16/5/24

ΕΙΤΕ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝ ΕΙΤΕ ΕΙΣΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΔΕΞΙΟΣ


ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς  Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας.
Αἲθριος εἰς τοὺς 10 - 20°C ἐν Οὐψάλα. 
ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.
Ἒνδοξη ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ Ἀλεξάνδρου Κουμουνδούρου ἒως Ἀνδρέα Παπανδρέου.
Ἀριθμοσοφίας ἒργα. 
Γραμματική Ἀχιλλέως Τζαρτζάνου, ΕΛΛΑΣ (1), ΕΛΛΑΔΟΣ (2), ΕΛΛΑΔΙ (5), ΕΛΛΑΔΑΝ (1), ΕΛΛΑΣ (1). 
Ἀποκαλύπτεται συμφώνως μὲ τὴν μετρικήν α=1, ... ω=24, 
ΟΛΩΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΥΧΑΙΑ, ΟΤΙ, 1 2 5 1 1 = 10 μὲ π. α. τὸ 1!
Ἐνῶ τὸ τρί - πτωτον τῆς Γραμματικῆς τῶν Ψυχαριστῶν: 
ΕΛΛΑΔΑ (6), ΕΛΛΑΔΑΣ (6), ΕΛΛΑΔΑ(6), δηλαδή, 6 6 6 μὲ π. α. τὸ 6!
Παραλειπομένης τῆς κλητικῆς, διότι ποῖος τῶν ἀριστερῶν, δεξιῶν καὶ παρατρεχαμένων τῶν Ἒξωθεν λέγει, 
Ω ΕΛΛΑΔΑ;
Κάποιοι λοιπόν, ὡς ἐκ τοῦ Ἀστείου ἐπέτυχαν νὰ προσδώσουν εἰς τὴν ἀγαπημένην μας Ἑλλαδαν τὴν "κακίαν" τοῦ 666. 
Διότι ἒτσι μαθαίνουν νὰ ὁμιλοῦν οἱ ἀγαθοί θνητοί τοῦ Μητσοτακιστάν.
Περισσότερα ἀπὸ τὸν μέντορα τῆς Ἀριθμοσοφίας Ἐλευθέριον Ἀργυρόπουλον εἰς τὸ: Το 666 και η Αποκάλυψη του Ιωάννη.
Ἀστείων παραλειπομένων, ὁ φίλος τῶν μὴ Ἑλλήνων ἒλεγεν εἰς τὴν κάμεραν: "Κι ἐμεῖς θέλουμε νὰ μείνῃς ἐδῶ!"
Μπράβο λοιπόν εἰς τὸ παιδίον ἐξ ἀνατολῶν (ἢ ἐκ τοῦ νότου) ποὺ ἒμαθεν νὰ ..γχ ἀρθρώνῃ τὴν Μητσοτακικήν Ἑλληνικήν!
Νὰ ἒλθουν τὰ παιδάκια. 
Θὰ χρειασθῶμεν κτηνοτρόφους, τσομπάν, χοιροβοσκούς, ἀγελαδοτρόφους, κλπ. Κυρίως χοιροτρόφους.
 Διότι ἑκατόν μύρια τῶν ἑκατόν μυρίων κολοκύθες, γ-καρπούζ-ια, χαρούπια, μάπες, ἀκόμη καὶ φράουλες μὲνουν ἀδιάθετα μὲσα εἰς τὰ ἀγροτοχώραφα. Καὶ σαπίζουν.
Οἱ δὲ ἐρχόμενοι "νεοσύλλεγκτοι" ἐκ τῆς Μπακιστανίου χώρας πρόκειται νὰ καλλιεργήσουν ἐντατικῶς τὰ τῆς Ἑλλάδος λιβάδια, τὰ ὃρη, λόφους καὶ παραλίας.
 Τὶ θὰ ἀπογίνουν τὰ δαμάσκηνα, τὰ σύκα, οἰ χουρμᾶδες, κλπ ποὺ θὰ περισέψουν;
Χρειαζόμεθα χοιροστάσια καὶ χοιροβοσκούς χιλιάδες.
 Διότι μόνον ἒτσι ἡ Ἑλλὰς θὰ βγῆ ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΧΡΕΗ. Ἒτσι οἱ Ἓλληνες θὰ "πιαστοῦν ἀπὸ σανίδαν σωτηρίας".
"Θὰ σᾶς ρίξω στὰ βαθειά νερά" ἒλεγεν ὁ Κουφός τὸ 1976.
 Ἐννοοῦσε τὴν ΕΕ.
 Ἡ Σωτηρία λοιπόν εἶναι οἱ Πακιστανοί χοιροτρόφοι!
 Ἑκατομμύρια κιλά ὑγιεινόν κρέας χοίρων θὰ πλημμυρίσῃ τὰς ἀγοράς τῆς Εὐρώπης. Τὸ σκληρό ΕΥΡΩ θὰ τρέχει εἰς τοὺς κάμπους καὶ εἰς τὰ πεζοδρόμια τῆς Ἑλλάδος. 
Θὰ δύνανται καὶ οἱ Πακιστανοί, Βεγγάλιοι, Σομάλιοι, Καταριανοί κλπ νὰ  διαχειρίζονται χρῆμα ἀπὸ τὸ Μητσοτακιστάν. 
Θὰ ξεχάσουν τὸ Γιουνανιστάν.
Τσομπάν λοιπόν, τόσον Πᾶν. Ἐπάνω εἰς τὰ β'νά τὰ κόβ'νε τὰ λόγια.
 Οἱ τόσονΠάνοι λέγονται τ΄σονΠάνοι καὶ τσομπάνοι.
 Μὲ τὰ μ'λάρια, τὰ γ'μάρια καὶ τὰ π'λάρια τους.
Οἱ Ἐποικισταί ὃμως ἐνδιαφέρονται νὰ μοιράσουν τὸ DNA τους μὲ ἐμᾶς τοὺς ἀπείθαρχους καὶ ἀμετανοήτους Γκωγύν. 
Ἒχουν εὓρει τοὺ μαλθακούς καὶ τὶς "ξανθιές" τοῦ Μητσοτακισμοῦ καὶ κορδώνονται καμαρωτοί - καμαρωτοί. 
Ἐνδιαφέρονται νὰ ἐξαπλώσουν τὴν ἒξυπνη φάρα τους καὶ τὴν ὂμορφήν τους φάτσα παντοῦ, ὡς ὀ ἐκλεκτός λαός τοῦ Καρόλου. 
Τὴν γλώσσαν των προσφέρουν ὡς ἐπιδόρπιον!
Ὁ παραμυθᾶς τοῦ μέλλοντος θὰ γράφῃ: 
"Μὶα φορά κι ἓναν καιρό ὑπῆρχεν μία κατάλευκη ξανθιά πρηγκίπισσα. Ἒφτασεν ὃμως ὁ Μέλαν ἀπὸ τὴν Ψόν ὡς ταῦρος καὶ τὴν ἀπήγαγεν. 
Τὴν μετέφερεν εἰς τὸ σπέος του κάπου εἰς τὴν νῆσον τοῦ Μακρυά κι ἒζησαν αὐτοί καλά κι ἐμεῖς ὡς ἡλιοκαμένοι καλλίτερον!"
Ἐν τῶ μεταξύ ὁ ἀπεταξάμενος συριζαῖος Τσιπρέφσκι ἢ κομμουνιστής τοῦ Σόρος ἀνεζήτησεν πέρυσι τό καλοκαίρι ἱκανούς πολιτικούς ἀπὸ τὰς ΗΠΑ. Ἀπὸ τοὺς Ἐλληνίζοντας ἐκεῖ. 
Ἐπῆγεν μὲ ἓνα κοντέϊνερ κι ἒφερεν μόνο ἓνα κασσελάκι!
Πρόλαβεν ὁ Μπιντές νὰ μαζέψῃ τοὺς Ἀμερικανοέλληνας πολιτικούς μ'πάς (μήπως) καὶ ἐπανεκλεγεῖ.  Ἂν καὶ φαίνεται ὃτι θὰ μείνῃ μόνο μἐ τούς ραββίνους καὶ τοὺς ρασταφάρι.
Εἰς τὰς Γιουρώπας ἂρχισαν νὰ σκοτώνουν. 
Ἒχουν χάσει τὴν ψυχραιμίαν των, ΟΙ ΑΘΕΑΤΟΙ. 
Οἱ Γνωστοί Τοκογλύφοι, Μαστρωποί καὶ Πολεμοχαρεῖς Ἐπενδυταί.
Κατασκάπτουν τὴν Βόρεια Σκανδιναυΐα καὶ ἐξοντώνους τοὺς Γηγενεῖς Σάπμι. 
Νὰ πᾶνε τὰ μέταλλα εἰς τὸν Κάρολον.
Θὰ βλέπωμεν τάρανδους εἰς τοὺς ἀστερισμούς...
Ἂς μὴν λησμονοῦμε ἐμεῖς ὃτι
Η ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ.
ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 21, ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ 21.
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: