13/10/23

13 Οκτωβρίου 1948. Η μάχη της Ζαχάρως


Οι ΜΑΥδες ενα χρόνο μετά τη μάχη μαζί με τον Καπετανάκη στο μέσον 
 
-----------------
............................

....................


......................

..


-----------------------------

Συνοπτικά  τα εντός της Ζαχάρως καταμετρηθέντα πτώματα  των Κ/Σ ανήλθαν σε 50. Στο Μπισκίνι που έγινε  μάχη με το 616 ΤΠ καταμετρήθηκαν 47 πτώματα. Στο Γιαννιστοχώρι 26 και 17 γύρω από τη Ζαχάρω. Δηλαδή 143 από τους περίπου 600 που εποτέθηκαν. Το 24%. Ανάλογος θα ηταν ο αριθμός των ταυματιών.

Σπυρίδων Χαζτάρας 

Δεν υπάρχουν σχόλια: