15/10/18

Ο «Οικουμενικός» Βοθρολυμμαίος μάχεται για τη Μουφτία των Αθηνών

Ο «Οικουμενικός» Βοθρολυμμαίος εκτελεί τις εντολές του Στέητ Ντηπάρτμνεντ και όχι του Θεού. 
Εντολή των Αμερικανών και η προσφυγή για τον Προμπονά, για να ανοίξει δια της τεθλασμένης, ο δρόμος για τη Μουφτία των Αθηνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: