2/5/19

ΕΛΛΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΟΠΙΑΣ

Φώς Ελληνικόν εις όλους τους Έλληνας καί όλας τας Ελληνίδας. Ανομβρίας επικρατούσης ελπίζομεν οι εν Σκάνδης Ναυΐα και Ουψάλα διαμένοντες εις βροχήν έστω και εις 5°C. Διότι εκτός τής πυρομανίας και της καταστροφής τής φύσεως η λειψυδρία πρόκειται νά αποβή μοιραία δια ανθρώπους καί πανίδαν.
Ας μήν ακούεται ως υπερβολή η μελλοντική εξαφάνισις τού ποσίμου ύδατος. 

Ας κρούσωμεν τόν κώδωνα κινδύνου λοιπόν εις τάς Ευρώπας πρώτοι εμείς οι Έλληνες οι απόγονοι τού Δευκαλίωνος. Όσοι εννοείται θεωρούν εαυτόν ως κατάγοντες από αρχηγικόν καί βασιλικόν γένος.
 Έστω καί άν η καταγωγή ημών άρχει από τήν κοινωνίαν τού θηρευτή Έλοπος. Εκ τής Ελλοπίας τό όνομα Ελλάς, τό Έλλην. Εκ τής «Ελλάδος», τά -land τών ονομάτων τών Ευρωπαϊκών χωρών.
 Καί άν εξαιρέσωμεν τήν Thai-land ποία άλλην χώρα εις τήν Υφήλιον συνεχίζει νά ονομάζεται ελληνιστί; 
Έχομεν χρέος λοιπόν εμείς οι Έλληνες νά υπερασπισθώμεν τά κεκτημένα τής Βασιλικής Ελληνικής φυλής. Τούς κωδικούς εκατομμυρίων ετών καί τήν πορείαν τής Ελευθέρας καί τής ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ.
 Ποίος όμως είναι ο Λόγος πού αποκαλώ τούς Έλληνας ως βασιλικήν φυλήν; Πρώτον διότι εις τήν Ελληνικήν Επικράτειαν-Αυτοκρατορίαν από βάθους χηλιετηρίδων συναντούμε τά «Κράτη-Πόλεις», τά οποία υποδηλώνουν πλήθος Βασιλέων, δυναστειών, Αρχόντων καί Άρχων (Άρχος μία τών πρωτολέξεων) ως καί Αριστάρχων. 
Έως πότε θά ανεχόμεθα τήν κατ΄ ευφημισμόν «Δημοκρατίαν» τών τοκογλύφων; Έως πότε θά ανεχόμεθα τήν εισβολήν αλλοτρίων και τήν συνεχιζομένην λεηλασίαν; Έως πότε θά ανεχόμεθα ψευδοφιλανθρωπίαν καί ψευδοφιλοξενίαν; Τήν τρομοκράτησιν και εξαπάτησιν εκατομμυρίων αθώων ανά τόν κόσμον; 
Με όπλον τόν «φόβον» επιχειρούν «ειρηνιστί» οι ονομαζόμενοι απόγονοι τών Αβραάμ είτε αμπραχαμίται νά ισοπεδώσουν τήν ιστορίαν τών ανθρώπων, τήν ιστορίαν τής Ευρώπης ή τού λεγομένου Δυτικού κόσμου.
 Μετά δέ τήν καταστροφή αυτήν επιδιώκεται ή Βασιλεία τού Τίποτε, όπως περιγράφεται καί εις τα φίλμ τού Hollywood. Ποία λοιπόν συμμορία παρακινεί τούς τουρκοβόρους τής Κατεχομένης Μικράς Ασίας νά προκαλούν, νά διεκδικούν τά πάντα καί νά αποστέλλουν διαρκώς πολυπληθείς τρομοκράτας πρός Ελλάδαν καί Ευρώπην; 
Ποία, η ιδία και αυτή συμμορία, ελέγχει τά πολιτικά πράγματα εν Ελλάδι; 

Τέλος εκ παραδρομής έγραψα ΓΥΝΑΙΚΑΙ αντί τού ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ως εκ τού γυνή –κός, πληθ. αι γυναίκες). 

 Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος 
Ουψάλα 

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ένας οδηγός βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητό του, σε ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα σε αυτοκινητόδρομο για Αθήνα. Δεν κινείται τίποτα. Ξαφνικά, ένας άνδρας του χτυπάει το τζάμι. Ο οδηγός κατεβάζει το παράθυρο:

- Τι συμβαίνει;

- Τρομοκράτες απήγαγαν τον Πρωθυπουργό και ζητούν 10 εκατομμύρια ευρώ για λύτρα, αλλιώς θα τον λούσουν με βενζίνη και θα τον κάψουν ζωντανό. Πηγαίνουμε από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο και μαζεύουμε από τους οδηγούς ό,τι μπορεί να δώσει ο... καθένας. Ο οδηγός ρωτάει:

- Τι δίνει περίπου ο κάθε οδηγός;

- Γύρω στο ένα λίτρο!

PlatonAfHellas είπε...

ΥΓΕΙΑ, η αξία τού Συριζοπρωθυπουργού... Ωραίον!
Ας γίνομε "Νόω εύρωστοι", ως καταγόμενοι εκ Βασιλέων, ώστε νά ειπούμε εις τούς τοκογλύφους εώς τόν Σεπτέμβριον "πάρτε τά σκουπίδια σας καί φύγετε!" Take your garbage and GO HOME!
PRENDI LA TUA SPAZZATURA E VAI A CASA!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος

Η μεγάλη πακιστανική Κοιλότητα στην Ελλάδα είναι γέφυρα φιλίας με την Ισλαμική Ενωση

  ‎Στις 27 Ιουλίου, οι Πρόεδροι  των κοινοβουλίων του Αζερμπαϊτζάν, της Τουρκίας και του Πακιστάν υπέγραψαν τη Διακήρυξη του Μπακού .‎ ‎Η δ...