3/10/23

ΑΚΟΥΣΟΝ ΆΚΟΥΣΟΝ ΤΟ ΤΟΛΜΆΕΙ ΚΑΙ ΛΕΈΙ Ο ΧΑΤΖΑΡΑΣ

Η Μυστική και ΑΟΡΑΤΗ Ανώτατη Αρχή της Επανάστασης  υπήρχε πριν από τον Υψηλάντη και Βρισκόταν στην Ρωσία. 
Η Μυστική και ΑΟΡΑΤΗ Ανώτατη Αρχή φυσικά και δεν ήταν ο Ξάνθος ούτε οι "Συναρχηγοί" και δεν  βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη. 
Η Μυστική και ΑΟΡΑΤΗ Ανώτατη Αρχή της Επανάστασης ενημερώθηκε για το Πατριωτικό Σύμφωνο της Μάνης μέσω του ρωσικού προξενείου των Πατρών. 
Εκεί βρισκόταν ο Βλασσόπουλος που γνώριζε την Αρχή,

 

Πολύ διαφωτιστικό είναι το έγγραφο του Παπαφλέσσα, το σχετικό με την το Πατριωτικό Σύμφωνο της 1ης/13ης Οκτωβρίου 1819 , που υπογράφηκε στις Κιτριές από τις οικογένειες των Μαυρομιχαλαίων, των Γρηγοράκηδων και των Τρουπάκηδων , και το οποίο δημοσίευσε ο    Μιχάουζεν Φιλήμων το 1859. 

Φυσικά ο Φιλήμων  το παρερμήνεψε για να το    εντάξει στον πρωταπριλιάτικο μύθο της      ανυπάρκτου Φιλικής Εταιρείας .

Το 1859, ο εφευρέτης της «Φιλικής Εταιρείας»
Ιωάννης Φιλήμων κυκλοφόρησε το «επιστημονικό» ΔΟΚΙΜΙΟ, «Περί της Ελληνικής Επαναστάσεως» στο οποίο δημοσίευσε και σχολίασε πληθώρα
 εγγράφων που είχαν περιέλθει στην κατοχή του. 

Μεταξύ τούτων και επιστολή του "Δικαίου", «εκ Κωνστντινουπόλεως» που αναφερόταν στην 
ενημέρωση που έλαβαν για την υπογραφή του Πατριωτικού Συμφώνου .
 
Ο Φιλήμων δεν δημοσίευσε ολόκληρη την επιστολή οποία απευθυνόταν στον Περραιβό που 
εξακολουθούσε να παραμένει στην Μάνη, και έτσι
 δεν ξέρουμε την ημερομηνία της .
 Ο Φιλήμων έγραψε «μεσούντος του Δεκεμβρίου». 
Το Αρχείο του Φιλήμωνα καταστράφηκε κατά την έφοδο των Γάλλων στο Γραφεία της εφημερίδας 
του  .
 Ιδού η επιστολή του Παπαφλέσσα: 

 «... Το έσώκλειστόν μοι ενεχείρισεν ο κοινός φίλος Αριστείδης Παπα, . . . 
Προς δε συ λέγω, οτι μεγίστην χαράν μοι επροξένησεν η νέα δογματική συμφωνία (εννόει την από 1ης όκτωβρίου 1819 συνθήκην των τριών οικογενειών) του κοινού μας φίλου ενδοξοτάτου Πετρόμπεη .. . μετά των επίλοιπων φιλοκάλων Καπιτανέων, ή όποια έστάλθη προς τους Εκδότας του Λογίου Έρμού, (την Άρχην), ίνα φημισθη αύτό το καλόν και θεάρεστον δόγμα εις όλον το Έθνος, όπως αίσθανθη τούτο, ότι ανηγέρθη πάλιν
εις αυτούς τους εσχάτους χρόνους 
νέος νομοθέτης Λυκούργος εις την Σπάρτην, όστις τοξεύει εμμελώς την εξημέρωσιν των ηθών της Σπάρτην . 
Τά γράμματα της προς τον έν Βουκουρεστίω Καπετάν Γεωργάκην Γκιουλέραγαν Όλυμπίτην διεύθυνα ασφαλώς.
 Το περικλειόμενον διά Πάτραν προς
 τον έκλαμπρότατον κύριον I. Βλασόπουλον άπόστειλον δι'
 ασφαλούς μέσου. 
Έκ του χαρακτηρος γνωρίζετε, εκ τίνος.»


  Η Επιστολή μας βεβαιώνει οτι
ο ταχυδρόμος ηταν ο Αριστείδης Παπά, ο ικανότερος Απόστολος της Εταιρείας και  ότι ο Παπαφλέσσας 
ήταν τότε ο συντονιστής, στην Κωνσταντινούπολη που κινούσε την Μηχανή.
Η Ενημέρωση της «Αρχής» γινόταν μέσω του Ρώσου προξένου στην
 Πάτρα. Του Βλασσόπουλου. 
Το σύστημα ασφαλείας δεν επέτρεπε
 να ενημερωθεί απευθείας ο Βλασσόπουλος από τον Περραιβό 
αλλά μέσω Κωνστανινούπολης. 
 Ο λόγος που δημοσίευσε το 
απόσπασμα της επιστολής ο Φιλήμων ήταν για να μας πει ένα ψέμα .
Το Ψέμα ήταν η εντός παρενθέσεως επεξήγηση, (την Αρχήν), με την 
οποία βάπτισε τον Λόγιο Ερμή ως ψευδώνυμο της Αόρατης Αρχής , ενώ πρόκειται κυριολεκτικά για την εφημερίδα «ο Λόγιος Ερμής», που εκδιδόταν στην Βιέννη. 
Μαθαίνουμε λοιπόν ότι ο Περραιβός έστειλε με τον Αριστείδη Παπά στην Κωνσταντινούπολη την ενημέρωση 
και ότι ένα «εσώκλειστο»
 απευθυνόταν προς τον Ρωσο 
Πρόξενο στην Πάτρα Ιωάννη Βλασσόπουλο ο οποίος θα φρόντιζε
 να ενημερωθεί ο Καποδίστριας.
 Η ΑΡΧΗ. 
 Επομένως ο Περριαβός γνώριζε την ΑΡΧΗ και την ενημέρωνε με το εσώκλειστο που δεν το άνοιξε ο Παπαφλέσσας και ούτε θα το άνοιγε ο Βάσσόπουλος.
 Το σημειώνω γιατί είναι «διδακτικό» για τις απλές παρεμβάσεις που κάνουν τον δολοφόνο του Καποδίστρια 
«πιστό υπηρέτη», αλλά και την Σοφία των Ιλλουμινάτων «να λένε την
 αλήθεια την στιγμή που ψεύδονται». 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΤΖΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: