24/10/23

Τί περιμένουνε στην αγορά συναθροισμένοι;

"Πλήθος" επενδυτών και πιστών ,έξω από τον Ναό του Κερατά Θεού στη Νέα Υόρκη στις 24 Οκτωβρόυ 1929

Δεν υπάρχουν σχόλια: