γενικού γραμματέα δια τα καθέκαστα.
Από μήνες, υπήρξε γι’ αυτό, υπόγεια συμφωνία μεταξύ μηχανισμών στην Αθήνα -Θεσσαλονίκη -Πάτρα και μερίδας του περιοδικού τύπου, ώστε να εκλεγούν Σαβίδης και Κουμπιάς.
Μπροστά όμως στο κίνδυνο να καταρρεύσει το σχέδιο το… «έργο» παίχτηκε με Τρίμη στην εφορευτική επιτροπή:


# με 5 κλειστά φάκελα «ξεχασμένα», (ένα στο πρεβάζι του παραθύρου και 4 σε σακκούλα των σκουπιδιών), με τα οποία συμπληρώθηκαν τα 177 που είχαν καταμετρηθεί και βγήκε το αποτέλεσμα των 32 ψήφων για να πάρει η Συσπείρωση τους 32 ψήφους που χρειαζόταν και να βγάλει δύο έδρες από την πρώτη κατανομή. Μόνο που το άθροισμα έδινε 182(177 + 5). Τελικά όμως το σύνολο που «μέτρησε» η πλειοψηφία της εφορευτικής 180.
# με κατανομή της πλάκας για τις έδρες του ΔΣ ανάμεσα στους συνδυασμούς, αφού επί πέντε ώρες πηγαινοερχότανε μια έδρα μαζί με την πλειοψηφία της εφορευτικής επιτροπής, που δεν έβρισκε όλο το βράδυ που να κρυφτεί, αφού άλλαζε διαρκώς γραφείο στο τέταρτο όροφο του κτιρίου.


# με τους 6 από τους 9 συνέδρους της Πάτρας να ψηφίζουν υποψήφιο της Θεσσαλονίκης, σε ψηφοδέλτιο με Αθηναίους συνέδρους και τον πρόεδρο της Πάτρας που ήταν υποψήφιος στο δικό του, να λαμβάνει μηδέν ψήφους, επειδή μπερδεύτηκε το πράγμα τόσο πολύ,π ου δεν έβγαινε άκρη και δεν θα έμενε θέση για τον Κουμπιά.


Για όλα αυτά και άλλα πολλά, τα δύο μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής (Μαρίτα Πάλλη και Αντώνης Βασιλόπουλος) διαφώνησαν και κατήγγειλαν ανοιχτά την πλειοψηφία (Δ.Τρίμη, Σ. Στυλιανού, και Μιχ. Σταθακόπουλο) καθώς επίσης τα αποτελέσματα αλλά και το άσχημο κλίμα στις συνεδρίασης με τις οξείες παρεμβάσεις τρίτων.


Εντύπωση έκανε σε όλους και η διαρκής παρουσία εκπροσώπου από την διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, (του ταμείου υγείας των δημοσιογράφων) που χωρίς να είναι σύνεδρος, μπαινόβγαινε στα γραφεία και στο συνέδριο, προφανώς για …πρώτες βοήθειες.


Αποκορύφωμα ήταν, καταλήγει η ανακοίνωση της ΚΕΔ, η καταγγελία στο συνέδριο ότι στον ισολογισμό για τα οικονομικά, δεν αναφέρονταν πουθενά αποθεματικά της ομοσπονδίας ύψους 600.000 ευρώ.
Βέβαια επιχειρήθηκε να διευκρινιστεί από μία σύνεδρο ότι φυλάσσονται στη Τράπεζα αλλά δεν προσκομίσθηκε ούτε ένα χαρτί .
Έτσι από το γεγονός αυτό και την διαμαρτυρία (…) από τον πρώην ταμία εκπρόσωπο του περιοδικού Τύπου, επειδή διεξάγεται αυτεπαγγέλτως δικαστική έρευνα για την οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας για την περίοδο 2009-2011, έκανε σ΄όλους εντύπωση η επιμονή της πλειοψηφίας της εφορευτικής να εμφανίσει την καταψήφιση και του οικονομικού απολογισμού (επειδή καταψηφίσθηκε και ο διοικητικός) ως δήθεν έγκριση.


Την υπόθεση κατήγγειλε, αναφέρεται, με έγγραφο του (ΑΠ.2930/21.06.11) προς την Εφορευτική Επιτροπή και το Προεδρείο του Συνεδρίου, ο Δημήτρης Τσαλαπάτης επισημαίνοντας οτι ο οικονομικός απολογισμός συγκέντρωσε μόνο 90 ψήφους επί 180 συνέδρων που, όπως λέει η Εφορευτική, ψήφισαν (ήταν παρόντες).


Το καταστατικό όμως λέει ρητά, ότι οι αποφάσεις (άρθρο 23) λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Άρα για να περάσει έπρεπε να συγκεντρώσει 91 ψήφους.Κι εδώ όμως η πλειοψηφία της Εφορευτική Επιτροπή του συνεδρίου της ΠΟΕΣΥ βάφτισε πάλι το κρέας ψάρι. Άλλωστε κι από αυτή την κάλπη για τον απολογισμό, έλειπαν δύο φάκελοι .
Θαύμα…Θαύμα….
Ρεπορτάζ Στυξ  http://www.styx.gr/index.cfm?Action=RTCL&CLiD=3482 


Σε ανακοίνωση της η Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων τονίζει:


Oπως ακριβώς το είχαμε προβλέψει, η πλειοψηφία του ΔΣ της ΠΟΕΣΥ, μεταβάλει την Ομοσπονδία των δημοσιογράφων σε… «αριστερή» σφραγίδα, για τυφλές απεργίες και λουκέτο στην Ενημέρωση, όταν οι άλλοι εργαζόμενοι απεργούν και η κοινωνία βγαίνει στους δρόμους και τις πλατείες.
Είναι εμφανές ότι αυτό είναι το συμβόλαιο Σαβίδη-Κουμπιά, με τους μηχανισμούς που τους στήριξαν για να πιάσουν καρέκλα.
Πρόκειται για πρακτικές που έχει ήδη καταδικάσει το μεγαλύτερο μέρος του δημοσιογραφικού κόσμου αλλά και της κοινωνίας και για μια πλειοψηφία στο ΔΣ της ομοσπονδίας μας, που παραδίδει τους δημοσιογράφους στη χλεύη και με την στάση της, διατηρεί το γνωστό σύνθημα στους τοίχους.
Με τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει δεν βρήκαν χρόνο να καταγγείλουν μαζί μας , όσα έγιναν χθες στην Ελευθεροτυπία όσα απειλούνται κατά των δημοσιογράφων στην ΕΡΤ και για τις απολύσεις στο Έθνος.
Δεν βρήκαν να πουν ούτε μία κουβέντα για το καινούργιο λεπίδι στις συντάξεις αλλά και για το χαράτσι ακόμη και σ΄αυτούς που παίρνουν ψίχουλα με το μνημόνιο του ανασχηματισμού και της κομματικής συνδιαλλαγής.


Αν κρίνουμε και από τα αιτήματα στις ανακοινώσεις της ΠΟΕΣΥ φαίνονται καθαρά οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η πλειοψηφία της και ποιοι είναι οι συνεταίροι τους, που θέλουν ακυβέρνητη την ΕΣΗΕΑ.


Οι διευθυντές – συνδικαλιστές στην ΠΟΕΣΥ κάνουν στάσεις εργασίας για να βγάλουν την υποχρέωση. Πρεμιέρα με 24ωρη απεργία την Τετάρτη - κι ο,τι κάτσει- αλλά και στάση εργασίας τη Τρίτη επιχείρησε το νέο ΔΣ της ΠΟΕΣΥ.


Το έργο όμως κατέβηκε αμέσως, κάτω από την κατακραυγή του κλάδου και τις έντονες αντιρρήσεις από συναδέλφους στο ΔΣ που εξέφρασαν την διαφωνία τους. Έτσι, τελικά, αποφασίσθηκε και για τις δυο μέρες 4ωρη στάση 11πμ-3.00μμ


Καθοριστική για να μη χαθεί έτσι για πλάκα ένα ακόμη μεροκάματο ήταν η επιστολή που έστειλε στην ΠΟΕΣΥ και στην ΕΣΗΕΑ το μέλος του ΔΣ της ΠΟΕΣΥ Κώστας Ντελέζος, εκπρόσωπος της Κίνησης Επαγγελματιών Δημοσιογράφων που επισημαίνει:
«...Με το ξεκίνημα της θητείας του το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ,συνεχίζει τις πρακτικές της διοίκησης της προηγούμενης τριετίας όσον αφορά τη λειτουργία της Ομοσπονδίας. Πρακτικές, που ήδη έχει καταδικάσει το
μεγαλύτερο μέρος του δημοσιογραφικού κόσμου (μη εγκρίνοντας τον διοικητικό-οικονομικό απολογισμό της προηγούμενης διοίκησης), αλλά και της κοινωνίας.
Με συνοπτικές διαδικασίες και κατ΄ εντολήν συγκεκριμένων κομματικών μηχανισμών, η ΠΟΕΣΥ ανέλαβε την ευθύνη να οδηγήσει τον κλάδο σε νέες «τυφλές» απεργιακές κινητοποιήσεις, μαζί με τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η απόφαση για τις κινητοποιήσεις ελήφθη... δια τηλεφωνικής περιφοράς, με πρωτοβουλία του προέδρου Γ. Σαβίδη, χωρίς καν τη σύγκληση των μελών του Δ. Σ και χωρίς την τήρηση πρακτικών!
Είναι δε αξιοπερίεργο, ότι οι κινητοποιήσεις προσδιορίστηκαν χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί εάν ζητήθηκε επισήμως η θέση των προέδρων των Ενώσεων - μελών της ΠΟΕΣΥ επί του απεργιακού προγράμματος και ποιές ήταν τελικά οι θέσεις που διατυπώθηκαν από τις Ενώσεις Συντακτών.
Σημειώνεται, ότι οι δημοσιογράφοι δεν είναι άμεσα μέλη της ΠΟΕΣΥ, αλλά μέλη των κατά τόπους Ενώσεων Συντακτών, οι οποίες έχουν τον κύριο λόγο στην κήρυξη των απεργιακών κινητοποιήσεων, αλλά και την ευθύνη περιφρούρησης των απεργιών που οι ίδιες αποφασίζουν.
Ως μέλος του Δ. Σ της ΠΟΕΣΥ οφείλω να διαχωρίσω τη θέση μου έναντι αυτών των πρακτικών, που διχοτομούν τον κλάδο στις πλέον δύσκολες στιγμές που διέρχεται μεταπολεμικά..»

‘Έχουν πλάκα οι κλεπτοεργολάβοι της «Εθνικής» Ομοψυχίας (μας)

Υπομονή, μετά τον Βενιζέλο, έρχονται ο Αβραμόπουλος με τον Πάκη Φαυλόπουλο να μας (ξανα)σώσουν


Επειδή οι «Αφορολόγητοι» της ψωροελίτ, νομίζουν ότι οι δυστυχισμένοι και απελπισμένοι που είναι και «αγανακτισμένοι», δεν βάζουν μυαλό με τίποτα, λανσάρουν τώρα σε πλαίσιο «Εθνικής Ομοψυχίας» την «απειλή» της επιστροφή της γαλάζιας ανασκολόπισης του Κράτους μετά την πράσινη λαίλαπα, για να συσπειρώσει τους πράσινους αυστραλοπίθηκους, όπως συσπειρώθηκαν και οι βουλευτές.
Οι Μπομπολαίοι, πριν κλείσουν το μαγαζί, επειδή τους στοιχίζει πολύ, ρώτησαν 1014 «συστημένους» ,και ανακάλυψαν ότι το 68,2% δεν θέλει πρόωρες εκλογές, αλλά κυβέρνηση «Σωτηρίας των λωποδυτών», ότι το 63%, συμφωνεί με τον Όλι Ρεν , τον Μπαρόζο, τον Τρισέ, τον Βαν Ρομπέι και τη Μέρκελ, και είναι υπέρ της «συναίνεσης των πολιτικών δυνάμεων της Χώρας», και ότι το 65,7 % στηρίζει τον «εθνάρχη» Βαγγέλη Βενιζέλο, που θα εφαρμόσει μια «πιο δίκαιη η πολιτική», ενώ το 50% θέλει επαναδιαπραγμάτευση του μεσοπρόθεσμου, (από τον Βενιζέλο), επειδή έφαγαν από τα πράσινα κουκιά που έλεγαν ότι «για όλα φταίει ο άχρηστος ο «χαρτογιακάς». Ένα πρόσθετο 21% , συμφώνησε ότι «η Ελλάδα δυστυχώς είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το μεσοπρόθεσμο για να μην πτωχεύσει». Από το 71% των «μοιρολατρών» αυστραλοπίθηκων , το 50% , εάν αποτύχουν τα παρακάλια και τα κλάματα της «επαναδιαπραγμάτευσης», λέει ότι πρέπει η Ελλάδα, « να εφαρμόσει δυστυχώς το μεσοπρόθεσμο για να μην πτωχεύσει. Άρα η πλειοψηφία συμφωνεί με τον Papaevraiou, τον Αλιβιζάτο, και τον Προβόπουλο. Μόνο το 37,9 % λέει όχι στο «μεσοπρόθεσμο», σύμφωνα με τον Φώτη Μπόμπολα.
Από τους 1014, οι 248 πηγαίνουν στις συγκεντρώσεις των «αγανακτισμένων».Από αυτούς το 38,5% είναι πορτοκαλί Συριζοαριστεροί, το 26,3% πασόκοι,το 22,1% κεντρώοι, το 23,5% κεντροδεξιοί, και το 17,4% δεξιοί. Το 49,6% συμφωνεί με τους «αγανακτισμένους», ότι χρειάζεται μια «παγκόσμια δημοκρατική διακυβέρνηση».
Οι πελάτες του Φώτη δεν θέλουν εκλογές, όπως και ο Φώτης, εάν όμως αποτύχει ο Μπένι, τότε οι 173 θα μας κάνουν μούτρα ΑΑΑ. (Ακυρο-Ασπρο-Αποχή).Οι 217 θα ψήφιζαν Σαμαρά και Αβραμόπουλο, οι 202, Τζέφρυ for ever, αλλά οι 105 είναι αναποφάσιστοι.


Τα αποτελέσματα των εκλογών στο εκλογικό Κέντρο του κ. Φώτη, επί 841 εγκύρων ψηφοδελτίων είναι : ΝΔ 29,5%, ΠΑΣΟΚ 27,5% (!!!!!), ΚΚΕ 10,3%, (και παρόλα αυτά την απέλυσε τη Χριστοδουλίδου), ΛΑΟΣ 8%(μη ξεχνάμε ότι η νύφη του κ. Ιδιοκτήτου, η σύζυγος του Ιωάννου, εργάζεται στου Φώτη, ΣYΡΙΖΑ 4,9% , ΝΤΟΡΑ 3,8%,ΚΟΥΒΕΛΗΣ-ΚΙΣ 3,8%,Οικολόγοι-Προδοτικοί-Αλαφουζικοί 3,1%, ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 2,8%, ΑΛΛΟ ΜΙΚΡΟ ΚΟΜΜΑ 6.3%.


Είναι προφανές ότι η πελατεία του κ.Φώτη είναι Ντορο-αριστεροί, αφού το τρία κόμματα του ενιαίου Κυρκοφλωρακικού Συνασπισμού θα πάρουν 15,8%, και θα μπουν τόσο η Ντόρα όσο και οι Αλαφουζικοί στη Βουλή.
Η (Δεξιά) Παγκόσμια Τοκογλυφική Διακυβέρνηση, μετά τις κυρώσεις στον Καντάφι και τον Άσαντ, ετοιμάζεται να επιβάλλει κυρώσεις και στον «Αντωνάκη τον Αλχημιστή», τον Χρύσανθο και τον Φαήλο, επειδή δεν δείχνουν «εθνική ομοψυχία», και δεν στηρίζουν τον «μπρόκερ» του Σόρος και της Goldman στην Αθήνα.
Όπως γράφουν Αλαφούζος και Μπόμπολας , «Στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος «ΕΛΚ» γίνονται «χαμηλόφωνα» σκέψεις για την επιβολή κυρώσεων στη Νέα Δημοκρατία», όπως αποκάλυψε η «έγκυρη» γερμανική εφημερίδα Suddeutsche Zeitung , σε ανταπόκρισή της από τις Βρυξέλλες, εξαιτίας της εμμονής του προέδρου του κόμματος Αντώνη Σαμαρά στην άρνηση να στηρίξει το πρόγραμμα βοήθειας για την Ελλάδα.
«Στο ΕΛΚ γίνονται σκέψεις είτε να πετάξουν έξω το κόμμα του Σαμαρά ή το λιγότερο να του κόψουν την επιχορήγηση. Η Νέα Δημοκρατία, όπως λέγεται, είναι σε τελευταία ανάλυση τουλάχιστον το ίδιο χρεοκοπημένη όσο η χώρα, την αναπότρεπτη αναμόρφωση της οποίας αρνείται», γράφει εφημερίδα με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στο γερμανόφωνο χώρο.


Η «SZ» σημειώνει ότι «το ΕΛΚ δεν θέλει να παραδεχθεί πως η επιχείρηση 'Ελλάδα' μπορεί να ναυαγήσει εξ αιτίας ενός πολιτικού τυχοδιώκτη που έχει στους κόλπους του» και γράφει ότι, «λογικά επιχειρήματα έσκαγαν σαν σαπουνόφουσκες στην άρνηση Σαμαρά. Ο πρόεδρος της Κομισιόν Μπαρόζο έλαβε πέντε φορές τον λόγο, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Χέρμαν βαν Ρομπάι τρεις φορές, όπως και οι υπόλοιποι που προσπάθησαν να τον μεταπείσουν».

Ενώ η Ελλάδα φοροαναστενάζει

Χιλιάδες Αλβανοι Τσάμηδες θέλοντας να κάνουν την κρίση ευκαιρία, μαζεύτηκαν στα σύνορα και φώναζαν «Νάτη-Νάτη η πατρίδα μας»!!!


Γύρω στις 5.000 χιλιάδες αλβανοτσάμηδες , συγκεντρώθηκαν χθές απ' όλα τα σημεία της Αλβανίας με δεκάδες λεωφορεία και αυτοκίνητα, στα Ελληνοαλβανικά σύνορα στη συνοριακή διάβαση Μαυροματίου –Σαγιάδας, σε ένα έντονα ανθελληνικό κλίμα και φώναζαν , «Νάτη η πατρίδα μας», δείχνοντας ....την Θεσπρωτία, και διεκδικώντας τον «επαναπατρισμό» τους, και την απόδοση των «περιουσιών τους». Μεγάλη ήταν η συμμετοχή νεαρών Αλβανών. Νωρίτερα κατατέθηκαν στεφάνια στο μνημείο "γενοκτονίας", που υπάρχει στην Τζάρα.


Κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρόεδρος του Τσάμικου κόμματος PDIU Shpetim Idrizi. που τόνισε , «Διεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν και τίποτε περισσότερο», «η Τσαμουριά είναι η γη μας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το καταλάβει όλος ο κόσμος», και αναφέρθηκε στο θέμα της «γενοκτονίας» των φασιστοΤσάμηδων, λέγοντας ότι «5000 ομοεθνείς μας ξεκληρίστηκαν από τους Έλληνες», και κατηγόρησε την Ελλάδα, ότι δεν επιτρέπει την είσοδο σε Τσάμηδες και τους γυρίζει πίσω στα σύνορα.
Ενώ γινόταν η εκδήλωση στα σύνορα, ο βουλευτής του Τσάμικου Κόμματος PDIU Dashamir Tahiri (Ντασαμίρ Ταχίρι), θέλησε να περάσει τα σύνορα με το διπλωματικό του διαβατήριο. Αρχικά δεν του επετράπη η είσοδος, αλλά στη συνέχεια, τον άφησαν να περάσει, παρά το ότι δεν έχει διαπίστευση στην Ελλάδα.

πηγή πληροφοριών EGLIMATIKOTITA.GR

25/6/11

Το φαυλοκρατικό καθεστώς προστατεύει τους προνομιούχους του

Οι αφορολόγητοι παραμένουν αφορολόγητοι

Γράφει ο Σπύρος Χατζάρας

Οι τοκογλύφοι μας «βομβαρδίζουν», όπως έκαναν στη Σερβία, όπως κάνουν και στη Λιβύη. Μόνο που στην Ελλάδα ρίχνουν «έξυπνες βόμβες», για να εξοντώσουν την ελληνική μεσαία τάξη. Η κατοχική κυβέρνηση υλοποιώντας τις «άνωθεν» και «έξωθεν» εντολές, εξαπέλυσε φοροεισπρακτικό τσουνάμι για τη φορολογική «αφαίμαξη» των μισθωτών, των συνταξιούχων, των επαγγελματιών και των ανέργων. Ότι κινείται φορολογείται, μαζί και τα ακίνητα των 80 τμ, που γίνονται τεκμήρια, και το αφορολόγητο πάει στα 8000 ευρώ, στα 570 ευρώ τον μήνα.
Οι προνομιούχοι «αφορολόγητοι» όμως παραμένουν αφορολόγητοι.
Το 2007, την περίοδο της «γαλάζιας επανίδρυσης», (ανασκολόπισης), του Κράτους,
ο Αλογοσκούφης, με την (προσωρινή) κατάργηση του φόρου κληρονομιών, (που επανήλθε το 2009),έκανε ένα «μικρό δωράκι», σε ορισμένους πολύ πλούσιους κληρονόμους, της ελληνικής ψωρο-ελίτ, χαρίζοντας τους φόρους 115 εκ. ευρώ.
Τότε ο «σοσιαλιστικό ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε, δια της κας Κατσέλη ότι « αυτή τη στιγμή χαρίζουμε 115 εκατομμύρια ευρώ σε όλους όσους έχουν μεγάλες κληρονομιές και εισπράττει η κυβέρνηση περίπου έσοδα 660 εκατομμύρια ευρώ απ´ όλους όσους έχουν στην κατοχή τους ακίνητο», ενώ πρόσθετε ότι, «πέστε ότι ήταν μια μεγάλη κληρονομιά, περίπου 5 εκατομμύρια, ο κάτοχος θα πλήρωνε τώρα ένα φόρο περίπου 1 εκατομμύριο, 963 χιλιάδες. Το 2008 θα πληρώνει μόνο 50.000». http://tm.pasok.gr/oikonomia/?p=416
Τώρα, στα «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011 - 2015», ξέχασαν και πάλι τους δικούς τους αφορολόγητους. Έκτατη εισφορά «κοινωνικής αλληλεγγύης» επιβάλλεται στους συνταξιούχους, αλλά όχι στους αφορολόγητους των 115 εκ ευρώ. Όπως δεν επιβάλλεται καμιά εισφορά «κοινωνικής αλληλεγγύης», στα αφορολόγητα ακίνητα των off shore.
Και φυσικά ούτε σκέψη για τη φορολόγηση και την εισφορά «κοινωνικής αλληλεγγύης», προς τους «ταλμουδιστάς» του ΚΙΣ, που παραμένουν αφορολόγητοι αφου απαλλάσσονται της καταβολής κάθε φόρου στο
ελληνικό δημόσιο όλοι οι Εβραϊκής καταγωγής Έλληνες υπήκοοι και όλες οι
Εβραϊκών συμφερόντων επιχειρήσεις που λειτουργούν στην
Ελλάδα και δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος εφόσον αποδίδουν την «δεκάτη» στο Αφορολόγητο ΚΙΣ. !!!
Με βασιλικό διάταγμα του 1946, που ανανεώθηκε το 1974, και επαναβεβαιώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 182, (22-3-1978), «Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο (Ελλάδος) (ΚΙΣ) δικαιούται να εισπράττει φόρους, για δική του χρήση, από τους Εβραίους που διαμένουν στην Ελλάδα, αντί του ελληνικού κράτους»!!!
Κανένας Εβραίος που πληρώνει στο ΚΙΣ, δεν πληρώνει
φόρο στο ελληνικό δημόσιο, και το προνόμιο έχει επεκταθεί και στους «Χριστανούς» που μετέχουν στο Κ.Ι.Σ. και οι οποίοι απαλλάσσονται της καταβολής φόρων στο ελληνικό δημόσιο!!!
Το Κ.Ι.Σ. δέχεται δωρεές και κληρονομιές Εβραίων, υποκαθιστώντας το ελληνικό κράτος, και είναι απαλλαγμένο από την καταβολή φόρων, όσον αφορά
τη διαχείριση των πόρων του. Επιπλέον το Κ.Ι.Σ. δεν καταβάλλει κανέναν φόρο
για την απόκτηση, δωρεά, αγορά, οποιασδήποτε κινητής ή
ακίνητης περιουσίας, ενώ παράλληλα δικαιούται να εισάγει αδασμολόγητα
προϊόντα για «θρησκευτική» χρήση.


Το απλό δημοκρατικό ερώτημα είναι Μετά από αυτά, δικαίως αναρωτιέται ο γράφων, αλλά και ο κάθε Έλληνας γιατί να πληρώνουν, οι απλοί Έλληνες πολίτες (τρίτης κατηγορίας) τη στιγμή που άλλοι Έλληνες πολίτες πρώτης κατηγορίας* (Εβραίοι στο θρήσκευμα) δεν συμπαρατάσσονται στην «στήριξη» της οικονομίας , και δεν συνδράμουν για την οικονομική της σωτηρία;
Γιατί, άραγε, θα πρέπει ο μισθωτός, ο συνταξιούχος , ο δημόσιος υπάλληλος, ο άνεργος , ο φτωχός να ανεχθούν την φορολογική επιδρομή της κυβέρνησης
Papaevraiou, όταν κάποιοι άλλοι (Εβραίοι το θρήσκευμα) απολαμβάνουν ειδικής
μέριμνας, προστασίας και ουσιαστικής απαλλαγής από τη φορολογία με τη «δεκάτη»;
Για το λόγο αυτό στο υπόμνημα της Ελεύθερης Ελλάδας που υποβάλαμε 114 έλληνες πολίτες προς τον πρόεδρο της Βουλής και τα μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας στις 15-06-2011 αναφέραμε:
« Εμείς οι υπογράφοντες αυτό το υπόμνημα, θεωρούμε ότι σε συνθήκες της δημοσιονομικής κρίσης, και τη στιγμή που αυξάνονται οι φόροι που επιβαρύνουν τον έλληνα πολίτη, ότι είναι απαράδεκτο θα εξακολουθούν να υφίστανται τα φορολογικά προνόμια, που παραχωρήθηκαν μετά το παγκόσμιο πόλεμο, στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, και στους Έλληνες εβραϊκού θρησκεύματος, και τα οποία παραβιάζουν τη συνταγματική αρχή της ισότητας. Δεν είναι δυνατόν, να εξακολουθούν να έχουν επιλογή μεταξύ της δεκάτης προς το ΚΙΣ και της φορολογικής δήλωσης προς το ελληνικό δημόσιο οι Έλληνες εβραϊκού θρησκεύματος, ούτε να παραμένει εντελώς αφορολόγητη η περιουσία και τα έσοδα του ΚΙΣ».
.
* Δεύτερης κατηγορίας είναι οι αφορολόγητοι και τζαμπατζήδες μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες που τους έφερε το MAFIA TOURS και τους προστατεύει η «Παγκόσμια Διακυβέρνηση».

Το «χρέος» είναι απάτη και έργο προδοτών

Το επικοινωνιακό Colpo Grosso με το «Δημόσιο Χρέος» και τα Ελλείμματα

Γράφει ο Σπύρος Χατζάρας

Οι επικοινωνιολόγοι της Παγκόσμιας Τραπεζικής Χούντας και οι παπαγάλοι τους μας λένε ότι το «έλλειμμα του προϋπολογισμού από τη διαφορά ανάμεσα στα ετήσια έσοδα του κράτους και στις δαπάνες που κάνει, που χρηματοδοτείται μέσω δανεισμού δημιουργεί το δημόσιο χρέος». Για το λόγο αυτό, μας προτείνουν, «λιγότερο κράτος» και ιδιωτικοποιήσεις, για να μην δανείζεται το κράτος για να αγοράσει «υπερκοστολογημένα ιατρικά μηχανήματα», ούτε για να πληρώνει «τεμπέληδες δημοσίους υπαλλήλους».


Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι.


Την περίοδο της Σημιτικής Φαυλοκρατίας ,1997-2004, το ελλείμματα των 8 προϋπολογισμών ήσαν , (ελέω Goldman Sachs), μαζί με τους τόκους εξυπηρέτησης του χρέους, 37 δις ευρώ συνολικά. Το δημόσιο χρέος, την 31 Δεκεμβρίου 1996 ήταν 114,7 δις ευρώ, και 8 προϋπολογισμούς μετά , με ελλείμματα 37 δις ευρώ συνολικά, ήταν 198,741 δις ευρώ. Αντί 152 δις, σύμφωνα με την «θεωρεία των ελλειμμάτων». 198,741,δηλαδή 46,741 δις πάνω από τα ελλείμματα. Την περίοδο της «γαλάζιας επανίδρυσης», (ανασκολόπισης) του Κράτους, τα συνολικά ελλείμματα ήταν 72,637 δις ευρώ, μαζί με τους τόκους.(2005-11318,2006-8232,2007-9367,2008-14588 με πρόβλεψη 8306!!!!,2009-22536).Το χρέος όμως, από 198,741 δις πήγε στα 300.800 αντί στα 271,378 σύμφωνα με την «θεωρεία των ελλειμμάτων». Δηλαδή 29 δις περίπου, περισσότερα. Το 2010 ο ολετήρας και προδότης Papaevraiou προσέθεσε τη χρονιά του μνημονίου, 22536 δις έλλειμμα, αλλά το χρέος αντί να ανέβει στα 323,336 δις ευρώ, πήγε στο τέλος του 2010 στα 340,280 δις ευρώ.16,944 δις πάνω από το έλλειμμα.
Συνολικά, στο διάστημα 1997-2010, τα ελλείμματα των προϋπολογισμών ήταν 132,173 δις ευρώ, αλλά το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 225,580 δις ευρώ, παρά το ότι στο ίδιο διάστημα πληρώθηκαν μέσω των προϋπολογισμών 165 δις ευρώ σε τόκους. Βλέπουμε δηλαδή, ότι ολόκληρο το έλλειμμα προκαλείται από τους υψηλούς τοκογλυφικούς τόκους, και το «σπάταλο κράτος», είχε και πλεόνασμα 33 δις με τα οποία έκανε καθαρή εξόφληση των αντίστοιχων τόκων.
Στο ίδιο διάστημα (1997-2010) το ελληνικό δημόσιο κατέβαλε για χρεολύσια 400 δις ευρώ, μέρος των οποίων καταβλήθηκε με αναχρηματοδότηση. Όμως, το παράδοξο είναι ότι, ενώ χρωστούσαμε 114,7 δις, και ότι είχαμε έλλειμμα 132,173 δις ευρώ, μετά την πληρωμή των ανάλογων τόκων, πληρώσαμε 400 δις για χρεολύσια και χρωστάμε και 340 παραπάνω. 
Δηλαδή 114,7+400+165+340=1019,7 δις.

Και επειδή τα νούμερα «δεν βγαίνουν», στις 27 Μαΐου 2011, ΠΑΣΟΚ+ΝΔ+ ΛΑΟΣ ψήφισαν με «εθνική ομοφωνία και ομοψυχία», ΟΧΙ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ, με επιχείρημα ότι ο Λογιστικός Έλεγχος καλλιεργεί δήθεν την αυταπάτη αποφυγής των «διεθνών υποχρεώσεων της χώρας», (προς την Goldman Sachs) .
Ένα μέρος αυτών των «διεθνών υποχρεώσεων της χώρας», (προς την Goldman Sachs), αποτυπώνεται στα 30ετή ομόλογα, (GR0138002689 και GR0138001673) που εξέδωσε στις 7/3/2005 και 6/2/2007 ο Αλογοσκούφης, και στα 20ετή που εξέδωσε το 2002 ο Χριστοδουλάκης, συνολικού ύψους 70 δις περίπου. Αλλά για αυτή τη μεγάλη απάτη, σε βάρος του ελληνικού λαού, κανείς δεν θέλει να μάθει περισσότερα και οι μυστικές δανειακές συμβάσεις Χριστοδουλάκη- Goldman Sachs, παραμένουν απόρρητες από τον ελληνικό λαό και τη δικαιοσύνη.
Ένα άλλο μέρος του «χρέους» φαίνεται από τα ομόλογα που δανείσαμε στους χρεοκοπημένους «έλληνες» τραπεζίτες, ένα άλλο στις «κρυφές» αμυντικές δαπάνες ένα άλλο στις καταπτώσεις των κρατικών εγγυήσεων, και φυσικά στο κόστος των «έξυπνων» δομημένων ομολόγων και στις προμήθειες προς την Morgan και την Goldman και τις μίζες προς τους «κολλητούς» της Κλεπτοκρατίας.
Για αυτές τις «υποχρεώσεις» του ελληνικού λαού, ο Γερμανός καθηγητής οικονομίας Άλμπρεχτ Ρίτσλ, στο «Der Spiegel», έγραψε ότι, «Αν δημιουργηθεί η τάση στην Ελλάδα να αξιωθούν παλιές απαιτήσεις, όπως οι πολεμικές αποζημιώσεις, η Γερμανία θα πρέπει να τις πληρώσει, και αν συμβεί αυτό, πραγματικά πως λέει ο σοφός ελληνικός λαός , «θα μας πάρουν και τα σώβρακα!»

Σήμερα ξεκινούν στην Αθήνα οι Special Olympics 2011

Συμμετέχει και ο (Special Olympics) Jeffrey (Γοδεφρίγος) Papaevraiou που «επέτυχε» να εξασφαλίσει την 5η δόση


«Ο στόχος μας είναι να διδάξουμε στον κόσμο να ζει ενωμένος, χωρίς σύνορα, με ειρήνη, ενότητα, αξιοπρέπεια και ελευθερία, χωρίς διαχωριστικά τείχη. Μία ιδέα που δεν κατάφεραν να συλλάβουν ούτε οι Αρχαίοι Έλληνες», δήλωσε ο πρόεδρος του παγκόσμιου κινήματος των Special Olympics, Τίμ Σράιβερ - Κέννεντι, της παγκόσμιας διακυβέρνησης
Όλοι λοιπόν απόψε στο Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας για να γιουχάρουμε τον μογγόλο Papaevraiou και τον Τίμ Σράιβερ& Co

Λίγο μετά τις 2.30 τα ξημερώματα η Ελληνοαμερικανιδοεβραία Αριάνα Χάφινγκτον που βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή την έναρξη των Special Olympics, «αποκάλυψε» στο Τwitter ότι συνέφαγε σε εστιατόριο της Κηφισιάς μαζί με τον (Γιώργο) Παπανδρέου, την Άντα Παπανδρέου, και την αδερφή της κ. Χάφινγκτον, Aγάπη. Η δημιουργός του μπλογκ ΗuffingtonPost ανέφερε στο tweet της το οποίο συνοδευόταν και από φωτογραφία: «Δείπνο στην Κηφισιά με τον έλληνα πρωθυπουργό, τη σύζυγό του και την αδερφή μου, Αγάπη». Η κ. Χάφινγκτον,. σε άλλες φωτογραφίες που έχει ανεβάσει, εμφανίζεται στην πλατεία Συντάγματος δίπλα από τους «Αγανακτισμένους», όπως και σε εκδήλωση, δίπλα από τη σύζυγο του αμερικανού αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν.

Όλοι στο Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας να γιουχάρουμε τον μογγόλο Papaevraiou και τον Τίμ Σράιβερ

Απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στις 28 και 29 Ιουνίου

Οι χαφιέδες κατεβήκαν σε απεργία
Η (αριστερή) ΠΟΕΣΥ αποφάσισε την κήρυξη δύο τετράωρων στάσεων εργασίας για τις 28 και 29 Ιουνίου αντίστοιχα, από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, για συμπαράσταση στον (Εθνικό τραπεζοϋπάλληλο) Παναγόπουλο των 115.000 ευρώ και στην (εθνική) προσπάθεια του Παπαεβραίου.


Τα (πορτοκαλί) Εξάρχεια οργίστηκαν. «Με την απαράδεκτη αυτή στάση της, η ΠΟΕΣΥ»- (Σαββίδης –Κουμπιάς), «αποφάσισε ότι τις ώρες που οι εργαζόμενοι θα απεργούν και θα μάχονται στους δρόμους ενάντια στην ψήφιση του «Μεσοπρόθεσμου», οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ θα πρέπει να βρίσκονται και πάλι στους χώρους δουλειάς τους. Για άλλη μια φορά οι εργαζόμενοι του κλάδου μας διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους εργαζόμενους, αφήνοντας την κάλυψη της απεργίας στα χέρια των καναλαρχών και των παπαγάλων τους τηλεπαρουσιαστών».


Οι «πιο αριστεροί» χαφιέδες αγωνίζονται για την κατάργηση του επαγγέλματος μας και για ξεκάρφωμα οι παπαγάλοι της ιουδαϊκής τραπεζικής Χούντας τα βάζουν με τους παπαγάλους συναδέλφους τους.


Όσα δεν δημοσίευσε η ΑΥΓΗ (ΚΕΔ)

24/06/2011

Κι έχουν μούτρα να μιλάνε για Πλατεία


Αυτό θα πει συνέπεια αριστερά.
Πρώτα βρίζουν, γράφουν ψέματα ότι δήθεν βάζει πλάτη ο Τσαλαπάτης για ό,τι συμβαίνει και μετά κάνουν την δεύτερη κωλοτούμπα στην εφημερίδα τους.
Βαφτίζουν λοιπόν τους συνεργάτες τους, για να ξεπλύνουν τα χέρια τους από την ντροπή που συνεργάζονται με τους εκλεκτούς του ΓΑΠ και του μνημονίου, αντιστασιακούς ώστε να μπορούν να εμφανισθούν το βράδυ στην πλατεία.


Διαβάζουμε λοιπόν στη σημερινή «Αυγή» για το νέο ΔΣ της ΠΟΕΣΥ που συγκροτήθηκε αμέσως μετά το συνέδριο των μηχανισμών με μία δεξιά (την έκτη) ψήφο από τον Βόλο (Ασβεστάς), ώστε να αρχίσει αμέσως τις τυφλές απεργίες και ό,τι κάτσει


Η μηχανή όμως είχε στηθεί από καιρό στα παρασκήνια αλλά και πάλι χρειάσθηκε η μαϊμού στην καταμέτρηση,με το Τρίμη να κάνει κουμάντο στην Εφορευτική, και την κρίσιμη ώρα να βγουν και μερικοί φάκελοι με ψηφοδέλτια «καβάντζα» από το πρεβάζι του παραθύρου και τα σκουπίδια στην αίθουσα του τρίτου ορόφου της ΕΣΗΕΑ.


Μαθαίνουμε έτσι από το σημερινό δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας για την… αντιστασιακή δράση του γενικού της ομοσπονδίας, που ο οικονομικός του απολογισμός ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΘΗΚΕ από τα μέλη της ΕΣΗΕΑ όπου ήταν ταμίας στο προηγούμενο συμβούλιο, και ο οποίος διώχθηκε, λέει στη διάρκεια της δικτατορίας .


Να μην βιαστούμε να πούμε συγχαρητήρια για την αντιστασιακή του δράση . Θα
περιμένουμε με αγωνία να την επιβεβαιώσει ο ίδιος Εμείς μένουμε μ΄όσα γράφει στη «Τελευταία Παρτίδα» ο αείμνηστος Λυκούργος Κομίνης.


ΟΛΑ αυτά βέβαια συμβαίνουν στις σελίδες της συγκεκριμένης εφημερίδας για να μην δημοσιεύσει την απάντηση της Κίνησης Επαγγελματιών Δημοσιογράφων στο -δια χειρός Τρίμη, ή της γνωστής συνεργάτιδας του-στημένο ρεπορτάζ που έλεγε ψέματα ότι δεν έγινε ΔΣ στην ΕΣΗΕΑ, δήθεν για να μην αποφασισθεί απεργία στο Έθνος και άλλα τέτοια ψέματα. Η αλήθεια περιλαμβάνεται με ντοκουμέντα στην επιστολή της ΚΕΔ που δεν τόλμησε να δημοσιεύσει η Αυγή.


Την δημοσιεύουμε όμως εμείς, αφού εκείνοι ως δήθεν αριστεροί την…… έκοψαν.
Προς
την εφημερίδα «ΑΥΓΗ»
Ενταύθα


Στο σημερινό φύλλο της ΑΥΓΗΣ δημοσιεύεται ανυπόγραφο ρεπορτάζ-σχόλιο υπό τον τίτλο «Πλάτη στους εργοδότες από ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ» για τη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ.
Ο συντάκτης σας όμως ξέχασε –ή δεν θέλησε να αναφέρει– ότι στη συνεδρίαση αυτή δεν παραβρέθηκε ο υποψήφιος για την προεδρία (υποστηριζόμενος για αναλογικό προεδρείο, κατά δήλωση τους από τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ) Δημ. Τρίμης, που ασφαλώς θα ψηφιζόταν από του 6.
Έτσι η έκκληση του προεδρεύοντος να υποβληθούν υποψηφιότητες απέβη άκαρπη και η συνεδρίαση έληξε εκεί.
Γνωρίζετε βέβαια ότι στη συνεδρίαση δεν μπορεί να συζητηθεί τίποτα άλλο, ώστε να ληφθούν άλλες αποφάσεις, όπως αναφέρει στη γνωμοδότησή του ο διακεκριμένος εργατολόγος, πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ, Αντώνης Ρουπακιώτης (Α.Π. ΕΣΗΕΑ 1522/19-7-07), σε απάντηση παλαιότερου σχετικού ερωτήματος, που του είχαν υποβάλει οι συν. Δ. Τρίμης, Α. Νταβανέλλος και Ν. Φίλης. Διαφορετικά θα μπορούσαν να συζητηθούν διεξοδικά στη συνεδρίαση και τα προβλήματα που αφορούν το ΕΘΝΟΣ, τον ΔΟΛ, την SPORTDAY, το ALTER, τους Ρ/Σ ΚΟΚΚΙΝΟ 90,2, ΑΘΗΝΑ 9,84, ΕΡΤ, FLASH κ.λπ.
Μετά τη χθεσινή συνεδρίαση, από την ΚΕΔ εκδόθηκε και η ακόλουθη ανακοίνωση, που βεβαίως η ΑΥΓΗ φρόντισε να τη στερήσει κι αυτή από τα μέλη μας-αναγνώστες της.


Οι ΔΗΘΕΝ αριστεροί της ΕΣΗΕΑ και οι Βαρώνοι


Δηλώνουν αριστεροί, αγωνιστές και επαναστάτες, αλλά αρνούνται να συγκροτήσουν Προεδρείο στην ΕΣΗΕΑ αφήνοντας τον κόσμο έρμαιο στην εργοδοτική αυθαιρεσία του Μπόμπολα, του Αλαφούζου, του Ψυχάρη και της Κυβέρνησης.


Είναι η παρέα Τρίμη- Νταβανέλλου, με ολίγον δόγμα και γιαλαντζί αντιεξουσιαστές, που επιλέγει τη συνταγή δήθεν μετωπικής με τους εργοδότες και στην ουσία μαγειρεύει τυφλές απεργίες,τορπιλίζοντας κάθε προοπτική επίλυσης των προβλημάτων και αποτροπής των απολύσεων, που συνεχίζονται.


Με το τρόπο αυτό αφήνουν ακυβέρνητη την Ένωση, αφού και στη σημερινή σύγκληση από τον προεδρεύοντα για συγκρότηση σε σώμα, αρνήθηκαν να γίνει Προεδρείο αν και έχουν πλέον ολοφάνερα την πλειοψηφία..


Στο δρόμο που χάραξαν από το προηγούμενο ΔΣ στην ΕΣΗΕΑ, οδηγούν τον κλάδο σε ατομικές συμβάσεις., νέες μειώσεις μισθών, περικοπές στις συντάξεις και την περίθαλψη στο δρόμο για το ΙΚΑ.


Ο,τι ακριβώς θέλουν να περάσουν οι βαρώνοι και η διαπλοκή.

Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων

Σημείωση Δ11


Το Κουμπί  της «Αντιστασης» και ο Μαύρος Ταξιδιώτης

 O  «αντιστασιακός» κ. Δημήτρης Κουμπιάς γεννήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 1943. Επαγγελματικά  ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία  το 1962, όταν - φοιτητής  της, τότε,  Παντείου - εργάστηκε ως συντάκτης  στην  «Ελευθερία» του αρχιερέα της αποσταΣΙΑΣ   Π. Κόκκα. Την περίοδο της δικτατορίας, (με προτροπή προφανώς της κας Αντιστάσεως), εργαζόταν το 1968  σε περιοδικά και ως κειμενογράφος στη διαφημιστική εταιρεία «Γνώμη» , το 1969  εργαζόταν στην «Εξπρές», και το 1970 εργαζόταν, (κάνοντας αντίσταση όμως), στην εφημερίδα «Τα Σημερινά»,του Κωσταντόπουλου. 

Ο Βασίλης Μουλόπουλος -διευθυντής σύνταξης του Βήματος και πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, ήταν ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ το 2009.
Ο Βασίλης Μουλόπουλος, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Σπούδασε Οικονομία στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης, ( και πήρε πτυχίο σε φωτοτυπία). Κατά τη διάρκεια της Χούντας δραστηριοποιήθηκε πολιτικά στο αντιδικτατορικό κίνημα και εργάστηκε (ως δημοσιογράφος) στην (αριστερή) εφημερίδα της Lotta Conitnua, λαμβάνοντας ως ανταμοιβή πλαστή βεβαίωση.  Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1981.Η αντσασιακή του δράση αναγωρίστηκε από το ΤΣΠΕΑΘ ως συντάξιμος  χρόνος. Το 1968, ο Βασιλάκης ο αχαμνός ως «μαύρος ταξιδιώτης», ήρθε στην Ελλάδα για να κάνει Πάσχα με το πουλμανάκι της Χούντας,μαζί με τους Ιταλούς φασίστες, (με προτροπή προφανώς της κας Αντιστάσεως).Ετσι το ταξίδι στην Ελλάδα,μέτρησε στη σύνταξη του (αριστερού) "Μαύρου Ταξιδιώτη".

23/6/11

Πως η κρίση γίνεται ευκαιρία για τους Λάτση& Co

Η συμφωνία είναι πακέτο. Ο Λάτσης λόγω κρίσης αγοράζει τα ΕΛΠΕ όπου ήδη έχει το Μάνατζμεντ και παίρνει την ΕΘΝΙΚΗ.
Η συγχώνευση Εθνικής-Eurobank μετά την οποία, ο όμιλος Λάτση θα αποτελεί το μεγαλύτερο μέτοχο της νέας τράπεζας, θα αφορά μόνο το ελληνικό σκέλος της Eurobank, ενώ οι υπόλοιπες θυγατρικές της τράπεζας θα περάσουν στον διεθνή τραπεζικό βραχίονα του ομίλου Λάτση ,την EFG Group.
Τη συγχώνευση των δύο τραπεζών αναμένεται να ακολουθήσει ευρείας έκτασης αναδιάρθρωση του δικτύου τους με συνέπεια και τον περιορισμό του προσωπικού. Στο «τιμόνι» της νέας τράπεζας θα μείνει ο σημερινός διοικητής της Εθνικής ο πράσινος κ. Ταμβακάκης ο οποίος χαίρει της εμπιστοσύνης του ομίλου Λάτση στον οποίο έχει διατελέσει κορυφαίο στέλεχος πριν μετακομίσει στην Εθνική, από το τη Eurobank θα «αξιοποιηθεί» σε θέση υποδιοικητή ο πράσινος κ. Νανόπουλος.

Τα πράσινα ψέματα και ο διεφθαρμένος «Μπαμπούλας» Κουτρουμάνης

Οι πολιτικές αποφάσεις της Φαυλοκρατίας μας προκαλούν έλλειμμα 3,2 % του ΑΕΠ

γράφει ο Σπύρος Χατζάρας

Ο κ. Γ.Κουτρουμάνης είναι Καλαβρυτινός και μπήκε στο δημόσιο, σαν ρουσφέτι των Παπανδρέου, με τις προσλήψεις της «Αλλαγής» το 1984. Αφιερώθηκε στην κομματική δουλειά και έκανε Πρόεδρος της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής» για έξι συνεχείς θητείες. Ειναι δηλαδή ένας τεμπέλης χαραμοφάης της ΑΔΕΔΥ, ένα διεφθαρμένο κομματόσκυλο, που επιβραβεύθηκε με θέση βουλευτή και με θέση στο «υπουργικό» συμβούλιο.


Το καθήκον του προς την Οικογένεια, του επέβαλε να κάνει τον «Μπαμπούλα», στην βουλή λέγοντας ένα κάρο ψέματα, στο πλαίσιο της μαύρης προπαγάνδας του του κατοχικού καθεστώτος που έχει στόχο να τρομοκρατεί τους συνταξιούχους


Ο άθλιος ψεύτης είπε ότι , «αν δεν ψηφιστεί το Μεσοπρόθεσμο και η πέμπτη δόση δεν έρθει, το Υπουργείο Οικονομικών, δε θα μπορεί να καταβάλλει την επιδότηση στα ασφαλιστικά ταμεία, με συνέπεια, να καταβάλλουν μόνο το 47% της σύνταξης στα περίπου 2,5 εκατ. των συνταξιούχων», ενώ γνωρίζει πολύ καλά, ότι η «πέμπτη δόση», δεν θα πάει ούτε στο δημόσιο ταμείο, ούτε στα ασφαλιστικά ταμεία, και δεν συνδέεται ουδόλως με την πληρωμή των συντάξεων.


Με καραγκιόζικους λογαριασμούς είπε ότι από τα 32 δισ. ευρώ που προβλέπονται για πληρωμή συντάξεων το 2011, τα 15 δισ. ευρώ προέρχονται από κρατική χρηματοδότηση και τα υπόλοιπα 17 δισ. ευρώ από εισφορές των ασφαλισμένων. «Ξέχασε» να πει όμως, ότι τα 7 δις είναι οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, τις οποίες οφείλει το δημόσιο, και ότι μόνο 8 δις είναι οι επιχορηγήσεις σε ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΔ, ταμείο ΟΤΕ, κλπ. «Ξέχασε» να πει ότι οι μισθοί και οι συντάξεις του δημοσίου το 2011, είναι 19 δισεκατομμύρια ευρώ, και ότι μαζί με τις επιχορηγήσεις, στα ταμεία του «ιδιωτικού τομέα», ο «λογαριασμός», φθάνει τα 27 δις, ενώ τα έσοδα του προϋπολογισμού θα είναι περίπου 56 δις.
Αφού λοιπόν εισπράττει το κράτος, 56 δις, γιατί χρειάζονται δανεικά για να πληρωθούν τα 27 δις; Απλή αριθμητική χρειάζεται.


«Ξέχασε» ακόμα, ο πράσινος μπαμπούλας, ότι οι «επιχορηγήσεις», για να πληρωθούν οι συντάξεις των τραπεζοϋπαλλήλων, που δεν τις πληρώνουν οι τράπεζες, αλλά ο ελληνικός λαός, και οι συντάξεις ΔΕΗ-ΟΤΕ, φθάνουν τα 2,5 δίς ευρώ, τα οποία θα έπρεπε να πληρώνουν οι τράπεζες, η ΔΕΗ και η Deutsche Telekom, που αγόρασε φθηνά τον ΟΤΕ, και την οποία επιδοτούμε με 800 εκ.ευρώ κάθε χρόνο.


«Ξέχασε» ακόμα ο διεφθαρμένος κ. Κουτρουμάνης, ότι από τα 2,5 εκατ. των συνταξιούχων, οι 200.000 είναι απατεώνες αλλοδαποί που «εργάσθηκαν» δυο χρόνια στην Ελλάδα, και τώρα ζουν στις χώρες τους, και εισπράττουν ελέω ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, 2,1 δίς από τους «ηλίθιους έλληνες», αντί 147 εκ. που έπρεπε να του δίνουμε, αφού , «εργάστηκαν».


«Ξέχασε» ακόμα, ότι πληρώνουμε 180 εκ. κομματικούς μισθούς στους πράσινους ψηφοφόρους που δήλωσαν ψευδώς αγωνιστές «Εθνικής Αντίστασης».


«Ξέχασε» ακόμα ότι ο φωτεινός προϋπολογισμός πέφτει έξω το πρώτο πεντάμηνο, επειδή δώσανε , 375 εκατ. ευρώ για παλαιές οφειλές νοσοκομείων 872 εκατ. ευρώ, για πρόσθετες επιχορηγήσεις σε ΟΓΑ ,ΙΚΑ , και στα Νοσοκομεία για την πληρωμή προμηθευτών τους, και στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 447 εκατ. λόγω των δηλώσεων της κυβέρνησης.
«Ξέχασε» ακόμα, ότι πληρώνουμε 140 εκ. ευρώ για φάρμακα των λαθραίων, και ότι επισήμως στον ΟΗΕ, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι περιθάλπουμε 6000 λαθρομετανάστες με ΕΙΤΖ, που μας κοστίζουν περίπου 60. εκ ευρώ τον χρόνο.


Ο κ. ψεύτης υπουργός, που μας είπε για να τρομοκρατήσει τους συνταξιούχους ότι , «Κάθε μήνα ανελλιπώς πρέπει το υπουργείο Οικονομικών να καταβάλει 1,25 δις ευρώ στα ταμεία. Οποιαδήποτε αδυναμία του Δημοσίου να ανταποκριθεί σε αυτές τις υποχρεώσεις, σημαίνει αδυναμία των ταμείων να καταβάλουν το 47% περίπου της σύνταξης», γνωρίζει ότι οι πολιτικές αποφάσεις του διεφθαρμένου φαυλοκρατικού πολιτικού συστήματος , υπέρ των αγορών, των τραπεζιτών και του «πολυπολιτισμού» μας κοστίζουν 5 δις ευρώ. Γνωρίζει ακόμα, ότι αν φορολογούσαμε τους τόκους των ομολόγων όπως φορολογούμε τους τόκους κάθε έλληνα καταθέτη, θα είχαμε επιπλέον έσοδα 2,5 δις ευρώ.
Οι πολιτικές αποφάσεις της Φαυλοκρατίας μας προκαλούν έλλειμμα 3,2 % του ΑΕΠ.

Το πραγματικό πρόβλημα είναι τα CDS και όχι το ελληνικό χρέος

Η διεθνής τραπεζική χούντα εκβιάζει τον ελληνικό λαό αλλά τρέμει τη στάση πληρωμών που θα επέβαλλε μια τέτοιου μεγέθους πληρωμή CDS, που θα τους κατέστρεφε

Γράφει ο Σπύρος Χατζάρας

Όταν ο «πρωθυπουργός» και οι παπαγάλοι του μιλούσαν για «χρεοκοπία», έλεγα από το Δελτίο των 11, ότι ήταν απολύτως βέβαιο ότι αυτό δεν θα συνέβαινε λόγω του κόστους των «ελληνικών» CDS.


Όλος ο πλανήτης, τρέμει την πιθανή κήρυξη στάσης πληρωμών από την Ελλάδα, επειδή θα προκαλέσει ανυπολόγιστη καταστροφή στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, λόγω της τεράστιας «φούσκας» των ασφαλιστηρίων συμβολαίων έναντι του κινδύνου χρεοκοπίας της Ελλάδας, αλλά η ελληνική κυβέρνηση δεν χρησιμοποιεί αυτό της το όπλο, ακλουθώντας πιστά της «άνωθεν» οδηγίες και εντολές .


Καθώς η κρίση κορυφώνεται, τα καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης μιλάνε πια ανοιχτά για τον «κρυφό κίνδυνο» να πληρωθούν τρισεκατομμύρια δολλάρια στα ελληνικά CDS, που θα οδηγήσουν σε χρεοκοπία το διεθνές τραπεζικό σύστημα.
Όλο και εντονότερες ανησυχίες εκφράζονται από πολιτικούς, οικονομικούς και δημοσιογραφικούς κύκλους στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις πιθανές «δραματικές επιπτώσεις» που μπορεί να έχει στην αμερικανική και παγκόσμια οικονομία η κρίση στην Ελλάδα.


Έχοντας υπόψη μας αυτή την πραγματικότητα, οι 114, πολίτες που υπογράψαμε το υπόμνημα της «Ελεύθερης Ελλάδας», προς τον πρόεδρο της Βουλής και τα μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας, ( 15-06-2011), τονίζαμε:


« Εμείς οι υπογράφοντες αυτό το υπόμνημα, πιστεύουμε ότι, «το πιστόλι βρίσκεται στα χέρια σας», και ότι πρέπει «να σημαδέψετε» με αυτό, τους αεριτζήδες και τους διεθνείς τοκογλύφους προς όφελος της χώρας και του λαού της. Η έξοδος από την κρίση βρίσκεται στο κόστος του «συστήματος» από την αποπληρωμή των CDS σε περίπτωση «πιστωτικού γεγονότος».
Είναι καθήκον της Εθνικής Αντιπροσωπείας, και του καθενός από εσάς προσωπικά, να δώσετε εντολή στην κυβέρνηση, να προβεί στην άμεση έκδοση ομολογιακού δανείου, ύψους 250 δίς ευρώ, με διάρκεια 30 έτη, και με επιτόκιο ίσο με το αμερικανικό, το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί μέχρι τις 31 Ιουνίου. Σε περίπτωση που δεν συμβεί αυτό, η χώρα μας, θα κηρύξει στάση πληρωμών από την 1η Αυγούστου. Είναι απολύτως βέβαιο, ότι οι υπόχρεοι για την αποπληρωμή των ελληνικών CDS, θα σπεύσουν να αγοράσουν τα. Ελληνικά ομόλογα».


Η επικοινωνιακή «ναυαρχίδα» των «αγορών», οι «Νιου Γιορκ Τάιμς» , στο χθεσινό κύριο άρθρο της , (22/06/2011), με τον τίτλο «Greece and you», αποκαλύπτει την αλήθεια γράφοντας ότι οι αμερικανικές τράπεζες είναι ευάλωτες στην κρίση του ελληνικού χρέους επειδή είναι μεγάλοι παίκτες στις αγορές παραγώγων, όπως αυτές των ασφαλίστρων κινδύνου έναντι χρεοκοπίας, των οποίων εγγυητής είναι η American International Group, και γράφει ότι, «τρία χρόνια μετά την τεράστια κρίση της Lehman Brothers, που κλυδώνισε τις ΗΠΑ, οι αγορές παραγώγων εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να λειτουργούν χωρίς κανονισμούς, καθώς οι χρηματοοικονομικές μεταρρυθμίσεις που υποτίθεται ότι θα προήγαγαν τη διαφάνεια και θα μείωναν την κερδοσκοπία, δεν έχουν εφαρμοστεί στις ΗΠΑ, λόγω της σκληρής άσκησης πολιτικής πίεσης από τις τράπεζες». Οι «Νιου Γιορκ Τάιμς», γράφουν ακόμα ότι «η χρεοκοπία της Ελλάδας θα προκαλούσε οικονομικό πανικό , αντίστοιχο με αυτόν που επακολούθησε την κατάρρευση της Lehman Brothers το 2008».


Αργότερα, εντός της ιδίας ημέρας ,ο επικεφαλής της Fed, Μπεν Μπερνάνκι , στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για τις αποφάσεις της Τράπεζας ,για τη νομισματική πολιτική, χαρακτήρισε την «κρίση» του ελληνικού χρέους , «πολύ δύσκολη», και ομολόγησε την αλήθεια του άρθρου των «Νιου Γιορκ Τάιμς», λέγοντας ότι μια χρεοκοπία της Ελλάδας, «θα προκαλούσε μεγάλο πλήγμα στην αμερικανική οικονομία», αφού, «τα αμερικανικά χρηματοοικονομικά ιδρύματα έχουν κυρίως έμμεση έκθεση στο ελληνικό χρέος».


Η Wall Street Journal την ίδια ημέρα έγραφε ότι «η Lehman Brothers ήταν ένα βαρύ σοκ για τις αγορές , όμως μια ενδεχόμενη ελληνική χρεοκοπία θα οδηγήσει σε παγκόσμια κατάρρευση καθώς οι πιστώσεις θα στερέψουν σε ολόκληρο τον κόσμο», επειδή όλες οι «μεγάλες» τράπεζες, είναι εκτεθειμένες στα «ελληνικά» CDS.
Το Spiegel από την πλευρά του γράφει ότι, « τα μέτρα λιτότητας και τα πακέτα της «μνημονιακής διάσωσης», αφορούν αποκλειστικά την διάσωση των τραπεζών, αφού μια ενδεχόμενη χρεοκοπία της Ελλάδας θα επέβαλλε μια τέτοιου μεγέθους πληρωμή ασφαλίστρων κινδύνου, (CDS), που θα κατέστρεφε τους Ευρωπαίους τραπεζίτες, μαζί με τη «χασούρα», από τα ελληνικά ομόλογα, ώστε η ευρωζώνη θα βυθιζόταν στην χρεοκοπία».


Η αγγλική Daily Mail, εκτιμούσε χθες επίσης, ότι η ελληνική στάση πληρωμών θα προκαλούσε «ζημιά» 336 δις στερλινών στο City, (377 δις ευρω), δηλαδή το 24% του βρετανικού ΑΕΠ.


Η στάση πληρωμών της Ελλάδας λοιπόν, θα επέβαλλε μια τέτοιου μεγέθους πληρωμή ασφαλίστρων κινδύνου, (CDS), που θα κατέστρεφε τους Ευρωπαίους τραπεζίτες, θα οδηγούσε σε παγκόσμια κατάρρευση, καθώς οι πιστώσεις θα στέρευαν σε ολόκληρο τον κόσμο, και οι αμερικανικές τράπεζες που είναι μεγάλοι παίκτες στις αγορές των ασφαλίστρων κινδύνου έναντι χρεοκοπίας είναι ευάλωτες στην κρίση του ελληνικού χρέους .
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συστημικών Κινδύνων (CERS) , Ζαν Κλόντ Τρισέ, προειδοποίησε χθές επίσης ότι, « η πιο σοβαρή απειλή για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα στην ΕΕ προέρχεται από την αλληλεπίδραση της ευπάθειας των δημόσιων οικονομικών σε ορισμένα κράτη-μέλη με το τραπεζικό σύστημα, με πιθανές δευτερογενείς συνέπειες στην Ένωση και πέραν αυτής».
Μόνο οι εγγλέζοι «αεριτζήδες ρεντιέρηδες», θα πλήρωναν για «δευτερογενείς συνέπειες» 377 δις ευρώ. Αν προσθέσουμε, Γερμανούς, Γάλλους, Ελβετούς, Ιάπωνες, Αμερικανούς, αλλά και Έλληνες, το ύψος των «στοιχημάτων», υπερβαίνει βάσει των ετήσιων ασφαλίστρων, τα 3 τρις ευρώ ή τα 4,5 τρις δολάρια.
Η ελληνική κυβέρνηση επομένως έχει στα χέρια της, το «πυρηνικό όπλο», «στάση πληρωμών», και δεν το χρησιμοποιεί. Μπορεί να εξαπολύσει δέκα οικονομικά τσουνάμι, και δέκα «φουκοσίμες», και κάθεται και διαπραγματεύεται με τον «γερμανό σακάτη», το ξεπούλημα της Ελλάδας , που γίνεται για τη διάσωση των τραπεζιτών.


Επειδή, όπως έγραφε το περιοδικό Spiegel, «πολυεθνικές και τραπεζίτες επιβάλλουν τα συμφέροντά τους εκβιάζοντας τους πολιτικούς που με τη σειρά τους εκβιάζουν τους λαούς τους», και επειδή, «οι αποφάσεις λαμβάνονται στις μυστικές συναντήσεις των πολιτικών ελίτ», και, «μορφοποιούνται από τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας σε συνεργασία με τους τραπεζίτες, και επιβάλλονται στις κυβερνήσεις του νότου».


«Η εσωτερική πτώχευση της Ελλάδας, τα πακέτα διάσωσης που ουσιαστικά ανακατευθύνονται προς τους δανειστές, το ξεπούλημα της χώρας αντί πινακίου φακής, γίνονται με σκοπό να κερδηθεί χρόνος ώστε να συντελεστεί ένα θαύμα σε σχέση με το ευρώ», γράφει το Spiegel, και τονίζει ότι η κυβέρνηση της Ελλάδας, «είναι όργανο των τραπεζών και εξαπατούν τους πολίτες οδηγώντας τη χώρα τους στο χάος. Όχι μόνο δεν θα υπάρξει ανάκαμψη, αλλά και με την αποψίλωση από κάθε εθνικό ενεργειακό πλούτο ,που θα δοθεί για τον εξευμενισμό των αγορών, θα καταστραφεί ολοσχερώς κάθε έννοια μελλοντικής οικονομικής ανάκαμψης».


Αυτό ήταν και το νόημα της δήλωσης Παπανδρέου στο υπουργικό Συμβούλιο διαβεβαίωσε πως, «η κυβέρνηση εφαρμόζει συγκεκριμένο σχέδιο μέχρι το 2013», εκβιάζοντας τον ελληνικό λαό, για λογαριασμό των τραπεζιτών. Αυτό το σχέδιο μπήκε σε εφαρμογή στις 4 Οκτωβρίου 2009.

22/6/11

Κάνουν αβάντα στους βαρόνους οι δήθεν αριστεροί της ΕΣΗΕΑ

Οδηγούν τον κλάδο σε ατομικές συμβάσεις., νέες μειώσεις μισθών, περικοπές στις συντάξεις και την περίθαλψη στο δρόμο για το ΙΚΑ

Δηλώνουν αριστεροί, αγωνιστές και επαναστάτες αλλά αρνούνται να συγκροτήσουν Προεδρείο στην ΕΣΗΕΑ αφήνοντας τον κόσμο έρμαιο στην εργοδοτική αυθαιρεσία του Μπόμπολα , του Αλαφούζου, του Ψυχάρη και της Κυβέρνησης.


Είναι η παρέα Τρίμη- Νταβανέλλου , με ολίγον… δόγμα και γιαλαντζί αντιεξουσιαστές, που επιλέγει τη συνταγή δήθεν μετωπικής με τους εργοδότες , και στην ουσία μαγειρεύει τυφλές απεργίες,τορπιλίζοντας κάθε προοπτική επίλυσης των προβλημάτων και αποτροπής των απολύσεων, που συνεχίζονται.


Με το τρόπο αυτό αφήνουν ακυβέρνητη την Ένωση, αφού και στη σημερινή σύγκληση από τον προεδρεύοντα για συγκρότηση σε σώμα , αρνήθηκαν να γίνει Προεδρείο αν και έχουν πλέον ολοφάνερα την πλειοψηφία..


Στο δρόμο που χάραξαν από το προηγούμενο ΔΣ στην ΕΣΗΕΑ, οδηγούν τον κλάδο σε ατομικές συμβάσεις., νέες μειώσεις μισθών, περικοπές στις συντάξεις και την περίθαλψη στο δρόμο για το ΙΚΑ.


Ο,τι ακριβώς θέλουν να περάσουν οι βαρόνοι και η διαπλοκή.


22-6-2011

Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων

Θεωρίες συνωμοσίας

Η προπαγάνδα είναι όπλο ακατανίκητο

Πιπίλα έχει γίνει πια στα Μέσα του Συρμού, ή της Μαζικής Αποβλάκωσης καλύτερα, να κατηγορούνται ως συνωμοσιολόγοι, όσοι δημοσιογράφοι θίγουν τα συμφέροντα της καθεστηκυίας τάξης.
Μόλις η αλήθεια γίνει ανυπόφορη για την κυβέρνηση και το υπουργείο προπαγάνδας, η αλήθεια αμέσως μετονομάζεται σε θεωρία συνωμοσίας. Δηλαδή κάτι γελοίο, που δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε…
Μας κατακλύζει η αμερικανική φιλμογραφία με υπερπαραγωγές, με πολυέξοδες περιπέτειες, που περνούν χιλιάδες μηνύματα. Και κυρίως περνούν στο παγκόσμιο κοινό χιλιάδες προπαγανδιστικά μηνύματα. Παρακολουθώντας το SΑLT (2010) μια από εκείνες τις καταστροφικές περιπέτειες όπου η πρωταγωνίστρια Αντζελίνα Τζολί, ξεπερνάει τον σούπερμαν σε ικανότητες, άκουσα για πολλοστή φορά, ότι τον πρόεδρο Κένεντι σκότωσε ο Λή Χάρβεϋ Όσβαλντ, που ήταν πράκτορας των Ρώσων (σοβιετικών τότε), αλλά οι αμερικανοί προπαγανδιστές, επιμένουν να δίνουν συνέχεια στην αντιπαλότητα, τότε εναντίον της αλήστου μνήμης ΕΣΣΔ και σήμερα εναντίον της Ρωσίας.
Κι όμως, εκατοντάδες βιβλία, μελέτες αυτόπτες μάρτυρες, έχουν καταρρίψει εδώ και χρόνια την περιβόητη έκθεση Γουόρεν, ότι ο Όσβλαντ ήταν ο μοναδικός δολοφόνος του Κένεντι. (Είχε κατορθώσει να ρίξει δύο σφαίρες, σε ελάχιστα δέκατα του δευτερολέπτου από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις). Αλλά εκείνοι που αποφασίζουν τι πρέπει να πιστέψει το κοινό επιμένουν…
Και παραπέμπουν όλες τις αντίθετες απόψεις σε «θεωρίες συνωμοσίας».
Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο διαψεύδουν την αλήθεια οι αμερικανικές αρχές.
Το καλύτερο παράδειγμα της προσπάθειας του αμερικανικού υπουργείου προπαγάνδας να μας αποκλείσει από την αλήθεια, είναι η συνεχής προσπάθεια των Μέσων, (τώρα και πάρα πολλών ιστοσελίδων) να χαρακτηρίσουν συνωμοσιολόγους, όλους εκείνους που δεν έχουν πεισθεί με την επίσημη εκδοχή του τι συνέβη στους δίδυμους πύργους την 11η Σεπτεμβρίου.
Η επίσημη «αλήθεια» θυμίζουμε είναι πως μια χούφτα μουσουλμάνοι, ερασιτέχνες πιλότοι, κυρίως Σαουδάραβες που δεν έφτασαν στις ΗΠΑ ούτε από το Ιράκ ούτε από το Αφγανιστάν, κατόρθωσαν να ξεγελάσουν όχι μόνο το FBI τη NORAD και τη CIA, αλλά και άλλες 16 αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, και όλες τις μυστικές υπηρεσίες των συμμάχων –όπως η Μοσάντ που παινεύεται πως έχει διεισδύσει σε κάθε οργάνωση που κατά την άποψή της είναι τρομοκρατική.
Αυτοί λοιπόν οι νεαροί Σαουδάραβες, κατόρθωσαν να ξεπεράσουν όλα τα μέτρα του Στέητ Ντηπάρτμεντ και της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των ΗΠΑ, να ξεγελάσουν ακόμα τέσσερις φορές τις υπηρεσίες ασφάλειας των αεροδρομίων την ίδια ώρα εκείνο το πρωινό και ο έλεγχος αεροπορικής κυκλοφορίας δεν ειδοποίησε την αμερικανική πολεμική αεροπορία, για να ανασχέσει τα αεροπλάνα με αποτέλεσμα.Και πέτυχαν με αξιοζήλευτους ελιγμούς που ζήλεψαν και έμπειροι πιλότοι να πετύχουν το ακατόρθωτο: Τρία τεράστια -με χαλύβδινες υποδομές οικοδομήματα- να καταστραφούν μέσα σε ελάχιστα λεπτά της ώρας. Το ένα απ’ αυτά μάλιστα, χωρίς να έχει χτυπηθεί από κάποιο αεροσκάφος.
Κι όλα αυτά προκλήθηκαν από μια πυρκαγιά που προκλήθηκε σε μερικούς ορόφους.
Οι σαουδάραβες τρομοκράτες κατόρθωσαν ακόμα να καταρρίψουν όλους τους νόμους της Φυσικής και προκάλεσαν την κατάρρευση των κτιρίων σε ελεύθερη πτώση, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, φυσικώς αδύνατο αν δεν υπήρχε ελεγχόμενη από πυροτεχνουργούς και εκρηκτικά έκρηξη… Κι όμως επίσημα χείλη είπαν ότι τα κτίρια «ανατινάχθηκαν» κι όχι κατεδαφίστηκαν καταρρέοντας, ενώ ο νανο-χημικός Niels Harrit του πανεπιστημίου της Κοπενχάγης, υποστηρίζει ότι βρήκε ίχνη νανοθερμίτη στο δείγμα σκόνης των πύργων του WTC (Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου). Χώρια που μετά την κόλαση της φωτιάς, μας είπαν ότι βρέθηκαν τα διαβατήρια των δραστών στα ερείπια...
Τα αδέσμευτα πάντως από κρατικό έλεγχο Μέσα προπαγάνδας και αποπληροφορήσης, δεν επιτρέπεται ούτε καν να ασχοληθούν με την έρευνα που ενδεχομένως οδηγήσει σε αντίθετη από την επίσημη άποψη. Έτσι δεν δημοσιοποιήθηκε στις ΗΠΑ η έκθεση του Δανού επιστήμονα, και φυσικά δεν μεταδόθηκε από τα ελεγχόμενα «παγκόσμια Μέσα» αλλού.


Στην Μέκκα της Δημοκρατίας και των ελεύθερων θεσμών, όπου η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και άλλες μπαρούφες που ακούστηκαν με ευκαιρία την υπόθεση της καμαριέρας, ισχύει ο «πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας» που έχει επακόλουθο τη δημιουργία ενός αστυνομικού κράτους.
Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που ζω σε μία χώρα που κάθε φράση που ξεστομίζουν επίσημα χείλη αμφισβητείται και γίνεται έμπνευση για τους γελοιογράφους. Επειδή δεν θέλω να καταντήσω σαν τους λαούς που ποδηγετούνται και πείθονται από την κυβερνητική προπαγάνδα. Σάμπως περνάνε καλύτερα εκείνοι; Ο κινηματογράφος τους δεν δείχνει ούτε τις παραγκουπόλεις στις φτωχογειτονιές του Νότου, ούτε η τηλεόρασή τους προβάλει εκπομπές προβληματισμού, πέρα από λάιφ – στάιλ. Κάτι που θέλουν να περάσουν παγκοσμίως. Για να θαυμάζουμε τις προσωπικότητες της υποκουλτούρας και να μην σκεφτόμαστε τα χάλια που μας έχει οδηγήσει το περισπούδαστο κονκλάβιο των διεθνώς αναγνωρισμένων ηγετών μας .

Κ. Μπετινάκης
http://www.styx.gr/  

Η ΚΑΤΑΚΡΕΟΥΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Συνοψίζω τα μέτρα σε βάρος των «περήφανων γηρατειών» (θα τρίζουν τα κόκαλα του Ανδρέα) με τα Μνημόνια 1 και 2 (μεσοπρόθεσμο) που θεσπίστηκαν ή ανακοινώθηκαν και ετοιμάζονται:
Μείωση της 13ης και 14ης σύνταξης πείνας του ΙΚΑ
Μείωση των επικουρικών από Σεπτέμβριο 2011
Αύξηση του κόστους ζωής κατά 15-20% τα τελευταία 2 χρόνια λόγω πληθωρισμού και αύξησης ΦΠΑ
Αύξηση στα τεκμήρια αδιακρίτως (σύντομα και στον …αέρα που αναπνέουμε)
Εισφορά και στους συνταξιούχους που θα αρχίζει από 12.000 ευρώ ετησίως (πληρώστε λεφτάδες…)
ΦΑΠ για ένα διαμέρισμα των 2-3 δωματίων (από 200.000 ευρώ) που ΔΕΝ αποδίδει εισόδημα-ενοίκιο, στο οποίο ιδιοκατοικεί ο συνταξιούχος ή το παιδί του (αδιάφορο πού θα βρεί να τα πληρώσει)
Αύξηση στα τέλη κυκλοφορίας των ΙΧ ασχέτως κυβισμού
Εισφορά ΛΑΦΚΑ από Σεπτέμβριο για όσους εισπράττουν επικουρική άνω των 300 ευρώ
Προγραμματίζεται οσονούπω αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης (πίσω στο μαγκάλι…)
Θεσπίστηκε πληρωμή «εισόδου» στα νοσοκομεία
Ετοιμάζεται φορολόγηση των «τραπεζικών συναλλαγών» π.χ. πιστωτικών καρτών (για να πληρώνουν μετρητοίς οι χαμηλοσυνταξιούχοι…)
Αυξήθηκε ο φόρος και η τιμή των τσιγάρων (κόψτο παππού…) σε λίγο και στο εμφιαλωμένο νερό (θα πούμε το νερό…νεράκι)

ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ …ΘΕΡΜΟΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ …ΧΑΜΟΜΗΛΑΚΙ.
ΟΙ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ.

Για λογαριασμό των συνταξιούχων
Π. Πετρόπουλος

17/6/11

Κυβέρνηση εσωκομματικών ισορροπιών και δεσμεύσεων

Kλείδωσε η διαδοχή.

   Μετά από ολονύκτιες καραμπόλες, που συνεχίζονταν ως την ύστατη στιγμή, με μία μία μέρα και μία ώρα καθυστέρηση, ανακοινώθηκε το νέο κυβερνητικό σχήμα.
   Πρόκειται για την κυβέρνηση Ευάγγελου Βενιζέλου, με πρωθυπουργό ΓΑΠ τον ελάσσονα. Πριν την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια, ο ΓΑΠ, έχρισε επίσημα τον διάδοχό του.
   Η μοναδική αλλαγή που αναμένεται στην οικονομική πολιτική και που επιτρέπει το μνημόνιο, είναι ο τρόπος που θα πρέπει να το περάσουν στην λαϊκή δυσφορία.
  Το χρονοδιάγραμμα για τη νέα κυβέρνηση είναι το ακόλουθο: Να περάσει το μεσοπρόθεσμο, να διασφαλισθεί η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και μετά εκλογές…
  Δεν αναμένεται αλλαγή κυβερνητικής πολιτικής, ενώ εξακολουθεί να παραμένει στην απέξω η Βάσω Παπανδρέου. Πρέπει να υπάρχει εσωκομματική αντιπολίτευση, γαρ!

  Bye Bye Droutsas (δις), στο ρυθμό του Bye-bye blackbird!!!
  Ο ανασχηματισμός μου θύμισε το παιχνίδι των παιδικών πάρτυ, με την αφαίρεση καρεκλών, και τις εναλλαγές θέσεων, κάτω από έντονη μουσική (της πλατείας).
  Η πρώτη ανάγνωση του νέου υπουργικού συμβουλίου δείχνει ότι από τη νέα κυβερνητική επιτροπή λείπουν οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας. Δηλαδή δεν θα συζητούνται τα εθνικά θέματα στην κυβερνητική επιτροπή;
  Ίσως επειδή δεν χρειάζεται πλέον διεκδίκηση εθνικών θεμάτων, αλλά υποταγή στις ξένες επιταγές…


Ο ανασχηματισμός των 40 και του Δριβελέγκα

Ρε μη τους είδατε τους τεχνοκράτες ;


Τελικά το πρόβλημα «δυσλειτουργίας» ήσαν η Λούκα η σοσιαλίστρια, και ο Γιάννης ο στεριανός, που έμπλεξε με την Θάλασσα, και έβαλαν τον Γιάννη Δριβελέγκα . θα το επιλύσει Ο ανεπάγγελτος αργόμισθος, παρέμεινε υπουργός, όπως και ο λοχαγός Δημήτρης Ρέππας, που άλλαξε γνώμη και δεν παραιτήθηκε. Γλείψε-Γλείψε, σκύψε-σκύψε, έγινε και ο Παντελής υφυπουργός, και ο Μιλιτιάδης ο σφουγγοκολάριος υπουργός. Ο ανασχηματισμός ήταν μάθημα της πολιτικής, «Στηρίξτε με να σας στηρίξω» μέχρι η «Αριστερή Πρωτοβουλία», να μετατρέψει, «το ΠΑ.ΣΟ.Κ της κρίσης» στο ΠΑ.ΣΟ.Κ της ελπίδας και της προοπτικής.


Αγάντα Ρόμελ, μέχρι τον Σεπτέμβριο....

Η πράσινη διακυβέρνηση κάνει πλάτες στους Ελληνες μπατιροτραπεζίτες

Τα μέτρα Ελλάδας για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών ζητάει να μάθει η Ε.Ε.

Η Επιτροπή ζητάει με τη μορφή «αιτιολογημένης γνώμης ,από την Ελλάδα να εφαρμόσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και των επιχειρήσεων επενδύσεων.
Η Επιτροπή κάλεσε σήμερα την Ελλάδα να της κοινοποιήσει εντός των επομένων δύο μηνών τα μέτρα που έχει λάβει για την εφαρμογή των κανόνων για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και των επιχειρήσεων επενδύσεων, όπως ορίζεται στις οδηγίες για τη δεύτερη δέσμη κεφαλαιακών απαιτήσεων (γνωστές ως CRD II). Η προθεσμία για την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2010. ». Εάν οι ελληνικές αρχές δεν κοινοποιήσουν τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής εντός της προθεσμίας των δύο μηνών, η Επιτροπή δύναται να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Στόχος των εν λόγω οδηγιών,(2006/48/Eκ και 2006/49/EΚ), είναι η εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής ευρωστίας των τραπεζών και των επιχειρήσεων επενδύσεων καθορίζοντας το ύψος των χρηματοπιστωτικών πόρων των τραπεζών και των επιχειρήσεων επενδύσεων που αυτές πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν για να καλύπτουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται και να προστατεύουν τους καταθέτες τους, και να βελτιωθεί ο έλεγχος των τραπεζών που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε με την ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, να μειωθεί της έκθεση των τραπεζών σε κινδύνους.Ο επικεφαλής της ρωσικής FSB ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας στην τρομοκρατική επίθεση στην αίθουσα συναυλιών στη Μόσχα Crocus

  Η Κύρια Διεύθυνση Πληροφοριών (GUR) του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας συμμετείχε στην τρομοκρατική επίθεση στο "ΣίτυΧωλ του Κρόκους...