24/5/10

Κουφάλες -Κουφάλες έρχονται κρεμάλες...

Κουφάλες –Κουφάλες (της παγκόσμιας Διακυβέρνησης) έρχονται κρεμάλες...

Δεν υπάρχουν σχόλια: