16/3/17

Η ΕΙΣΒΟΛΗΝ ΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΛΟΓΩΝ»

Η Σουηδία  ψήνεται εις τούς 6,66 βαθμούς Κελσίου με Πολύν Ήλιον. Κίνδυνος πυρκαϊών κηρύττουν οι μετεωρολόγοι.
Ας βάλωμεν «πλάτην» λοιπόν όλοι οι Έλληνες τόγένος ώστε νά απομακρύνωμεν τήν Ολλανδογγολέζα από τήν Ελλάδα. Ποίοι άραγε επιθυμούν νά συνεχίζωμεν νά τρώμε τά παραβιολογικά σκουπίδια Ολλαδίας καί Γερμανίας καί εις ηλικίαν 35 ετών νά διατηρώμεν σάκκον «φαρμάκων» δήθεν θεραπείας;
Ας επιστρέψωμεν εις παλαιοτέραν εποχήν. Η εποχή των σαυροειδών της ασφάλτου δέον νά λάβη τέλος.
Θέλω νά επιστήσω τήν προσοχήν όλων διά τήν επερχομένην εισβολήν των «Πρασίνων Αλόγων».
Πρόκειται περί τής αναμενομένης εγκαταστάσεως ανεμογεννητριών απανταχού εις τήν Ελλάδαν. Κίνδυνος!
Κίνδυνος – θάνατος, λοιπόν. Κινδυνεύει μέ πλήρην καταστροφήν η Ελληνική Φύσις.
Όσοι ενδιαφέρονται ας μελετήσουν με προσοχήν τά αποτελέσματα των ανεμογεννητριών όπου έχουν τοποθετηθεί. Ας λάβη τέλος καί αυτή η Πρασιναλογίτικη επένδυσις των παπανδρεϊστών.
Ανεμογεννήτρια σημαίνει δημιουργία Κρανίου Τόπου, όπου ούτε «πουλί πετούμενο δέν πλησιάζει».
Σημαίνει όμως καί «λίρας εις τό πουγγί του τσιφούτη Γεωργανδρέου Παπανδρέου καί τού ΓερμανοΣημίτη.
Επιμένω τέλος όμως διά άλλην μίαν φοράν ότι η κατάργησις τού επιτοκίου ή όπως κοινώς λέγεται τού «Συντρόφου» Τόκου, αποτελεί τό πρώτον βήμα πρός τόν εξανθρωπισμόν μίας ανθρωπίνης κοινωνίας.
Γεώργιος Κανελλόπουλος
Ουψάλα

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Κανελλόπουλε, έξω από το χορό πολλά τραγούδια ξέρεις... Έλα εδώ να δεις τη γλύκα...