27/6/13

Η Αλήθεια

«Η κρίση στην Ελλάδα προήλθε από μια ξαφνική οικονομική κατάρρευση των Τραπεζών, που οφείλεται αφενός σε δάνεια υψηλού κινδύνου προς την «ενδοχώρα των ελληνικών τραπεζών», τα βαλκάνια, και αφετέρου στην εξαέρωση των καταθέσεων τους στην Lehman Brothers, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε στο δημόσιο χρέος, αφού το ελληνικό Δημόσιο, ανέλαβε τη διάσωση των τραπεζών και των πιστωτών τους».

Δεν υπάρχουν σχόλια: