11/6/20

Ο Αμβρόσιος απαντά στον ψεύτη και σοφό πανεπιστημιακό δάσκαλο και Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου κ.κ. Ανδρέα, και τον ρωτά αν συνομιλεί άραγε μέ τούς δαίμονες καί αὐτοί «του ἀποκαλύπτουν τίς σκέψεις των, τά μυστικά των, και τόν πόνον των;»

Ο πρώην ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ τονίζοντας ότι η αλήθεια του Χριστού και η Διδαχή των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας δεν πρέπει να μολύνωνται με γνώμες ή και γνωμοδοτήσεις κάποιων Προσωπικοτήτων, και κοινωνικά ισχυρών προσώπων τα οποία θέλουν να αρέσουν στους ισχυρούς της ημέρας, σχολίασε την εναντίον του επίθεση από τον Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου. «‘Επειτα από την αμαρτωλού περιεχομένου, δαιμονικής δε εμπνεύσεως, Ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, κατά την οποίαν ο επιβληθείς Αφορισμός είναι «ανυπόστατος και ανίσχυρος» με μεγάλη έκπληξη αναγνώσαμε ένα σχετικό άρθρο του Σεβ. Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου (της Κρήτης) κ.κ. Ανδρέα, ο Οποίος τυγχάνει και Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Επισκόπηση: Μεταξύ Κορωνοϊού καί Αφορισμού». Το άρθρο αυτό αρχικά δημοσιεύθηκε στη Romfea.gr την 25ην Μαΐου, έπειτα δε και στην Εφημερίδα "ΚΙΒΩΤΟΣ" της 4ης 'Ιουνίου»
«Με κανένα τρόπο δεν μπορούμε να χωνέψουμε τα υβριστικά και ανάδελφα, τα δαιμονικά, λόγια του Σεβασμιώτατου, ο Οποίος γράφει: "Η χάρις του Παρακλήτου δεν έχει σχέση με τα στεγανά ιδεολογικών σκοπιμοτήτων ή αγκυλώσεων. Άλλωστε τα δύο αυτά συνδέονται. Ο δε Νυμφίος της Εκκλησίας Χριστός τραυματίζεται βαθύτατα, όταν Τον εγκλωβίζουμε σε απνευμάτιστες ιδεοληψίες"!!!! Σεβόμενος τον εαυτό μου ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ να αφήσω αναπάντητη μια τόσο μεγάλη ύβρη! 
Ο Σεβασμιώτατος και εν Χριστώ Αδελφός μου κ. Ανδρέας με κατηγορεί δημοσίως, ότι "ετραυμάτισα τον Χριστόν, τον Νυμφίον της Εκκλησίας"!
 Στην απάντηση του ο Αμβρόσιος αναφέρει:

 «Καί τώρα, Σεβασμιώτατε Ἱεράρχα τῆς Ὀρθοδοξίας κΑρκαλοχώρι-Ζωνιανά. Σιγά την απόσταση.κ. Ἀνδρέα ἄς ἔλθωμεν εἰς τήν διερεύνησιν τῶν ὕπερθεν διατυπωθέντων ἰσχυρισμῶν Σας. ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΠΡΩΤΗ: Ὡς Ἐπίσκοπος ψεύδεσθε ἀσυστόλως καί ὡς Πανεπιστημιακός Καθηγητής διαστρέφετε τήν ἀλήθειαν, ὅταν γράφετε: «Οι χαρισματικοί Άγιοι Γέροντες Πορφύριος, Παΐσιος...., οι Άγιοι σιωπούσαν.....» ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ: Ἡ ἐλαχιστότης μου ἠρώτησε τόν Ἅγιον Παΐσιον, ἔλαβε δέ τήν ἑξῆς ἀπάντησιν: «Αυτούς έπρεπε να τους αφορίζει η Εκκλησία. Λυπούνται τόν ἀφορισμό.........Και τελικά ποιοί κυβερνούν; Σε αναπαύει αυτή η κατάσταση; .........Αν δεν αντιδράσουμε, θα σηκωθούν οι πρόγονοί μας από τούς τάφους. Η Ελλάδα, η Ορθοδοξία, με την παράδοσή της, τους Αγίους και τους ήρωές της, να πολεμείται από τούς ίδιους τους Έλληνες και εμείς να μη μιλάμε; Είναι φοβερό! Αν οι Χριστιανοί δεν ομολογήσουν, δεν αντιδράσουν, αυτοί θα κάνουν χειρότερα»!!! 
 ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ: Γράφετε εἰς τό Σημείωμά Σας: «Ο δαίμονας, .... πανηγυρίζει και με τους αφορισμούς της επισκοπικής μας εξουσιαστικής αυθεντίας». Σᾶς ἐρωτῶ ἐντίμως, ἀλλά καί ἀδελφικῶς: Πῶς γνωρίζετε, ὅτι ὁ δαίμων πανηγυρίζει, ἐπειδή ὁ ὑποσημειούμενος, χρησιμοποιῶν τήν ἐξουσιαστικήν αὐθεντίαν του, προέβη εἰς τόν Ἀφορισμόν «του Κυριάκου, της Νίκης καί τοῦ Νικολάου;», ὅπως ἐπί λέξει γράφετε; 
Συνομιλεῖτε ἆραγε μέ τούς δαίμονες καί αὐτοί Σᾶς ἀποκαλύπτουν τίς σκέψεις των, τά μυστικά των, τόν πόνον των; ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ! Ἄρα καί πάλιν ψεύδεσθε, διότι βάζετε εἰς τό στόμα τῶν δαιμόνων λόγια, τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό τήν φαντασίαν Σας καί τά ὁποῖα χρησιμοποιεῖτε ὡς βέλη κατά τοῦ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοῦ Σας!
 Ἡ ἐλαχιστότης μου, λοιπόν, ὁμιλεῖ μέ τόν Ὅσιον Παΐσιον καί τό ἀποδεικνύει! Ὑμεῖς δέ, χωρίς νά τό ἀντιλαμβάνεσθε, γράφοντες, ὅτι «ο δαίμονας ...πανηγυρίζει..», ἐμφανίζεσθε ὡς νά συνομιλεῖτε μέ τούς δαίμονας, συγχρόνως δέ καί ἐπιβεβαιώνετε, ὅτι με τόν ἐπιβληθέντα Ἀφορισμόν τά πρόσωπα αὐτά ἀπεκόπησαν ἐκ τῆς Ἐκκλησίας, ἀπε-στερήθησαν τῆς ἀγκάλης τοῦ Θεοῦ καί, συνεπῶς, παρεδόθησαν εἰς τόν μισόκαλον Διάβολον, τοῦ ὁποίου τά σχέδια ὑπηρετοῦν! Ἔκλεισαν τούς Ναούς! 
Ἀπηγόρευσαν τήν τέλεσιν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, κατήργησαν τό Πάσχα, εἰσήγαγον τήν πλάνην, ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία μεταδίδει τόν ἰόν, διέλυσαν τήν Ἐκκλησίαν....! Ὑμεῖς καί ὡς Ἐπίσκοπος καί ὡς Πανεπιστημιακός Διδάσκαλος, προφανῶς, ἐπικροτεῖτε ταῦτα πάντα, διό και ἐπισφραγίζετε τό ἀπαράδεκτον ἄρθρον Σας μέ τά λόγια: 
«Άν όμως. ...η δοκιμασία του κορωνοϊού επανέλθει, η συνεργασία Εκκλησίας-Πολιτείας, μέσα από την πρόσφατη εμπειρία μας, θα είναι χρησιμότατη για να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε το πνευματικό επιτίμιο του κορωνοϊού», δηλ. θά συνεχισθῇ τό κλείσιμον τῶν ἱερῶν Ναῶν κλπ. !!!!!
 Ὅθεν, κατακλείων τήν παροῦσαν αἰχμηράν διαμαρτυρίαν μου, Σᾶς ἐρωτῶ: Ἀφοῦ ἀναγνωρίζετε τόν κορωνοϊόν «ως πνευματικό επιτίμιο», ἤ ὡς «ουράνιο και ἐπίγειο ἐπιτίμιο...», διατί δέν στρέφετε τά ὄμματα τῆς ψυχῆς Σας καί εἰς τόν Οὐρανόν; 
Σᾶς εὐχαριστῶ, λοιπόν, διά τήν περιφρόνησιν καί Σᾶς συγχωρῶ ἐκ βάθους καρδίας! Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ Μετ’ ἀδελφικῶν ἀσπασμῶν + Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΥΓ. Τέλος, από τον Σεβ. Μητροπολίτην Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέαν ζητώ να σέβεται τους Αδελφούς και Συλλειτουργούς του και μάλιστα τους ¨προβεβηκότας εις ηλικίαν"και αναλώσαντας τη ζωή τους στη Διακονία του Ευαγγελίου και του φρικτού Θυσιαστηρίου.

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Η πλειοψηφία των αρχιερέων είναι τέκτονες, ανώμαλοι, τσιράκια του πΣόρος ή και τα τρία. Να αγιάσει το στόμα σου Αμβρόσιε.

Ανώνυμος είπε...

Καλά τα λέει ο Αμβρόσιος, γιατί όμως παραιτήθηκε; Άλλη βαρύτητα έχει ο λόγος του εν ενεργεία Μητροπολίτη από του πρώην Μητροπολίτη. Εγκατέλειψε την "πολεμίστρα" του την ώρα της μάχης...

Ανώνυμος είπε...

Υπερβάλλεις πολύ πρώτε ανώνυμε.
Οχι και έτσι!!!
Δεν είναι ετσι. Αδικείς τους περισσότερους ιεράρχες.

Ανώνυμος είπε...

Παραιτήθηκε γιατί πίστευε ότι τον εγκαταλείπουν οι δυνάμεις του και μετά θα εξουσιάζουν άλλοι την Μητρόπολη χωρίς να είναι σε θέση να το καταλαβαίνει.

Το έχει πει ο ίδιος.