2/11/23

ΛΑΟΙ ΠΟΥ ΑΓΑΠΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΑΟΙ

ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας.  Χιονώδης εἰς 0°C ἐν Οὐψάλα. -22,7°C εἰς τὰ βόρεια. Χειμών. ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.

"Λέγε, λέγε ψεύδη καὶ κάτι θὰ μείνει". Ἢ λέγε ψεύδη καθημερινῶς ὣστε νὰ σιγοκαίει ἠ φωτιά τοῦ μίσους κατὰ τῶν Ρώσων. Αὐτὰ μᾶς λέγει ΚΑΙ ΕΝΝΟΕΙ ὁ Keir Giles ὃταν καθιστᾶ ὑπεύθυνη τὴν Ρωσία δι' ὃτι συμβαίνει εἰς τὴν Σουηδίαν.
Keir Giles presents key findings from his new book Moscow Rules: What Drives Russia to Confront the West book and addresses a number of critically important questions for dealing with Russia.

Πρὸ ἑβδομάδος ὁ Keir Giles ἀνήγγειλεν ΔΙΕΘΝΩΣ, ὡς "εἰδικός ἐρευνητής", μὲ κάποιους ἂλλους φίλους του, ὃτι οἱ Ρῶσοι ὑποδαυλίζουν (ὠθοῦν, κλπ) τὸ ἒργον τῶν ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ ποὺ δροῦν, ἐκτελοῦν, πωλοῦν ναρκωτικά, κλπ εἰς τὴν Σουηδίαν τοὺς τελευταίους μήνας. 

Τόσον σοβαροί εἶναι ὃταν οἱ Σουηδοί ἐξηγοῦν τὴν ἒξαρσιν εἰς τὴν λαθεμένην πολιτικήν τῶν τελευταίων τριάντα ἐτῶν καὶ εἰς τὴν πλήρην ἀποτυχίαν τῆς "ἐνταξιακῆς πολιτικῆς" τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων φιλοξενουμένων. 
Τὴν ἀδυναμίαν νὰ ἐντάξουν εἰς τὴν Σουηδικήν κοινωνίαν τὸν "πολυφυλετισμόν". 
Εἰδικῶς ὃταν εἰσρέουν εἰς τὴν Εὐρώπην πολυπληθῆ κακοποιά, ἀλλοπρόσαλλα στοιχεῖα, ὃπως ἰσλαμισταί τρομοκρᾶται, ἒμποροι ναρκωτικῶν, φυγάδες ἐγκληματίες καὶ τυχοδιώκτες. Φεῦ!
Εἶναι γνωστόν ὃτι Ἓλληνες, Κύπριοι, Ἰταλοί, Σέρβοι καὶ Ρῶσοι εἶναι ἀδελφοί λαοί.
Οι κάτοικοι της Νότιας Ιταλίας και της Σικελίας λόγου χάριν, θέλουν να ξαναγίνουν Μεγάλη Ελλάδα! 
Magna Graecia (Magna Hellas / Μεγάλη Ἑλλάς ).
Σημ. Τὸ "Magna Graecia", τοὺς τὸ συγχωρῶ. 
Διότι τοὺς τὸ ἒχουν ἐπιβάλει ὓπερθεν, εἰς ἂγνωστον χρόνον. 
Εἰς ούδέν κείμενον Λατινικῆς πρὸ τοῦ Μεσαίωνος ἀποκαλεῖται ἡ σημερινή Ἑλλὰς ὡς Γραικία (Graecia). 
Διαβάζω εἰς τοὺς ἀμετάπειστους Ἲνγκλις εἰς τὸ λῆμμα Graea:
Graea or Graia (Ancient Greek: Γραῖα, romanized: Graîa) was a city on the coast of Boeotia in ancient Greece. 
Its site is located near modern Dramesi in Paralia Avlidas.
The classicist Robin Lane Fox, (1946 - , historian, Oxford), states that Oropus was either located in or identical with the city Graia, and writes:
If men from Oropos-Graia were among the early Greek visitors to Capua or Veii and even early Rome, we can better understand an age-old puzzle: why Greeks were called "Greeks" in the Latin West.
 Such people told their first contacts in the Latin region that they were "Graikoi," that is, people from Graia. 
They were thus called "Graeci" by the people whom they met.
μεταφρ. "Ἡ Γραέα ἢ Γραία ("ἀρχαία" Ἑλληνικήν: Γραῖα, ρωμανικά: Graîa) ἦτο πόλις εἰς τὴν ἀκτήν τῆς Βοιωτίας εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἑλλάδαν. Ἡ τοποθεσία της εὑρίσκεται πλησίον τοῦ σύγχρονου Δράμεσι εἰς τὴν Παραλίαν Αὐλίδος.
Ο κλασσικιστής Robin Lane Fox, (1946 - , ἱστορικός, Ὀξφόρδη), δηλώνει ὃτι ὁ Ὠρωπός εἲτε εὑρίσκετο εἰς τὴν πόλιν Γραία εἲτε ἐταυτίζετο αὐτ-ης καὶ γράφει:
Ἂν ἂνδρες ἀπό τὸν Ὠρωπόν - Γραία ἦτο μεταξύ τῶν πρώτων Ἑλλήνων ἐπισκεπτῶν εἰς τὴν Capua ἢ εἰς τὴν Veii καὶ ἀκόμη εἰς τὴν ἀρχικήν Ρώμην, δυνάμεθα νὰ καταλάβουμε καλλίτερον ἓνα πανάρχαιον αἲνιγμα: Διὰ τί οἱ Ἓλληνες ὀνομάζονταν «Γραικοί» εἰς τὴν Λατινικήν Δύσιν. 
Τέτοιοι ἂνθρωποι εἶπαν εὶς τὰς πρώτας  ἐπαφάς των εἰς τὴν Λατινικήν περιοχήν ὃτι ἦσαν «Γραικοί», δηλαδή ἂνθρωποι ἀπὸ τὴν Γραία. Ὠνομάσθηκαν ἒτσι «Graeci» ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ συναντοῦσαν".
Ὃμως μὲ αὐτήν τὴν ἂποψιν ΟΥΔΟΛΩΣ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΙ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΔΥΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ "ΓΡΑΙΚΙΑ - ΓΡΑΙΚΟΙ", ΕΦ' ΟΣΟΝ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΗΕ ΩΣ ΕΛΛΑΣ≡HELLAS καὶ ὡς Hellenique Republic. 
Οὒτε χρονολογεῖ ἀπὸ πότε ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΟΛΟΥΣ γραικούς, δηλαδή "σωσμένους ἀπὸ τὸν κατακλυσμόν".

 Ὡς συναθροισμένοι εἰς τὴν περιοχήν "Γραία", καὶ ὂχι ἀπόγονοι τοῦ ἀνύπαρκτου "Γραικοῦ", ἀλλὰ ἀπόγονοι τοῦ Ἓλληνος.
 Ἐνῶ Ἀρκᾶδες, Ἀργεῖοι, Θρᾶκες, Μακεδόνες, Κεκροπίδες ἢ Ἀθηναῖοι κλπ διετήρησαν τὸ ὂνομα τῶν γεναρχῶν αὐτῶν καὶ ὠνόμασαν καὶ τὴν Πόλιν - Κράτος. 
Ὂχι ὃπως ὑποστηρίζει ὁ κακόβουλος Ἂδωνις Γεωργιάδης, ὃτι ἡ Μακεδονία εἶναι "γεωγραφικός ὃρος". 
Αὐτὸ ἐπιδιώκουν ἐξ ἂλλου οἱ ΑΘΕΑΤΟΙ, οἰ μισέλληνες παγκοσμιό-φλογες, ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΩΞΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΤΙΚΑΣΤΗΣΟΥΝ μὲ μίαν "ἰσλαμιστικήν μουφτίαν φελλάχων", ὣστε νὰ μετατρέψουν τὴν ὂμορφην καὶ θεράπουσσα Ἓλλάδαν εἰς ΟΡΓΙΟΝ ΕΞΟΡΥΞΕΩΝ γαιανθράκων, μετάλλων, μεθανίου κλπ.
Τὸ ἒχουν ἐπιτύχει ἐν μέρει ΔΙΟΤΙ ΟΥΔΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΝ καὶ Ἑλληνικόν DNA.
Ἓλληνες εἰς Σουηδίαν 1959 - 2015. Θοδωρῆς Καλλιφατίδης (Μολάοι, 1938-). 
Ὁ Ποντιακῆς καταγωγῆς Λάκων συγγραφεύς. Ἀλέξάνδρα Πασχαλίδου (1970-), δημοσιογράφος - συγγραφεύς. Ἐμμανουήλ Πονηρίδης πρέσβυς (1983-89, -2014). Γιῶργος Τσοκάνης, ἐπιχειρηματίας ( -2019).
Ἂλλος πρὸς τὸ ΚΕΣ...
ΑΘΑΝΑΤΗ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑΝ!
ΠΟΛΙΤΕΥΣΟΥ! Η πραγματική Λύσις.
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: