4/12/11

Δύο βίντεο για το 1821

Έτος 21ο των Φιλικών

Παραθέτω τις ομιλίες που έκανα στις 11/ 11/ 2011 στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ
και στις 25/03/2011 στην αίθουσα της Αλός για την Επανάσταση του 1821 και τον Καποδίστρια. Τα συμπεράσματα μου παρουσιάζονται ολοκληρωμένα στο δίτομο έργο «1821.Έτος 21ο των Φιλικών. Η επανάσταση των Φιλογενών».
Εάν υπάρχουν σύλλογοι και σχολεία που θέλουν να οργανώσουν ομιλία ή διάλογο για το θέμα αυτό να επικοινωνήσουν με το 210-3800797 12-15.00 ή να στείλουν e-mail στο deltio11@gmail.com  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

  24/2/23 Η 24η Φεβρουαρίου στην Ιστορία Η 24η Φεβρουαρίου είναι η 55η ημέρα του Γρηγοριανού ημερολόγιου. Απομένουν 310 ημέρες μέχρι τέλος τ...