12/5/24

102 Χρόνια από την Μικρασιατική Προδοσία

Ο Περιπλανώμενος Ιουδαίος Λεφτεράκης. Μονόστηλο με αποκαλυπτικότατο τίτλο της 12ης Μαίου 1922 από το "Σκριπ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

102 χρόνια από την προδοσία στην Μικρά Ασία. Η αδυναμία λήψης αποφάσεων. Η 23η Ιουνίου 1922

  Στις 22 Ιουνίου 1922, οι «5», Δημήτριος Γούναρης, Νικόλαος Στράτος, Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, Γεώργιον Μπαλτατζής καὶ Νικόλαος Θεοτόκης μαζί ...